ระบบขนส่ง (ภาค)

113
หุ้น
31507.032B
เงินทุนของตลาด
2.337M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.64%
เปลี่ยนแปลง
+2.40%
ประสิทธิภาพ เดือน
+16.05%
ประสิทธิภาพ ปี
+17.87%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2484DEMAE-CAN CO LTD
511 JPY+6.02%4.292M3.4861.301B JPY−92.29 JPY+67.64%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
2997STORAGE-OH CO LTD
624 JPY−0.95%42.9K0.791.163B JPY9.0269.19 JPY0.00%ระบบขนส่ง
3137FUNDELY CO LTD
285 JPY+0.35%22.8K3.391.793B JPY−34.65 JPY+88.94%0.00%ระบบขนส่ง
4659AJIS CO LTD
2285 JPY+1.69%5.4K2.1218.846B JPY11.43199.98 JPY−12.02%3.57%ระบบขนส่ง
6564MIDAC HOLDINGS CO LTD
1670 JPY−2.68%109.2K1.1950.607B JPY27.0261.81 JPY+22.64%0.27%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
6566KANAME KOGYO CO LTD
797 JPY−0.75%3.9K1.0512.856B JPY9.8481.02 JPY+23.29%2.84%ระบบขนส่ง
8142TOHO CO(WHOLESALE)
2944 JPY−4.72%94.5K3.1833.508B JPY14.72199.97 JPY+23.91%1.93%ระบบขนส่ง
9001TOBU RAILWAY CO
3808 JPY+1.63%925.4K2.30778.158B JPY18.57205.01 JPY+72.33%1.07%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9003SOTETSU HOLDINGS INC
2705.5 JPY−0.62%162.1K1.29265.424B JPY19.59138.11 JPY+220.57%1.29%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9005TOKYU CORP
1736.5 JPY+0.29%1.701M1.571.045T JPY24.7170.29 JPY+1280.24%0.86%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9006KEIKYU CORPORATION
1273.0 JPY−0.31%888.8K1.23352.769B JPY28.0545.39 JPY−28.45%1.01%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
9007ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO
2175.0 JPY−0.62%1.359M1.14783.39B JPY13.92156.24 JPY+299.27%1.48%ระบบขนส่ง
มีแรงขาย
9009KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO
6301 JPY+1.11%948.7K1.781.036T JPY32.55193.60 JPY+69.26%0.40%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
9010FUJI KYUKO CO LTD
4350 JPY−0.46%129.3K1.20234.434B JPY50.7085.80 JPY+284.79%0.34%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9012CHICHIBU RAILWAY CO
2025 JPY+0.05%2000.143.101B JPY−3108.13 JPY−5048.77%0.00%ระบบขนส่ง
9017NIIGATA KOTSU CO
2046 JPY+0.10%1.9K2.887.853B JPY9.14223.91 JPY+93.25%0.00%ระบบขนส่ง
9020EAST JAPAN RAILWAY CO
8096 JPY−1.17%1.506M1.143.067T JPY16.12502.28 JPY+144.91%1.29%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
9021WEST JAPAN RAILWAY CO
5866 JPY−0.78%1.256M0.901.431T JPY15.68374.05 JPY+356.54%2.26%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9022CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
3580 JPY0.00%3.554M1.183.641T JPY11.09322.71 JPY+254.90%0.78%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9025KONOIKE TRANSPORT CO LIMITED
1881 JPY−1.10%79.3K1.11102.552B JPY11.47163.95 JPY−0.73%2.48%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9028ZERO CO LTD
1334 JPY−1.19%3.8K1.1322.529B JPY6.72198.54 JPY+13.19%3.74%ระบบขนส่ง
9029HIGASHI TWENTY ONE CO LTD
1153 JPY−3.11%11.9K0.6515.407B JPY10.83106.47 JPY+16.20%2.54%ระบบขนส่ง
