เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

127
หุ้น
55867.848B
เงินทุนของตลาด
4.965M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.45%
เปลี่ยนแปลง
−0.84%
ประสิทธิภาพ เดือน
−3.45%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.51%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
2160 GNI GROUP LTD
1232.00-0.96%-12.00ขาย563.200K693862400.0059.073B74.5216.88629.00
2342 TRANS GENIC INC
309.000.98%3.00ขาย31.600K9764400.005.161B4.2473.18213.00
2370 MEDINET CO LTD
98.003.16%3.00ซื้อ10.354M1014701800.0020.114B-6.7883.00
2395 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES
2696.000.19%5.00ซื้อ738.700K1991535200.00112.032B15.46174.04994.00
2540 YOMEISHU SEIZO CO
1783.00-1.11%-20.00ขาย32.200K57412600.0024.866B21.8982.35292.00
2796 PHARMARISE HOLDINGS CORPORATION
637.00-1.70%-11.00มีแรงขายรุนแรง8.500K5414500.006.061B17.8947.931544.00
2929 PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO
1232.00-0.88%-11.00ขาย366.300K451281600.0036.005B-12.84
2931 EUGLENA CO LTD
856.000.59%5.00ขาย857.200K733763200.0096.207B-47.29883.00
3001 KATAKURA INDUSTRIES CO
2041.00-1.26%-26.00ซื้อ49.100K100213100.0068.663B45.4445.481059.00
3143 O WILL CORPORATION
1040.00-1.23%-13.00ขาย1.800K1872000.003.317B6.52161.42100.00
3417 OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
723.00-1.23%-9.00ขาย1.200K867600.0010.095B9.1480.05578.00
3604 KAWAMOTO CORP
913.00-2.77%-26.00ขาย10.100K9221300.005.442B9.5598.32395.00
4151 KYOWA KIRIN CO LTD
3315.001.38%45.00มีแรงซื้อรุนแรง1.753M5809869000.001757.021B28.22115.925752.00
4203 SUMITOMO BAKELITE CO
3965.00-1.73%-70.00ขาย123.900K491263500.00189.873B10.69377.577916.00
4263 SUSMED INC
933.00-2.30%-22.00ขาย109.100K101790300.0015.554B-14.7224.00
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3767.00-0.24%-9.00ขาย6.585M24806825100.005939.089B29.96126.7747347.00
4503 ASTELLAS PHARMA
1917.000.63%12.00ขาย8.799M16867683000.003480.333B29.7963.9714522.00
4506 SUMITOMO PHARMA CO LTD
1031.000.19%2.00ซื้อ1.961M2021791000.00408.815B4.94208.216987.00
4507 SHIONOGI & CO
6989.00-1.12%-79.00ซื้อ3.081M21533807900.002130.888B18.27386.985693.00
4512 WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO
238.00-0.42%-1.00ซื้อ93.500K22253000.008.295B43.895.45300.00
4516 NIPPON SHINYAKU CO
7400.00-0.27%-20.00ขาย157.100K1162540000.00499.761B26.37281.382125.00
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
3626.00-0.11%-4.00ซื้อ4.237M15364087200.005968.664B15.35236.577664.00
4521 KAKEN PHARMACEUTICAL
3815.000.39%15.00ขาย107.200K408968000.00143.711B15.83240.121164.00
4523 EISAI CO
7749.000.58%45.00มีแรงซื้อรุนแรง14.981M116090093700.002209.132B67.57114.0311322.00
4524 MORISHITA JINTAN
1883.00-0.89%-17.00มีแรงขายรุนแรง200376600.007.681B25.2475.28348.00
4528 ONO PHARMACEUTICAL CO
3381.00-0.76%-26.00ซื้อ1.413M4775662500.001663.452B19.57174.133687.00
4530 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC
3395.00-0.59%-20.00ขาย204.200K693259000.00277.090B30.94110.742784.00
4534 MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO
3375.00-0.15%-5.00ซื้อ40.500K136687500.00127.759B11.60291.371544.00
