บริการผู้บริโภค (ภาค)

229
หุ้น
22863.976B
เงินทุนของตลาด
376.865K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.30%
เปลี่ยนแปลง
−6.63%
ประสิทธิภาพ เดือน
+20.90%
ประสิทธิภาพ ปี
+23.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
1757SOUKEN ACE CO LTD
31 JPY−3.13%2.95M2.578.564B JPY28.921.07 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
2152YOUJI CORPORATION
1216 JPY−0.49%8000.5313.287B JPY13.0793.05 JPY2.38%1.80%บริการผู้บริโภค
2157KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD
1117 JPY−2.45%750.6K1.3995.801B JPY12.4090.09 JPY482.08%1.05%บริการผู้บริโภค
2164CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
377 JPY−2.84%5.2K1.11833.304M JPY−30.87 JPY−1046.47%0.00%บริการผู้บริโภค
2179SEIGAKUSHA CO LTD
704 JPY−1.26%1.7K1.573.952B JPY9.3974.99 JPY31.37%2.45%บริการผู้บริโภค
2196ESCRIT INC
304 JPY−3.49%129.6K0.944.336B JPY−18.82 JPY14.71%0.00%บริการผู้บริโภค
2198IKK HOLDINGS INC
713 JPY−0.97%135.3K1.0321.447B JPY17.5340.67 JPY−7.03%1.39%บริการผู้บริโภค
2329TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
1188 JPY−2.78%35.5K1.4352.635B JPY21.0456.46 JPY−21.25%1.55%บริการผู้บริโภค
2330FORSIDE CO LTD
73 JPY−1.35%273.1K2.162.863B JPY150.920.48 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
2340GOKURAKUYU HOLDINGSCO LTD
387 JPY−3.97%208.4K1.6112.869B JPY−10.26 JPY90.07%0.00%บริการผู้บริโภค
2344HEIAN CEREMONY SERVICE CO
760 JPY−0.52%14K0.789.476B JPY9.1782.89 JPY2.06%3.80%บริการผู้บริโภค
2371KAKAKU.COM. INC
1464.5 JPY−0.91%1.222M0.93303.358B JPY19.0276.99 JPY0.43%2.91%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
2378RENAISSANCE INC
866 JPY−0.80%83.7K0.7216.811B JPY−55.74 JPY−175.95%0.80%บริการผู้บริโภค
2404TETSUJIN INC
368 JPY−0.81%12.6K1.044.939B JPY−10.96 JPY−144.15%0.00%บริการผู้บริโภค
2408KG INTELLIGENCE CO LTD
404 JPY−1.70%9.9K2.242.994B JPY10.1040.01 JPY−7.21%2.85%บริการผู้บริโภค
2418TSUKADA GLOBAL HOLDINGS INC
415 JPY−3.94%246K1.7620.988B JPY5.6074.05 JPY2.31%บริการผู้บริโภค
2424BRASS CORPORATION
664 JPY−3.91%95.9K1.213.977B JPY5.00132.87 JPY0.85%0.87%บริการผู้บริโภค
2438ASUKANET CO LIMITED
642 JPY−1.83%139.2K1.2811.248B JPY22.8628.08 JPY37.86%1.38%บริการผู้บริโภค
2481TOWNNEWS-SHA CO LTD
675 JPY−1.32%13.8K1.043.76B JPY8.6777.89 JPY38.28%2.49%บริการผู้บริโภค
2485TEAR CORPORATION
449 JPY−1.10%52.6K1.2710.281B JPY18.0524.87 JPY−21.63%4.41%บริการผู้บริโภค
2654ASMO CORP
356 JPY−1.66%6.1K0.654.958B JPY16.9820.96 JPY−8.32%2.76%บริการผู้บริโภค
2669KANEMI CO LTD
3050 JPY−1.45%6.3K0.8529.837B JPY15.81192.95 JPY15.56%1.32%บริการผู้บริโภค
