บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

227
หุ้น
34764.498B
เงินทุนของตลาด
2.686M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.51%
เปลี่ยนแปลง
+3.40%
ประสิทธิภาพ เดือน
+37.93%
ประสิทธิภาพ ปี
+44.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1514SUMISEKI HOLDINGS INC
798 JPY+3.37%5.07M0.8242.491B JPY5.77138.23 JPY+261.33%0.97%บริการการกระจายสินค้า
1979TAIKISHA LTD
4280 JPY+1.18%81.8K0.86138.269B JPY11.79363.07 JPY+54.50%2.86%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
2139CHUCO CO.LTD
410 JPY−0.49%2.8K0.602.802B JPY15.5526.37 JPY+45.70%2.43%บริการการกระจายสินค้า
2286HAYASHIKANE SANGYO CO
593 JPY−1.00%20.9K0.995.267B JPY5.48108.24 JPY+210.17%2.50%บริการการกระจายสินค้า
2292S FOODS INC
3225 JPY+0.62%29.8K0.85101.326B JPY8.49379.80 JPY−0.57%2.53%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
2293TAKIZAWA HAM CO
3185 JPY0.00%1.3K2.366.541B JPY−1.74 JPY+82.02%0.00%บริการการกระจายสินค้า
2469HIBINO CORPORATION COM STK
1805 JPY+2.62%47.8K5.5917.393B JPY14.53124.24 JPY1.71%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
2588PREMIUM WATER HLDGS INC
2705 JPY−0.55%3.8K0.3880.632B JPY14.00193.27 JPY+47.59%3.09%บริการการกระจายสินค้า
2676TAKACHIHO KOHEKI CO
3385 JPY−0.44%19.7K0.8730.279B JPY24.22139.78 JPY+4.11%4.76%บริการการกระจายสินค้า
2689OLBA HEALTHCARE HLDGS INC
1766 JPY+0.51%1.5K0.3910.694B JPY7.99220.90 JPY−16.87%3.98%บริการการกระจายสินค้า
2692ITOCHU SHOKUHIN CO
7320 JPY+2.23%10.3K1.0490.841B JPY16.88433.67 JPY+13.63%1.26%บริการการกระจายสินค้า
2693YKT CORPORATION
266 JPY−1.48%13.7K0.403.134B JPY6.8239.00 JPY−43.55%2.96%บริการการกระจายสินค้า
2708KUZE CO LTD
2413 JPY−2.27%35.4K0.7210.975B JPY5.68425.18 JPY+923.36%0.49%บริการการกระจายสินค้า
2715ELEMATEC CORPORATION
1750 JPY−0.96%125.6K1.2172.352B JPY10.87160.99 JPY−7.69%5.04%บริการการกระจายสินค้า
2733ARATA CORPORATION
6320 JPY+1.12%39.9K1.25106.736B JPY12.13520.95 JPY+11.00%2.42%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
2737TOMEN DEVICES CORPORATION
5270 JPY−0.57%15.2K0.5736.046B JPY16.46320.24 JPY−58.55%5.66%บริการการกระจายสินค้า
2743PIXEL COMPANYZ INC
39 JPY0.00%259.3K0.382.921B JPY−9.45 JPY+28.22%0.00%บริการการกระจายสินค้า
2750S. ISHIMITSU & CO LTD
749 JPY+1.49%7.7K2.425.688B JPY7.22103.77 JPY+13.88%3.25%บริการการกระจายสินค้า
2751TENPOS HOLDINGS CO LTD
2775 JPY+0.47%5.7K0.5632.839B JPY21.30130.28 JPY−1.29%0.33%บริการการกระจายสินค้า
2760TOKYO ELECTRON DEVICE
4810 JPY−1.33%367.9K0.68150.004B JPY14.74326.32 JPY+60.97%2.69%บริการการกระจายสินค้า
2776SHINTO HOLDINGS INC
71 JPY+1.43%384.3K1.192.234B JPY−7.11 JPY−709.94%0.00%บริการการกระจายสินค้า
2784ALFRESA HOLDINGS CORP
2451.5 JPY+3.11%448.4K0.80481.131B JPY15.97153.55 JPY−1.71%2.65%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
2788APPLE INTERNATIONAL CO LTD
405 JPY−0.25%137.4K0.505.628B JPY4.4291.62 JPY−3.23%1.23%บริการการกระจายสินค้า
2934J FRONTIER CO LTD
4825 JPY−2.53%37.6K0.8125.309B JPY−385.11 JPY−970.84%0.00%บริการการกระจายสินค้า
3023RASA CORPORATION
1519 JPY+0.66%38.6K1.0616.147B JPY8.07188.27 JPY+14.59%4.84%บริการการกระจายสินค้า
3035KTK INC
542 JPY+0.74%1K0.222.888B JPY9.4757.26 JPY−2.16%2.79%บริการการกระจายสินค้า
3054HYPER INC
342 JPY−1.16%9.3K0.083.364B JPY−14.92 JPY+68.58%1.73%บริการการกระจายสินค้า
3064MONOTARO CO.LTD
1491.5 JPY−0.10%2.297M1.08741.882B JPY34.1443.69 JPY+18.11%1.00%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
3071STREAM CO.LTD.
110 JPY−0.90%13.4K0.513.029B JPY22.904.80 JPY−67.50%2.70%บริการการกระจายสินค้า
3079DVX INC.
1012 JPY−0.49%12K1.2710.514B JPY14.0072.30 JPY−18.44%2.95%บริการการกระจายสินค้า
3089TECHNO ALPHA CO LTD
1100 JPY−2.22%24.9K1.621.987B JPY9.09120.96 JPY+15.50%3.11%บริการการกระจายสินค้า
3107DAIWABO HOLDINGS CO LTD
2926.0 JPY+0.57%207K1.03276.703B JPY13.73213.06 JPY+14.49%2.20%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
3132MACNICA HOLDINGS INC
7611 JPY+4.07%1.027M1.58439.092B JPY9.25822.50 JPY+67.15%2.12%บริการการกระจายสินค้า
3139LACTO JAPAN CO.LTD
1931 JPY−1.03%42.3K0.3919.349B JPY11.04174.88 JPY−24.95%2.46%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
3151VITAL KSK HOLDINGS INC
1083 JPY+1.12%120.2K1.4448.19B JPY9.73111.36 JPY+23.38%4.30%บริการการกระจายสินค้า
3153YASHIMA DENKI CO LTD
1271 JPY0.00%12.5K0.7527.111B JPY9.15138.86 JPY+166.18%1.97%บริการการกระจายสินค้า
3154MEDIUS HLDG CO LTD
767 JPY−0.65%14.5K1.2216.925B JPY13.2357.97 JPY−17.43%2.85%บริการการกระจายสินค้า
3157GEOLIVE GROUP CORPORATION
1248 JPY+0.24%5K0.9516.525B JPY7.69162.37 JPY−24.25%3.53%บริการการกระจายสินค้า
3159MARUZEN CHI HOLDINGS CO LTD
329 JPY0.00%38.6K1.8930.448B JPY14.6922.40 JPY+42.57%0.61%บริการการกระจายสินค้า
3160OOMITSU CO.LTD
636 JPY−0.31%53.5K0.309.368B JPY14.3244.42 JPY+275.73%1.72%บริการการกระจายสินค้า
3166OCHI HLDG CO LTD
1420 JPY−0.35%3.5K0.7018.564B JPY8.14174.46 JPY−39.14%3.79%บริการการกระจายสินค้า
3173COMINIX CO LTD
794 JPY+0.63%4.3K0.475.419B JPY10.8673.09 JPY−49.62%4.44%บริการการกระจายสินค้า
3176SANYO TRADING CO LIMITED
1325 JPY+0.91%49.8K1.9137.673B JPY7.93166.99 JPY+12.32%3.27%บริการการกระจายสินค้า
3180BEAUTY GARAGE INC
2485 JPY−1.39%56K1.7031.969B JPY33.9173.28 JPY+24.70%0.63%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
3183WIN-PARTNERS CO LTD
1191 JPY−0.08%11.6K0.5934.22B JPY16.8670.66 JPY+13.78%4.19%บริการการกระจายสินค้า
3187SANWACOMPANY LTD
545 JPY−9.02%750.1K2.8811.131B JPY19.2028.39 JPY−14.77%1.67%บริการการกระจายสินค้า
3199WATAHAN CO LTD
1367 JPY−0.22%20.4K1.0127.305B JPY15.8586.22 JPY−18.42%1.61%บริการการกระจายสินค้า
3321MITACHI CO LTD
1135 JPY−1.99%66.4K0.329.223B JPY7.13159.23 JPY−32.53%4.75%บริการการกระจายสินค้า
3322ALPHA GROUP INC
549 JPY+0.37%3.1K0.613.092B JPY15.8034.75 JPY−50.82%2.19%บริการการกระจายสินค้า
3323RECOMM CO LTD
89 JPY+3.49%876.2K3.917.019B JPY22.963.88 JPY−10.24%1.86%บริการการกระจายสินค้า
3359COTTA CO LTD
467 JPY+0.86%19.4K0.285.032B JPY8.7453.42 JPY+42.02%1.73%บริการการกระจายสินค้า
3360SHIP HEALTH CARE HOLDINGS INC
2137.0 JPY+2.37%210.2K1.08196.956B JPY19.16111.52 JPY−4.98%2.01%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
