บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Finance/Rental/Leasing

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Finance/Rental/Leasing. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2388WEDGE HOLDINGS CO
93 JPY0.00%371.9K0.403.948B JPY−26.50 JPY−2257.20%0.00%การเงิน
2393NIPPON CARE SUPPLY CO
1939 JPY−0.67%3.8K0.6230.33B JPY20.1596.25 JPY−1.68%3.59%การเงิน
2445TAKAMIYA CO LTD
540 JPY+3.25%82K0.8124.361B JPY12.9941.57 JPY+12.19%2.68%การเงิน
3021PACIFIC NET CO. LTD
1780 JPY+1.02%7.2K0.769.25B JPY22.9477.60 JPY+100.15%2.27%การเงิน
3275HOUSECOM CORPORATION
970 JPY+0.62%4.7K0.577.445B JPY36.3526.68 JPY−52.93%1.66%การเงิน
3347TRUST CO LTD (JAPAN)
304 JPY+1.33%22.9K0.297.403B JPY7.5240.41 JPY−20.30%1.67%การเงิน
3769GMO PAYMENT GATEWAY INC
8855 JPY−0.62%256.4K0.50675.757B JPY46.98188.50 JPY−39.92%1.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
4345CTS CO LTD
743 JPY+1.09%87.3K1.2831.149B JPY16.6844.55 JPY+10.02%2.93%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
4665DUSKIN CO.LTD
3351 JPY−0.12%67K0.62165.638B JPY37.5589.25 JPY−40.25%2.47%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
4690NIPPON PALLET POOL CO
2397 JPY+0.93%1.9K0.693.997B JPY5.50435.78 JPY+9.64%1.68%การเงิน
5103SHOWA HOLDINGS CO LTD
42 JPY−2.33%10.1K0.203.261B JPY−9.73 JPY−456.07%0.00%การเงิน
5834SBI LEASING SERVICES CO. LTD
3295 JPY0.00%20.7K0.3125.624B JPY6.39515.32 JPY0.30%การเงิน
6093ESCROW AGENT JAPAN INC
143 JPY+1.42%106.8K0.986.155B JPY50.802.82 JPY−38.22%2.84%การเงิน
7081KOYOU RENTIA CO LTD
2007 JPY−0.89%3.7K0.4811.081B JPY6.93289.72 JPY+27.08%2.72%การเงิน
7172JAPAN INVESTMENT ADVISER CO LTD
880 JPY−0.68%321.4K0.6654.066B JPY18.1748.42 JPY−46.57%2.24%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
7192MORTGAGE SERVICE JAPAN LTD
532 JPY+0.38%47.5K1.357.792B JPY8.4263.20 JPY−13.48%3.77%การเงิน
7198SBI ARUHI CORPORATION
898 JPY−0.11%71.8K0.3031.743B JPY21.3442.07 JPY−51.14%5.01%การเงิน
ปานกลาง
8252MARUI GROUP CO LTD
2472.5 JPY+0.20%893.3K0.93477.526B JPY22.69108.96 JPY+8.05%3.20%การเงิน
มีแรงซื้อ
8253CREDIT SAISON CO
2856.0 JPY−0.21%790.9K0.96447.319B JPY7.60375.63 JPY+31.60%2.45%การเงิน
มีแรงซื้อ
8424FUYO GENERAL LEASE CO LTD
13750 JPY+0.04%39.6K0.85412.388B JPY8.621595.15 JPY+23.45%2.76%การเงิน
ปานกลาง
8425MIZUHO LEASING COMPANY LTD
5410 JPY+0.37%71.9K0.58260.753B JPY8.41643.31 JPY+39.38%3.06%การเงิน
8439TOKYO CENTURY CORPORATION
1552.0 JPY−2.11%836.3K1.80778.935B JPY10.59146.55 JPY2.71%การเงิน
มีแรงซื้อ
8508J TRUST CO. LTD
409 JPY−0.73%510K0.5956.626B JPY3.44119.06 JPY+6.88%3.40%การเงิน
8515AIFUL CORP
419 JPY−2.10%2.674M0.57207.025B JPY10.1941.13 JPY+80.17%0.23%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
8566RICOH LEASING CO
5110 JPY+0.20%28.6K0.65157.207B JPY14.57350.79 JPY−22.09%3.04%การเงิน
8570AEON FINANCIAL SERVICE CO LIMITED
1342.0 JPY+0.15%929.3K1.28289.218B JPY16.9079.42 JPY−43.33%4.33%การเงิน
ปานกลาง
8572ACOM CO
384.3 JPY−1.08%1.853M0.65608.63B JPY11.5133.39 JPY−2.09%2.83%การเงิน
ปานกลาง
8584JACCS CO LTD
5540 JPY0.00%75K0.68191.909B JPY8.89622.91 JPY+2.45%3.52%การเงิน
มีแรงซื้อ
8585ORIENT CORP
1069 JPY−0.28%527.2K1.25181.788B JPY10.06106.25 JPY+32.78%3.73%การเงิน
ปานกลาง
8591ORIX CORPORATION
3093 JPY−0.10%3.862M0.813.509T JPY12.83241.12 JPY−8.20%2.76%การเงิน
มีแรงซื้อ
8593MITSUBISHI HC CAPITAL INC
1035.5 JPY−0.34%4.17M1.141.492T JPY13.4477.03 JPY+1.23%3.46%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
8596KYUSHU LEASING SERVICE
1280 JPY+0.31%57.5K0.4629B JPY11.55110.80 JPY−59.30%2.12%การเงิน
8772ASAX CO.LTD.
751 JPY+0.40%10K0.5824.666B JPY8.6886.50 JPY+2.38%2.41%การเงิน
8793NEC CAPITAL SOLUTIONS LIMITED
3720 JPY+0.27%16.1K0.7779.895B JPY18.79197.94 JPY−39.31%3.72%การเงิน
9223ASNOVA CO LTD
1051 JPY+0.29%16.3K1.266.517B JPY36.9128.47 JPY+48.66%0.38%การเงิน
9557AIRCLOSET INC
444 JPY−0.89%32.9K1.143.673B JPY−21.29 JPY0.00%การเงิน
9619ICHINEN HOLDINGS
1641 JPY+0.18%27K0.7639.227B JPY3.38485.61 JPY+112.14%3.36%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
9678KANAMOTO CO LTD
2931 JPY−0.37%102.4K0.74111.259B JPY15.81185.40 JPY−17.46%2.55%การเงิน
ปานกลาง
9699NISHIO HOLDINGS CO LTD
3825 JPY−0.65%37.6K0.83106.849B JPY10.07379.94 JPY+10.65%2.91%การเงิน
9763MARUBENI CONSTR.MATERIAL LEASE
2780 JPY0.00%2.9K0.229.265B JPY7.83354.84 JPY−0.25%3.96%การเงิน
9991GECOSS CORPORATION
1170 JPY−0.34%41.1K1.4139.629B JPY9.31125.64 JPY+45.31%3.15%การเงิน