บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทญี่ปุ่น ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น MITSUI & CO หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง CHEMIPROKASEI KAISHA ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
8031MITSUI & CO
10.352 T JPY7125 JPY−0.54%4.707 M1.2910.65669.10 JPY−5.42%2.39%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
3407ASAHI KASEI CORP
1.519 T JPY1095.0 JPY−1.31%2.555 M1.02−71.28 JPY−213.31%3.29%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4188MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP
1.277 T JPY898.8 JPY−1.89%4.803 M0.957.31123.00 JPY+170.15%3.56%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
4183MITSUI CHEMICALS INC
843.524 B JPY4410 JPY−1.98%792.1 K1.3815.18290.53 JPY−25.08%3.17%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
3405KURARAY CO
565.632 B JPY1690.0 JPY−0.94%2.108 M1.5713.34126.71 JPY−21.25%2.96%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
44114NIPPON SHOKUBAI CO
228.038 B JPY1470.5 JPY−1.14%281 K1.0526.3255.87 JPY−64.13%3.06%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
44272NIPPON KAYAKU CO
211.064 B JPY1254.5 JPY−2.41%259.1 K1.3080.8815.51 JPY−85.79%3.59%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
4041NIPPON SODA CO LTD
158.451 B JPY5700 JPY−1.55%90.9 K1.6710.45545.41 JPY−25.00%4.21%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
44975JCU CORPORATION
90.829 B JPY3600 JPY−3.61%30.6 K0.9619.97180.31 JPY−32.28%1.94%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
44471SANYO CHEMICAL INDUSTRIES
89.673 B JPY4065 JPY−2.05%42.1 K1.2837.70107.82 JPY−56.59%4.18%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
44189KH NEOCHEM CO LTD
86.293 B JPY2326 JPY−2.10%139.6 K0.9512.63184.24 JPY−15.38%3.87%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
44362NIPPON FINE CHEMICAL CO
54.879 B JPY2311 JPY−3.91%13.1 K1.0716.34141.45 JPY−15.34%3.03%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
44249MORIROKU HOLDINGS CO LTD
39.276 B JPY2606 JPY−2.18%24.1 K1.558.51306.07 JPY+341.39%3.84%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
44112HODOGAYA CHEMICAL CO
33.136 B JPY4185 JPY−2.90%48 K1.1416.18258.68 JPY−5.71%1.79%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
44025TAKI CHEMICAL CO
31.976 B JPY3695 JPY−2.12%15.2 K1.0623.52157.07 JPY−33.87%1.35%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
55013YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY CO
26.09 B JPY1917 JPY−2.69%46.6 K1.167.75247.40 JPY3.65%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
44972SOKEN CHEMICAL & ENGINEERING CO
23.664 B JPY2868 JPY−3.17%28.2 K1.488.93321.07 JPY+76.99%3.31%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
44082DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO LTD
22.615 B JPY931 JPY−2.00%49.3 K1.4413.0671.30 JPY−24.26%2.79%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
44092NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO
21.142 B JPY2402 JPY−1.68%45.4 K0.6622.12108.59 JPY−52.55%2.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
44231TIGERS POLYMER CORP
21.106 B JPY1055 JPY−2.85%90.4 K1.255.77182.96 JPY+2664.26%4.27%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
44367KOEI CHEMICAL CO
10.907 B JPY2230 JPY−0.40%4.5 K1.79174.3012.79 JPY−93.94%4.48%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
44409TOHO CHEMICAL INDUSTRY CO
10.856 B JPY509 JPY−0.20%1.9 K0.4013.7836.95 JPY−25.28%3.34%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
44113TAOKA CHEMICAL CO
10.747 B JPY750 JPY−2.98%38.6 K3.4318.6040.33 JPY−22.94%2.40%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
44366DAITO CHEMIX CORP
7.032 B JPY655 JPY−3.39%16.6 K1.51−6.24 JPY−104.81%1.53%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
44960CHEMIPROKASEI KAISHA
6.558 B JPY399 JPY+4.45%17.6 K1.85144.372.76 JPY−53.91%0.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
44360MANAC CHEMICAL PARTNERS CO LTD
5.003 B JPY580 JPY−2.52%11.6 K1.26463.481.25 JPY−99.09%2.59%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
33537SHOEI YAKUHIN CO LTD
4.603 B JPY1332 JPY−1.77%15.6 K4.3810.92121.96 JPY−46.18%2.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
88138SANKYO KASEI CORP
4.338 B JPY3250 JPY+2.04%8002.8612.78254.23 JPY+7.40%2.77%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