2694YAKINIKU SAKAI HOLDINGS INC
72 JPY−1.37%333K1.3017.14B JPY159.430.45 JPY−89.63%0.68%บริการผู้บริโภค
2695KURA SUSHI INC
3300 JPY−0.45%109.9K0.58134.634B JPY−40.66 JPY−156.87%0.60%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
2702MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY(JAPAN)
5690 JPY0.18%307.4K1.05759.196B JPY37.28152.63 JPY−15.60%0.69%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
2705OOTOYA HOLDINGS CO LTD
4845 JPY−0.72%31K0.9336.851B JPY79.0261.31 JPY−68.15%0.10%บริการผู้บริโภค
2722IK HOLDINGS CO LTD
375 JPY−1.57%9.9K1.263B JPY−60.33 JPY48.02%3.15%บริการผู้บริโภค
2749JP-HOLDINGS INC
326 JPY−1.81%321.8K0.9329.477B JPY10.0632.42 JPY6.64%1.81%บริการผู้บริโภค
2752FUJIO FOOD GROUP INC
1362 JPY−0.51%196.8K2.0961.908B JPY−72.03 JPY−2214.28%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงขายรุนแรง
2753AMIYAKI TEI CO LTD
3660 JPY−4.94%32.5K1.7725.681B JPY33.20110.25 JPY820.70%1.30%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
2762SANKO MARKETING FOODS CO
152 JPY−3.80%182.9K1.383.708B JPY−39.61 JPY−69.40%0.00%บริการผู้บริโภค
2764HIRAMATSU INC
240 JPY−1.23%259.9K0.8217.377B JPY−9.68 JPY70.00%0.00%บริการผู้บริโภค
2789KARULA CO LTD
482 JPY−4.55%34.9K2.102.992B JPY52.959.10 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
2798Y'S TABLE CORP
2570 JPY−0.89%1.8K0.968.559B JPY81.0231.72 JPY−73.77%0.00%บริการผู้บริโภค
2882EAT&HOLDINGS CO LTD
2062 JPY0.59%39.6K0.7922.367B JPY52.9538.94 JPY−46.09%0.49%บริการผู้บริโภค
3010POLARIS HOLDINGS CO LTD
161 JPY−4.17%381.7K0.7720.23B JPY30.215.33 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
3030HUB CO. LTD
815 JPY−2.16%52.8K0.7910.628B JPY−12.27 JPY−456.72%0.00%บริการผู้บริโภค
3053PEPPER FOOD SERVICE CO LTD
110 JPY−1.79%311.3K1.066.032B JPY−38.64 JPY−411.04%0.00%บริการผู้บริโภค
3063J GROUP HOLDINGS CORP
551 JPY−1.96%22.4K1.426.597B JPY−60.03 JPY−165.63%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
3065LIFE FOOD CO. LTD
1705 JPY0.06%6000.585.188B JPY−151.08 JPY−585.13%0.00%บริการผู้บริโภค
3067TOKYO ICHIBAN FOODS CO.LTD
521 JPY−0.38%7.7K0.184.713B JPY−3.05 JPY−104.97%0.00%บริการผู้บริโภค
3068WDI CORPORATION
2610 JPY−1.06%6.8K1.9616.721B JPY13.15198.43 JPY−22.67%0.45%บริการผู้บริโภค
3069JFLA HLDGS INC
167 JPY−1.18%296.1K1.198.148B JPY−54.74 JPY−52.59%0.00%บริการผู้บริโภค
3073DD GROUP CO LTD
1842 JPY−0.70%249.9K0.6035.357B JPY20.4789.98 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
3075CHOUSHIMARU CO.LTD.
1440 JPY−3.49%34.2K0.4519.836B JPY23.4561.40 JPY−10.50%0.80%บริการผู้บริโภค
3077HORIIFOODSERVICE CO.LTD.
