ไบโอเทคโนโลยี (อุตสาหกรรม)

17
หุ้น
517.381B
เงินทุนของตลาด
898.216K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.38%
เปลี่ยนแปลง
+15.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
+34.18%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.23%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
2160GNI GROUP LTD
1099 JPY−0.27%−3 JPY
มีแรงขาย
329.9K362.56M JPY52.33B JPY1908.320.74 JPY701
2342TRANS GENIC INC
307 JPY0.33%1 JPY
มีแรงซื้อ
93.6K28.735M JPY5.161B JPY−24.33 JPY
2370MEDINET CO LTD
68 JPY−1.45%−1 JPY
ปานกลาง
549.7K37.38M JPY14.992B JPY−5.94 JPY96
4263SUSMED INC
1327 JPY−2.28%−31 JPY
มีแรงขาย
163.9K217.495M JPY22.43B JPY−0.11 JPY24
4564ONCOTHERAPY SCIENCE INC
39 JPY2.63%1 JPY
ปานกลาง
3.158M123.166M JPY7.852B JPY−5.81 JPY
4572CARNA BIOSCIENCES INC
838 JPY−6.05%−54 JPY
มีแรงซื้อ
841K704.758M JPY15.25B JPY−130.32 JPY65
4583CHIOME BIOSCIENCE INC
210 JPY−2.78%−6 JPY
มีแรงซื้อ
1.278M268.464M JPY10.477B JPY−21.63 JPY49
4584KIDSWELL BIO CORPORATION
238 JPY−1.65%−4 JPY
ปานกลาง
124.6K29.655M JPY7.758B JPY−20.75 JPY
4587PEPTIDREAM INC
2358.0 JPY0.30%7.0 JPY
มีแรงซื้อ
1.192M2.811B JPY305.221B JPY37.3263.24 JPY569
4588ONCOLYS BIOPHARMA INC
660 JPY0.46%3 JPY
มีแรงซื้อ
209.8K138.468M JPY11.411B JPY−66.02 JPY33
4881FUNPEP COMPANY LTD
185 JPY−2.63%−5 JPY
มีแรงขาย
2.005M370.833M JPY4.528B JPY−62.13 JPY14
4883MODALIS THERAPEUTICS CORP
258 JPY−2.64%−7 JPY
มีแรงขายรุนแรง
404.4K104.335M JPY8.159B JPY−95.50 JPY36
4884KRINGLE PHARMA INC
860 JPY−0.92%−8 JPY
มีแรงขาย
70.6K60.716M JPY4.679B JPY−60.83 JPY12
4888STELLA PHARMA CORPORATION
331 JPY−0.90%−3 JPY
มีแรงขาย
166.2K55.012M JPY10.195B JPY−26.97 JPY
4892CYFUSE BIOMEDICAL K K
1010 JPY1.92%19 JPY
มีแรงขาย
166.6K168.266M JPY7.733B JPY21
6090HUMAN METABOLOME TECHNOLOGIES INC
736 JPY1.94%14 JPY
มีแรงซื้อ
10.4K7.654M JPY4.265B JPY20.1936.46 JPY65
7096STEMCELL INSTITUTE
2546 JPY−2.90%−76 JPY
มีแรงซื้อ
39.9K101.585M JPY26.867B JPY131.7319.33 JPY