ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ (อุตสาหกรรม)

19
หุ้น
9294.696B
เงินทุนของตลาด
1.782M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.77%
เปลี่ยนแปลง
−2.07%
ประสิทธิภาพ เดือน
−15.24%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.82%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
2706BROCOLLI CO LTD
1002 JPY0.20%2 JPY
มีแรงขาย
2.1K2.104M JPY8.747B JPY104.859.54 JPY142
3028ALPEN CO LTD
1941 JPY−0.51%−10 JPY
มีแรงขาย
15.1K29.309M JPY72.508B JPY18.22105.87 JPY2.948K
3723NIHON FALCOM CORP
1210 JPY−0.08%−1 JPY
มีแรงขาย
700847K JPY12.438B JPY12.5496.51 JPY62
6257FUJISHOJI CO.LTD.
1465 JPY−0.95%−14 JPY
มีแรงซื้อ
74.1K108.557M JPY33.526B JPY6.45232.19 JPY457
6419MARS GROUP HOLDINGS CORPORATION
2895 JPY−3.98%−120 JPY
มีแรงซื้อ
84.4K244.338M JPY50.173B JPY20.11147.46 JPY694
6694ZOOM CORPORATION
1009 JPY−0.30%−3 JPY
มีแรงขาย
2.1K2.119M JPY4.302B JPY11.4988.38 JPY
7816SNOW PEAK INC
1998 JPY−0.20%−4 JPY
มีแรงขาย
108K215.784M JPY75.313B JPY38.7351.41 JPY
7832BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
8587 JPY0.70%60 JPY
มีแรงซื้อ
320.2K2.75B JPY1.85T JPY16.04525.07 JPY9.886K
7847GRAPHITE DESIGN INC
829 JPY−0.96%−8 JPY
มีแรงขาย
9.4K7.793M JPY5.445B JPY8.36100.77 JPY120
7865PEOPLE CO(TOYS)
1054 JPY0.09%1 JPY
มีแรงขาย
9.4K9.908M JPY4.584B JPY12.8981.31 JPY
7867TOMY COMPANY LTD
1468 JPY−0.88%−13 JPY
มีแรงซื้อ
261.2K383.442M JPY133.04B JPY18.2280.08 JPY2.418K
7906YONEX CO LTD
1320 JPY−0.68%−9 JPY
มีแรงซื้อ
48.4K63.888M JPY116.372B JPY15.6784.82 JPY2.403K
7944ROLAND CORPORATION
3840 JPY0.66%25 JPY
มีแรงขาย
7.6K29.184M JPY103.196B JPY11.59327.10 JPY2.783K
7951YAMAHA CORP
4950 JPY−0.20%−10 JPY
มีแรงขาย
98.2K486.09M JPY835.657B JPY22.85217.10 JPY19.895K
7952KAWAI MUSICAL INSTRUMENT MANUF.CO
2982 JPY2.76%80 JPY
มีแรงซื้อรุนแรง
14.2K42.344M JPY24.942B JPY6.10475.53 JPY2.969K
7974NINTENDO CO LTD
5085 JPY−0.20%−10 JPY
มีแรงขาย
1.575M8.006B JPY5.889T JPY12.93391.06 JPY6.717K
7990GLOBERIDE INC
2401 JPY−0.83%−20 JPY
มีแรงขาย
25.5K61.226M JPY55.346B JPY5.35450.39 JPY7.517K
7991MAMIYA-OP CO LTD
1560 JPY−0.89%−14 JPY
มีแรงขาย
33.8K52.728M JPY14.194B JPY8.98184.22 JPY1.551K
8135ZETT CORPORATION
288 JPY−1.71%−5 JPY
มีแรงขาย
56.4K16.243M JPY5.775B JPY7.5139.29 JPY592