บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Containers/Packaging

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Containers/Packaging. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
3861OJI HOLDINGS CORP
574.2 JPY−2.06%9.83M0.70568.78B JPY9.5360.22 JPY−0.48%2.79%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
3943OHISHI SANGYO CO
2177 JPY+0.93%1K0.638.404B JPY10.31211.25 JPY−25.35%2.94%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3944FURUBAYASHI SHIKO CO
2056 JPY+1.28%1.5K0.882.265B JPY5.19396.33 JPY+32.70%2.43%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3945SUPERBAG CO LTD
2585 JPY+0.08%1.3K0.423.951B JPY3.85670.80 JPY0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3946TOMOKU CO LTD
2351 JPY+0.09%40.2K1.1138.584B JPY7.55311.35 JPY−13.00%2.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3947DYNAPAC CO LTD
1735 JPY+2.00%5.3K1.2017.207B JPY10.74161.54 JPY−0.45%3.46%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3950THE PACK CORPORATION
3565 JPY+1.71%34.2K1.0767.718B JPY12.01296.85 JPY+39.13%2.52%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3951ASAHI PRINTING CO LTD
906 JPY−0.33%15.5K0.9719.876B JPY13.3268.02 JPY−12.26%3.86%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3953OHMURA SHIGYO CO
850 JPY−0.47%5.9K0.962.966B JPY54.4815.60 JPY−53.05%1.18%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3954SHOWA PAXXS CORP
1799 JPY−0.06%4000.197.988B JPY9.15196.52 JPY−9.54%2.22%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4234SUN A. KAKEN CO LTD
538 JPY0.00%2.9K0.575.904B JPY28.4418.91 JPY−74.66%3.35%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4251KEIWA INCORPORATED
1110 JPY−1.07%160.2K0.6921.39B JPY10.79102.92 JPY−59.24%2.25%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5122OKAMOTO INDUSTRIES INC
4870 JPY+0.52%16.2K0.7185.27B JPY10.77451.98 JPY+99.44%2.26%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5204ISHIZUKA GLASS CO
2869 JPY+1.27%113.3K1.4712.009B JPY2.93979.13 JPY+3761.28%1.22%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5210NIHON YAMAMURA GLASS CO
1485 JPY+0.47%158.2K1.0115.166B JPY1.461016.26 JPY0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5901TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LIMITED
2485.0 JPY−1.31%464.3K1.25390.826B JPY19.93124.69 JPY−7.32%3.62%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5902HOKKAN HOLDINGS LIMITED
1850 JPY−0.38%16.4K0.8122.572B JPY13.53136.77 JPY2.43%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5905NIHON SEIKAN K.K.
1930 JPY+0.52%1K0.652.622B JPY8.04240.07 JPY+45.29%3.63%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5974CHUGOKUKOGYO CO
632 JPY+0.64%5.5K0.992.053B JPY16.0439.39 JPY−54.13%2.37%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
6619W-SCOPE CORPORATION
729 JPY−0.41%877.7K0.6740.259B JPY27.0326.97 JPY−64.42%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
7482SHIMOJIMA CO LTD
1291 JPY−1.45%61.2K1.4129.256B JPY12.84100.58 JPY+81.73%1.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
7504KOHSOKU CORP
2492 JPY−0.56%28.6K2.0848.169B JPY15.54160.37 JPY+10.79%1.89%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
7864FUJI SEAL INTERNATIONAL INC
2064 JPY+1.83%324.4K1.77113.008B JPY10.21202.21 JPY+172.09%1.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
7919NOZAKI INSATSU SHIGYO CO
160 JPY+1.27%43.8K1.382.749B JPY6.2325.68 JPY+98.75%1.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
7923TOIN CORP
633 JPY0.00%1K0.293.186B JPY10.5360.09 JPY+966.10%2.37%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
9385SHOEI CORPORATION
615 JPY−0.16%33.8K2.314.752B JPY49.5512.41 JPY3.25%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