บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Movies/Entertainment

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Movies/Entertainment. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1757SOUKEN ACE CO LTD
38 JPY−2.56%3.022M3.3410.17B JPY−2.49 JPY−177.94%0.00%บริการผู้บริโภค
2329TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
1456 JPY+0.55%28.5K0.7265.445B JPY21.7367.01 JPY+12.98%1.30%บริการผู้บริโภค
2404TETSUJIN HOLDINGS
364 JPY+0.55%4.6K0.604.794B JPY58.236.25 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
3791IG PORT INC
6000 JPY+3.09%34.1K0.9029.678B JPY30.53196.54 JPY+1873.58%0.67%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
4301AMUSE INC
1504 JPY+0.07%25.3K0.8126.213B JPY38.1639.41 JPY−44.61%2.66%บริการผู้บริโภค
4337PIA CORPORATION
3095 JPY−0.64%41.5K1.7848.136B JPY39.8877.62 JPY+81.14%0.00%บริการผู้บริโภค
4343AEON FANTASY CO LTD
2269 JPY−2.11%231.1K1.3744.857B JPY−40.61 JPY+60.90%0.44%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
4347BROADMEDIA CORPORATION
1249 JPY+0.32%44.7K0.279.597B JPY7.52166.15 JPY+46.26%2.40%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
4650SD ENTERTAINMENT INC
323 JPY+2.54%47.5K4.422.892B JPY116.332.78 JPY−79.69%0.00%บริการผู้บริโภค
4661ORIENTAL LAND CO
5389 JPY+0.48%2.936M0.758.827T JPY74.7072.14 JPY+73.94%0.17%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
4680ROUND ONE CORP
689 JPY−1.29%1.227M0.60198.057B JPY14.3747.94 JPY+53.61%1.81%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
4767TOW CO LTD
377 JPY−1.82%157.1K0.6616.957B JPY12.4730.23 JPY+1387.32%3.77%บริการผู้บริโภค
4801CENTRAL SPORTS
2448 JPY−0.41%12.3K0.8427.419B JPY18.54132.05 JPY+41.94%1.14%บริการผู้บริโภค
4816TOEI ANIMATION
17600 JPY−4.86%296K1.83719.817B JPY37.90464.42 JPY−1.46%0.88%บริการผู้บริโภค
มีแรงขาย
4838SPACE SHOWER NETWORKS INC
509 JPY−0.20%12.1K0.614.256B JPY8.6758.68 JPY+23.98%1.96%บริการผู้บริโภค
5253COVER CORPORATION
2517 JPY−0.87%1.519M0.64153.85B JPY42.4659.29 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
6040NIPPON SKI RESORT DEV CO LTD
990 JPY+0.51%109.5K2.1515.015B JPY16.5159.97 JPY+349.42%0.71%บริการผู้บริโภค
6074JSS CORPORATION
528 JPY0.00%1.8K0.162.042B JPY10.6549.59 JPY−15.81%2.51%บริการผู้บริโภค
6412HEIWA CORP
2061 JPY−0.29%243.4K0.89203.282B JPY17.24119.52 JPY−34.85%3.88%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
6570KYOWA CORPORATION CO LTD
871 JPY+1.16%3.3K1.115.124B JPY9.5191.61 JPY+32.10%2.18%บริการผู้บริโภค
6819IZU SHABOTEN RESORT CO LTD
423 JPY−0.47%17.7K0.477.709B JPY21.4819.70 JPY−13.95%0.00%บริการผู้บริโภค
8789FINTECH GLOBAL INC
84 JPY−5.62%4.74M0.7516.911B JPY10.058.36 JPY+131.99%0.00%บริการผู้บริโภค
9010FUJI KYUKO CO LTD
3960 JPY−0.63%103.2K0.68210.274B JPY40.0798.83 JPY+223.43%0.38%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
9408BSN MEDIA HOLDINGS INC
1560 JPY−0.45%6000.569.358B JPY11.85131.60 JPY+25.07%0.64%บริการผู้บริโภค
9565GLOE INC
2221 JPY+2.21%35.9K0.636.052B JPY−2.10 JPY0.00%บริการผู้บริโภค
9601SHOCHIKU CO LTD
10125 JPY+0.50%57.1K0.44139.053B JPY80.36126.00 JPY−78.05%0.30%บริการผู้บริโภค
9602TOHO CO LTD
4869 JPY+0.14%307.8K0.39859.697B JPY24.50198.72 JPY−4.16%1.23%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
9605TOEI CO LTD
20740 JPY+0.97%14.1K0.55257.41B JPY22.16935.83 JPY−27.08%0.63%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
9633TOKYO THEATRES CO INC
1143 JPY−0.17%14.2K1.098.607B JPY−6.78 JPY−120.28%0.87%บริการผู้บริโภค
9656GREENLAND RESORT CO LTD
776 JPY−0.13%13.4K0.388.022B JPY17.3044.85 JPY+8.24%1.80%บริการผู้บริโภค