3361TOELL CO.LTD
706 JPY+0.57%13.1K1.3114.542B JPY8.8579.80 JPY+40.93%2.85%บริการการกระจายสินค้า
3374NAIGAI TEC CORP
2341 JPY−0.85%9.8K0.678.261B JPY7.83299.07 JPY−46.00%5.00%บริการการกระจายสินค้า
3386COSMO BIO COMPANY LIMITED
959 JPY−0.21%4.5K1.235.566B JPY13.0173.73 JPY−25.82%3.54%บริการการกระจายสินค้า
3392DELICA FOODS HOLDINGS CO LTD
593 JPY−0.17%16K0.749.666B JPY9.9759.48 JPY+577.75%1.35%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
3540C.I.MEDICAL CO LTD
3860 JPY+0.13%7000.0538.55B JPY17.85216.21 JPY−20.19%0.65%บริการการกระจายสินค้า
3541NOUSOUKEN CORPORATION
295 JPY−1.67%42K0.926.608B JPY261.291.13 JPY0.00%บริการการกระจายสินค้า
3562NO 1 CO LTD
997 JPY+1.73%39.8K2.286.626B JPY9.50104.92 JPY−19.39%3.88%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
3565ASCENTECH K K
558 JPY−2.96%56.4K1.357.703B JPY16.7333.36 JPY−4.92%1.22%บริการการกระจายสินค้า
3670KYORITSU COMPUTER & COMMUNICATION
1563 JPY−0.64%5000.521.884B JPY8.94174.77 JPY+93.18%3.50%บริการการกระจายสินค้า
3738T-GAIA CORPORATION
1838 JPY+0.16%69.3K1.19102.329B JPY15.45118.97 JPY−28.83%4.09%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
4026KONOSHIMA CHEMICAL CO
1316 JPY+0.46%29.9K1.0011.825B JPY7.54174.64 JPY+32.81%3.13%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
4346NEXYZ GROUP CORPORATION
704 JPY−0.71%19.8K0.379.224B JPY12.2457.49 JPY+305.56%2.82%บริการการกระจายสินค้า
4380M MART INC
1437 JPY−0.76%2.2K0.867.081B JPY24.1759.45 JPY+43.90%0.90%บริการการกระจายสินค้า
4464SOFT99 CORPORATION
1380 JPY−0.79%3.5K0.5830.37B JPY14.7893.35 JPY−23.69%2.80%บริการการกระจายสินค้า
4934PREMIER ANTI-AGING CO LTD
993 JPY−1.88%20K0.668.825B JPY−84.17 JPY−151.61%0.00%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
5009FUJI KOSAN COMPANY
1843 JPY+0.27%17.3K0.9214.651B JPY20.1191.66 JPY−66.87%3.81%บริการการกระจายสินค้า
5283TAKAMISAWA CO
2899 JPY0.00%2000.534.873B JPY4.32670.30 JPY+48.02%1.72%บริการการกระจายสินค้า
5391A&A MATERIAL
1238 JPY−1.98%25.7K0.829.664B JPY4.24292.02 JPY+79.18%3.96%บริการการกระจายสินค้า
5698ENVIPRO HOLDINGS INC
617 JPY−2.22%80.7K1.0118.875B JPY15.6439.46 JPY−56.75%2.22%บริการการกระจายสินค้า
5699IBOKIN CO LTD
1181 JPY−0.08%1.5K0.614.008B JPY10.35114.08 JPY+23.77%1.90%บริการการกระจายสินค้า
5721S-SCIENCE COMPANY LTD
22 JPY0.00%165.1K1.073.115B JPY9.902.22 JPY0.00%บริการการกระจายสินค้า
5857ARE HOLDINGS INC
1904 JPY−0.26%187.1K0.82150.13B JPY17.87106.54 JPY−43.47%4.71%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
5885GDEP ADVANCE INC
8360 JPY−0.24%12.2K0.1611.117B JPY0.74%บริการการกระจายสินค้า
5900DAIKEN CO LTD
798 JPY+0.88%2.7K0.374.586B JPY13.9157.36 JPY+9.63%1.90%บริการการกระจายสินค้า
