บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Electronics/Appliances

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Electronics/Appliances. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
5695POWDERTECH CO LTD
2400 JPY−0.08%1.7K1.936.953B JPY25.7293.31 JPY−61.66%3.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6258HIRATA CORPORATION
8170 JPY+0.62%106.6K0.9784.8B JPY14.90548.28 JPY+80.22%1.10%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
6291AIRTECH JAPAN
1162 JPY−0.43%47K0.5612.129B JPY16.4270.76 JPY−28.49%5.16%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6445JANOME CORPORATION
689 JPY−0.58%23.5K0.7213.319B JPY15.6244.11 JPY3.63%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6630YA-MAN LTD
990 JPY−0.80%352.6K1.7654.471B JPY55.6217.80 JPY−86.64%1.31%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงขาย
6752PANASONIC HOLDINGS CORP
1466.5 JPY+3.24%14.337M1.683.423T JPY6.82214.92 JPY+125.45%2.22%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
6753SHARP CORP
814.9 JPY−0.07%2.512M0.85529.075B JPY−387.47 JPY−9407.65%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงขาย
6771IKEGAMI TSUSHINKI CO
809 JPY−0.98%27.4K0.875.172B JPY15.0653.72 JPY−6.47%1.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6794FOSTER ELECTRIC CO
1190 JPY−0.83%375.2K1.2026.482B JPY7.41160.62 JPY1.68%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
6800YOKOWO CO LTD
1605 JPY+1.97%73.9K0.9737.415B JPY−13.38 JPY−105.30%2.93%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
6803TEAC CORP
98 JPY−1.01%175.5K0.742.823B JPY−2.19 JPY−118.00%1.02%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6897TWINBIRD CORP
501 JPY−0.79%12.7K0.745.334B JPY38.9212.87 JPY2.59%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6925USHIO INC
2000.5 JPY+0.93%669.2K1.10234.242B JPY21.8691.50 JPY−24.94%2.50%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
6952CASIO COMPUTER CO
1213.0 JPY+0.54%1.215M0.97280.991B JPY26.3146.10 JPY−16.99%3.71%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
7483DOSHISHA CO LTD
2107 JPY+0.14%35.1K0.8074.042B JPY12.99162.26 JPY+2.32%3.32%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
7731NIKON CORP
1539.5 JPY+3.99%3.452M1.13508.769B JPY17.6187.44 JPY−26.38%3.25%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
7740TAMRON CO LTD
6630 JPY+2.16%97.7K1.00127.618B JPY12.82517.07 JPY+29.27%2.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
7965ZOJIRUSHI CORPORATION
1401 JPY+0.14%82.2K0.6294.751B JPY21.3465.64 JPY+21.36%2.43%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง