อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

276
หุ้น
38403.353B
เงินทุนของตลาด
1.080M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.10%
เปลี่ยนแปลง
+0.26%
ประสิทธิภาพ เดือน
+7.02%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.14%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
1376 KANEKO SEEDS CO
1272.00-4.00%-53.00ขาย13.200K15.477B13.19100.45671.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
1377 SAKATA SEED CORP
3335.000.00%0.00ขาย50.100K148.734B23.32142.982454.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
1379 HOKUTO CORP
1970.00-0.20%-4.00ขาย29.900K61.680B96.7625.694166.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
1381 AXYZ
2621.000.15%4.00ซื้อ90014.697B8.36312.861290.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
1383 BERG EARTH CO LTD
2700.00-1.10%-30.00ซื้อ1.900K3.466B-2.97267.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
1384 HOKURYO CO LTD
778.001.97%15.00ซื้อ51.800K6.454B-13.18207.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC
1931.00-1.28%-25.00ซื้อ810.400K581.412B24.1381.116760.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2004 SHOWA SANGYO CO
3040.000.16%5.00ขาย17.200K94.451B12.73258.452376.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
824.00-0.24%-2.00ขาย11.000K19.224B19.0843.29สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2053 CHUBU SHIRYO CO
1636.000.43%7.00ซื้อ34.200K49.227B10.87149.88604.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2055 NICHIWA SANGYO CO
268.000.37%1.00ซื้อ21.200K5.156B13.4819.81196.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2060 FEED ONE CO LTD
179.002.29%4.00ขาย185.700K34.438B9.9417.60891.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2108 NIPPON BEET SUGAR MANUFACTURING CO
1871.001.30%24.00ขาย10.100K26.228B10.72172.26707.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2117 NISSIN SUGAR CO LIMITED
2017.000.45%9.00ขาย5.400K44.334B22.7988.09480.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2612 KADOYA SESAME MILLS INC
3810.000.26%10.00ขาย90034.959B15.75241.32461.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2613 J-OIL MILLS INC
4250.000.00%0.00ซื้อ8.000K69.940B11.54368.241289.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
2871 NICHIREI CORP
2816.000.75%21.00แนะนำให้ซื้อ561.400K372.370B18.02155.0615710.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
3001 KATAKURA INDUSTRIES CO
1321.00-0.83%-11.00ซื้อ86.600K46.697B26.9649.41สิ่งทอ
3101 TOYOBO CO
1510.000.67%10.00ขาย426.100K133.217B23.8862.819572.00เคมีพิเศษเฉพาะ
3103 UNITIKA LTD
345.00-1.15%-4.00แนะนำให้ขาย1.233M20.131B-12.623497.00สิ่งทอ
3104 FUJIBO HOLDINGS INC
3385.00-1.02%-35.00ขาย11.000K39.149B15.09226.681388.00สิ่งทอ
3105 NISSHINBO HOLDINGS INC
1043.004.51%45.00ขาย200172.671Bสิ่งทอ
3105 NISSHINBO HOLDINGS INC
1051.001.25%13.00แนะนำให้ซื้อ910.000K172.671Bสิ่งทอ
3106 KURABO INDUSTRIES
2298.00-0.17%-4.00ขาย13.300K49.229B10.65216.164531.00สิ่งทอ
3109 SHIKIBO LTD
1267.000.56%7.00ซื้อ226.200K13.591B-136.102465.00สิ่งทอ
3111 OMIKENSHI CO LTD
593.00-2.95%-18.00ขาย70.200K4.031B-140.21255.00สิ่งทอ
3123 SAIBO CO LTD
458.000.22%1.00ขาย1006.031B247.881.84115.00สิ่งทอ
3125 SHINNAIGAI TEXTILE
1026.00-3.12%-33.00ซื้อ112.300K2.071B-9.5399.00สิ่งทอ
3201 JAPAN WOOL TEXTILE CO
999.00-1.28%-13.00ขาย96.200K73.566B11.2889.69สิ่งทอ
3204 TOABO CORPORATION
514.000.00%0.00ขาย5.100K4.584B27.7818.50สิ่งทอ
3302 TEIKOKU SEN-I CO
2128.00-2.47%-54.00ขาย83.500K57.332B13.74162.02สิ่งทอ
3355 KURIYAMA HOLDINGS CORP
754.000.94%7.00ซื้อ14.600K14.564B7.17104.19เคมีพิเศษเฉพาะ
3401 TEIJIN LTD
1979.00-1.59%-32.00ขาย739.500K385.783B11.75179.7020671.00สิ่งทอ
3402 TORAY INDUSTRIES INC
704.600.66%4.60ขาย4.894M1119.960B17.6140.1348320.00สิ่งทอ
3405 KURARAY CO
1262.000.00%0.00ขาย1.462M433.791B-5.65เคมีพิเศษเฉพาะ
3407 ASAHI KASEI CORP
1018.50-0.54%-5.50ขาย2.352M1420.790B10.4797.7639283.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
3408 SAKAI OVEX CO LTD
1930.001.42%27.00แนะนำให้ซื้อ8.500K11.695B5.02381.541040.00สิ่งทอ
3409 KITANIHON SPINNING CO
2697.000.00%0.00ขาย6.700K3.330B-32.9566.00สิ่งทอ
3419 ARTGREEN CO LTD NPV
1272.00-0.86%-11.00แนะนำให้ขาย5001.447B93.4714.8666.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
3433 TOCALO CO LTD
1110.00-1.33%-15.00ขาย158.600K68.394B16.0869.951021.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
3512 NIPPON FELT CO
485.000.00%0.00ขาย5.300K9.257B23.5220.62628.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
3513 ICHIKAWA CO LTD
1463.002.24%32.00ซื้อ7006.541B34.2041.84694.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
3515 FUJI CORP(TEXTILE & APPAREL)
2704.000.15%4.00แนะนำให้ขาย6002.519B-867.00493.00สิ่งทอ
3524 NITTO SEIMO CO
1669.001.03%17.00ขาย2.000K4.282B6.43257.08934.00สิ่งทอ
3537 SHOEI YAKUHIN CO LTD
1084.000.28%3.00ขาย2.000K3.819B14.8272.9572.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
3551 DYNIC CORP
806.000.25%2.00ซื้อ1.900K6.814B11.4670.171386.00สิ่งทอ
3569 SEIREN CO LTD
1587.000.13%2.00ซื้อ65.500K87.912B12.00133.015970.00สิ่งทอ
3571 SOTOH CO LTD
971.000.21%2.00ขาย4.000K12.332B88.8110.91712.00สิ่งทอ
3577 TOKAI SENKO KK
1136.001.16%13.00ซื้อ1.000K3.648B-97.07943.00สิ่งทอ
3578 SOKO SEIREN CO
710.000.00%0.00ขาย1001.011B-486.95121.00สิ่งทอ
3580 KOMATSU MATERE CO LTD
802.001.52%12.00ขาย19.200K33.894B18.6042.471276.00สิ่งทอ
3600 FUJIX LTD
1876.00-1.26%-24.00ขาย2002.583B33.9056.05441.00สิ่งทอ
3708 TOKUSHU TOKAI PAPER CO LTD
4005.000.25%10.00ขาย5.100K55.488B14.77271.431490.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
3861 OJI HOLDINGS CORP
567.00-5.03%-30.00แนะนำให้ขาย5.319M591.029B9.7761.1436309.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
3863 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD
1705.00-0.93%-16.00ขาย379.900K198.792B14.13121.8112943.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
3864 MITSUBISHI PAPER MILLS
438.00-0.45%-2.00ขาย76.300K19.650B5.7776.273668.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
3865 HOKUETSU CORPORATION
492.000.20%1.00ขาย434.500K92.813B11.7143.304714.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
3877 CHUETSU PULP & PAPER
1472.00-0.41%-6.00ขาย6.700K19.733B7.65193.091412.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
3878 TOMOEGAWA PAPER CO
824.00-2.83%-24.00แนะนำให้ขาย19.700K8.584B-215.251270.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
3880 DAIO PAPER CORP
1438.00-0.21%-3.00ขาย197.500K216.278B14.00114.3110551.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
3891 NIPPON KODOSHI
1305.00-3.05%-41.00แนะนำให้ขาย12.100K14.479B23.0658.38440.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
3892 OKAYAMA PAPER INDUSTRIES
1091.00-2.33%-26.00ซื้อ9.500K5.549B8.30134.57182.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
3895 HAVIX CORP
830.002.09%17.00ซื้อ32.000K6.370B10.2379.49205.00สิ่งทอ
3896 AWA PAPER MFG CO LTD
523.000.97%5.00ขาย22.700K5.169B-21.23668.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
3941 RENGO CO
819.000.00%0.00ขาย1.429M202.774B7.43110.2616968.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
3943 OHISHI SANGYO CO
1800.000.00%0.00ซื้อ7006.939B9.18196.00505.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
3944 FURUBAYASHI SHIKO CO
2717.000.11%3.00ขาย1.200K2.960B4.40625.04662.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
3945 SUPERBAG CO LTD
1682.000.06%1.00ซื้อ8002.570B-386.45725.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
3946 TOMOKU CO LTD
1686.00-1.17%-20.00ขาย25.500K27.885B6.29296.843335.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
3947 DYNAPAC CO LTD
1590.00-0.93%-15.00ซื้อ30015.870B28.4056.51บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
3948 HIKARI BUSINESS FORM CO
402.000.50%2.00ขาย1.500K2.313B7.8351.07เยื่อกระดาษและกระดาษ
3950 THE PACK CORPORATION
4210.001.08%45.00แนะนำให้ซื้อ27.900K79.029B17.11243.96บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
3951 ASAHI PRINTING CO LTD
991.000.10%1.00ขาย4.400K21.969B14.0071.011373.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
3952 CHUOH PACK INDUSTRY CO. LTD.
1240.00-0.80%-10.00ขาย5006.209B12.7298.30194.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
3953 OHMURA SHIGYO CO
818.00-1.92%-16.00ขาย1.000K4.013B23.1236.08219.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
3954 SHOWA PAXXS CORP
2130.000.19%4.00ซื้อ1.700K9.440B8.69244.53636.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
4004 SHOWA DENKO KK
2654.00-0.04%-1.00ขาย2.139M387.297B5.30501.03เคมีพิเศษเฉพาะ
4005 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY
446.000.90%4.00ขาย7.654M722.673B10.8740.7431837.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4008 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO
3130.00-1.11%-35.00ขาย20.100K43.652B-60.251340.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
4021 NISSAN CHEMICAL CORPORATION
5010.00-0.79%-40.00ซื้อ386.000K736.542B26.51190.482583.00เคมีทางการเกษตร
4022 RASA INDUSTRIES
1431.000.07%1.00ขาย29.000K11.334B7.14200.36567.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4023 KUREHA CORPORATION
6130.003.03%180.00ขาย102.900K116.517B5.021185.954299.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4025 TAKI CHEMICAL CO
4445.000.45%20.00ขาย7.900K38.226B28.09157.54เคมีพิเศษเฉพาะ
4027 TAYCA CORP
1659.001.72%28.00ขาย28.600K37.801B9.85165.59758.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4028 ISHIHARA SANGYO KAISHA
819.00-0.49%-4.00ขาย201.300K32.888B10.3679.411642.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
4031 KATAKURA & CO-OP AGRI CORPORATION
1219.00-0.97%-12.00ขาย5.400K11.842B11.59106.21822.00เคมีทางการเกษตร
4041 NIPPON SODA CO LTD
3140.00-1.10%-35.00ซื้อ60.600K95.814B16.60191.242683.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4042 TOSOH CORP
1631.00-0.61%-10.00ขาย1.674M533.056B7.84209.4112955.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4043 TOKUYAMA CORP
2693.00-0.81%-22.00ขาย428.600K188.573B5.76471.115471.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4044 CENTRAL GLASS CO
2292.000.75%17.00ขาย65.700K92.070B18.17125.186832.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
4045 TOAGOSEI CO LTD
1221.00-0.33%-4.00ขาย163.800K161.240B15.5278.91เคมีพิเศษเฉพาะ
4046 OSAKA SODA CO LTD
2720.00-0.37%-10.00ขาย38.700K64.779B11.88261.17970.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4047 KANTO DENKA KOGYO CO
1026.002.60%26.00ซื้อ227.300K57.523B9.85101.54859.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4061 DENKA COMPANY LIMITED
2948.000.17%5.00ขาย427.100K253.832B10.93269.256133.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
13755.000.07%10.00แนะนำให้ซื้อ1.384M5714.670B18.28751.8321735.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD.
