บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Miscellaneous Manufacturing

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Miscellaneous Manufacturing. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
3024CREATE CORPORATION
915 JPY−0.65%8.4K1.423.597B JPY9.8792.66 JPY−6.08%3.06%การผลิตของผู้ผลิต
3302TEIKOKU SEN-I CO
2186 JPY−0.68%65.2K1.1057.931B JPY23.5892.70 JPY−32.25%2.29%การผลิตของผู้ผลิต
3355KURIYAMA HOLDINGS CORP
1163 JPY+0.43%24.3K0.2222.69B JPY6.01193.63 JPY+3.98%3.87%การผลิตของผู้ผลิต
3435SANKO TECHNO CO LTD
1346 JPY+0.37%6.1K1.2610.6B JPY6.03223.23 JPY+43.86%2.23%การผลิตของผู้ผลิต
4248TAKEMOTO YOHKI CO LTD
775 JPY−0.13%10.7K0.349.71B JPY31.9024.29 JPY−17.12%4.65%การผลิตของผู้ผลิต
5121FUJIKURA COMPOSITES INC
1404 JPY0.00%167.9K0.8632.849B JPY8.89157.89 JPY−21.60%3.92%การผลิตของผู้ผลิต
5184NICHIRIN CO LTD
3720 JPY−0.93%18.7K0.5752.922B JPY8.57434.14 JPY+33.79%4.03%การผลิตของผู้ผลิต
5185FUKOKU CO LTD
1670 JPY−1.36%78.3K0.7227.715B JPY13.00128.46 JPY−2.44%3.02%การผลิตของผู้ผลิต
5189SAKURA RUBBER CO
2352 JPY−1.13%5.7K0.564.656B JPY8.98261.87 JPY+291.03%1.06%การผลิตของผู้ผลิต
5191SUMITOMO RIKO CO LTD
1269 JPY+0.63%344.4K1.36131.755B JPY5.83217.68 JPY1.26%การผลิตของผู้ผลิต
5194SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO
952 JPY+1.71%34.1K4.6110.336B JPY−2.69 JPY−102.47%1.05%การผลิตของผู้ผลิต
6013TAKUMA CO LTD
1938 JPY−0.36%278.5K0.91157.518B JPY20.5494.38 JPY−26.97%2.48%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
6370KURITA WATER INDUSTRIES
6156 JPY+1.10%374.1K0.71691.809B JPY31.61194.74 JPY−17.68%1.32%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
6490NIPPON PILLAR PACKING CO
5670 JPY+3.09%81.7K0.79134.062B JPY12.72445.82 JPY+5.00%2.45%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
6612BALMUDA INC
1385 JPY−4.42%10.2K0.6611.723B JPY−245.67 JPY−117984.98%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
6776TENSHO ELECTRIC INDUSTRIES CO
433 JPY+0.70%29.7K0.607.367B JPY8.0553.78 JPY+68.51%0.69%การผลิตของผู้ผลิต
6915CHIYODA INTEGRE CO
2601 JPY−0.57%12.7K1.1927.233B JPY11.25231.14 JPY+0.34%4.46%การผลิตของผู้ผลิต
7021NITCHITSU CO LTD
1988 JPY−1.49%5000.154.117B JPY−131.39 JPY+11.85%1.51%การผลิตของผู้ผลิต
7836AVIX INC
97 JPY+2.11%206.2K1.053.408B JPY26.473.66 JPY0.00%การผลิตของผู้ผลิต
7874LEC INC
1099 JPY−0.18%96.4K1.0437.893B JPY53.8520.41 JPY−51.32%1.82%การผลิตของผู้ผลิต
7888SANKO GOSEI LTD
664 JPY−0.30%138.6K0.8620.241B JPY9.7268.30 JPY−18.22%2.86%การผลิตของผู้ผลิต
7927MUTO SEIKO CO
2089 JPY+0.77%62.5K0.7615.013B JPY9.28225.01 JPY+27.34%3.71%การผลิตของผู้ผลิต
7928ASAHI KAGAKU KOGYO CO
585 JPY+0.86%1.3K0.221.888B JPY−39.77 JPY−130.58%1.37%การผลิตของผู้ผลิต
7947FP CORP
2765.5 JPY+0.66%172.2K0.59226.31B JPY19.92138.83 JPY+0.05%1.70%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