บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

299
หุ้น
15633.342B
เงินทุนของตลาด
746.583K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.56%
เปลี่ยนแปลง
+16.45%
ประสิทธิภาพ เดือน
+23.06%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.82%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
            
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
192.003.78%7.00ซื้อ21.200K3.525B33.295.56บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1436 FIT CORPORATION
533.001.33%7.00ขาย1.200K2.253B9.5355.1779.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1438 GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1380.00-0.72%-10.00ซื้อ2002.018B16.3485.05102.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2122 INTERSPACE CO LTD
1025.000.29%3.00ซื้อ1.700K6.932B35.2828.96449.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2124 JAC RECRUITMENT CO LTD
1402.00-3.51%-51.00ซื้อ243.900K59.736B14.26102.071433.00บริการด้านบุคลากร
2136 HIP CORPORATION
637.000.79%5.00ซื้อ10.500K2.512B6.6295.52บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2139 CHUCO CO.LTD
520.002.16%11.00ซื้อ7.800K3.461B-2.80บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2146 UT GROUP CO LTD
2165.00-1.32%-29.00ซื้อ1.099M88.556B19.64111.71บริการด้านบุคลากร
2154 BENEXT GROUP INC
837.00-1.65%-14.00ซื้อ406.700K36.431B19.8143.2420329.00บริการด้านบุคลากร
2156 SAYLOR ADVERTISING INC.
271.000.37%1.00ซื้อ8001.020B51.395.25บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2162 NMS HOLDINGS CORPORATION
329.000.92%3.00ซื้อ110.300K5.595B19.9516.34บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2163 ARTNER CO LTD
788.00-0.76%-6.00ซื้อ23.300K8.437B13.7557.731002.00บริการด้านบุคลากร
2164 CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
677.001.80%12.00ซื้อ10.100K1.226B-10.27212.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2168 PASONA GROUP INC
1285.00-1.23%-16.00ซื้อ299.800K50.889B31.3041.577855.00บริการด้านบุคลากร
2169 CDS CO LTD
1294.001.25%16.00ซื้อ9.900K8.716B9.58133.34712.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
2170 LINK AND MOTIVATION INC
460.00-3.56%-17.00ซื้อ901.300K50.048B40.1311.911391.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2172 INSIGHT INC
337.00-4.26%-15.00ซื้อ5.200K564.960M10.3733.9685.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2173 HAKUTEN CORPORATION
542.001.12%6.00ซื้อ130.800K4.181B10.3451.91บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2178 TRI-STAGE INC
324.0011.34%33.00ซื้อ384.000K7.931B43.106.77บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2180 SUNNY SIDE UP GROUP INC
816.000.12%1.00ซื้อ89.500K12.276B45.5917.94382.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2181 PERSOL HOLDINGS CO LTD
1395.000.07%1.00ซื้อ1.139M322.081B42.3232.94บริการด้านบุคลากร
2183 LINICAL CO LTD
968.00-1.43%-14.00ซื้อ85.800K22.180B45.9221.38บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2185 CMC CORPORATION
2295.000.88%20.00ซื้อ5.100K16.146B13.48168.781001.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2193 COOKPAD INC.
316.00-0.32%-1.00ซื้อ298.400K34.054B-9.72502.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2301 GAKUJO CO LTD
1356.00-0.37%-5.00ซื้อ375.800K19.762B15.0690.98260.00บริการด้านบุคลากร
2304 CSS HOLDINGS LTD
279.006.08%16.00ซื้อ17.000K1.329B25.0610.82521.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
5360.001.71%90.00ซื้อ311.700K533.509B22.08238.68บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2334 EOLE INC
1725.003.85%64.00ซื้อ48.600K3.841B5641.981.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2341 ARBEIT-TIMES CO LTD
155.000.65%1.00ขาย40.500K4.065B23.256.62บริการด้านบุคลากร
2353 NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.LTD
145.00-1.36%-2.00ซื้อ827.600K48.624B17.688.341053.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2375 GIG WORKS INC
1367.005.15%67.00ซื้อ258.900K8.747B19.9366.64732.00บริการด้านบุคลากร
2376 SCINEX CORPORATION
672.000.15%1.00ซื้อ3.000K3.662B10.2765.32การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
2379 DIP CORPORATION
2732.00-3.43%-97.00ซื้อ665.300K153.557B15.39183.94บริการด้านบุคลากร
2384 SBS HOLDINGS INC
2235.005.67%120.00แนะนำให้ซื้อ167.500K84.003B12.18173.637124.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2385 SOIKEN HOLDINGS INC
475.001.71%8.00ซื้อ174.400K12.216B22.2021.04101.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2389 OPT HOLDING INC
1507.000.20%3.00ซื้อ59.500K33.737B14.52103.551508.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2397 DNA CHIP RESEARCH INC
659.002.17%14.00ซื้อ68.300K3.366B-25.17บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2402 AMANA INC
608.001.50%9.00ซื้อ5.400K2.979B-79.521013.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2410 CAREER DESIGN CENTER CO.LTD.