476 JPY−0.21%3.1K0.922.704B JPY−65.10 JPY−113.31%0.00%บริการผู้บริโภค
3082KICHIRI HOLDINGS & CO LTD
898 JPY−1.64%31.7K2.329.18B JPY−25.01 JPY−272.65%0.55%บริการผู้บริโภค
3087DOUTOR NICHIRES HOLDINGS CO LTD
2290 JPY−0.52%93.9K0.98103.025B JPY24.3494.10 JPY252.90%1.56%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
3091BRONCO BILLY CO LTD
2962 JPY−0.54%46.5K1.5645.536B JPY74.5039.76 JPY−38.71%0.54%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
3097MONOGATARI CORPORATION
4035 JPY−0.98%179.3K0.68150.136B JPY31.58127.75 JPY25.13%0.65%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
3133KAIHAN CO LTD
596 JPY−3.40%2.022M0.8029.366B JPY−31.86 JPY−4.25%0.00%บริการผู้บริโภค
3175AP HOLDINGS CO LTD
852 JPY−1.50%34.8K0.5410.607B JPY−127.96 JPY−538.33%0.00%บริการผู้บริโภค
3178CHIMNEY CO LTD
1367 JPY−0.94%35.4K0.4127.608B JPY−66.82 JPY−142.83%0.00%บริการผู้บริโภค
3193TORIKIZOKU HOLDINGS CO LTD
2930 JPY−0.85%62.6K0.4935.4B JPY55.1053.18 JPY−45.67%0.34%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
3196HOTLAND CO LTD
1897 JPY−1.15%161.2K0.7342.293B JPY38.4249.37 JPY−43.26%0.36%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
3197SKYLARK HOLDINGS CO LTD
2028.5 JPY0.57%938.1K1.05465.128B JPY−13.37 JPY−147.05%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงขาย
3198SFP HOLDINGS CO LTD
2166 JPY−1.86%38.6K1.0357.843B JPY−3.20 JPY−102.73%0.91%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
3221YOSSIX HOLDINGS CO LTD
2670 JPY−2.52%64.3K0.7728.502B JPY34.5077.39 JPY−67.19%0.88%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
3223SLD ENTERTAINMENT INC
1053 JPY0.19%3.5K0.891.58B JPY−122.11 JPY−293.82%0.00%บริการผู้บริโภค
3224GENERAL OYSTER INC
1680 JPY−8.30%40K2.007.544B JPY44.5037.76 JPY−41.89%0.00%บริการผู้บริโภค
3267PHIL COMPANY LTD
682 JPY−1.87%41.9K1.213.906B JPY41.4216.47 JPY−53.82%0.00%บริการผู้บริโภค
3317FLYING GARDEN CO
2125 JPY−3.37%2.5K2.503.109B JPY11.01193.09 JPY−28.56%1.14%บริการผู้บริโภค
3326RUNSYSTEM CO LTD
418 JPY2.45%33K1.311.7B JPY−52.15 JPY84.04%0.00%บริการผู้บริโภค
3329TOWA FOOD SERVICE CO LTD
1902 JPY−0.68%13K0.8415.816B JPY29.7763.90 JPY37.06%0.57%บริการผู้บริโภค
3350METAPLANET INC
19 JPY0.00%623.9K2.202.179B JPY−12.09 JPY−189.50%0.00%บริการผู้บริโภค
3358Y.S.FOOD CO LTD
439 JPY−4.57%18.5K1.112.888B JPY78.495.59 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
3370FUJITA CORP CO.LTD.
269 JPY−5.28%57K1.73965.942M JPY104.022.59 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
3372KANMONKAI CO LTD
307 JPY−3.46%50.3K0.924.37B JPY10.9727.98 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
3387CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC
1116 JPY−0.09%423K0.94239.996B JPY111.0810.05 JPY−76.54%0.54%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
3397TORIDOLL HOLDINGS CORPORATION
3630 JPY0.41%307.5K0.52321.206B JPY129.5228.03 JPY−73.48%0.21%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
3399MARUCHIYO YAMAOKA CORP
4315 JPY−3.03%64.4K0.9722.557B JPY33.34129.43 JPY127.01%0.18%บริการผู้บริโภค
3418BALNIBARBI CO LTD
1348 JPY−3.02%45K1.2712.559B JPY17.7376.04 JPY464.69%0.54%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
3496AZOOM CO LTD
8190 JPY0.49%37.6K1.1348.864B JPY62.74130.54 JPY52.24%0.25%บริการผู้บริโภค
3521ECONACH HOLDINGS CO LTD
150 JPY−1.96%93.8K0.704.126B JPY114.341.31 JPY−47.37%0.00%บริการผู้บริโภค
3543KOMEDA HOLDINGS CO LTD
2836 JPY−0.46%170.8K0.88133.996B JPY23.16122.46 JPY15.91%1.83%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
3547KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO
1637 JPY−0.97%46.2K1.1515.254B JPY42.8138.24 JPY11.05%0.60%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
3560HOBONICHI CO LTD
3540 JPY−3.28%1.4K0.829.072B JPY19.27183.68 JPY69.97%1.23%บริการผู้บริโภค
3561CHIKARANOMOTO HOLDINGS CO LTD
2212 JPY−1.69%681.6K0.9167.023B JPY36.4660.67 JPY26.53%0.76%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
3563FOOD & LIFE COMPANIES LTD
2523.0 JPY1.08%1.59M0.78291.797B JPY73.1234.50 JPY−47.50%0.90%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
3791IG PORT INC
3805 JPY−3.67%43.8K1.7820.379B JPY23.39162.66 JPY1.01%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
3926OPEN DOOR INC
812 JPY−4.25%281.4K0.9126.765B JPY−0.27 JPY97.81%0.00%บริการผู้บริโภค
4301AMUSE INC
1519 JPY−1.94%95.7K1.3027.381B JPY23.6364.28 JPY27.04%2.58%บริการผู้บริโภค
4331TAKE & GIVE NEEDS CO
961 JPY−2.44%145.9K1.2614.473B JPY34.1828.12 JPY−88.62%3.05%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
4337PIA CORPORATION
3505 JPY0.43%14.7K0.9357.16B JPY25.26138.75 JPY751.45%0.00%บริการผู้บริโภค
4343AEON FANTASY CO LTD
3120 JPY−2.19%50.3K0.9662.865B JPY−150.42 JPY2.05%0.31%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
4347BROADMEDIA CORPORATION
1931 JPY−1.33%91.2K1.0515.129B JPY12.69152.16 JPY17.73%1.53%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
4645ICHISHIN HOLDINGS CO LTD
500 JPY2.88%1.3K1.034.984B JPY13.8536.11 JPY−15.00%2.06%บริการผู้บริโภค
4650SD ENTERTAINMENT INC
275 JPY0.00%4.6K1.292.489B JPY−15.43 JPY−174.00%0.00%บริการผู้บริโภค
4661ORIENTAL LAND CO
4807 JPY−2.71%3.807M1.078.041T JPY83.5257.56 JPY265.55%0.17%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
4666PARK 24 CO LTD
1832.5 JPY−2.40%1.01M0.76323.136B JPY21.8783.78 JPY325.01%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
4676FUJI MEDIA HOLDING
1512.0 JPY−5.14%981.3K1.54356.294B JPY7.60198.98 JPY55.14%3.39%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
4678SHUEI YOBIKO CO
402 JPY−0.25%2.8K0.222.704B JPY17.3323.19 JPY20.82%2.48%บริการผู้บริโภค
4679TAYA CO LTD
470 JPY−0.21%3.1K0.592.369B JPY−137.32 JPY41.70%0.00%บริการผู้บริโภค
4680ROUND ONE CORP
528 JPY−4.35%2.425M1.30160.92B JPY14.4636.53 JPY5.79%1.63%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
4681RESORTTRUST INC
2179.5 JPY−3.05%502.7K1.11237.086B JPY18.52117.66 JPY15.21%2.22%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
4691WASHINGTON HOTEL CORPORATION
923 JPY−1.60%68K1.5311.344B JPY3.69250.33 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
4705CLIP CORPORATION
864 JPY−1.03%5.2K0.693.209B JPY42.6520.26 JPY−63.45%5.15%บริการผู้บริโภค
4712KEYHOLDER INC
874 JPY−2.13%63.2K1.3617.332B JPY8.61101.54 JPY48.65%1.12%บริการผู้บริโภค
4714RISO KYOIKU CO LTD
238 JPY−2.06%934.4K1.8738.27B JPY24.899.56 JPY−38.43%4.12%บริการผู้บริโภค
4718WASEDA ACADEMY
1399 JPY−0.85%27.3K0.2326.928B JPY15.5490.05 JPY44.36%1.84%บริการผู้บริโภค