9031NISHI-NIPPON RAILROAD CO
2426.5 JPY−0.61%199.8K1.17192.668B JPY9.32260.22 JPY+10.24%1.53%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
9033HIROSHIMA ELECTRIC RAILWAY CO
782 JPY−0.13%5.1K1.3023.776B JPY19.4840.14 JPY+441.66%0.77%ระบบขนส่ง
9034NANSO TRANSPORT CO
1931 JPY−2.77%5.8K0.9810.053B JPY8.01241.00 JPY+11.71%3.74%ระบบขนส่ง
9036TOHBU NETWORK CO LTD
957 JPY+1.16%18.6K4.065.131B JPY14.4366.33 JPY+4.54%1.58%ระบบขนส่ง
9037HAMAKYOREX CO LTD
3840 JPY−1.29%43.4K2.1274.867B JPY9.63398.80 JPY+1.36%2.63%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
9039SAKAI MOVING SERVICE
2624 JPY+0.19%62.4K1.60111.901B JPY12.50209.94 JPY+7.35%1.77%ระบบขนส่ง
9041KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD
4251 JPY−0.35%697.6K0.75817.607B JPY16.74254.00 JPY−49.20%1.16%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
9042HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC
4490 JPY−1.17%643.9K1.111.097T JPY17.79252.45 JPY+30.53%1.10%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9044NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO
2822.0 JPY−0.77%258.9K1.15321.427B JPY19.51144.61 JPY+71.52%0.88%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9045KEIHAN HOLDINGS CO LTD
3663 JPY−0.95%218.9K1.33398.199B JPY18.19201.41 JPY+19.01%0.81%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9046KOBE ELECTRIC RAILWAY CO
2917 JPY−0.27%14.3K1.3123.405B JPY27.84104.79 JPY+1.95%0.00%ระบบขนส่ง
9048NAGOYA RAILROAD CO
2209.5 JPY−0.41%622.7K1.46433.803B JPY22.04100.25 JPY+31.00%0.91%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
9051SENKON LOGISTICS CO
800 JPY−0.87%1K1.104.117B JPY10.2478.12 JPY−18.39%1.88%ระบบขนส่ง
9052SANYO ELECTRIC RAILWAY CO
2099 JPY−1.18%36.5K2.5747.617B JPY12.99161.53 JPY−40.12%1.40%ระบบขนส่ง
9055ALPS LOGISTICS CO.LTD.
1608 JPY+0.82%89.1K3.1556.7B JPY14.52110.75 JPY−19.21%3.12%ระบบขนส่ง
9057ENSHU TRUCK CO
2412 JPY0.00%1K0.5318.05B JPY7.97302.61 JPY+6.81%3.89%ระบบขนส่ง
9058TRANCOM CO LTD
7340 JPY+0.14%12.7K1.0870.107B JPY24.39300.95 JPY−51.07%1.73%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9059KANDA HOLDINGS CO LTD
765 JPY−0.13%4.2K0.8616.925B JPY7.8697.29 JPY+15.13%2.38%ระบบขนส่ง
9060JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORP
3610 JPY+0.14%1000.235.015B JPY8.75412.77 JPY−8.18%2.18%ระบบขนส่ง
9063OKAYAMAKEN FREIGHT TRANSPORTATION
3025 JPY+1.48%1.3K1.736.043B JPY2.311310.03 JPY+124.50%2.68%ระบบขนส่ง
9064YAMATO HOLDINGS CO LTD
2680.0 JPY+1.09%1.852M1.60980.494B JPY23.65113.33 JPY−19.11%1.70%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9065SANKYU INC
4890 JPY−0.55%264.2K1.65276.485B JPY12.61387.79 JPY−7.37%3.29%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
9066NISSIN CORP
2438 JPY−3.18%49.7K1.6649.92B JPY5.70427.70 JPY−15.77%3.87%ระบบขนส่ง
9067MARUWN CORPORATION
254 JPY−2.31%41.6K1.487.568B JPY19.6212.95 JPY+0.54%3.05%ระบบขนส่ง