1019.001.49%15.00ซื้อ51.400K6.777B9.87101.84บริการด้านบุคลากร
2411 GENDAI AGENCY INC
286.007.92%21.00ซื้อ100.900K3.988B128.652.06บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2412 BENEFIT ONE INC
2330.001.70%39.00ซื้อ750.000K364.578B64.9835.25บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2413 M3 INC
4090.00-3.76%-160.00ซื้อ3.621M2883.970B133.3231.89บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2415 HUMAN HLDGS CO.LTD
837.003.33%27.00ซื้อ10.000K8.811B10.3978.00บริการด้านบุคลากร
2429 WORLD HOLDINGS CO LTD
1801.000.39%7.00แนะนำให้ซื้อ75.300K31.288B6.66271.7119498.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2433 HAKUHODO DY HLDGS INC
1321.002.40%31.00ซื้อ1.335M481.481B10.72120.30บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2436 KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD
904.008.52%71.00ซื้อ67.000K3.330B12.1173.37245.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2449 PRAP JAPAN INC
1202.001.01%12.00ซื้อ4004.755B13.0990.94275.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2462 LIKE CO LTD
1744.001.28%22.00ซื้อ235.400K32.763B20.2685.814843.00บริการด้านบุคลากร
2464 BUSINESS BREAKTHROUGH INC
370.00-0.27%-1.00ขาย15.300K5.144B47.087.88297.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2467 VLC HOLDINGS CO. LTD.
238.003.03%7.00ซื้อ158.100K2.265B-87.6244.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2471 S-POOL INC
767.00-4.72%-38.00ซื้อ1.009M63.598B50.5115.94505.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2475 WDB HOLDINGS CO LTD
2530.00-0.32%-8.00ซื้อ61.800K50.352B16.17156.97บริการด้านบุคลากร
2479 JTEC CORP
186.000.00%0.00ซื้อ64.800K1.557B17.6410.55บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2483 HONYAKU CENTER INC
1421.001.28%18.00ซื้อ8.700K4.662B15.2891.81บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2487 CDG CO.LTD
1518.001.27%19.00ซื้อ2.900K8.472B31.7147.28บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2489 ADWAYS INC
312.000.00%0.00ซื้อ343.300K12.976B76.204.10บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2722 I-K CO LTD
681.000.44%3.00ซื้อ53.500K4.922B16.3141.99236.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2874 YOKOHAMA REITO CO
907.002.25%20.00ซื้อ128.400K52.130B18.1248.941657.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2978 TSUKURUBA INC
914.00-2.14%-20.00ซื้อ56.400K8.834B121.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3041 BEAUTY KADAN CO.LTD
274.002.24%6.00ซื้อ9.000K1.085B-12.14224.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3137 FUNDELY CO LTD
961.0012.00%103.00ซื้อ72.100K5.538B16.0753.82บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3150 GREMZ INC
2510.001.25%31.00แนะนำให้ซื้อ28.400K27.971B19.12131.49บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3195 GENERATION PASS CO LTD
577.005.29%29.00ซื้อ66.200K4.441B-3.57138.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3223 SLD ENTERTAINMENT INC
736.00-3.41%-26.00ซื้อ42.200K1.189B509.841.50บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3286 TRUST HOLDINGS INC
345.001.47%5.00ซื้อ16.100K1.628B2.70125.89237.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3350 RED PLANET JAPAN INC
69.002.99%2.00ซื้อ177.100K3.831B-54.46175.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
3442 MIE CORPORATION CO. LTD
490.004.26%20.00เป็นกลาง900565.815M3.39138.82บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3461 PALMA CO LTD
812.00-0.12%-1.00ซื้อ27.400K5.048B17.8049.8938.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3474 G-FACTORY CO LTD
371.002.20%8.00แนะนำให้ซื้อ33.800K2.339B-24.04138.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3479 TKP CORPORATION
2508.000.00%0.00ซื้อ865.700K94.269B50.7251.04บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3622 NETYEAR GROUP CORPORATION
544.000.18%1.00ซื้อ2.900K3.800B-9.75บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION
1150.00-0.86%-10.00ซื้อ40.700K7.394B4215.120.2864.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3624 AXEL MARK INC
432.002.37%10.00ซื้อ311.100K2.877B-179.46112.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
3675 CROSS MARKETING GROUP INC
337.003.37%11.00ซื้อ59.900K6.502B-24.541324.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
3688 CARTA HOLDINGS INC
1030.00-0.19%-2.00ซื้อ79.700K26.119B17.7858.161149.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
3695 GMO RESEARCH INC
1555.003.67%55.00ซื้อ3.300K2.446B19.2578.22162.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3696 CERES INC.
