บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Investment Managers

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Investment Managers. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2093NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED TRACERS US GOVT BOND 0-2YRS ETF
4984 JPY+0.10%600.02การเงิน
2134SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
14 JPY0.00%1.496M1.321.982B JPY−4.17 JPY+46.50%0.00%การเงิน
2412BENEFIT ONE INC
2168.5 JPY0.00%1.906M0.92343.394B JPY59.7936.27 JPY−29.09%1.66%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
3772WEALTH MANAGEMENT INC
838 JPY+0.84%39K0.3215.849B JPY5.53151.67 JPY+109.28%2.05%การเงิน
4765SBI GLOBAL ASSET MANAGEMENT CO LTD
743 JPY+1.36%270.9K1.1565.731B JPY11.8862.55 JPY+273.39%2.90%การเงิน
5842INTEGRAL CORPORATION
3380 JPY−1.60%175.3K0.68113.859B JPY15.18222.68 JPY0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
5867ES NETWORKS CO LTD
1247 JPY−1.50%20.8K0.243.791B JPY3.24%การเงิน
6063EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO LTD
827 JPY+0.85%2.6K0.492.066B JPY17.3647.63 JPY−76.00%1.22%การเงิน
7342WEALTHNAVI INC
2159 JPY+1.50%5.748M0.76105.546B JPY287.867.50 JPY+29.58%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
7360ONDECK CO LTD
960 JPY−1.54%3.2K0.542.792B JPY−53.68 JPY−201.59%0.00%การเงิน
8462FUTURE VENTURE CAPITAL CO
545 JPY−1.45%23.3K0.614.922B JPY2.69202.77 JPY+438.77%0.00%การเงิน
8518JAPAN ASIA INVESTMENT
231 JPY−1.28%217.4K2.044.143B JPY−82.75 JPY−1125.06%0.00%การเงิน
8595JAFCO GROUP CO LTD
1772.0 JPY+1.66%273K0.9296.307B JPY114.7115.45 JPY−97.62%8.61%การเงิน
ปานกลาง
8739SPARX GROUP CO.LTD
1839 JPY+0.66%45.1K0.5858.006B JPY12.36148.82 JPY+69.30%3.28%การเงิน
8783GFA CO LIMITED
39 JPY−4.88%236.5K0.292.772B JPY−46.37 JPY+33.35%0.00%การเงิน
9236JAPAN M&A SOLUTION INCORPORATED
4580 JPY−3.58%196.1K1.646.546B JPY0.00%การเงิน
9287JAPAN INFRASTRUCTURE FUND INV CORP
84600 JPY−0.24%5520.7037.246B JPY28.542964.76 JPY−21.53%7.06%การเงิน
9552M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS INC
6710 JPY+0.15%428.6K0.68392.392B JPY111.2960.29 JPY0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง