บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Commercial Printing/Forms

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Commercial Printing/Forms. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2376SCINEX CORPORATION
836 JPY+0.60%11.4K0.664.66B JPY12.9464.61 JPY+32.78%1.50%บริการเชิงพาณิชย์
3948HIKARI BUSINESS FORM CO
859 JPY−0.35%18.8K0.934.956B JPY6.49132.43 JPY−40.08%4.06%บริการเชิงพาณิชย์
3958SASATOKU PRINTING CO LTD
581 JPY−0.85%29.5K0.983.375B JPY2.22%บริการเชิงพาณิชย์
4384RAKSUL INC
1159 JPY+2.66%1.157M1.8866.315B JPY45.4825.48 JPY−27.77%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
4387ZUU CO LTD
1128 JPY+1.44%3.6K0.045.282B JPY−8.99 JPY−8.49%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
4427EDULAB INC
351 JPY−6.40%124.2K0.553.833B JPY−283.91 JPY−503.93%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
4766PA CO LTD
314 JPY−1.26%30.4K0.213.419B JPY75.114.18 JPY−8.71%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
6046LINKBAL INC
167 JPY0.00%4.1K0.213.114B JPY−14.28 JPY+8.69%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
6184KAMAKURA SHINSHO LTD
614 JPY−2.69%165.9K0.9024.634B JPY53.6111.45 JPY+7.70%0.63%บริการเชิงพาณิชย์
7094NEXTONE INC
1560 JPY+10.87%703.2K6.3013.881B JPY22.7868.49 JPY+27.71%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
7793IMAGE MAGIC INC
1190 JPY−3.72%18.9K0.572.86B JPY13.5088.12 JPY0.00%บริการเชิงพาณิชย์
7795KYORITSU CO LTD
189 JPY−0.53%185K1.098.493B JPY11.3616.64 JPY+29.68%2.89%บริการเชิงพาณิชย์
7804B&P CO LTD
1729 JPY−0.75%11.9K0.704.007B JPY13.30130.03 JPY+24.10%2.47%บริการเชิงพาณิชย์
7811NAKAMOTO PACKS CO LTD
1662 JPY−0.36%33.2K0.5014.878B JPY16.05103.53 JPY−41.81%3.72%บริการเชิงพาณิชย์
7814JAPAN CREATIVE PLATFORM GRP CO LTD
572 JPY−3.54%126.3K5.0127.46B JPY11.1751.20 JPY+23.33%2.02%บริการเชิงพาณิชย์
7831WELLCO HOLDINGS CORP
136 JPY0.00%23.6K1.063.345B JPY−9.23 JPY−300.88%1.47%บริการเชิงพาณิชย์
7850SOUGOU SHOUKEN CO
940 JPY−0.32%3.7K1.542.828B JPY13.0472.09 JPY−28.24%2.12%บริการเชิงพาณิชย์
7860AVEX INC
1297 JPY−0.46%175.3K0.9058.95B JPY43.1930.03 JPY+1.19%3.84%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
7863HIRAGA CO LTD
920 JPY−1.08%5000.522.692B JPY7.07130.14 JPY−14.05%3.23%บริการเชิงพาณิชย์
7868KOSAIDO HOLDINGS CO LTD
655 JPY−4.66%1.576M1.6696.77B JPY19.2833.98 JPY+19.11%1.25%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
7875TAKEDA IP HOLDINGS CO LTD
918 JPY−0.33%29.5K1.317.543B JPY9.2798.98 JPY−20.64%2.61%บริการเชิงพาณิชย์
7883SUN MESSE CO LTD
389 JPY−0.26%5.6K0.896.044B JPY20.7418.76 JPY−26.86%2.05%บริการเชิงพาณิชย์
7901MATSUMOTO INC
3000 JPY−6.40%40.4K1.113.654B JPY45.0566.59 JPY0.00%บริการเชิงพาณิชย์
7911TOPPAN HOLDINGS INC
3570 JPY+0.20%1.059M0.521.093T JPY21.43166.56 JPY−32.69%1.35%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
7912DAI NIPPON PRINTING CO
4398 JPY+0.71%553.7K0.691.13T JPY9.42467.05 JPY+36.08%1.47%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
7914KYODO PRINTING CO
3230 JPY+2.22%15K1.9424.114B JPY12.17265.35 JPY+105.11%3.16%บริการเชิงพาณิชย์
7915NISSHA CO LTD
1509 JPY+0.87%86.8K0.6274.499B JPY−60.97 JPY−129.99%3.34%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
7916MITSUMURA PRINTING CO
1601 JPY+0.88%4.2K0.804.862B JPY7.87203.43 JPY3.15%บริการเชิงพาณิชย์
7922SANKO SANGYO CO
452 JPY+0.44%2.6K0.273.012B JPY12.2536.89 JPY2.22%บริการเชิงพาณิชย์
7946KOYOSHA INC
1678 JPY+0.18%5000.181.861B JPY7.91212.00 JPY+171.09%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
7987NAKABAYASHI CO LTD
537 JPY+0.19%21.3K0.5413.85B JPY−16.47 JPY−183.61%4.10%บริการเชิงพาณิชย์
9474ZENRIN CO LTD
848 JPY−0.35%55.4K0.6546.531B JPY26.4532.06 JPY+5.55%3.17%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