บริษัทญี่ปุ่น engaged in one sector: Utilities

These บริษัทญี่ปุ่น operate in the same sector, Utilities. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
1407WEST HOLDINGS CORP
3010 JPY+1.55%119.9K0.72120.497B JPY18.38163.77 JPY+58.55%1.86%
มีแรงซื้อ
1663K&O ENERGY GROUP INC
2375 JPY+0.51%74.4K0.3858.044B JPY9.83241.56 JPY+35.54%1.61%
1773YTL CORP
85 JPY+1.19%76K0.59937.747B JPY15.345.54 JPY+268.34%1.48%
มีแรงซื้อรุนแรง
2734SALA CORPORATION
791 JPY−0.13%57.3K0.5950.407B JPY8.2895.49 JPY+7.10%3.28%
3167TOKAI HLDGS CORP
1023 JPY+0.69%211.4K1.07133.088B JPY15.5865.68 JPY+20.23%3.15%
ปานกลาง
3498KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD
13970 JPY−0.78%458.3K0.57137.705B JPY54.34257.07 JPY+18.14%0.43%
มีแรงซื้อรุนแรง
5074TESS HOLDINGS CO LTD
482 JPY+0.21%348.4K0.7433.86B JPY7.6862.78 JPY+75.26%3.69%
6195HOPE INC
247 JPY+0.82%18.8K0.304.026B JPY34.567.15 JPY0.00%
7162ASTMAX CO LTD
245 JPY+1.24%73.5K1.383.112B JPY248.350.99 JPY−88.00%2.89%
8174NIPPON GAS CO LTD
2345.0 JPY+1.65%219.5K0.81257.828B JPY20.32115.41 JPY+47.05%3.03%
มีแรงซื้อรุนแรง
9221FULUHASHI EPO CORPORATION
984 JPY+4.24%38.7K1.1611.098B JPY12.8076.88 JPY+10.38%2.97%
9501TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC
849.6 JPY+7.16%130.769M2.371.27T JPY2.12400.32 JPY0.00%
มีแรงขายรุนแรง
9502CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
1908.0 JPY+2.17%2.987M1.341.412T JPY3.33572.38 JPY2.68%
ปานกลาง
9503KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
1954.0 JPY+2.55%3.256M1.291.701T JPY3.54552.54 JPY2.62%
มีแรงซื้อ
9504CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC
1024.0 JPY+2.45%3.695M1.60360.083B JPY2.80366.03 JPY0.50%
มีแรงขาย
9505HOKURIKU ELECTRIC POWER CO
740.8 JPY+2.07%1.394M0.95151.521B JPY3.24228.30 JPY0.00%
มีแรงขาย
9506TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC
1025.0 JPY+3.42%3.88M1.19495.353B JPY1.71598.21 JPY0.50%
ปานกลาง
9507SHIKOKU ELECTRIC POWER CO INC
1114.5 JPY+4.60%1.441M2.18202.626B JPY7.27153.26 JPY+344.69%1.41%
มีแรงซื้อ
9508KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
1225.0 JPY+4.17%2.817M1.44555.926B JPY2.68457.62 JPY1.70%
ปานกลาง
9509HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO INC
699.8 JPY+4.26%2.64M2.19137.808B JPY2.82248.58 JPY0.74%
ปานกลาง
9511OKINAWA ELECTRIC POWER COMPANY INC
1102 JPY+2.04%329.4K1.8158.657B JPY−216.20 JPY+61.99%0.46%
ปานกลาง
9513ELECTRIC POWER DEVELOPMENT
2504.5 JPY+1.91%700.2K1.12449.841B JPY7.76322.57 JPY−57.95%3.87%
ปานกลาง
9514EF-ON INC
418 JPY+2.96%58.4K0.608.784B JPY20.9719.94 JPY−61.09%1.97%
9517EREX CO LTD
745 JPY+2.90%530.4K0.6642.946B JPY−213.12 JPY−264.45%3.04%
มีแรงขาย
9519RENOVA INC
1184 JPY+1.37%552K0.5892.098B JPY21.4955.11 JPY+16.49%0.00%
ปานกลาง
9522RENEWABLE JAPAN CO LTD
1046 JPY−1.13%235.3K0.4131.582B JPY29.0935.96 JPY0.00%
9531TOKYO GAS CO
3427 JPY+1.96%1.851M1.261.341T JPY6.43532.88 JPY+4.06%1.93%
ปานกลาง
9532OSAKA GAS CO
3043 JPY+1.45%1.7M1.421.247T JPY6.84445.14 JPY+125.57%2.08%
มีแรงซื้อ
9533TOHO GAS CO
3042 JPY+1.81%306.5K0.97314.492B JPY7.62399.10 JPY+45.68%2.01%
มีแรงซื้อ
9534HOKKAIDO GAS CO
2253 JPY+0.40%27.8K1.1439.518B JPY3.34673.72 JPY+58.77%3.34%
9535HIROSHIMA GAS CO
389 JPY+0.52%57.2K0.8826.505B JPY5.7967.18 JPY+23.65%3.36%
9536SAIBU GAS HOLDINGS CO LTD
1915 JPY+1.65%80.9K1.4969.757B JPY9.65198.48 JPY−29.19%3.72%
9537HOKURIKU GAS CO
3600 JPY0.00%2000.2417.258B JPY34.19105.29 JPY+24.57%2.22%
9543SHIZUOKA GAS CO LTD
931 JPY+0.22%1.223M2.3468.841B JPY4.90189.90 JPY+136.02%2.69%