อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
6438.238B0.42%442.900Kบริการเชิงพาณิชย์12
11830.734B1.83%1.169Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
3627.880B0.27%164.741Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
10991.037B0.11%105.350Kระบบขนส่ง5
20691.144B2.03%3.363Mระบบขนส่ง7
348.614B-0.73%157.623Kสาธารณูปโภค3
1909.879B-0.90%1.489Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
15956.223B-0.56%261.131Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4641.052B-0.74%243.915Kการค้าปลีก4
32728.912B-0.38%777.140Kการผลิตของผู้ผลิต93
10989.630B-0.60%306.087Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
3725.186B-2.20%287.362Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2875.274B2.18%931.052Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
156066.969B1.27%507.188Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ70
3583.904B0.65%670.896Kบริการผู้บริโภค10
5188.637B-0.94%1.313Mการผลิตของผู้ผลิต9
653.394B-1.20%899.258Kบริการผู้บริโภค3
8196.835B0.04%1.066Mบริการผู้บริโภค3
4547.811B-1.70%219.478Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
35654.143B0.22%459.973Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
96698.510B-1.21%573.643Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ56
1433.103B8.01%3.370Mแร่พลังงาน1
983.589B-0.03%324.945Kบริการเชิงพาณิชย์5
5712.917B-1.37%2.551Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
3226.902B2.26%4.701Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
1242.269B0.11%328.454Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
25133.420B-0.81%518.351Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
472.503B3.81%169.975Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5134.481B0.03%560.490Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
1351.024B-0.55%257.951Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
8421.531B-0.13%63.685Kการค้าปลีก8
4849.068B1.16%177.041Kการค้าปลีก1
113.773B-9.66%594.928Kการค้าปลีก1
16962.506B0.97%2.225Mสาธารณูปโภค3
36936.986B-0.22%772.302Kการผลิตของผู้ผลิต65
90503.107B0.01%316.085Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91
17689.000B0.75%828.241Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์52
42661.649B0.17%1.276Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์78
2216.386B0.61%156.512Kบริการการกระจายสินค้า11
718.364B0.65%39.463Kการค้าปลีก1
51239.990B-0.65%522.866Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร34
60591.816B0.27%1.038Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม60
1368.359B-0.03%414.172Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
7838.130B-0.13%244.032Kการเงิน24
24792.112B0.24%1.278Mการเงิน53
1723.777B0.86%322.188Kบริการเชิงพาณิชย์3
4605.370B-1.41%135.009Kบริการการกระจายสินค้า9
7454.844B0.39%176.321Kการค้าปลีก3
10355.570B0.43%43.389Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
4032.558B-0.54%86.111Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
20923.085B0.16%123.165Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
406.539B-0.74%91.062Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
8431.292B-1.00%475.928Kสาธารณูปโภค14
3661.580B0.47%343.082Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
142.206B-2.11%981.599Kการค้าปลีก1
1234.994B-0.22%113.777Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
3749.961B0.46%257.387Kบริการผู้บริโภค3
44970.281B-0.80%155.333Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร35
7864.557B-1.55%1.053Mการผลิตของผู้ผลิต8
59128.376B-0.11%2.663Mการผลิตของผู้ผลิต117
23732.462B-0.31%435.832Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ40
42164.806B0.66%311.132Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
354.900B0.92%2.144Kแร่พลังงาน1
1440.003B1.35%2.914Mการค้าปลีก4
64307.028B-0.68%3.996Mบริการทางด้านเทคโนโลยี36
33581.895B1.38%1.144Mการเงิน25
6345.110B0.16%598.846Kการเงิน9
954.389B1.27%862.760Kอื่นๆ6
17203.298B-0.63%723.623Kการเงิน4
41909.719B1.06%2.332Mการเงิน3
8386.005B0.08%606.034Kการสื่อสาร7
22113.523B2.38%5.181Mระบบขนส่ง9
1557.269B0.97%344.640Kบริการผู้บริโภค2
999.819B-1.04%278.212Kบริการการกระจายสินค้า7
17244.435B0.60%171.823Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ70
603.014B0.61%351.417Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
7535.573B-1.17%3.948Mการผลิตของผู้ผลิต31
458.726B-2.76%2.826Mอื่นๆ4
26376.515B-0.32%264.952Kบริการเชิงพาณิชย์59
1694.868B-0.27%432.365Kการผลิตของผู้ผลิต11
82235.459B0.08%990.785Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
14428.814B0.47%411.386Kบริการผู้บริโภค29
5926.497B0.99%248.879Kการเงิน3
649.546B-0.28%27.386Kการผลิตของผู้ผลิต5
33801.920B0.65%460.415Kแร่พลังงาน8
6647.961B0.42%587.406Kบริการผู้บริโภค18
159.708B-0.19%152.213Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
13223.797B-0.92%155.731Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1211.020B0.93%131.314Kระบบขนส่ง7
125416.634B0.54%571.151Kบริการทางด้านเทคโนโลยี89
1230.697B-1.35%129.892Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
79470.178B1.18%453.964Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ72
29355.397B-0.20%242.655Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ51
19984.947B-0.30%179.148Kการเงิน7
2509.772B-1.16%380.655Kบริการผู้บริโภค5
1029.393B3.29%125.739Kบริการผู้บริโภค3
2924.675B-0.31%300.626Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
1740.251B0.12%392.663Kการเงิน4
579.228B3.67%6.061Mการเงิน1
15143.078B-0.08%174.616Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
45836.077B-0.25%929.428Kการเงิน9
265.856B-0.20%243.496Kบริการผู้บริโภค3
150.129B-0.39%28.861Kการเงิน1
106868.031B2.43%2.549Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์96
3717.590B9.40%4.926Mการค้าปลีก8
7460.459B-0.03%974.405Kการสื่อสาร9
46451.074B-0.75%536.570Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
529672.537B1.45%15.998Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์45
18997.864B1.37%509.873Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
10067.158B-0.25%431.784Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
380.117B-1.37%220.576Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
947.148B-0.62%586.560Kระบบขนส่ง5
35487.826B-4.05%1.677Mการผลิตของผู้ผลิต35
8278.277B-1.19%566.013Kบริการการกระจายสินค้า22
22145.649B-0.47%433.429Kการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม