บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

165
หุ้น
11878.218B
เงินทุนของตลาด
883.256K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.56%
เปลี่ยนแปลง
−1.46%
ประสิทธิภาพ เดือน
+31.75%
ประสิทธิภาพ ปี
+31.60%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1400RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
55 JPY+5.77%939.2K1.34650.42M JPY6.328.70 JPY0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1414SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
5916 JPY−0.15%107.1K1.55321.259B JPY22.60261.82 JPY+14.53%2.12%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
1417MIRAIT ONE CORPORATION
1821.5 JPY−1.89%283.2K1.63177.829B JPY12.12150.34 JPY−15.65%3.21%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
1418INTERLIFE HLDG CO LTD
208 JPY+0.97%48.4K0.044.024B JPY13.2015.76 JPY+100.33%2.42%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1431LIB WORK CO LTD
780 JPY−1.02%47.6K2.6917.708B JPY81.789.54 JPY−47.78%0.81%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1433BESTERRA CO LTD
1000 JPY−1.38%83.4K2.489.171B JPY−18.11 JPY−111.91%1.93%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1434JESCO HOLDINGS INC
718 JPY−2.31%33.6K0.825.085B JPY4.14173.54 JPY+128.46%4.05%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1443GIKEN HOLDINGS CO LTD
216 JPY−1.37%32.4K0.593.621B JPY10.6220.33 JPY−18.32%0.45%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1450TANAKEN
2026 JPY−0.44%2.5K1.438.873B JPY11.80171.72 JPY−39.57%3.92%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1712DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
974 JPY−1.72%123.4K0.9517.135B JPY10.1795.75 JPY+143.43%0.98%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
1716DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
1280 JPY−1.16%20.8K0.9214.946B JPY6.62193.23 JPY+31.31%2.67%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1717MEIHO FACILITY WORKS
806 JPY+1.51%67.5K2.489.248B JPY12.7763.12 JPY+13.20%3.90%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1718MIKIKOGYO CO LTD
4695 JPY+0.54%6000.915.116B JPY6.24751.94 JPY+12.40%3.85%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1719HAZAMA ANDO CORP
1089 JPY−0.91%938.6K1.47199.504B JPY15.3471.00 JPY−29.80%4.52%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1721COMSYS HOLDINGS CORP
3168 JPY−1.37%665.2K1.63380.289B JPY17.18184.43 JPY−2.78%3.05%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1726BR. HOLDINGS CORPORATION
349 JPY−0.85%268K2.4616.036B JPY13.8925.13 JPY+12.10%3.38%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1730ASO FOAM CRETE CO
540 JPY+17.39%369.5K47.311.54B JPY−14.76 JPY−51.27%2.22%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1743KOATSU KOGYO CO
1178 JPY−0.25%8000.242.697B JPY11.77100.11 JPY−59.46%2.11%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1758TAIYO KISOKOGYO CO
2068 JPY−0.10%1.1K0.764.867B JPY6.54316.06 JPY+18.64%1.59%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1768SONEC CORP
950 JPY−0.21%3.3K1.316.947B JPY14.9663.50 JPY−46.32%3.15%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1770FUJITA ENGINEERING CO
1150 JPY+0.61%3.5K1.0310.42B JPY6.89166.96 JPY+6.60%3.86%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1775FUJI FURUKAWA ENG & CONST CO LTD
4620 JPY−2.01%7.1K1.9241.368B JPY8.79525.64 JPY+7.58%3.26%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1776SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
1005 JPY−0.20%10.8K1.309.302B JPY13.4075.02 JPY+17.47%3.43%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1780YAMAURA CORP
1423 JPY−1.18%31K1.1127.747B JPY10.49135.65 JPY+77.82%0.34%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1786ORIENTAL SHIRAISHI CORPORATION
322 JPY−0.62%625.3K2.2943.321B JPY9.3534.45 JPY+12.54%6.12%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1788SANTO CORPORATION
3295 JPY−0.15%1000.262.005B JPY10.50313.80 JPY+35.93%2.73%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1789ETS HOLDINGS CO LTD
565 JPY−0.53%7.2K0.383.624B JPY47.3311.94 JPY−64.26%0.88%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1793OHMOTO GUMI CO
2507 JPY+1.70%4.9K4.4138.43B JPY31.0780.68 JPY+81.47%2.27%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1795MASARU CORPORATION
3315 JPY−0.75%3000.322.889B JPY8.48391.05 JPY+78.51%4.23%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1798MORIYA CORPORATION
2873 JPY+2.21%3000.486.312B JPY4.83594.44 JPY+7.71%2.43%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1799DAIICHI KENSETSU CORP
1608 JPY−0.06%8.3K1.2832.559B JPY10.38154.94 JPY+43.25%3.12%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1801TAISEI CORP
4950 JPY−0.46%738.7K1.02906.394B JPY21.66228.51 JPY−34.72%2.56%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1803SHIMIZU CORP
