บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Household/Personal Care

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Household/Personal Care. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2927AFC-HD AMS LIFE SCIENCE CO LTD
901 JPY+0.45%69.6K1.0312.61B JPY10.0389.81 JPY+70.92%3.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
37264CS HD CO LTD
484 JPY−0.21%2K0.263.818B JPY−29.93 JPY−20.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4452KAO CORP
5706 JPY+0.18%1.136M0.872.652T JPY60.4694.37 JPY−48.51%2.63%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
4527ROHTO PHARMACEUTICAL CO
3017 JPY−0.79%615.5K0.74700.424B JPY22.34135.04 JPY+20.12%0.80%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
4911SHISEIDO COMPANY LIMITED
4148 JPY+2.50%3.145M0.971.657T JPY76.2654.39 JPY−36.42%1.45%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
4912LION CORP
1318.0 JPY−0.23%863.2K0.53363.835B JPY25.6751.34 JPY−33.19%1.97%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
4917MANDOM CORP
1330 JPY−0.60%131.7K0.7159.829B JPY35.1437.85 JPY+209.94%2.93%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
4918IVY COSMETICS CORP
491 JPY−3.91%771.7K61.642.174B JPY−13.07 JPY+76.01%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4919MILBON CO LTD
3193 JPY−0.99%213.6K1.02103.809B JPY25.96122.99 JPY−28.28%2.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
4920NIPPON SHIKIZAI
1650 JPY−0.48%1.8K0.463.458B JPY8.50194.03 JPY+301.43%0.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4921FANCL CORP
2062.0 JPY−0.51%871.2K0.91248.834B JPY33.0962.31 JPY+43.00%1.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
4922KOSE CORPORATION
8046 JPY−3.77%924.3K0.97459.023B JPY39.36204.41 JPY−37.87%1.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
4923COTA CO LTD
1612 JPY−0.25%27.6K0.7142.573B JPY30.4352.97 JPY+0.97%1.13%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
4925HABA LABORATORIES INC
2087 JPY+0.34%2.9K0.977.892B JPY−213.97 JPY−46.99%1.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4926CBON COSMETICS CO.LTD
1489 JPY0.00%3.3K0.816.374B JPY−4.53 JPY+97.06%0.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4927POLA ORBIS HOLDINGS INC
1503.0 JPY+0.47%757.4K0.81332.507B JPY34.4443.64 JPY−15.55%3.46%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
4928NOEVIR HLDGS CO LTD
5170 JPY−0.96%27.9K0.99176.589B JPY23.55219.55 JPY−5.23%4.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
4929ADJUVANT HOLDINGS CO LTD
957 JPY+0.10%10.7K1.107.69B JPY146.226.55 JPY−86.77%2.51%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4930GRAPHICO INC
2815 JPY−1.12%1.9K0.652.642B JPY10.39270.85 JPY+91.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4932ALMADO INC
1698 JPY0.00%37.8K0.5617.167B JPY19.1488.70 JPY+144.68%3.83%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4933I-NE CO LTD
1887 JPY−1.05%220.7K1.6633.534B JPY8.64218.39 JPY+104.99%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
4935LIBERTA CO LTD
750 JPY0.00%1.8K0.512.24B JPY20.0337.45 JPY−2.58%2.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4936AXXZIA INC
855 JPY+0.35%111.2K1.2621.518B JPY17.2649.55 JPY+5.21%2.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4937WAQOO INC
1845 JPY+1.10%16K0.486.658B JPY−50.27 JPY−338.01%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4951S.T.CORPORATION
1557 JPY−0.13%20.2K1.1334.608B JPY18.5583.93 JPY+222.29%2.63%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
7506HOUSE OF ROSE CO
1631 JPY+0.12%4.6K1.307.67B JPY13.80118.22 JPY+792.17%1.53%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
7806MTG CO LTD
1523 JPY−1.42%14.8K0.4560.02B JPY29.1952.18 JPY+17.51%0.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
7819SHOBIDO CORPORATION
688 JPY−2.69%34.4K0.929.088B JPY14.5247.37 JPY+54.72%2.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
7956PIGEON CORP
1517.0 JPY−0.59%1.31M0.71181.487B JPY24.4462.06 JPY−13.47%5.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
8113UNICHARM CORP
4955 JPY−0.42%1.396M1.162.953T JPY34.07145.45 JPY+28.04%0.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