บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Publishing: Books/Magazines

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Publishing: Books/Magazines. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2330FORSIDE CO LTD
535 JPY−15.75%3.892M0.3920.154B JPY159.833.35 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
2408KG INTELLIGENCE CO LTD
696 JPY−1.69%26.6K1.085.034B JPY13.5551.35 JPY+10.00%4.89%บริการผู้บริโภค
2481TOWNNEWS-SHA CO LTD
788 JPY−1.75%1.4K0.214.35B JPY8.7889.77 JPY+39.69%2.16%บริการผู้บริโภค
3678MEDIA DO CO LTD
1325 JPY−1.12%58.7K0.8020.045B JPY13.7196.68 JPY+65.11%1.66%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
4833SUCCESS HOLDERS INC
79 JPY−3.66%629K3.332.315B JPY−20.51 JPY−84.90%0.00%บริการผู้บริโภค
7805PRINTNET INC
638 JPY−0.62%6.2K1.483.167B JPY8.2677.23 JPY−11.70%1.88%บริการผู้บริโภค
7849STARTS PUBLISHING CORP
4085 JPY+1.62%17.2K1.0315.686B JPY8.82463.05 JPY+52.29%1.47%บริการผู้บริโภค
7851KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO
241 JPY+0.84%7.6K0.461.14B JPY−37.87 JPY−3324.91%1.24%บริการผู้บริโภค
7857SEKI CO LTD
1340 JPY0.00%1000.125.582B JPY15.5985.97 JPY−2.45%1.79%บริการผู้บริโภค
9467ALPHAPOLIS CO LTD
2025 JPY−1.79%45.2K1.4319.616B JPY13.77147.06 JPY−4.91%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
9468KADOKAWA CORPORATION
2874.5 JPY+0.65%594.6K0.86371.791B JPY58.0049.56 JPY−58.56%1.04%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
9475SHOBUNSHA HOLDINGS INC
369 JPY−0.81%50.1K4.006.707B JPY4.4582.99 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
9476CHUOKEIZAI-SHA HOLDINGS INC
522 JPY−0.57%6.5K2.541.947B JPY29.0817.95 JPY−53.59%1.92%บริการผู้บริโภค
9478SE HOLDINGS AND INCUBATIONS
316 JPY+1.94%249.4K1.425.537B JPY6.8945.86 JPY+10.78%0.95%บริการผู้บริโภค
9479IMPRESS HOLDINGS INC
171 JPY+1.18%36.2K1.085.721B JPY−10.89 JPY−250.65%2.92%บริการผู้บริโภค