1191.003.03%35.00ซื้อ324.300K12.856B56.1421.72321.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
3747 INTERTRADE CO LTD
502.00-0.59%-3.00ซื้อ2.663M3.629B-31.53113.00สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
3768 RISKMONSTER.COM
1801.001.07%19.00ซื้อ14.400K6.605B21.9581.19บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3779 J ESCOM HOLDINGS
115.007.48%8.00ซื้อ287.500K1.121B167.630.64บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3784 VINX CORPORATION
1090.00-1.80%-20.00ซื้อ64.200K18.667B16.2668.261412.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3802 ECOMIC CO.LTD
800.00-2.20%-18.00ขาย3001.945B13.4461.21บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3802 ECOMIC CO.LTD
1337.0028.93%300.00ซื้อ331.000K1.945B17.0461.21บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3814 ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
698.000.58%4.00ซื้อ30.700K1.710B7.3594.42121.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3901 MARKLINES CO LTD
1948.001.83%35.00ซื้อ35.000K25.223B44.7442.96103.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
1086.00-2.78%-31.00ซื้อ867.100K44.039B70.0315.95226.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3922 PR TIMES INC
2481.00-0.44%-11.00ซื้อ29.800K16.248B51.7148.4247.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3925 DOUBLE STANDARD INC
4840.00-0.92%-45.00ซื้อ72.300K33.168B44.53110.77บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3932 AKATSUKI INC
4255.002.16%90.00ซื้อ81.400K58.046B9.18476.36บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3963 SYNCHRO FOOD CO LTD
395.002.60%10.00ซื้อ640.700K10.252B35.7510.79บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3970 INNOVATION INC
2734.003.52%93.00ซื้อ70.900K5.154B56.4747.18บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3976 SHANON INC
1839.009.92%166.00ซื้อ55.600K2.418B24.3768.85152.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3977 FUSION CO LTD (JP)
1130.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ400813.600M54.5920.7061.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3978 MACROMILL INC(NEW)
740.00-1.73%-13.00ซื้อ237.400K30.355B7.55100.962463.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3988 SYS HOLDINGS CO LTD
1328.002.23%29.00แนะนำให้ซื้อ7.100K3.341Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3998 SURALA NET CO LTD
8360.002.83%230.00ซื้อ186.500K10.308B63.17132.7242.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4286 LEGS CO LTD
1071.00-0.74%-8.00ซื้อ53.200K11.422B8.37129.59287.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
4290 PRESTIGE INTERNATIONAL INC
924.00-4.25%-41.00ซื้อ286.500K123.554B37.6525.803671.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4293 SEPTENI HOLDINGS
223.000.00%0.00ซื้อ1.627M28.199B-1.641147.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
4310 DREAM INCUBATOR INC
1493.004.04%58.00ซื้อ13.100K13.982B-20.22บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4318 QUICK CO LTD
1258.00-1.87%-24.00ซื้อ72.800K24.150B11.65110.02บริการด้านบุคลากร
4319 TAC CO LTD
197.001.03%2.00ซื้อ53.100K3.608B34.925.58บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4324 DENTSU GROUP INC
2571.004.38%108.00ซื้อ2.950M681.606B-290.7466400.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
4326 INTAGE HOLDINGS INC
874.002.58%22.00ซื้อ73.600K34.024B10.8878.33บริการด้านโฆษณา/การตลาด
4336 CRIE ANABUKI INC
490.001.03%5.00ซื้อ1.700K1.122B11.3242.83บริการด้านบุคลากร
4346 NEXYZ GROUP CORPORATION
1079.000.84%9.00ซื้อ80.200K13.849B23.0948.48843.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
4351 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO
522.000.19%1.00ซื้อ9002.219B4.64112.38236.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4384 RAKSUL INC
3060.00-5.56%-180.00ซื้อ215.200K91.037B-14.29262.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
4394 EXMOTION CO LTD
1750.001.63%28.00ซื้อ24.900K4.849B36.2551.4859.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4399 KUFU CO INC
962.004.45%41.00ซื้อ65.500K16.576B190.884.92246.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
4433 HITO-COMMUNICATIONS HOLDINGS INC
1018.000.89%9.00ซื้อ159.300K18.003B704.00บริการด้านบุคลากร
4450 POWER SOLUTIONS LTD
2211.00-1.12%-25.00ขาย6.300K3.055B155.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4480 MEDLEY INC
3390.005.77%185.00ซื้อ1.430M90.483B379.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4486 UNITE AND GROW INC
2262.00-4.48%-106.00ซื้อ20.800K4.299B156.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4599 STEMRIM INC
615.004.06%24.00ซื้อ558.600K33.034B21.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4641 ALTECH CORPORATION
1914.00-0.67%-13.00ซื้อ61.100K39.400B14.17136.014927.00บริการด้านบุคลากร
4649 TAISEI CO. LTD.
720.000.70%5.00ขาย5003.619B32.0922.28บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4653 DAIOHS CORP
1141.002.24%25.00ซื้อ7.700K14.986B14.7975.45บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4657 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO
493.000.41%2.00ซื้อ38.600K2.297B18.2827.47281.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4659 AJIS CO LTD
2693.00-0.52%-14.00ซื้อ13.300K22.762B7.56358.18บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP
548.001.48%8.00ซื้อ18.000K1.585B15.7134.37บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4665 DUSKIN CO.LTD
2891.001.58%45.00ซื้อ108.600K140.407B25.90110.15บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4668 MEIKO NETWORK JAPAN
871.00-0.80%-7.00ซื้อ80.900K23.317B29.9729.30880.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4671 FALCO HOLDINGS CO LTD
1612.000.81%13.00ขาย16.000K16.921B13.78117.53บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4678 SHUEI YOBIKO CO
420.000.00%0.00ซื้อ3.800K2.818B5.2579.93บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4696 WATABE WEDDING COR
430.003.12%13.00ซื้อ10.800K4.132B-172.172626.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4705 CLIP CORPORATION
760.000.26%2.00ซื้อ1.400K2.893B15.3149.51บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4708 RELIA INC
1251.000.89%11.00ซื้อ243.300K85.462B10.66116.32บริการด้านโฆษณา/การตลาด
4714 RISO KYOIKU CO LTD
317.001.93%6.00ซื้อ776.800K45.648B23.5113.24บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4718 WASEDA ACADEMY
982.00-0.41%-4.00ซื้อ27.300K15.621B20.2248.76บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4732 USS CO LTD
1861.002.65%48.00ซื้อ981.200K452.403B22.0382.45บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4745 TOKYO INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL
615.00-0.97%-6.00ซื้อ168.600K33.715B17.7734.94บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4751 CYBER AGENT
5350.00-1.47%-80.00ซื้อ1.222M684.685B135.9042.585139.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
4754 TOSNET CORP
1021.005.15%50.00ซื้อ11.200K4.593B7.97121.80932.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4760 ALPHA CO LTD
1200.000.08%1.00ขาย300965.051M-322.42373.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
4763 CREEK & RIVER
1040.001.27%13.00ซื้อ63.000K22.401B16.5463.64บริการด้านโฆษณา/การตลาด
4765 MORNINGSTAR JAPAN K.K
377.003.57%13.00ซื้อ39.800K30.173B24.5214.85สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
4766 PA CO LTD
153.003.38%5.00ซื้อ149.400K1.591B-6.07176.00บริการด้านบุคลากร
4784 GMOAD PARTNERS INC
386.000.52%2.00ซื้อ10.000K6.162B15.1925.30573.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
4792 YAMADA CONSULTING GROUP CO LTD
1288.00-0.23%-3.00ซื้อ42.100K24.527B19.9164.90บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4809 PARACA INC
1742.00-0.46%-8.00ซื้อ7.200K17.333B7.73228.9980.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4825 WEATHERNEWS INC
3780.00-3.82%-150.00ซื้อ141.500K43.001B33.58117.381012.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
4834 CAREER BANK
1029.0017.06%150.00แนะนำให้ซื้อ2.100K872.847M11.1978.59390.00บริการด้านบุคลากร
4848 FULLCAST HOLDINGS
1628.00-2.40%-40.00ซื้อ254.800K61.980B13.23126.741060.00บริการด้านบุคลากร
4849 EN-JAPAN INC.
2991.00-3.05%-94.00ซื้อ378.000K139.640B19.81156.21บริการด้านบุคลากร
5070 DRAFT INC
1152.00-0.26%-3.00แนะนำให้ซื้อ18.900Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
5071 VIS CO LTD
744.007.98%55.00แนะนำให้ซื้อ85.200K5.617Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
5704 JMC CORPORATION
757.00-1.56%-12.00ซื้อ108.500K4.069B1676.111.05134.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
6027 BENGO4.COM INC
8210.00-0.61%-50.00ซื้อ303.900K183.792B708.8211.70บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
6028 TECHNOPRO HOLDINGS INC
6670.00-3.33%-230.00ซื้อ424.000K247.773B22.05312.9420780.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