5986MOLITEC STEEL CO
292 JPY−1.02%37.7K0.776.609B JPY−24.90 JPY−2043.80%1.02%บริการการกระจายสินค้า
5989H-ONE CO.LTD
802 JPY+4.43%103.5K2.2521.591B JPY−227.59 JPY−920.74%2.47%บริการการกระจายสินค้า
6061UNIVERSAL ENGEISHA CO LTD
4000 JPY+0.76%2.8K0.5919.074B JPY13.72291.59 JPY−4.58%0.60%บริการการกระจายสินค้า
6973KYOEI SANGYO CO
2440 JPY−1.49%10K0.587.546B JPY16.93144.13 JPY−79.50%2.83%บริการการกระจายสินค้า
7112CUBE CO LTD
632 JPY+0.64%11.8K2.423.814B JPY13.4946.86 JPY0.00%บริการการกระจายสินค้า
7115ALPHA PURCHASE CO LTD
1194 JPY−2.13%41.6K0.9711.65B JPY15.0479.41 JPY1.23%บริการการกระจายสินค้า
7128MARUKA FURUSATO CORP
2680 JPY−0.74%26K1.0465.35B JPY13.48198.77 JPY+122.08%4.19%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
7134UP GARAGE GROUP CO LTD
664 JPY+0.30%5.2K0.505.226B JPY9.6968.56 JPY+24.00%3.17%บริการการกระจายสินค้า
7414ONOKEN CO LTD
1686 JPY−0.06%35.3K0.9442.136B JPY6.76249.43 JPY−7.67%4.51%บริการการกระจายสินค้า
7417NANYO CORP
2057 JPY−0.05%6.1K0.9913.115B JPY6.24329.81 JPY+17.82%4.91%บริการการกระจายสินค้า
7420SATORI ELECTRIC CO
1934 JPY−1.53%94.3K0.8332.317B JPY14.98129.08 JPY+2.90%3.77%บริการการกระจายสินค้า
7422TOHO LAMAC CO
3565 JPY+0.99%9.4K2.241.797B JPY−122.02 JPY+65.91%3.00%บริการการกระจายสินค้า
7426YAMADAI CORP
1139 JPY−2.48%21K0.411.298B JPY421.912.70 JPY−98.95%2.57%บริการการกระจายสินค้า
7433HAKUTO CO LTD
5430 JPY−0.73%71.9K0.66104.702B JPY15.00361.98 JPY−3.94%5.48%บริการการกระจายสินค้า
7434OTAKE CORP
1800 JPY−0.11%2000.367.156B JPY8.22219.05 JPY+49.44%1.83%บริการการกระจายสินค้า
7442NAKAYAMAFUKU CO
357 JPY0.00%11K0.777.018B JPY26.2813.59 JPY−64.57%2.80%บริการการกระจายสินค้า
7443YOKOHAMA GYORUI CO
558 JPY−0.18%1000.033.498B JPY28.9219.29 JPY+1109.09%0.54%บริการการกระจายสินค้า
7444HARIMA-KYOWA CO
2042 JPY+0.20%4.2K0.7010.953B JPY8.07253.03 JPY−1.45%2.01%บริการการกระจายสินค้า
7446TOHOKU CHEMICAL CO
3600 JPY+0.70%1000.333.26B JPY5.83617.29 JPY−15.31%2.94%บริการการกระจายสินค้า
7447NAGAILEBEN CO
2292 JPY+0.88%40.6K1.2968.991B JPY22.91100.03 JPY−13.66%2.64%บริการการกระจายสินค้า
7451MITSUBISHI SHOKUHIN CO LTD
4870 JPY+0.21%61.8K0.60211.59B JPY10.67456.54 JPY+31.28%2.98%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
7456MATSUDA SANGYO
2558 JPY+0.04%61.7K1.2261.589B JPY8.21311.46 JPY−16.44%2.15%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
7458DAIICHIKOSHO CO
2238.5 JPY+0.16%169K1.11244.346B JPY27.2782.08 JPY−28.88%2.53%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
7459MEDIPAL HOLDINGS CORP
2389.0 JPY+2.09%532.9K1.02446.709B JPY13.13181.90 JPY+44.17%2.26%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง