ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM (อุตสาหกรรม)

90
หุ้น
15655.871B
เงินทุนของตลาด
2.990M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.53%
เปลี่ยนแปลง
−2.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
+40.00%
ประสิทธิภาพ ปี
+41.84%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
3116TOYOTA BOSHOKU CORP
2637.5 JPY−2.80%368.4K0.82509.397B JPY17.26152.84 JPY11.20%2.58%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
3422J-MAX CO LTD
574 JPY−2.88%21.6K1.456.924B JPY9.4560.74 JPY−65.50%2.88%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
3434ALPHA CORP
1490 JPY−5.22%101.7K1.6415.687B JPY15.0998.72 JPY83.72%2.54%การผลิตของผู้ผลิต
3439MITSUCHI CORPORATION
898 JPY−1.64%3.2K1.164.587B JPY−6.37 JPY−108.15%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3526ASHIMORI INDUSTRY CO
2190 JPY−4.78%53K1.5713.877B JPY8.41260.40 JPY39.90%2.17%การผลิตของผู้ผลิต
3553KYOWA LEATHER CLOTH CO
656 JPY−2.96%34.7K0.4816.732B JPY47.1913.90 JPY−78.58%2.96%การผลิตของผู้ผลิต
4222KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO
308 JPY−3.14%38.9K2.322.469B JPY−8.88 JPY−162.30%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
4228SEKISUI KASEI CO LTD
445 JPY−3.68%97.3K0.8520.925B JPY31.1314.29 JPY2.60%การผลิตของผู้ผลิต
4235ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD
1340 JPY−4.08%373.6K2.5823.599B JPY11.39117.63 JPY34.59%2.22%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
4246DAIKYONISHIKAWA CORPORATION
770 JPY−3.02%106.2K0.9257.169B JPY19.5839.33 JPY3.78%การผลิตของผู้ผลิต
4619NIHON TOKUSHU TORYO
1277 JPY−3.48%75.8K0.9428.76B JPY10.91117.08 JPY84.13%3.25%การผลิตของผู้ผลิต
5161NISHIKAWA RUBBER CO
1446 JPY−1.30%41.1K1.1429.042B JPY8.71165.99 JPY119.42%2.73%การผลิตของผู้ผลิต
5192MITSUBOSHI BELTING
4475 JPY−2.93%273.5K0.91133.665B JPY17.58254.60 JPY8.26%5.53%การผลิตของผู้ผลิต
5195BANDO CHEMICAL INDUSTRIES LTD
1578 JPY−3.55%72.4K0.8369.008B JPY12.57125.50 JPY313.58%3.91%การผลิตของผู้ผลิต
5334NITERRA CO LTD
3286 JPY−3.78%1.092M1.21687.923B JPY10.02327.91 JPY−6.53%4.36%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
5644METALART CORP
3795 JPY−2.69%28.5K1.9311.777B JPY4.51842.28 JPY16.97%2.31%การผลิตของผู้ผลิต
5949UNIPRES CORP
1100 JPY−5.09%194.1K1.0752.122B JPY9.82111.99 JPY2.16%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
5970G-TEKT CORPORATION
1769 JPY−2.96%171.3K1.5378.21B JPY7.49236.19 JPY−1.96%3.24%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
5975TOPRE CORPORATION
1645 JPY−3.46%82.7K0.5489.04B JPY6.27262.40 JPY−4.60%2.35%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
5985SUNCALL CORP
480 JPY−2.64%98.1K1.2414.705B JPY−12.95 JPY−136.89%3.85%การผลิตของผู้ผลิต
5988PIOLAX INC
2237 JPY−2.53%107.2K0.9977.139B JPY23.0097.26 JPY−10.58%4.88%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
5991NHK SPRING CO LTD
1096.5 JPY−2.96%494K1.39260.853B JPY12.4188.33 JPY−42.40%3.01%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
5992CHUO SPRING CO
773 JPY−2.89%97.7K1.0020.135B JPY19.0840.51 JPY−43.19%1.26%การผลิตของผู้ผลิต
6042NIKKI CO LTD
2489 JPY−2.01%1.6K1.844.859B JPY5.37463.52 JPY−22.65%3.15%การผลิตของผู้ผลิต
6294OKADA AIYON CORP
2030 JPY−1.17%38.3K1.2716.666B JPY10.70189.66 JPY20.25%1.85%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
6319SNT CORP
242 JPY−2.02%148.5K1.649.054B JPY9.3425.90 JPY70.82%4.05%การผลิตของผู้ผลิต
6408OGURA CLUTCH CO
3060 JPY−1.92%1.4K1.924.752B JPY11.09275.98 JPY1.60%การผลิตของผู้ผลิต
