อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5044.867B1.73%144.024Kบริการเชิงพาณิชย์9
7490.443B0.01%379.869Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2053.141B0.67%339.292Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8073.375B0.13%90.786Kระบบขนส่ง4
7893.547B0.46%425.074Kระบบขนส่ง7
597.713B1.12%59.380Kสาธารณูปโภค2
530.081B0.91%2.824Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
8013.311B-0.29%307.974Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4754.226B-0.15%510.892Kการค้าปลีก3
17430.184B1.69%485.376Kการผลิตของผู้ผลิต88
8832.638B0.40%387.686Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3200.631B0.86%446.089Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1474.930B0.34%483.458Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
73219.989B2.64%316.196Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
1287.829B0.33%349.911Kบริการผู้บริโภค7
4225.918B0.02%1.441Mการผลิตของผู้ผลิต11
1228.959B-0.69%268.237Kบริการผู้บริโภค3
8920.680B1.16%571.215Kบริการผู้บริโภค3
1748.130B1.05%13.284Kการค้าปลีก2
1916.352B0.95%118.730Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7831.750B-0.07%176.257Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
65184.300B1.41%295.085Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
228.847B1.88%539.119Kแร่พลังงาน1
342.278B0.27%241.379Kบริการเชิงพาณิชย์4
1762.949B1.20%266.834Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
896.843B0.07%346.960Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
215.178B2.46%6.751Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12943.221B0.02%311.783Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
404.488B0.07%12.359Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3648.815B2.78%356.262Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
863.484B1.81%176.343Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10633.855B2.13%92.211Kการค้าปลีก10
3282.920B-0.42%183.884Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17268.800B0.37%673.856Kสาธารณูปโภค1
10002.164B1.86%505.707Kการผลิตของผู้ผลิต51
53355.399B2.56%437.921Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7932.541B1.07%367.878Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
13770.347B2.72%628.038Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6640.864B-0.62%1.695Mบริการการกระจายสินค้า7
683.443B-0.35%38.610Kการค้าปลีก1
23435.917B0.99%384.037Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
44473.759B0.96%398.561Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
1161.988B0.56%242.924Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6626.205B0.82%99.463Kการเงิน21
20453.501B-0.85%1.101Mการเงิน56
1277.934B1.28%149.133Kบริการเชิงพาณิชย์4
2338.898B0.94%507.779Kบริการการกระจายสินค้า6
6016.477B1.38%70.007Kการค้าปลีก3
9240.802B0.02%27.988Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3750.517B0.74%94.057Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15353.757B0.23%97.777Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
242.229B0.91%20.127Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5893.162B-0.29%83.461Kสาธารณูปโภค14
2266.398B0.74%44.286Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
189.817B1.52%42.523Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4192.533B0.94%1.324Mบริการผู้บริโภค2
54488.255B1.79%237.447Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7304.921B0.36%112.936Kการผลิตของผู้ผลิต6
34896.447B1.59%531.002Kการผลิตของผู้ผลิต110
13388.999B1.87%979.380Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37489.927B0.75%156.713Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
395.850B-0.16%1.383Kแร่พลังงาน1
765.236B0.17%45.171Kการค้าปลีก5
48773.766B1.49%396.363Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26466.604B1.11%546.111Kการเงิน27
4816.256B0.07%319.654Kการเงิน10
563.656B1.20%191.656Kอื่นๆ6
16015.386B-0.00%239.009Kการเงิน4
9051.670B0.83%1.923Mการเงิน2
6529.924B0.57%449.278Kการสื่อสาร2
4540.534B0.67%671.144Kระบบขนส่ง9
281.016B1.09%1.086Mบริการการกระจายสินค้า6
8078.748B1.19%136.570Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
274.193B-0.02%4.402Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6277.486B1.88%1.180Mการผลิตของผู้ผลิต31
2641.470B0.06%135.423Kอื่นๆ7
10581.497B0.94%120.193Kบริการเชิงพาณิชย์46
4706.666B1.97%743.985Kการผลิตของผู้ผลิต24
48449.963B6.34%2.287Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11613.626B1.50%418.157Kบริการผู้บริโภค32
3239.890B0.18%877.377Kการเงิน2
905.852B-1.08%40.005Kการผลิตของผู้ผลิต7
11952.700B0.00%171.542Kแร่พลังงาน1
10197.435B-0.50%220.272Kแร่พลังงาน5
4072.618B0.12%150.203Kบริการผู้บริโภค16
622.939B-0.35%5.122Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9476.763B-0.64%41.101Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1205.500B-0.15%88.488Kระบบขนส่ง8
15583.852B0.85%238.249Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
328.673B1.03%20.109Kบริการเชิงพาณิชย์1
693.829B3.99%4.465Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24495.125B2.93%471.168Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
27100.784B2.35%956.809Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
19063.134B-1.00%139.941Kการเงิน8
2901.986B1.29%190.478Kบริการผู้บริโภค7
782.012B1.83%161.177Kบริการผู้บริโภค4
2826.993B4.10%3.276Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1823.367B0.32%114.328Kการเงิน5
482.619B-0.25%186.883Kการเงิน1
15838.768B1.65%86.462Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
39546.765B0.03%711.994Kการเงิน8
69.839B1.04%76.335Kบริการผู้บริโภค1
93.127B-0.26%17.650Kการเงิน1
82216.509B1.87%2.101Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4755.987B2.32%371.704Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
544.150B0.59%533.432Kการค้าปลีก4
6655.102B0.11%1.436Mการสื่อสาร9
28297.994B-0.68%237.204Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
434511.343B1.45%14.995Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8179.225B0.58%407.435Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
11742.600B-0.11%402.116Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
168.819B1.42%85.986Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
645.893B-0.14%131.024Kระบบขนส่ง4
31925.469B0.25%294.842Kการผลิตของผู้ผลิต38
8617.867B0.18%193.751Kบริการการกระจายสินค้า22
17429.227B0.86%170.820Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