4536 SANTEN PHARMACEUTICAL CO
975.00-1.12%-11.00ขาย2.535M2471527500.00394.681B14.8566.474315.00
4538 FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
1967.00-0.46%-9.00ขาย14.100K27734700.0017.334B11.59170.431344.00
4539 NIPPON CHEMIPHAR CO
1771.00-0.56%-10.00ขาย5.400K9563400.006.430B4.71378.38809.00
4540 TSUMURA & CO
3085.00-0.48%-15.00ขาย137.700K424804500.00237.173B11.81262.453921.00
4541 NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO
436.00-2.02%-9.00ซื้อ812.200K354119200.0031.343B-1507.422656.00
4543 TERUMO CORP
4074.00-0.83%-34.00ขาย5.441M22167041400.003106.756B37.31110.1628294.00
4547 KISSEI PHARMACEUTICAL CO
2573.000.86%22.00มีแรงซื้อรุนแรง101.000K259873000.00117.642B10.78236.621828.00
4548 SEIKAGAKU CORP
831.00-2.24%-19.00ขาย50.300K41799300.0047.809B30.3328.03937.00
4549 EIKEN CHEMICAL CO
1796.001.58%28.00ขาย160.000K287360000.0065.353B10.27173.49745.00
4550 NISSUI PHARMACEUTICAL CO
1710.00-0.06%-1.00ขาย38.300K65493000.0038.317B40.3842.38239.00
4551 TORII PHARMACEUTICAL CO
2884.000.95%27.00ซื้อ51.900K149679600.0080.260B20.19141.49560.00
4552 JCR PHARMACEUTICAL CO
2165.00-0.96%-21.00ซื้อ292.800K633912000.00270.519B18.93115.90816.00
4553 TOWA PHARMACEUTICAL CO
2123.00-0.79%-17.00ขาย71.500K151794500.00105.319B8.91243.784078.00
4554 FUJI PHARMA CO LTD
1034.000.00%0.00มีแรงซื้อรุนแรง54.200K56042800.0025.113B10.32100.161532.00
4556 KAINOS LABORATORIES
1016.00-0.39%-4.00ขาย6.000K6096000.004.176B8.01127.26149.00
4559 ZERIA PHARMACEUTICAL
2072.000.39%8.00ซื้อ106.400K220460800.0093.087B17.90115.291737.00
4563 ANGES INC
212.00-3.64%-8.00ขาย1.184M251050400.0033.676B-89.18131.00
4564 ONCOTHERAPY SCIENCE INC
63.000.00%0.00ขาย497.600K31348800.0012.137B-12.1467.00
4565 SOSEI GROUP CORP
1833.00-0.70%-13.00ซื้อ732.400K1342489200.00151.230B-2.68198.00
4568 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
4042.000.30%12.00ซื้อ5.240M21182101000.007724.403B152.8726.4016458.00
4569 KYORIN HOLDINGS INC
1770.00-0.84%-15.00ซื้อ100.100K177177000.00102.284B18.3497.332222.00
4570 IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO
339.00-3.69%-13.00มีแรงขายรุนแรง31.000K10509000.003.278B-22.2263.00
4571 NANOCARRIER CO LTD
187.00-1.06%-2.00ขาย137.700K25749900.0013.258B-24.9324.00
4572 CARNA BIOSCIENCES INC
855.00-0.70%-6.00ขาย32.400K27702000.0011.764B-9.5664.00
4574 TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD
561.000.90%5.00ขาย203.800K114331800.0024.231B-229.89264.00
4575 CANBAS CO LTD
673.00-6.92%-50.00ซื้อ2.173M1462496300.0010.094B-87.6911.00
4576 D.WESTERN THERAPEUTICS INST INC
240.00-1.23%-3.00มีแรงซื้อรุนแรง124.500K29880000.007.152B-6.0019.00
4577 DAITO PHARMACEUTICAL CO.LTD
2462.00-0.61%-15.00ขาย35.600K87647200.0035.697B7.37336.09915.00
4578 OTSUKA HLDGS CO LTD
4584.00-0.07%-3.00ซื้อ1.759M8063714400.002487.993B24.02191.3633226.00
4579 RAQUALIA PHARMA INC
1044.00-0.19%-2.00ซื้อ73.300K76525200.0021.938B23.7844.0167.00
4581 TAISHO PHARMACEUTICAL HLDG CO LTD
5300.000.00%0.00ซื้อ124.200K658260000.00434.535B24.57215.829134.00
4582 SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD
721.000.14%1.00ซื้อ821.000K591941000.0028.437B8.3786.93141.00
4584 KIDSWELL BIO CORPORATION
243.00-2.02%-5.00มีแรงขายรุนแรง144.500K35113500.007.798B-9.7438.00
4586 MEDRX CO LTD
101.00-0.98%-1.00ขาย125.300K12655300.002.509B-40.8523.00
4587 PEPTIDREAM INC
1615.00-1.28%-21.00ขาย891.600K1439934000.00212.395B119.3413.71141.00
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC
495.00-1.00%-5.00ขาย36.900K18265500.008.684B-88.6033.00
4591 RIBOMIC INC
172.00-1.15%-2.00ขาย136.900K23546800.004.969B-69.2126.00
4592 SANBIO COMPANY LIMITED
1231.00-1.36%-17.00ซื้อ475.600K585463600.0074.388B-87.4189.00
4593 HEALIOS KK
268.00-4.29%-12.00ขาย358.100K95970800.0016.540B-116.00116.00
4594 BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD
69.001.47%1.00ขาย267.900K18485100.003.959B-30.3438.00
4595 MIZUHO MEDY CO LTD
2742.00-0.80%-22.00ขาย55.700K152729400.0026.326B4.60601.00173.00
4596 KUBOTA PHARMACEUTICAL HLDGS CO LTD
122.00-4.69%-6.00ขาย685.600K83643200.006.567B-53.648.00
4597 SOLASIA PHARMA K K
50.00-1.96%-1.00ขาย1.018M50915000.008.521B-17.1977.00
4598 DELTA FLY PHARMA INC
1072.00-0.09%-1.00ซื้อ41.900K44916800.005.815B-178.8012.00
4875 MEDICINOVA INC
315.00-1.25%-4.00ซื้อ19.700K6205500.0015.522B-36.2211.00
4880 CELLSOURCE CO LTD
4390.00-0.90%-40.00ขาย94.300K413977000.0082.772B104.7743.5890.00
4881 FUNPEP COMPANY LTD
186.00-2.11%-4.00มีแรงขายรุนแรง55.000K10230000.003.605B-57.8815.00
4882 PERSEUS PROTEOMICS INC
369.002.22%8.00ขาย76.300K28154700.004.245B-55.9821.00
4883 MODALIS THERAPEUTICS CORP
383.00-4.01%-16.00มีแรงขายรุนแรง76.400K29261200.0011.622B-52.8626.00
4884 KRINGLE PHARMA INC
450.00-0.66%-3.00ขาย97.000K43650000.002.437B-79.3111.00
4885 MUROMACHI CHEMICALS INC
946.00-5.40%-54.00ขาย60.500K57233000.003.685B8.88123.73197.00
4886 ASKA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD
1113.00-2.37%-27.00ขาย37.300K41514900.0032.390B7.16159.15777.00
4887 SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD
4060.00-0.61%-25.00ขาย137.100K556626000.00178.887B-705.742968.00
4888 STELLA PHARMA CORPORATION
354.00-2.21%-8.00ขาย124.200K43966800.0010.381B-25.8843.00
4889 RENASCIENCE INC
324.00-0.92%-3.00ขาย52.000K16848000.004.157B-22.664.00
4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICALS
8480.00-0.24%-20.00ซื้อ174.200K1477216000.00664.386B33.85251.083451.00
4974 TAKARA BIO INC
1701.00-2.41%-42.00ขาย180.200K306520200.00209.884B11.84147.251666.00
4978 REPROCELL INCORPORATED
200.00-1.48%-3.00ขาย419.400K83880000.0017.224B-5.2598.00
4985 EARTH CORPORATION
5190.00-1.33%-70.00ขาย41.300K214347000.00116.091B39.00134.894522.00
5187 CREATE MEDIC CO
888.00-0.78%-7.00ขาย8.700K7725600.008.140B14.4661.901170.00
6090 HUMAN METABOLOME TECHNOLOGIES INC
848.00-1.05%-9.00ขาย20.400K17299200.005.056B18.8945.3965.00
6099 ELAN CORPORATION
1073.00-1.38%-15.00ขาย64.300K68993900.0065.779B30.9235.19262.00
6523 PHC HLDGS CORP
1430.00-3.05%-45.00ขาย121.400K173602000.00184.185B-208.639374.00
6678 TECHNO MEDICA CO
1597.00-0.31%-5.00ขาย10.200K16289400.0013.653B11.32141.47228.00
6823 RION CO LTD
1984.00-0.80%-16.00ขาย18.900K37497600.0024.604B11.98166.97954.00
6849 NIHON KOHDEN CORP
3080.001.99%60.00ซื้อ359.000K1105720000.00254.319B11.32266.895639.00
6869 SYSMEX CORP
7768.00-5.18%-424.00มีแรงขายรุนแรง1.157M8991460000.001713.945B40.73201.448771.00
6894 PULSTEC INDUSTRIAL CO
1506.00-2.65%-41.00มีแรงขายรุนแรง400602400.002.117B6.66232.26134.00
6951 JEOL LTD
4755.00-2.66%-130.00ขาย366.700K1743658500.00249.183B16.76291.473291.00
6960 FUKUDA DENSHI CO
7180.00-0.83%-60.00ขาย3.100K22258000.00109.486B6.721077.643348.00
7096 STEMCELL INSTITUTE
4885.00-1.31%-65.00ขาย4001954000.0025.360B157.7631.3882.00
7575 JAPAN LIFELINE CO
967.00-0.10%-1.00ขาย164.200K158781400.0075.427B10.0196.671205.00
7600 JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING
1251.00-1.42%-18.00ขาย52.600K65802600.0033.481B15.8879.92474.00
7701 SHIMADZU CORP
3795.00-0.65%-25.00ขาย793.700K3012091500.001125.577B23.82160.3513499.00
7702 JMS CO LTD
533.00-1.30%-7.00ขาย22.200K11832600.0013.193B31.0417.405359.00
7707 PRECISION SYSTEM SCIENCE CO
416.00-2.12%-9.00ขาย171.100K71177600.0011.758B259.351.64196.00
7716 NAKANISHI INC
2641.00-0.64%-17.00ซื้อ229.900K607165900.00229.799B19.99133.291239.00
7730 MANI INC
1758.00-1.73%-31.00ซื้อ328.700K577854600.00176.085B38.2746.753313.00
7733 OLYMPUS CORPORATION
2778.50-1.24%-35.00ขาย6.449M17917435100.003579.458B29.5795.2031557.00
7741 HOYA CORP
13880.00-1.03%-145.00ขาย10.720M148789436000.005053.184B30.03467.4338376.00
7743 SEED CO LTD (PRECISION MACHINERY)
534.002.10%11.00ขาย23.800K12709200.0013.092B10.9447.82985.00
7747 ASAHI INTECC CO LTD
2317.00-0.34%-8.00ขาย990.800K2295683600.00631.530B58.1440.01
7749 MEDIKIT CO LTD
2327.00-0.98%-23.00ซื้อ1.900K4421300.0039.492B13.83169.97954.00
7775 DAIKEN MEDICAL CO LTD
466.00-0.21%-1.00ขาย41.400K19292400.0013.416B15.6529.83183.00
7776 CELLSEED INC
138.00-0.72%-1.00ขาย109.400K15097200.003.080B-42.8644.00
7777 3-D MATRIX LTD
311.000.65%2.00ขาย807.300K251070300.0018.335B-29.0585.00
7779 CYBERDYNE INC
310.001.97%6.00ขาย799.500K247845000.0041.780B2255.190.13201.00
7780 MENICON CO LTD
2973.00-1.72%-52.00ขาย327.800K974549400.00229.192B35.9191.383908.00
7782 SINCERE CO LTD
439.00-0.90%-4.00มีแรงขายรุนแรง2.100K921900.002.777B19.8422.4246.00
7807 KOWA CO LTD
770.00-2.53%-20.00ซื้อ11.000K8470000.003.937B9.5985.24250.00
7840 FRANCE BED HOLDINGS CO
903.00-0.22%-2.00ขาย51.100K46143300.0033.479B14.1364.071768.00
7963 KOKEN LTD
1662.00-0.30%-5.00มีแรงขายรุนแรง2.100K3490200.008.345B13.63122.31297.00
7979 SHOFU INC
2345.000.64%15.00ซื้อ34.700K81371500.0041.449B13.62172.031266.00
7980 SHIGEMATSU WORKS CO
832.000.00%0.00ขาย8.400K6988800.005.917B9.2789.73387.00
8086 NIPRO CORP
1088.000.09%1.00ขาย515.500K560864000.00177.286B12.6694.6136259.00
8095 ASTENA HOLDINGS CO LTD
427.00-0.70%-3.00ขาย162.300K69302100.0017.208B10.2942.491368.00
9273 KOA SHOJI HOLDINGS CO LTD
631.00-1.41%-9.00ขาย65.100K41078100.0025.356B10.7559.55303.00
9852 CB GROUP MANAGEMENT CO LTD
2931.00-0.81%-24.00ซื้อ1.300K3810300.006.072B4.21701.42670.00
9854 AIGAN CO LTD
175.00-0.57%-1.00ขาย32.000K5600000.003.416B-24.78750.00
9987 SUZUKEN CO LTD
3305.00-0.30%-10.00ขาย194.900K644144500.00291.528B16.65199.0614032.00
โหลดเพิ่ม