9068MARUZEN SHOWA UNYU CO
3685 JPY0.00%34.9K1.4677.087B JPY8.11454.55 JPY−2.33%2.96%ระบบขนส่ง
9069SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD
1053 JPY−1.03%304.3K1.38158.883B JPY10.9696.11 JPY−1.59%3.38%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
9070TONAMI HOLDINGS CO LTD
4645 JPY−2.62%21.4K2.9444.088B JPY8.63538.27 JPY−6.00%3.08%ระบบขนส่ง
9072NIKKON HOLDINGS CO LTD
3059 JPY−1.04%161.1K1.60199.188B JPY11.65262.55 JPY+12.97%3.21%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
9073KYOGOKU UNYU SHOJI CO
591 JPY−0.51%1.6K1.391.814B JPY159.063.72 JPY−92.76%1.68%ระบบขนส่ง
9074JAPAN OIL TRANSPORTATION CO
2811 JPY−0.43%11.3K2.599.428B JPY8.43333.46 JPY+0.37%3.51%ระบบขนส่ง
9075FUKUYAMA TRANSPORTING CO
3760 JPY+1.21%112K1.43133.195B JPY8.89422.97 JPY−0.76%1.86%ระบบขนส่ง
มีแรงขาย
9076SEINO HOLDINGS
2100.5 JPY−0.02%620.4K1.27343.594B JPY24.4086.08 JPY−9.92%4.16%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9078S LINE GROUP CO LTD
863 JPY−2.04%9.3K2.749.457B JPY6.52132.30 JPY+88.55%2.52%ระบบขนส่ง
9082DAIWA MOTOR TRANSPORTATION CO
884 JPY−4.02%12K0.594.15B JPY−30.43 JPY−101.67%0.83%ระบบขนส่ง
9083SHINKI BUS CO LTD
3395 JPY0.00%1000.1220.413B JPY10.96309.75 JPY−39.34%1.03%ระบบขนส่ง
9087TAKASE CORPORATION
2600 JPY0.00%1001.002.683B JPY14.56178.62 JPY−42.30%2.59%ระบบขนส่ง
9090AZ-COM MARUWA HOLDINGS INC
1472 JPY+0.20%1.342M0.63198.493B JPY22.3765.79 JPY+42.43%1.80%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
9101NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
3863 JPY−2.00%5.453M1.072.063T JPY4.67827.35 JPY−67.81%5.67%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
9104MITSUI O.S.K. LINES LTD
3970 JPY−1.81%4.371M0.951.503T JPY4.17952.24 JPY−66.69%8.90%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
9107KAWASAKI KISEN KAISHA
5012 JPY−3.65%9.799M1.071.187T JPY6.65753.68 JPY−78.00%7.31%ระบบขนส่ง
มีแรงขาย
9110NS UNITED KAIUN KA
4695 JPY−4.57%257.1K1.02119.482B JPY5.77813.29 JPY−44.10%5.42%ระบบขนส่ง
9115MEIJI SHIPPING GROUP CO LTD
675 JPY−4.66%284.6K1.2524.662B JPY5.33126.71 JPY−36.15%0.68%ระบบขนส่ง
9119IINO KAIUN KAISHA
1166 JPY−3.87%428.8K0.87131.728B JPY6.88169.44 JPY−21.31%5.06%ระบบขนส่ง
9127TAMAI STEAMSHIP CO
1747 JPY−2.46%18.1K1.593.5B JPY13.41130.32 JPY−82.60%4.41%ระบบขนส่ง
9130KYOEI TANKER CO
817 JPY−1.68%13.4K2.026.378B JPY15.0754.20 JPY+205.62%2.40%ระบบขนส่ง
9142KYUSHU RAILWAY COMPANY
3160 JPY−1.34%901.3K1.59496.335B JPY10.53300.11 JPY+72.86%2.94%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
9143SG HOLDINGS CO LTD
2092.0 JPY+0.07%1.15M1.131.35T JPY13.24157.99 JPY−15.56%2.45%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9145BEING HOLDINGS CO LTD
2633 JPY+0.08%5.8K0.3415.956B JPY14.74178.58 JPY+40.23%0.97%ระบบขนส่ง
9147NIPPON EXPRESS HLDGS INC
7940 JPY−0.08%399.7K0.90721.44B JPY30.47260.57 JPY−82.63%3.73%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9171KURIBAYASHI STEAMSHIP CO
763 JPY−1.80%25.4K0.3810.023B JPY6.71113.71 JPY+11.34%1.27%ระบบขนส่ง
9173TOKAI KISEN CO
2551 JPY+0.24%1.5K1.385.564B JPY−304.23 JPY−304.60%0.00%ระบบขนส่ง
9193TOKYO KISEN CO LTD
615 JPY−0.32%19.3K1.456.117B JPY10.6557.73 JPY3.25%ระบบขนส่ง
9201JAPAN AIRLINES CO LTD
2871.0 JPY+0.58%5.568M2.401.23T JPY12.77224.83 JPY1.95%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9202ANA HOLDINGS INC
3101 JPY+0.45%4.381M2.221.436T JPY9.92312.48 JPY0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9204SKYMARK AIRLINES INC
1003 JPY+2.77%2.39M4.5459.183B JPY9.54105.09 JPY0.51%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
9206STAR FLYER INC
2712 JPY−0.15%3.4K2.139.561B JPY8.82307.54 JPY0.00%ระบบขนส่ง
9301MITSUBISHI LOGISTICS CORP
4425 JPY−1.78%372.3K1.77343.399B JPY14.67301.62 JPY+1.28%2.17%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9302MITSUI-SOKO HOLDINGS CO LTD
4700 JPY−0.42%107.7K1.43119.572B JPY8.58547.75 JPY−19.66%3.83%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
9303SUMITOMO WAREHOUSE CO
2509 JPY−0.55%225.6K1.63197.189B JPY15.15165.66 JPY−49.99%3.99%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
9304SHIBUSAWA WAREHOUSE CO
2749 JPY−0.94%39.3K2.4043.424B JPY13.50203.59 JPY−47.97%3.15%ระบบขนส่ง
9306TOYO LOGISTICS CO
1500 JPY−1.90%11K1.4210.383B JPY8.01187.26 JPY+2.27%3.40%ระบบขนส่ง
9307SUGIMURA WAREHOUSE CO
549 JPY−2.14%39.3K1.839.286B JPY11.3348.45 JPY−0.96%1.41%ระบบขนส่ง
9308INUI GLOBAL LOGISTICS CO LTD
1111 JPY−5.61%242.8K1.3130.471B JPY11.1599.68 JPY−82.67%14.86%ระบบขนส่ง
9310JAPAN TRANSCITY CORP
626 JPY−1.57%115.7K1.8641.991B JPY7.9778.56 JPY−21.11%1.84%ระบบขนส่ง
9311ASAGAMI CORPORATION
5040 JPY0.00%2.9K7.077.131B JPY7.90638.17 JPY−24.42%2.38%ระบบขนส่ง
9312KEIHIN CO LTD
1735 JPY+0.06%12.9K2.4611.687B JPY5.18335.14 JPY−17.22%3.91%ระบบขนส่ง
9313MARUHACHI WAREHOUSE CO
699 JPY+0.29%1.4K0.414.16B JPY10.4067.23 JPY+2.89%2.29%ระบบขนส่ง
9319CHUO WAREHOUSE CO
1106 JPY−0.09%26.5K1.2221.211B JPY13.4382.32 JPY−0.22%2.59%ระบบขนส่ง
9322KAWANISHI WAREHOUSE CO
1101 JPY−0.27%2.7K1.168.488B JPY5.72192.64 JPY+112.30%1.53%ระบบขนส่ง
9324YASUDA LOGISTICS CORP
1116 JPY−2.79%31.9K1.4533.505B JPY16.0769.43 JPY−33.24%2.33%ระบบขนส่ง
9326KANTSU CO LTD
561 JPY−0.88%30.7K0.465.803B JPY9.4359.50 JPY+82.54%1.78%ระบบขนส่ง
9327E-LOGIT CO LTD
628 JPY+0.16%77.2K0.572.193B JPY−221.39 JPY−343.67%0.00%ระบบขนส่ง
9351TOYO WHARF & WAREHOUSE CO
1376 JPY−1.08%16.9K1.6310.752B JPY12.66108.65 JPY−34.98%3.94%ระบบขนส่ง
9353SAKURAJIMA FUTO KAISHA
1987 JPY−4.97%10.1K0.853.22B JPY15.62127.20 JPY−8.02%1.40%ระบบขนส่ง
9355RINKO CORP
1675 JPY+0.24%1000.174.508B JPY9.50176.39 JPY−32.85%1.80%ระบบขนส่ง
9360SUZUYO SHINWART CORP
1900 JPY0.00%8K1.455.581B JPY8.64219.92 JPY+131.07%2.11%ระบบขนส่ง
9361FUSHIKI KAIRIKU UNSO CO
1458 JPY−1.95%5001.283.845B JPY5.60260.29 JPY+20.54%4.04%ระบบขนส่ง
9362HYOKI KAIUN KAISHA
2124 JPY+0.66%2.1K0.762.507B JPY8.22258.40 JPY−49.28%5.39%ระบบขนส่ง