6463TPR CO LTD
1766 JPY−2.91%81.8K1.0659.659B JPY13.11134.69 JPY−29.85%3.19%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
6470TAIHO KOGYO
834 JPY−5.76%129.6K1.0426.082B JPY55.7114.97 JPY2.26%การผลิตของผู้ผลิต
6471NSK
816.7 JPY−3.96%3.476M1.27388.283B JPY26.0631.34 JPY21.36%3.53%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
6472NTN CORP
272.2 JPY−4.39%10.179M1.92151.137B JPY9.9727.30 JPY294.93%2.63%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
6473JTEKT CORPORATION
1334.0 JPY−4.37%1.346M1.27483.924B JPY9.92134.43 JPY155.00%2.51%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
6493NITTAN CORPORATION
308 JPY−4.94%145.6K1.269.48B JPY14.8120.79 JPY134.65%2.47%การผลิตของผู้ผลิต
6584SANOH INDUSTRIAL CO
950 JPY−3.65%299.5K1.2135.988B JPY−15.76 JPY33.47%2.54%การผลิตของผู้ผลิต
6699DIAMOND ELECTRIC HLDGS CO LTD
797 JPY−3.74%77.1K1.446.99B JPY−110.91 JPY−438.66%3.02%การผลิตของผู้ผลิต
6901SAWAFUJI ELECTRIC CO
1255 JPY0.00%8.1K1.925.437B JPY11.03113.80 JPY70.50%2.23%การผลิตของผู้ผลิต
6902DENSO CORP
2358.5 JPY−1.91%5.143M0.847.481T JPY20.36115.85 JPY56.75%2.03%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
6923STANLEY ELECTRIC CO
2300.0 JPY−2.27%721.2K1.21391.439B JPY14.39159.81 JPY42.55%2.17%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
6937FURUKAWA BATTERY CO
940 JPY−2.89%71.2K1.2531.958B JPY22.7741.28 JPY−59.67%1.96%การผลิตของผู้ผลิต
6964SANKO CO LTD
497 JPY−5.87%24.2K0.894.185B JPY7.8463.37 JPY33.87%2.46%การผลิตของผู้ผลิต
6982LEAD CO INC
628 JPY−3.38%12.8K3.601.672B JPY9.1168.93 JPY2.31%การผลิตของผู้ผลิต
6995TOKAI RIKA CO
2252 JPY−3.72%145.9K0.95213.999B JPY11.17201.64 JPY2381.69%2.82%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
7208KANEMITSU CORPORATION
799 JPY−1.36%2.3K0.624.152B JPY7.05113.40 JPY195.46%3.58%การผลิตของผู้ผลิต
7212F-TECH INC
778 JPY−4.77%198.7K1.0515.52B JPY12.6161.69 JPY−2.16%2.45%การผลิตของผู้ผลิต
7214GMB CORP
1878 JPY−6.15%308.5K1.1410.923B JPY8.45222.35 JPY9.97%1.25%การผลิตของผู้ผลิต
7215FALTEC CO LIMITED
560 JPY−3.11%34.5K2.905.439B JPY−209.11 JPY−10.54%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
7217TEIN INC
995 JPY−2.45%4.2K1.595.417B JPY9.89100.61 JPY−24.34%3.14%การผลิตของผู้ผลิต
7218TANAKA SEIMITSU KOGYO
804 JPY−3.02%7.3K1.558.062B JPY5.48146.60 JPY1.09%การผลิตของผู้ผลิต
7219HKS LIMITED
2136 JPY−2.38%1.5K0.873.054B JPY7.14299.13 JPY−13.60%3.66%การผลิตของผู้ผลิต
7220MUSASHI SEIMITSU IND
1557 JPY−4.36%396.1K1.20106.184B JPY23.0467.58 JPY20.27%1.54%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
7229YUTAKA GIKEN CO
1981 JPY−1.74%7.2K1.5229.785B JPY10.93181.26 JPY−10.91%3.57%การผลิตของผู้ผลิต
7235TOKYO RADIATOR MFG CO
602 JPY−3.53%70.4K1.589.237B JPY−15.46 JPY81.30%2.72%การผลิตของผู้ผลิต
7236T.RAD CO LTD
2116 JPY−4.25%19.3K1.0512.082B JPY−623.80 JPY−231.28%0.45%การผลิตของผู้ผลิต
7238AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO
133 JPY−4.32%903.5K1.6018.701B JPY−21.59 JPY−284.61%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
7239TACHI-S CO LTD
1649 JPY−4.24%503K0.7158.247B JPY6.47254.72 JPY4.83%การผลิตของผู้ผลิต
7241FUTABA INDUSTRIAL CO
732 JPY−4.06%750K1.1468.514B JPY4.25172.17 JPY3.15%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
7242KYB CORPORATION
4685 JPY−3.20%184K1.55123.497B JPY4.551030.31 JPY19.93%4.75%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
7244ICHIKOH INDUSTRIES
549 JPY−3.17%129K0.8654.425B JPY9.2959.08 JPY152.36%1.76%การผลิตของผู้ผลิต
7246PRESS KOGYO CO
