บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Data Processing Services

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Data Processing Services. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2351ASJ INC
411 JPY−0.72%13K0.743.268B JPY176.652.33 JPY0.49%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2391PLANET INC
1223 JPY−0.65%10.1K0.478.11B JPY18.1767.30 JPY−10.72%3.52%บริการทางด้านเทคโนโลยี
2427OUTSOURCING INC
1749.5 JPY+0.06%1.931M1.01220.311B JPY42.5041.17 JPY−49.41%1.43%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
2493E SUPPORTLINK LTD
915 JPY+0.22%5.3K1.024.048B JPY86.2110.61 JPY−69.78%0.55%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3776BROADBAND TOWER INC
156 JPY−0.64%701.8K0.349.554B JPY95.711.63 JPY1.28%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3778SAKURA INTERNET INC
7360 JPY+14.11%9.087M1.82268.493B JPY474.9315.50 JPY−8.04%0.05%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3814ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
405 JPY0.00%8.1K0.371.591B JPY−3.31 JPY+97.69%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3839ODK SOLUTIONS COMPANY LTD
623 JPY−2.81%26.6K1.285.107B JPY15.3940.48 JPY+142.06%1.61%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3914JIG-SAW INC
4230 JPY−1.17%37.2K0.6727.987B JPY61.5468.73 JPY+13.17%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3925DOUBLE STANDARD INC
1844 JPY−1.71%126.9K0.8225.04B JPY16.58111.20 JPY+10.82%2.71%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4377ONE CAREER INC
3945 JPY−1.25%67.1K0.9923.201B JPY34.73113.60 JPY+54.78%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
4382HEROZ INC
1945 JPY−0.56%237.1K0.4829.264B JPY−6.08 JPY+79.87%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4416TRUE DATA INC
465 JPY−1.06%10.9K1.142.204B JPY−0.90 JPY−105.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
4483JMDC INC
3805 JPY+2.73%309.4K0.81248.568B JPY44.5385.45 JPY+46.40%0.32%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
4812DENTSU SOKEN INC
5310 JPY−0.93%151.6K0.88345.523B JPY23.56225.34 JPY+16.46%1.88%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
5028SECONDXIGHT ANALYTICA INC.
547 JPY+1.67%34.5K0.294.271B JPY141.663.86 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
5570JENOBA CO LTD
921 JPY−0.97%23.5K0.6012.726B JPY27.7833.16 JPY0.43%บริการทางด้านเทคโนโลยี
5621HUMAN TECHNOLOGIES INC
1564 JPY+1.69%59.6K0.3414.232B JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6522ASTERISK INC
693 JPY+1.46%51.5K0.904.927B JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6578NLINKS CO LTD
306 JPY+8.90%3.292M136.352.235B JPY14.4221.23 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
6736SUNCORPORATION
3200 JPY0.00%43K1.0876.661B JPY−160.69 JPY−150.62%0.63%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7068FEEDFORCE GRP INC
598 JPY−1.97%132.6K0.7415.407B JPY39.3515.20 JPY+134.45%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7072INTIMATE MERGER INC
994 JPY−2.17%13.3K0.783.294B JPY46.5921.33 JPY−30.12%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7095MACBEE PLANET INC
18830 JPY+1.29%73.5K0.9068.983B JPY29.10647.13 JPY+124.29%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
7379CIRCULATION CO LTD
826 JPY−0.60%39.3K0.836.94B JPY24.0334.37 JPY+0.64%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
7833IFIS JAPAN LTD
626 JPY−0.48%3.2K0.066.047B JPY13.4746.49 JPY−23.54%2.96%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9219GIXO LTD
975 JPY−1.71%21.2K0.515.442B JPY28.5534.15 JPY−3.10%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9244DIGITALIFT INC
1165 JPY+3.28%111K0.171.655B JPY140.788.28 JPY−90.27%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9553MICROAD INC
608 JPY−1.78%450.3K0.9216.744B JPY36.1316.83 JPY0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9867SOLEKIA LIMITED
6320 JPY+0.32%2.3K1.375.463B JPY5.191217.35 JPY+106.84%0.95%บริการทางด้านเทคโนโลยี