บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: เซมิคอนดักเตอร์

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทญี่ปุ่น ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เซมิคอนดักเตอร์ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น RORZE CORP หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง AKIBA HOLDINGS CO LTD ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
6723RENESAS ELECTRONICS CORP
5.278 T JPY2932.0 JPY−1.28%14.432 M0.7416.96172.92 JPY+6.11%0.94%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
6971KYOCERA CORP
2.579 T JPY1790.5 JPY−2.21%4.938 M1.4225.0371.55 JPY−19.74%2.73%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
4185JSR CORP
900.298 B JPY4336 JPY−0.02%162.7 K0.47−26.75 JPY−135.49%1.61%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6963ROHM CO LTD
836.059 B JPY2020.0 JPY−1.63%2.519 M0.6515.00134.70 JPY−32.20%2.43%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
66526SOCIONEXT INC
830.003 B JPY4473 JPY−3.70%27.047 M1.0130.89144.80 JPY+23.34%1.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
66323RORZE CORP
533.992 B JPY30050 JPY−2.75%248.4 K0.5927.101109.01 JPY−10.21%0.44%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
66871MICRONICS JAPAN CO
245.445 B JPY6110 JPY−4.38%1.254 M0.7154.94111.22 JPY−41.90%0.52%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
66707SANKEN ELECTRIC CO
134.252 B JPY5265 JPY−5.34%398.4 K1.15−339.41 JPY−186.77%0.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6890FERROTEC HOLDINGS CORPORATION
127.341 B JPY2664 JPY−1.62%621.6 K0.699.12291.99 JPY−53.88%3.69%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
77826FURUYA METAL CO LTD
109.009 B JPY12910 JPY−3.30%53.1 K0.7813.17980.43 JPY−27.27%1.91%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
33156RESTAR CORPORATION
90.115 B JPY2911 JPY−2.87%35 K0.9612.47233.50 JPY−0.52%3.84%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66957SHIBAURA ELECTRONICS CO
48.899 B JPY6320 JPY−0.63%29 K0.7812.61501.31 JPY+0.15%4.72%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
66855JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORP
48.749 B JPY3690 JPY−4.40%528.7 K0.7374.8449.30 JPY−76.21%1.04%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
66228JET CO LTD
43.247 B JPY3070 JPY−4.81%176 K0.6931.4397.67 JPY+21.44%1.05%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66832AOI ELECTRONICS
32.554 B JPY2632 JPY−2.99%21.8 K0.88−439.81 JPY−35391.95%1.99%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
66677SK-ELECTRONICS CO
31.35 B JPY2982 JPY−0.23%164.2 K1.1011.80252.77 JPY−33.31%5.42%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
66697TECHPOINT INC (JP)
DR
23.612 B JPY1276 JPY−0.39%43 K2.228.77145.44 JPY+18.40%5.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
66338TAKATORI CORP
20.667 B JPY3690 JPY−2.51%34.9 K0.598.05458.55 JPY+118.48%1.06%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66616TOREX SEMICONDUCTOR LTD
20.206 B JPY1753 JPY−5.09%21.5 K1.09−390.73 JPY−293.46%3.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66613QD LASER INC
18.412 B JPY431 JPY−2.27%215.8 K0.27−15.43 JPY−1.61%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
66730AXELL CORP
13.981 B JPY1259 JPY−2.55%57.2 K0.557.80161.42 JPY+29.88%6.27%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66337TESEC CORP
12.596 B JPY2216 JPY−0.63%36.1 K1.158.15271.79 JPY−32.01%3.14%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66769THINE ELECTRONICS INC
10.01 B JPY917 JPY−0.97%115.4 K1.49−12.24 JPY−119.01%1.62%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
33652DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
7.818 B JPY2421 JPY−2.50%14.9 K0.4222.99105.33 JPY+1365.30%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
33131SHINDEN HIGHTEX CORPORATION
5.822 B JPY2813 JPY−1.71%23.2 K2.4819.43144.74 JPY−67.81%2.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66840AKIBA HOLDINGS CO LTD
3.426 B JPY374 JPY+0.27%27.3 K0.8211.7431.85 JPY−58.33%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66731PIXELA CORPORATION
2.637 B JPY98 JPY−7.55%15.248 M4.480.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์