บริการด้านโฆษณา/การตลาด (อุตสาหกรรม)

45
หุ้น
3416.633B
เงินทุนของตลาด
3.415M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.11%
เปลี่ยนแปลง
−3.88%
ประสิทธิภาพ เดือน
+15.31%
ประสิทธิภาพ ปี
+22.78%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
           
2122 INTERSPACE CO LTD
990.00-1.79%-18.00แนะนำให้ขาย400396000.006.969B15.9763.11
2139 CHUCO CO.LTD
381.00-1.30%-5.00ขาย1.300K495300.002.598B-26.06374.00
2156 SAYLOR ADVERTISING INC.
256.00-2.29%-6.00แนะนำให้ขาย11.300K2892800.00985.972M-4.89175.00
2164 CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
443.00-13.48%-69.00แนะนำให้ขาย31.200K13821600.00823.838M-46.940.00
2180 SUNNY SIDE UP GROUP INC
736.000.82%6.00ขาย5.400K3974400.0011.101B24.8529.37334.00
2185 CMC CORPORATION
1382.000.95%13.00แนะนำให้ซื้อ2.500K3455000.0017.515B20.1368.01
2193 COOKPAD INC.
258.000.78%2.00ซื้อ263.300K67931400.0026.365B-13.78547.00
2334 EOLE INC
1450.00-1.69%-25.00แนะนำให้ขาย3.000K4350000.003.561B-218.2584.00
2389 DIGITAL HOLDINGS INC
1398.000.58%8.00ขาย140.800K196838400.0029.156B3.04457.091571.00
2411 GENDAI AGENCY INC
333.000.00%0.00ซื้อ5.600K1864800.004.875B56.535.89256.00
2433 HAKUHODO DY HLDGS INC
1704.000.65%11.00ขาย200.800K342163200.00631.849B14.22119.0624775.00
2487 CDG CO.LTD
1390.000.00%0.00ขาย1.700K2363000.007.942B18.5474.96259.00
2489 ADWAYS INC
780.002.23%17.00ขาย250.100K195078000.0030.190B19.8138.69807.00
3675 CROSS MARKETING GROUP INC
1095.00-0.90%-10.00ซื้อ258.500K283057500.0021.527B17.3064.171116.00
3696 CERES INC.
2284.001.42%32.00ขาย142.500K325470000.0024.987B8.08289.12383.00
4286 LEGS CO LTD
1439.00-0.96%-14.00ขาย63.500K91376500.0015.495B10.64137.76302.00
4293 SEPTENI HOLDINGS
459.00-0.86%-4.00ขาย462.700K212379300.0059.686B22.5720.59
4324 DENTSU GROUP INC
3610.000.00%0.00ขาย371.800K1342198000.001022.347B-239.1364533.00
4326 INTAGE HOLDINGS INC
1769.001.03%18.00ขาย26.700K47232300.0071.161B20.0187.523080.00
4346 NEXYZ GROUP CORPORATION
776.00-2.02%-16.00แนะนำให้ขาย20.800K16140800.0010.486B-89.14
4708 RELIA INC
1012.000.30%3.00ขาย42.300K42807600.0063.520B9.61105.0513620.00
4751 CYBER AGENT
2027.00-3.15%-66.00ขาย2.544M5156485300.001064.994B26.8782.29
4760 ALPHA CO LTD
1261.000.40%5.00ขาย600756600.001.010B-858.36365.00
4763 CREEK & RIVER
1982.00-0.85%-17.00ขาย77.600K153803200.0044.828B21.3993.601771.00
4784 GMOAD PARTNERS INC
423.00-0.94%-4.00ขาย9.100K3849300.006.852B47.629.01620.00
6031 SCIGINEER INC
1424.000.56%8.00ขาย9.100K12958400.004.885B-365.4534.00
6045 RENTRACKS CO LTD
709.001.14%8.00ขาย55.800K39562200.005.442B12.7255.13124.00
6058 VECTOR INC.
1220.00-2.32%-29.00ขาย194.100K236802000.0059.926B25.9948.061288.00
6067 IMPACT HD INC
3425.000.74%25.00ขาย16.600K56855000.0022.098B91.4538.48408.00
6069 TRENDERS INC
823.000.24%2.00ขาย90.700K74646100.005.928B17.2450.04117.00
6175 NET MARKETING CO LTD
460.002.68%12.00ขาย31.600K14536000.006.857B16.6827.07130.00
6180 GMO MEDIA INC
1771.00-1.28%-23.00แนะนำให้ขาย4.500K7969500.003.065B-29.29154.00
6533 ORCHESTRA HOLDINGS
4035.001.64%65.00ขาย74.700K301414500.0039.860B57.5569.91374.00
6543 NISSEN INC
1251.000.00%0.00ขาย16.600K20766600.002.317B9.24137.46140.00
6573 AGILE MEDIA NETWORK INC
452.001.80%8.00ขาย14.300K6463600.001.106B-152.3274.00
7036 EMNET JAPAN CO LTD
3705.002.92%105.00แนะนำให้ซื้อ2.500K9262500.0013.730B50.6973.3896.00
7067 BRANDING TECHNOLOGY INC
1006.00-0.79%-8.00ขาย1.200K1207200.001.629B28.4335.85226.00
7069 CYBERBUZZ INC
1231.00-0.49%-6.00ขาย7.100K8740100.004.822B-19.54
7078 INCLUSIVE INC
1799.00-10.50%-211.00ขาย411.200K739748800.0017.696B879.422.3195.00
7368 HYOJITO CO LTD
1702.000.00%0.00ขาย6.400K10892800.008.265B445.00
7831 WELLCO HOLDINGS CORP
155.00-0.64%-1.00ขาย34.900K5409500.003.813B14.7610.57487.00
9241 FUTURE LINK NETWORK CO LTD
2023.00-2.83%-59.00ขาย7001416100.00
9466 AIDMA MARKETING COMMUNICATION CORP
302.00-3.51%-11.00แนะนำให้ขาย47.600K14375200.004.146B-26.20256.00
9622 SPACE CO LTD (JP)
907.001.57%14.00ขาย8.700K7890900.0022.075B25.1035.58957.00
9782 DMS INC
1400.00-0.36%-5.00ขาย1.200K1680000.008.149B7.77180.89321.00
โหลดเพิ่ม