สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร (อุตสาหกรรม)

11
หุ้น
115.302B
เงินทุนของตลาด
175.950K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.00%
เปลี่ยนแปลง
+4.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.25%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.20%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
2330 FORSIDE CO LTD
105.00-3.67%-4.00แนะนำให้ขาย273.900K3.547B21.735.0185.00
2388 WEDGE HOLDINGS CO
94.00-1.05%-1.00ขาย78.500K3.397B-49.932616.00
2408 KG INTELLIGENCE CO LTD
339.00-1.17%-4.00ขาย4.100K2.481B-22.12232.00
2481 TOWNNEWS-SHA CO LTD
401.001.52%6.00ซื้อ3.700K2.181B11.2835.03
3658 EBOOK INITIATIVE JAPAN CO LTD
3990.00-2.09%-85.00ซื้อ52.600K22.951B40.67102.01148.00
4833 SUCCESS HOLDERS INC
260.001.96%5.00แนะนำให้ซื้อ66.500K6.354B98.00
7849 STARTS PUBLISHING CORP
2830.000.71%20.00ขาย6005.395B10.57265.86217.00
9470 GAKKEN HOLDINGS CO LTD
1195.00-1.32%-16.00แนะนำให้ขาย298.400K52.663B28.2643.497690.00
9475 SHOBUNSHA HOLDINGS INC
516.00-1.15%-6.00ซื้อ8.800K9.489B-155.48312.00
9476 CHUOKEIZAI-SHA HOLDINGS INC
551.00-0.90%-5.00ขาย7002.074B16.1034.54106.00
9478 SE HOLDINGS AND INCUBATIONS
225.003.21%7.00แนะนำให้ซื้อ335.000K4.771B6.0436.07263.00
โหลดเพิ่ม