อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5009.833B-2.22%132.427Kบริการเชิงพาณิชย์9
7433.406B-4.40%516.184Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2024.722B-1.95%813.473Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8477.763B-2.86%153.980Kระบบขนส่ง4
7540.250B-4.81%1.245Mระบบขนส่ง7
93.061B-0.30%107.231Kสาธารณูปโภค1
545.822B-5.09%2.796Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
7913.724B-3.64%1.032Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4610.868B-7.73%488.827Kการค้าปลีก3
18066.770B-2.00%746.597Kการผลิตของผู้ผลิต88
8804.372B-4.16%295.528Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3247.706B-3.09%679.705Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1473.094B-4.93%338.275Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
76392.019B-0.27%570.469Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
1258.724B-3.39%402.077Kบริการผู้บริโภค7
4182.054B-4.36%1.549Mการผลิตของผู้ผลิต11
1225.176B-2.57%258.281Kบริการผู้บริโภค3
8800.980B-6.22%1.360Mบริการผู้บริโภค3
1744.537B-2.08%38.991Kการค้าปลีก2
1925.907B-2.58%180.413Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7664.571B-4.63%582.434Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
64086.200B-3.50%410.668Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
227.426B-2.88%849.354Kแร่พลังงาน1
335.856B0.13%4.157Mบริการเชิงพาณิชย์4
1796.678B-3.11%389.018Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
873.715B-4.28%485.805Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
212.824B-3.37%3.516Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13228.597B-3.06%577.467Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
405.949B-1.92%51.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3745.146B-3.28%582.804Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
861.827B-4.11%186.028Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10501.509B-8.61%211.401Kการค้าปลีก10
3214.810B-3.81%311.314Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17456.784B-1.68%1.367Mสาธารณูปโภค2
10204.101B-2.41%734.939Kการผลิตของผู้ผลิต51
53935.693B-1.41%683.830Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7973.196B-3.42%754.079Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
14061.688B-3.39%653.766Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6521.462B-2.00%1.900Mบริการการกระจายสินค้า7
665.737B-6.74%165.725Kการค้าปลีก1
23115.948B-2.76%512.263Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
45428.343B-3.56%780.494Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1156.110B-4.28%451.790Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6719.140B-3.59%194.700Kการเงิน21
20427.018B-2.62%1.366Mการเงิน56
1313.563B-1.17%221.681Kบริการเชิงพาณิชย์4
2392.273B-2.07%305.095Kบริการการกระจายสินค้า6
6180.224B-0.70%108.337Kการค้าปลีก3
9546.517B-3.37%45.849Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3773.278B-2.66%307.461Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
14904.996B-3.06%151.771Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
242.012B-2.13%55.116Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5880.610B-3.49%249.913Kสาธารณูปโภค14
2229.115B-2.94%150.773Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
191.266B-2.07%34.819Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3963.006B-9.90%2.232Mบริการผู้บริโภค2
52691.997B-7.43%475.559Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7252.986B-3.30%230.785Kการผลิตของผู้ผลิต6
35394.235B-2.61%522.248Kการผลิตของผู้ผลิต109
13484.451B-1.78%1.940Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
37439.603B-4.48%226.158Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
397.800B-0.65%2.906Kแร่พลังงาน1
760.385B-3.04%148.885Kการค้าปลีก5
47915.697B-2.49%436.875Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26049.213B-4.80%1.172Mการเงิน27
4820.199B-1.71%628.609Kการเงิน10
566.962B-2.33%281.774Kอื่นๆ6
15925.167B-3.09%605.389Kการเงิน4
8967.600B-4.11%2.019Mการเงิน2
6523.361B-2.56%1.172Mการสื่อสาร2
4517.988B-5.10%1.363Mระบบขนส่ง9
297.364B-2.54%1.883Mบริการการกระจายสินค้า6
8168.358B-1.29%404.617Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
209.689B1.30%1.067Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
6385.850B-2.89%532.935Kการผลิตของผู้ผลิต31
2601.963B-4.10%209.749Kอื่นๆ7
10615.060B-1.65%223.556Kบริการเชิงพาณิชย์46
4631.020B-1.29%1.104Mการผลิตของผู้ผลิต24
52480.875B-0.35%1.627Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11484.080B-5.97%685.618Kบริการผู้บริโภค32
3253.700B-0.03%870.911Kการเงิน2
893.832B-2.21%54.248Kการผลิตของผู้ผลิต7
11467.500B-3.85%645.655Kแร่พลังงาน1
9873.123B-5.45%562.347Kแร่พลังงาน5
3928.857B-5.16%391.010Kบริการผู้บริโภค16
600.750B-0.62%11.662Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9232.223B-3.29%69.217Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1178.839B-2.96%87.494Kระบบขนส่ง8
15840.829B-4.14%287.981Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
322.607B-2.39%28.733Kบริการเชิงพาณิชย์1
719.218B7.01%3.181Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24495.917B-2.73%651.938Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
26828.886B0.53%1.647Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
18515.608B-3.53%209.166Kการเงิน8
3023.126B-10.49%475.581Kบริการผู้บริโภค7
799.860B-7.00%312.733Kบริการผู้บริโภค4
2965.992B1.02%2.549Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1797.146B-4.03%248.181Kการเงิน5
483.807B-1.23%458.509Kการเงิน1
16187.386B-1.01%135.722Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
38826.705B-4.17%1.391Mการเงิน8
70.018B-4.86%143.071Kบริการผู้บริโภค1
93.127B-2.50%29.984Kการเงิน1
81751.628B-2.34%3.188Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4653.647B-1.17%1.857Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
520.090B-9.29%1.630Mการค้าปลีก4
6680.588B-1.88%1.588Mการสื่อสาร9
27677.938B-5.56%550.553Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
423787.505B-3.34%22.087Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์57
8158.781B-1.92%385.956Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
11805.700B-0.32%621.440Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
167.204B-3.59%174.784Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
617.782B-8.76%509.941Kระบบขนส่ง4
30695.021B-4.33%884.508Kการผลิตของผู้ผลิต37
8605.976B-3.84%292.052Kบริการการกระจายสินค้า22
17492.665B-1.95%341.657Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