13430.00-0.44%-60.00ซื้อ2005714.670B17.94751.8321735.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4064 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO INC
1264.00-0.55%-7.00ขาย19.700K10.431B8.53149.193529.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4078 SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO
2187.000.05%1.00ขาย12.500K36.763B12.92169.151964.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4080 TANAKA CHEMICAL CORP
721.00-1.50%-11.00ขาย32.500K23.813B-46.73231.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4082 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO LTD
855.000.47%4.00ขาย61.700K20.632B8.5999.12441.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4088 AIR WATER INC
1513.00-1.05%-16.00ขาย950.700K347.457B9.85155.4715757.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4091 TAIYO NIPPON SANSO CORP
2167.00-1.23%-27.00ขาย664.300K949.463B17.13128.0519229.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4092 NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO
2672.000.60%16.00ขาย54.000K23.362B11.93222.60715.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4093 TOHO ACETYLENE CO
1343.000.60%8.00ขาย1.600K9.327B8.89150.14794.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4094 NIHON KAGAKU SANGYO CO
1019.000.30%3.00ซื้อ1.200K20.371B9.74104.26418.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4095 NIHON PARKERIZING CO
1105.000.27%3.00ขาย177.800K131.598B13.3982.274353.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
4097 KOATSU GAS KOGYO CO
761.001.20%9.00ขาย22.200K41.514B11.5864.951909.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4098 TITAN KOGYO K.K.
2184.000.14%3.00ขาย18.200K6.559B13.61160.25284.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4100 TODA KOGYO CORP
2056.000.05%1.00ขาย3.400K11.845B-162.961206.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4102 MARUO CALCIUM CO
1420.00-0.07%-1.00ขาย1003.296B14.18105.47261.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4107 ISE CHEMICALS CORP
3205.000.79%25.00ขาย80016.216B13.62233.53เคมีพิเศษเฉพาะ
4109 STELLA CHEMIFA
3250.000.62%20.00ซื้อ26.300K41.711B28.49113.37815.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4112 HODOGAYA CHEMICAL CO
4305.00-0.92%-40.00ซื้อ29.700K34.340B26.91161.46731.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4113 TAOKA CHEMICAL CO
7220.00-2.83%-210.00ขาย14.900K21.296B13.69542.82409.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
4114 NIPPON SHOKUBAI CO
6030.00-0.33%-20.00ขาย60.300K241.255B16.86358.854454.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
4115 HONSHU CHEMICAL INDUSTRY CO
1295.00-0.23%-3.00ซื้อ1.900K14.897B9.89131.22360.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4116 DAINICHISEIKA COLOR & CHEM MFG CO
2633.000.15%4.00ขาย26.700K48.809B26.8397.983904.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4118 KANEKA CORP
3315.000.15%5.00ขาย222.000K215.898B12.91256.7910571.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4119 NIPPON PIGMENT CO
2171.00-0.50%-11.00ขาย2.000K3.426B71.6130.47939.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
4120 SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO
2132.00-0.51%-11.00แนะนำให้ซื้อ1.276M2.935B29.6072.41170.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4182 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC
1824.000.16%3.00ซื้อ1.127M374.172B19.6592.668276.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
4183 MITSUI CHEMICALS INC
2546.000.20%5.00ขาย753.800K495.797B10.94232.3517743.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4185 JSR CORP
