บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Electronics/Appliance Stores

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Electronics/Appliance Stores. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2681GEO HOLDINGS CORP
1891 JPY−2.37%613.9K1.1475.026B JPY9.71194.68 JPY−7.00%1.27%การค้าปลีก
2730EDION CORP
1544 JPY+0.46%340K0.62160.959B JPY17.0090.80 JPY−17.68%2.85%การค้าปลีก
ปานกลาง
3020APPLIED CO.LTD
2828 JPY−2.42%3.1K0.737.644B JPY5.65500.17 JPY+26.24%2.83%การค้าปลีก
3048BIC CAMERA INC.
1273 JPY−1.09%548.6K0.38223.97B JPY60.5521.02 JPY−29.11%1.49%การค้าปลีก
ปานกลาง
3375ZOA CORPORATION
1670 JPY−0.60%6000.772.428B JPY6.80245.47 JPY+1.62%3.47%การค้าปลีก
3536AXAS HOLDINGS CO LTD
133 JPY−0.75%10.7K1.024.033B JPY−4.48 JPY−154.38%3.01%การค้าปลีก
7419NOJIMA CORP
1686 JPY+0.06%138.9K0.47170.28B JPY8.50198.45 JPY−31.12%1.78%การค้าปลีก
7502PLAZA HOLDINGS CO LTD
2291 JPY+0.17%8001.822.911B JPY−60.24 JPY+19.28%2.18%การค้าปลีก
7513KOJIMA CO LTD
724 JPY−0.82%288.2K0.9855.833B JPY20.6435.07 JPY−46.68%1.93%การค้าปลีก
7647ONTSU CO LTD
27 JPY0.00%121.563M1.095.585B JPY26.781.01 JPY+85.13%0.89%การค้าปลีก
8173JOSHIN DENKI CO
2347 JPY+0.21%104.8K1.5962.83B JPY12.49187.85 JPY−4.26%3.20%การค้าปลีก
8202LAOX HOLDINGS CO LTD
226 JPY−1.74%455.3K1.1120.66B JPY10.1122.35 JPY+2860.78%0.00%การค้าปลีก
8282K'S HOLDINGS CORPORATION
1304.0 JPY+0.50%606K0.71219.728B JPY15.9681.72 JPY−29.96%3.37%การค้าปลีก
ปานกลาง
9428CROPS CORPORATION
1011 JPY+1.20%4.8K0.969.136B JPY8.23122.88 JPY−26.46%1.98%การค้าปลีก
9441BELL-PARK CO LTD
1684 JPY0.00%3.7K1.6832.402B JPY13.61123.76 JPY−5.57%2.55%การค้าปลีก
ปานกลาง
9446SAKAI HOLDINGS CO LTD
523 JPY0.00%8000.365.406B JPY6.3881.99 JPY+14.90%4.78%การค้าปลีก
9831YAMADA HOLDINGS CO LTD
433.3 JPY+0.58%3.326M0.98362.321B JPY10.7740.25 JPY−1.45%2.77%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