952.6 JPY+0.47%4.29M1.16680.621B JPY13.0672.95 JPY+11.45%2.45%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1805TOBISHIMA CORP
1279 JPY−1.39%88.3K1.5325.098B JPY7.77164.59 JPY+8.38%4.57%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1807WATANABE SATO CO LTD
2700 JPY−0.37%6000.497.547B JPY10.27262.94 JPY−23.86%3.64%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1810MATSUI CONSTRUCTION CO
797 JPY−1.36%36.1K1.1325.088B JPY14.7653.98 JPY−3.50%3.35%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1811ZENITAKA CORP
3910 JPY−1.39%8.8K0.9329.222B JPY7.64511.78 JPY+52.92%1.96%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1812KAJIMA CORP
2345.0 JPY−2.80%2.523M1.491.18T JPY10.63220.66 JPY+0.49%3.13%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
1813FUDO TETRA CORP
2260 JPY−0.09%126.3K1.1634.63B JPY13.30169.96 JPY+40.10%2.64%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1814DAISUE CONSTRUCTION CO
1306 JPY−1.80%37.8K1.3514.135B JPY14.8188.19 JPY−46.28%5.12%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1815TEKKEN CORP
1912 JPY−1.65%60K2.5730.474B JPY6.31302.87 JPY+14.53%4.10%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1821SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
394 JPY−0.76%1.026M1.7962.517B JPY−132.34 JPY−601.22%3.50%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1822DAIHO CORPORATION
3625 JPY−1.23%64.7K0.4560.89B JPY44.8480.85 JPY−76.23%6.29%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1826SATA CONSTRUCTION CO
645 JPY−0.62%31.5K1.369.744B JPY10.3362.41 JPY+81.70%4.14%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1827NAKANO CORPORATION
455 JPY−1.52%77.5K0.2315.878B JPY34.8313.07 JPY−77.72%2.81%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1828TANABE ENGINEERING CORP
1353 JPY−1.74%4.1K0.6814.789B JPY8.34162.21 JPY−4.42%2.89%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1833OKUMURA CORP
4515 JPY−1.74%146.7K1.37169.583B JPY12.74354.44 JPY+21.12%5.08%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1835TOTETSU KOGYO CO
2999 JPY−0.70%112.1K1.29103.62B JPY12.89232.64 JPY+40.63%3.12%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
1841SANYU CONSTRUCTION CO
908 JPY−1.30%1.3K0.493.298B JPY31.4128.91 JPY−34.52%2.72%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1844OHMORI CO LTD
185 JPY−1.07%118.2K1.663.384B JPY9.8418.80 JPY+12.09%4.23%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1847ICHIKEN CO LTD
2233 JPY−1.06%16K1.5716.429B JPY8.15273.89 JPY−16.66%4.64%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1848FUJI P.S CORPORATION
445 JPY0.00%6.5K0.707.933B JPY−3.82 JPY−124.07%2.01%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1850NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO
319 JPY0.00%44.2K4.269.283B JPY7.8840.48 JPY−26.93%0.93%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1853MORI-GUMI CO LTD
330 JPY+0.30%24.8K1.1410.84B JPY12.9125.56 JPY+7.58%4.23%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1860TODA CORP
886.0 JPY−0.02%1.157M1.27273.608B JPY21.0642.07 JPY−8.96%3.08%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1861KUMAGAI GUMI CO
3450 JPY−1.43%188.1K1.32151.426B JPY18.47186.77 JPY−28.08%3.70%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
1866KITANO CONSTRUCTION CORP
3065 JPY−0.16%7.1K1.2119.172B JPY9.72315.31 JPY−35.84%3.56%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1867UEKI CORP
1447 JPY−0.62%7.8K2.249.682B JPY7.82185.01 JPY−2.29%3.76%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1870YAHAGI CONSTRUCTION CO
1287 JPY−2.43%65.6K1.4557.596B JPY12.82100.41 JPY−3.43%4.04%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1871P.S.MITSUBISHI CONSTRUCTION CO.LTD
875 JPY−7.01%325.2K0.7244.441B JPY9.1595.65 JPY+40.09%5.26%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1879SHINNIHON CORP
1047 JPY−3.23%208.8K1.9664.364B JPY4.96210.93 JPY+6.56%2.91%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1882TOA ROAD CORPORATION
6600 JPY−2.94%48.4K1.9568.937B JPY17.27382.15 JPY+15.29%1.32%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1884NIPPON ROAD CO LTD
1917 JPY−0.57%66.2K1.2584.444B JPY17.17111.64 JPY−16.03%2.85%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1885TOA CORPORATION
3350 JPY−4.83%96.2K1.6167.289B JPY8.18409.37 JPY+110.52%2.51%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1887JDC CORPORATION
576 JPY−2.04%289.2K1.1148.695B JPY21.4226.89 JPY−67.30%4.41%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1888WAKACHIKU CONSTRUCTION CO
2910 JPY−1.49%31.1K2.2538.511B JPY6.95418.57 JPY+5.94%3.31%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1890TOYO CONSTRUCTION CO
1300 JPY−2.03%275.9K1.10125.654B JPY20.2064.35 JPY+4.63%1.87%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1893PENTA OCEAN CONSTRUCTION
754.8 JPY−3.27%2.25M2.27225.923B JPY46.0816.38 JPY−34.84%3.03%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
1897KANESHITA CONSTRUCTION CO
2791 JPY−1.34%5001.726.018B JPY23.78117.36 JPY+78.19%1.79%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1898SEIKITOKYU KOGYO CO
1632 JPY−1.81%367.5K0.9859.52B JPY31.3552.06 JPY−10.23%4.53%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1899FUKUDA CORP
5070 JPY−2.31%27.1K1.9944.827B JPY18.34276.51 JPY−42.79%2.28%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1904TAISEI ONCHO CO
3925 JPY−0.88%37K0.6924.891B JPY14.52270.41 JPY−5.06%2.09%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1905TENOX CORP
1098 JPY−0.63%7K3.806.912B JPY15.6070.39 JPY−4.86%3.85%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1914JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
436 JPY−2.68%59.5K2.569.559B JPY13.3732.62 JPY+12.40%2.89%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1921TOMOE CORPORATION
533 JPY−2.91%47.2K2.6322.006B JPY6.1586.63 JPY+41.31%2.52%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1926RAITO KOGYO CO LTD
1920 JPY−0.72%169.1K1.2792.843B JPY10.03191.39 JPY+4.24%3.11%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
1929NITTOC CONSTRUCTION CO
1012 JPY−1.27%108.6K2.2243.15B JPY12.8878.56 JPY−12.39%4.55%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
1930HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO
927 JPY−1.49%37.7K1.5826.676B JPY16.3256.81 JPY−13.68%4.62%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1934YURTEC CORPORATION
1013 JPY−1.65%215.7K2.4374.373B JPY9.78103.58 JPY+1.85%2.69%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1938NIPPON RIETEC CO LTD
1220 JPY−5.28%65.9K2.5432.973B JPY11.02110.66 JPY+43.65%2.06%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1939YONDENKO CORP
2948 JPY−1.21%48.1K1.7246.326B JPY9.59307.40 JPY+68.75%3.56%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1941CHUDENKO CORP
2501 JPY+0.48%168.6K3.25135.899B JPY−139.58 JPY−221.63%4.21%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1942KANDENKO CO LTD
1344 JPY−4.21%597.9K1.70284.598B JPY12.07111.38 JPY+8.57%2.44%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
1944KINDEN CORPORATION
2242.0 JPY−1.84%429.8K1.03473.22B JPY14.92150.24 JPY+32.09%1.80%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1945TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC
981 JPY−1.41%65.8K1.7233.995B JPY16.3859.90 JPY+0.74%4.03%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1946TOENEC CORP
4235 JPY−1.05%19K1.7079.805B JPY14.00302.57 JPY2.58%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1949SUMITOMO DENSETSU CO
2464 JPY−1.83%44.7K1.6490.862B JPY10.83227.51 JPY−13.93%3.84%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1950NIPPON DENSETSU KOGYO CO
1913 JPY−2.60%146.2K2.79122.329B JPY14.44132.45 JPY+40.11%1.86%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1951EXEO GROUP INC
3091 JPY−2.34%364.2K1.55317.915B JPY14.48213.50 JPY+1.53%3.48%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
1952SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES CO
2185 JPY−1.58%53.9K1.9251.741B JPY10.56206.85 JPY−11.35%4.06%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1959KYUDENKO CORP
4769 JPY−0.60%248.9K1.27338.501B JPY13.30358.50 JPY−7.61%2.41%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
1960SANYO ENGINEERING & CONS INC
789 JPY+3.95%29.5K2.3111.445B JPY21.0137.55 JPY4.28%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1961SANKI ENGINEERING CO
1755 JPY−1.52%134.4K1.2796.042B JPY14.03125.06 JPY+46.07%4.19%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
1963JGC HOLDINGS CORPORATION
1588.0 JPY−1.31%1.762M1.51416.756B JPY17.2092.34 JPY−30.64%2.30%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
1965TECHNO RYOWA LTD
1324 JPY−5.70%58K2.7130.284B JPY10.33128.11 JPY+26.61%2.59%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1966TAKADA CORPORATION
1373 JPY−1.15%45.2K0.769.069B JPY9.30147.58 JPY+131.45%0.70%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1967YAMATO CORPORATION
911 JPY−2.46%32K1.9424.039B JPY18.0650.44 JPY−38.85%2.67%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1968TAIHEI DENGYO KAISHA
3995 JPY−1.11%31.5K1.6376.944B JPY9.31428.93 JPY−4.36%2.96%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1972SANKO METAL INDUSTRIAL CO
4505 JPY−2.07%17.2K1.9218.026B JPY6.73669.39 JPY+41.20%3.96%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1975ASAHI KOGYOSHA CO
2842 JPY−1.56%28.8K1.3739.908B JPY9.16310.39 JPY+116.23%3.15%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม