บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Air Freight/Couriers

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Air Freight/Couriers. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2484DEMAE-CAN CO LTD
371 JPY−4.38%1.169M1.4749.121B JPY−69.27 JPY+71.09%0.00%ระบบขนส่ง
3137FUNDELY CO LTD
288 JPY0.00%11.4K2.461.831B JPY−41.64 JPY+86.39%0.00%ระบบขนส่ง
4659AJIS CO LTD
2517 JPY−0.24%4.5K0.3521.186B JPY13.02193.31 JPY−10.42%3.18%ระบบขนส่ง
9025KONOIKE TRANSPORT CO LIMITED
1857 JPY+0.05%49.7K0.7498.265B JPY11.33163.95 JPY−0.73%2.58%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
9034NANSO TRANSPORT CO
1060 JPY−1.12%13.9K0.4910.578B JPY6.70158.32 JPY+52.82%3.56%ระบบขนส่ง
9037HAMAKYOREX CO LTD
3800 JPY+0.66%23.7K0.7271.392B JPY9.13416.42 JPY+3.48%2.76%ระบบขนส่ง
9055ALPS LOGISTICS CO.LTD.
2500 JPY+5.80%917.5K36.4788.539B JPY24.19103.35 JPY−29.18%2.00%ระบบขนส่ง
9058TRANCOM CO LTD
6250 JPY−0.48%15K0.8260.105B JPY20.76301.00 JPY−50.82%2.02%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
9060JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORP
4090 JPY+0.74%9002.055.597B JPY11.35360.22 JPY−12.14%1.96%ระบบขนส่ง
9064YAMATO HOLDINGS CO LTD
2284.0 JPY+0.40%1.046M0.72827.434B JPY14.83154.01 JPY+18.41%2.01%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9066NISSIN CORP
2871 JPY+1.31%22.9K0.7655.443B JPY7.18400.13 JPY−23.83%3.48%ระบบขนส่ง
9067MARUWN CORPORATION
279 JPY+0.36%15.1K0.238.059B JPY24.5711.36 JPY−23.90%2.87%ระบบขนส่ง
9069SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD
1064 JPY−0.28%724.6K0.71158.585B JPY11.5891.85 JPY−13.81%3.38%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9073KYOGOKU UNYU SHOJI CO
662 JPY+0.61%2.5K1.692.021B JPY68.529.66 JPY−67.07%1.51%ระบบขนส่ง
9074JAPAN OIL TRANSPORTATION CO
2857 JPY+1.10%4.9K1.369.451B JPY8.57333.47 JPY+0.28%3.50%ระบบขนส่ง
9075FUKUYAMA TRANSPORTING CO
4060 JPY−0.37%45.9K0.61144.014B JPY17.60230.66 JPY−57.72%1.72%ระบบขนส่ง
มีแรงขาย
9143SG HOLDINGS CO LTD
1885.0 JPY+0.37%615.5K0.531.197T JPY17.70106.48 JPY−49.84%2.76%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9147NIPPON EXPRESS HLDGS INC
8039 JPY+1.52%517.5K1.03721.889B JPY19.24417.92 JPY−65.70%3.73%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9301MITSUBISHI LOGISTICS CORP
4662 JPY+1.46%212K0.79350.465B JPY11.96389.89 JPY+13.24%2.12%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
9306TOYO LOGISTICS CO
1515 JPY0.00%6.6K0.7110.181B JPY7.75195.56 JPY+13.19%3.47%ระบบขนส่ง
9307SUGIMURA WAREHOUSE CO
552 JPY−0.72%13.6K0.519.025B JPY11.2349.14 JPY+0.41%1.45%ระบบขนส่ง
9310JAPAN TRANSCITY CORP
622 JPY+0.48%31.9K0.6039.997B JPY8.5572.78 JPY−30.19%1.93%ระบบขนส่ง
9311ASAGAMI CORPORATION
5330 JPY−3.09%1000.267.541B JPY8.00665.95 JPY−3.17%2.25%ระบบขนส่ง
9313MARUHACHI WAREHOUSE CO
759 JPY+0.80%2000.164.523B JPY10.9069.61 JPY+15.02%2.11%ระบบขนส่ง
9319CHUO WAREHOUSE CO
1141 JPY−0.26%77.8K2.2121.648B JPY14.2280.21 JPY−5.06%2.54%ระบบขนส่ง
9322KAWANISHI WAREHOUSE CO
1183 JPY−0.08%1.7K0.629.046B JPY6.24189.52 JPY+92.80%1.44%ระบบขนส่ง
9326KANTSU CO LTD
504 JPY−0.40%44.4K1.015.195B JPY8.3460.46 JPY+128.86%1.98%ระบบขนส่ง
9327E-LOGIT CO LTD
469 JPY−2.70%39.5K0.311.74B JPY−269.24 JPY−195.09%0.00%ระบบขนส่ง
9365TRADIA CORPORATION
1340 JPY+0.30%6000.311.962B JPY6.53205.32 JPY−41.90%3.73%ระบบขนส่ง
9381AIT CORPORATION
1800 JPY+0.28%67K0.6742.289B JPY14.61123.23 JPY−20.45%4.44%ระบบขนส่ง
9386NIPPON CONCEPT CORPORATION
1881 JPY−2.64%27.6K0.7326.085B JPY10.73175.35 JPY−25.44%2.66%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง