ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4240.822B-0.76%1.147Mบริการเชิงพาณิชย์11
5939.275B-0.82%655.600Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
2540.480B1.35%431.127Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
7088.003B-0.13%39.219Kระบบขนส่ง4
10169.482B1.73%700.191Kระบบขนส่ง7
183.751B0.49%458.454Kสาธารณูปโภค2
539.346B-0.94%512.836Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
6409.927B-0.21%245.971Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
3336.779B1.19%323.281Kการค้าปลีก3
15221.794B1.17%534.623Kการผลิตของผู้ผลิต91
7092.157B-0.98%263.266Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
3999.934B-2.05%260.435Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1420.841B-0.59%79.497Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
114420.746B-0.61%564.279Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
1632.612B-0.05%723.460Kบริการผู้บริโภค9
4442.492B0.52%1.302Mการผลิตของผู้ผลิต9
840.862B1.48%365.006Kบริการผู้บริโภค3
6393.672B2.46%468.928Kบริการผู้บริโภค3
2342.040B1.58%389.796Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
10378.631B1.18%406.211Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
61523.310B0.14%292.782Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
184.040B-2.30%119.608Kแร่พลังงาน1
431.110B-0.05%2.424Mบริการเชิงพาณิชย์5
2847.978B3.21%1.779Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1593.829B1.41%406.626Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
588.761B0.96%515.945Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
12278.041B0.32%415.085Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
122.740B0.24%8.902Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3642.246B-0.48%178.423Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
875.894B0.81%114.731Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
6488.204B0.40%39.438Kการค้าปลีก8
2898.650B0.47%70.344Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
12812.202B0.73%1.773Mสาธารณูปโภค2
16664.317B-1.01%952.812Kการผลิตของผู้ผลิต56
54693.551B-0.53%313.875Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์90
6016.487B0.21%670.456Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์48
24631.335B0.03%565.598Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70
1249.114B-0.50%163.879Kบริการการกระจายสินค้า7
840.434B0.42%50.717Kการค้าปลีก1
35046.840B-0.05%369.418Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
41006.336B-0.48%304.815Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1210.104B1.90%502.879Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5471.771B0.66%80.334Kการเงิน21
16965.426B-0.13%659.297Kการเงิน56
1609.514B-0.19%1.482Mบริการเชิงพาณิชย์3
2447.015B0.81%73.768Kบริการการกระจายสินค้า8
5987.306B-0.90%69.585Kการค้าปลีก4
8982.557B-0.95%41.453Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3500.800B0.37%488.456Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
19586.445B0.33%48.041Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
229.193B2.14%242.106Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5060.850B0.31%40.445Kสาธารณูปโภค14
2949.262B0.38%277.945Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
68.458B0.90%83.754Kการค้าปลีก1
186.506B0.04%105.233Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
2968.120B-0.21%154.462Kบริการผู้บริโภค3
44867.166B-0.96%106.635Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
5686.145B-0.74%781.561Kการผลิตของผู้ผลิต9
32637.276B0.40%364.005Kการผลิตของผู้ผลิต106
11658.353B-0.67%172.891Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
37569.576B-0.52%459.803Kบริการทางด้านเทคโนโลยี69
306.800B-1.28%1.418Kแร่พลังงาน1
1527.746B0.44%192.943Kการค้าปลีก5
75287.574B1.55%939.687Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
21381.017B-0.37%2.105Mการเงิน26
4863.645B0.16%491.925Kการเงิน11
822.493B0.37%128.819Kอื่นๆ7
10294.537B0.43%280.087Kการเงิน4
7428.384B-1.16%924.043Kการเงิน2
6306.698B-0.41%565.080Kการสื่อสาร5
4556.296B-0.90%979.732Kระบบขนส่ง8
411.419B-0.85%844.673Kบริการการกระจายสินค้า7
10441.583B0.56%644.990Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ61
785.803B-1.99%179.291Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
6909.940B-0.99%245.285Kการผลิตของผู้ผลิต34
2041.171B-0.66%164.746Kอื่นๆ6
12983.452B-0.14%312.513Kบริการเชิงพาณิชย์61
1236.386B-0.07%183.299Kการผลิตของผู้ผลิต11
40772.037B1.43%1.017Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11244.743B3.61%1.408Mบริการผู้บริโภค30
1989.064B-0.25%53.912Kการเงิน2
931.057B-0.43%126.121Kการผลิตของผู้ผลิต7
37.679B0.00%54.089Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
11448.600B0.37%373.477Kแร่พลังงาน1
8800.825B-0.99%243.557Kแร่พลังงาน7
3702.766B0.39%285.667Kบริการผู้บริโภค17
332.850B-0.94%169.112Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
9739.895B0.52%98.826Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
725.429B-0.11%147.608Kระบบขนส่ง8
19647.878B1.07%892.165Kบริการทางด้านเทคโนโลยี64
263.580B0.42%8.899Kบริการเชิงพาณิชย์1
934.953B1.45%381.855Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
68267.764B-1.82%1.517Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
26580.716B-1.20%419.562Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
15134.671B0.72%75.888Kการเงิน7
2698.197B1.29%683.823Kบริการผู้บริโภค7
660.035B0.53%455.385Kบริการผู้บริโภค3
3241.250B0.16%401.476Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1463.715B-0.34%47.497Kการเงิน5
417.866B-0.57%98.776Kการเงิน1
23396.843B-1.56%90.760Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
31074.867B-0.34%652.106Kการเงิน10
108.908B1.67%121.265Kบริการผู้บริโภค2
93.604B-0.26%4.992Kการเงิน1
77035.947B-0.67%1.773Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์85
1295.736B-0.09%715.005Kการค้าปลีก7
6704.193B-1.17%797.356Kการสื่อสาร12
22812.337B2.16%439.457Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
382382.949B-0.14%11.974Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
6430.662B0.25%178.344Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
10113.700B-0.13%168.581Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
254.403B-0.26%93.028Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
785.382B1.27%126.329Kระบบขนส่ง5
25109.480B-0.31%739.021Kการผลิตของผู้ผลิต36
5316.319B-0.52%300.770Kบริการการกระจายสินค้า22
16741.183B0.94%237.247Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