653 JPY−4.95%753.2K1.7369.736B JPY8.9073.33 JPY22.50%3.42%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
7247MIKUNI CORP
465 JPY−4.71%181.6K0.9416.578B JPY−45.38 JPY−351.71%2.05%การผลิตของผู้ผลิต
7250PACIFIC INDUSTRIAL CO
1367 JPY−3.46%193.6K1.2786.811B JPY7.86173.96 JPY7.38%2.97%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
7254UNIVANCE CORP
383 JPY−2.79%46.6K2.038.166B JPY7.7149.70 JPY−43.74%1.78%การผลิตของผู้ผลิต
7256KASAI KOGYO CO LTD
238 JPY−5.18%1.146M1.949.905B JPY−230.40 JPY55.99%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
7259AISIN CORPORATION
5500 JPY−2.84%915K0.751.523T JPY26.00211.57 JPY−51.49%3.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
7264MURO CORPORATION
1273 JPY−2.68%4.7K1.607.891B JPY13.4294.86 JPY−49.90%3.36%การผลิตของผู้ผลิต
7266IMASEN ELECTRIC INDUSTRIAL CO
641 JPY−1.84%30.1K0.5314.969B JPY−119.61 JPY−50.78%2.07%การผลิตของผู้ผลิต
7268TATSUMI CORP
279 JPY−4.12%121.5K0.801.823B JPY−50.29 JPY−12.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
7271YASUNAGA CORP
781 JPY−2.62%55.7K1.829.714B JPY7.12109.75 JPY1.62%การผลิตของผู้ผลิต
7273IKUYO CO LTD
1353 JPY0.15%8.6K1.682.113B JPY3.56380.38 JPY47.63%1.48%การผลิตของผู้ผลิต
7276KOITO MANUFACTURING CO LTD
2285.5 JPY−0.22%1.864M1.36725.533B JPY16.20141.09 JPY70.38%1.22%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
7277TBK CO LTD
400 JPY−4.99%331.9K1.3212.058B JPY−73.36 JPY−3816.63%1.19%การผลิตของผู้ผลิต
7278EXEDY CORPORATION
2556 JPY−3.11%158.4K0.50122.668B JPY21.21120.49 JPY−49.68%3.98%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
7279HI-LEX CORPORATION
1507 JPY−5.99%106.6K1.0760.077B JPY−72.74 JPY53.20%2.12%การผลิตของผู้ผลิต
7280MITSUBA CORP
711 JPY−6.45%606K1.5335.414B JPY9.1977.33 JPY0.39%การผลิตของผู้ผลิต
7282TOYODA GOSEI
3094 JPY−3.16%356.3K0.80415.964B JPY16.02193.09 JPY47.57%1.88%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
7283AISAN INDUSTRY CO
1275 JPY−3.85%302.5K1.0484.46B JPY7.78163.92 JPY78.26%3.02%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
7284MEIWA INDUSTRY CO
1001 JPY−0.89%8.4K1.063.507B JPY−48.74 JPY−434.35%4.95%การผลิตของผู้ผลิต
7287NIPPON SEIKI CO
1098 JPY−5.26%309.2K1.5370.397B JPY9.72112.98 JPY3.45%การผลิตของผู้ผลิต
7291NIHON PLAST CO LTD
469 JPY−3.89%91.6K1.469.388B JPY−147.56 JPY67.72%2.05%การผลิตของผู้ผลิต
7292MURAKAMI CORP
3170 JPY−4.37%20.8K1.3441.503B JPY8.04394.15 JPY15.14%2.71%การผลิตของผู้ผลิต
7294YOROZU CORP
945 JPY−4.06%109.3K1.2722.745B JPY17.9652.63 JPY35.66%3.15%การผลิตของผู้ผลิต
7296F.C.C. CO LTD
1816 JPY−3.71%246.7K0.9793.49B JPY8.25220.14 JPY41.55%3.18%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
7297CAR MATE MANUFACTURING CO
883 JPY−0.23%8000.716.229B JPY20.9342.20 JPY−64.65%3.39%การผลิตของผู้ผลิต
7298YACHIYO INDUSTRY CO
1382 JPY0.00%41.8K0.5033.084B JPY4.46309.52 JPY41.14%2.03%การผลิตของผู้ผลิต
7299FUJI OOZX INC
4080 JPY−1.81%11.3K1.908.657B JPY12.06338.45 JPY14.79%3.37%การผลิตของผู้ผลิต
7315IJTT CO LTD
653 JPY−5.09%104K0.9031.995B JPY26.0325.09 JPY−28.10%3.27%การผลิตของผู้ผลิต
7317MATSUYA R&D CO LTD
652 JPY−1.06%33.1K0.8013.589B JPY31.5920.64 JPY117.57%0.19%การผลิตของผู้ผลิต
7318SERENDIP HOLDINGS CO LTD
1573 JPY−4.09%10.3K1.417.106B JPY14.43108.99 JPY435.13%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
7628OHASHI TECHNICA
1627 JPY−1.33%23K0.5521.563B JPY27.1260.00 JPY−48.97%3.58%การผลิตของผู้ผลิต
7877EIDAI KAKO CO LTD
1601 JPY0.00%1000.182.183B JPY−125.87 JPY−315.65%3.12%การผลิตของผู้ผลิต