2167.002.12%45.00แนะนำให้ซื้อ1.315M455.626B20.71102.648748.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4187 OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY
1726.000.64%11.00ซื้อ123.500K37.984B12.51137.05เคมีพิเศษเฉพาะ
4188 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP
789.300.25%2.00ขาย4.031M1117.980B15.2756.2172020.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
4189 KH NEOCHEM CO LTD
2465.001.27%31.00แนะนำให้ซื้อ153.900K90.099B13.06187.05เคมีพิเศษเฉพาะ
4202 DAICEL CORPORATION
989.00-1.40%-14.00ขาย1.603M318.559B48.2720.7812319.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4203 SUMITOMO BAKELITE CO
3610.000.42%15.00ขาย205.400K169.178B11.84303.555898.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4204 SEKISUI CHEMICAL CO
1793.00-0.77%-14.00ขาย1.093M825.321B13.02139.0526486.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
4205 ZEON CORPORATION
1225.001.32%16.00ขาย1.139M264.240B11.74103.203405.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
4206 AICA KOGYO CO
3465.00-0.29%-10.00ขาย177.500K226.896B16.32213.023920.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4208 UBE INDUSTRIES
2169.000.14%3.00ขาย420.200K218.920B8.89244.7811010.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
4212 SEKISUI JUSHI CORP
2359.00-0.59%-14.00เป็นกลาง44.000K103.231B14.40164.761425.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4215 C I TAKIRON CORPORATION
635.001.60%10.00ขาย128.000K60.840B4.68133.493412.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
4218 NICHIBAN CO LTD
1675.00-0.30%-5.00ขาย33.800K34.812B12.19137.781258.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
4220 RIKEN TECHNOS CORPORATION
469.001.08%5.00ขาย44.600K28.895B10.4545.611882.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4221 OKURA INDUSTRIAL CO
1654.001.47%24.00ขาย4.100K19.422B6.70243.29เคมีพิเศษเฉพาะ
4224 LONSEAL CORP
2029.00-1.50%-31.00ซื้อ1.800K9.496B7.66269.00433.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4228 SEKISUI PLASTICS CO
685.001.18%8.00ขาย63.900K30.666B12.9752.193881.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4229 GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO
2449.000.00%0.00ขาย1.400K16.711B12.77191.72484.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
4231 TIGERS POLYMER CORP
582.005.05%28.00ซื้อ15.400K11.083B11.9846.262082.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
4234 SUN A. KAKEN CO LTD
523.001.16%6.00ขาย2.500K5.674B-3.34672.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
4235 ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD
1359.002.03%27.00ขาย22.700K8.536B32.8143.68เคมีพิเศษเฉพาะ
4241 ATECT CORPORATION
1346.00-0.07%-1.00ขาย17.000K5.910B74.8018.13100.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
4242 TAKAGI SEIKO CORPORATION
2540.00-2.38%-62.00ขาย3.500K7.092B7.77334.932959.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
4243 NIX INC
846.00-1.05%-9.00ขาย4.000K1.986B7.95107.61183.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4247 POVAL KOGYO CO LTD NPV
2050.001.03%21.00ขาย1002.701B9.01225.09189.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
4249 MORIROKU HOLDINGS CO LTD
2149.000.00%0.00ขาย16.100K35.605B12.74168.744491.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
4251 KEIWA INCORPORATED
1799.00-0.77%-14.00ขาย192.200Kบรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
4272 NIPPON KAYAKU CO
1274.00-0.93%-12.00ขาย315.100K221.486B14.2990.015814.00เคมีพิเศษเฉพาะ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