บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย (อุตสาหกรรม)

7
หุ้น
17024.720B
เงินทุนของตลาด
5.840M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.01%
เปลี่ยนแปลง
+1.51%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.60%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.51%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
9416VISION INC
1817 JPY−0.76%−14 JPY
มีแรงซื้อ
347.1K630.681M JPY88.814B JPY39.9145.93 JPY649
9419WIRELESSGATE INC
227 JPY0.44%1 JPY
ปานกลาง
14.8K3.36M JPY2.424B JPY37.216.10 JPY25
9424JAPAN COMMUNICATIONS INC.
270 JPY−3.91%−11 JPY
มีแรงซื้อ
4.42M1.193B JPY46.363B JPY64.944.19 JPY
9433KDDI CORPORATION
4472 JPY1.54%68 JPY
มีแรงซื้อ
8.437M37.732B JPY9.628T JPY14.42310.23 JPY
9434SOFTBANK CORP.
1512.5 JPY0.23%3.5 JPY
มีแรงซื้อ
11.012M16.656B JPY7.097T JPY13.54113.10 JPY
9436OKINAWA CELLULAR
2955 JPY−0.03%−1 JPY
ปานกลาง
45.1K133.271M JPY154.536B JPY14.45204.56 JPY
9445FORVAL TELECOM
339 JPY0.30%1 JPY
มีแรงซื้อรุนแรง
4.1K1.39M JPY5.664B JPY15.0022.60 JPY