อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4928.857B2.430.39%212.378Kบริการเชิงพาณิชย์9
7966.421B0.410.18%375.865Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1978.227B0.970.91%198.125Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8368.847B1.481.02%55.726Kระบบขนส่ง4
7902.058B0.930.92%651.538Kระบบขนส่ง7
635.565B0.000.36%11.173Kสาธารณูปโภค2
382.808B0.94-0.70%280.933Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
7848.490B1.270.22%223.067Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4851.569B0.190.78%323.379Kการค้าปลีก3
17403.603B2.10-0.20%469.997Kการผลิตของผู้ผลิต88
9261.660B1.311.35%194.411Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
2854.535B2.93-2.15%695.960Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1609.857B1.381.34%1.235Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
67907.186B0.041.09%304.572Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
1179.313B0.850.03%435.523Kบริการผู้บริโภค7
4106.242B1.010.10%335.852Kการผลิตของผู้ผลิต11
1247.733B2.330.03%328.736Kบริการผู้บริโภค3
7288.350B3.112.06%303.265Kบริการผู้บริโภค2
1841.080B3.480.69%32.039Kการค้าปลีก2
1737.721B1.060.36%92.944Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7400.499B2.071.67%484.805Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
59970.873B2.330.94%256.658Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ57
215.770B0.003.82%3.941Mแร่พลังงาน1
327.725B0.001.99%1.335Mบริการเชิงพาณิชย์4
1802.063B0.65-0.28%292.106Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
864.516B0.64-1.14%353.500Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
166.253B0.000.51%646.064Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13120.546B3.512.52%419.223Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
399.626B0.500.62%21.894Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3589.088B1.251.00%153.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
835.923B0.532.01%844.246Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
10397.535B2.080.78%84.255Kการค้าปลีก10
3555.360B1.530.77%108.166Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17750.300B0.000.00%2.489Mสาธารณูปโภค1
9648.972B0.850.37%529.163Kการผลิตของผู้ผลิต53
47091.705B0.640.84%602.469Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7675.272B0.501.77%1.278Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
11982.798B1.292.15%1.129Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
6884.381B0.20-0.43%1.887Mบริการการกระจายสินค้า7
698.788B5.744.05%130.012Kการค้าปลีก1
23643.637B1.930.32%347.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
43289.901B1.511.21%731.657Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1179.995B1.98-0.88%429.213Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6520.080B3.301.61%188.978Kการเงิน23
21714.686B3.453.11%1.360Mการเงิน52
1197.859B1.050.09%193.492Kบริการเชิงพาณิชย์4
2453.137B2.970.84%152.058Kบริการการกระจายสินค้า6
5663.468B1.701.09%106.848Kการค้าปลีก3
9125.912B1.410.47%41.212Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
3700.769B1.250.42%492.315Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
14947.183B1.081.55%74.771Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
239.870B1.251.07%51.981Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
6245.314B3.321.12%147.518Kสาธารณูปโภค14
2003.198B2.172.26%92.275Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
189.463B1.460.04%68.003Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3477.706B0.481.65%452.296Kบริการผู้บริโภค2
48693.610B0.66-0.16%231.154Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
7688.167B3.381.63%200.651Kการผลิตของผู้ผลิต5
34917.765B0.270.41%260.631Kการผลิตของผู้ผลิต107
12301.810B1.701.25%268.002Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37307.991B1.370.60%216.746Kบริการทางด้านเทคโนโลยี66
434.850B5.080.00%899แร่พลังงาน1
770.653B1.86-0.49%82.549Kการค้าปลีก5
46197.543B0.230.52%319.573Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
25953.295B3.332.57%1.378Mการเงิน27
4949.078B4.79-0.13%289.171Kการเงิน10
546.675B3.874.11%545.683Kอื่นๆ7
16279.581B3.632.68%606.880Kการเงิน4
9755.830B4.332.90%2.303Mการเงิน2
6714.382B4.020.32%881.790Kการสื่อสาร2
4489.729B0.261.69%1.093Mระบบขนส่ง9
160.301B0.005.06%4.601Mบริการการกระจายสินค้า6
7628.238B0.460.42%242.715Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
252.928B0.00-0.89%203.366Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6312.606B1.161.24%353.249Kการผลิตของผู้ผลิต32
2660.491B2.881.83%160.794Kอื่นๆ7
10471.212B2.38-0.14%138.153Kบริการเชิงพาณิชย์46
4677.617B1.20-0.15%3.122Mการผลิตของผู้ผลิต25
50296.539B2.810.13%985.412Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11060.643B0.321.35%313.907Kบริการผู้บริโภค32
3300.949B6.812.30%364.423Kการเงิน2
927.098B2.910.54%69.887Kการผลิตของผู้ผลิต7
13011.200B5.420.68%312.926Kแร่พลังงาน1
11264.889B0.37-0.06%288.097Kแร่พลังงาน5
3692.515B1.950.83%138.333Kบริการผู้บริโภค15
605.847B0.38-0.31%2.826Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
8862.017B2.390.32%46.021Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1130.376B2.320.84%31.018Kระบบขนส่ง8
14952.130B0.120.75%351.726Kบริการทางด้านเทคโนโลยี56
331.780B1.290.33%52.783Kบริการเชิงพาณิชย์1
611.646B1.341.35%101.934Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
20206.398B0.410.38%419.605Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ46
26831.421B0.610.86%1.326Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
21566.993B4.060.71%191.263Kการเงิน8
2824.210B0.41-2.55%765.553Kบริการผู้บริโภค7
732.522B0.482.63%100.339Kบริการผู้บริโภค4
2900.497B1.421.85%1.966Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1790.865B2.120.51%274.839Kการเงิน5
524.224B0.000.68%566.721Kการเงิน1
13866.940B1.170.36%193.264Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
41017.276B4.552.99%1.502Mการเงิน8
1700.596B0.501.21%445.596Kบริการผู้บริโภค2
99.377B6.78-0.62%38.360Kการเงิน1
68592.883B1.674.78%4.965Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์77
4523.487B0.04-1.12%960.481Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
437.611B2.123.10%529.882Kการค้าปลีก4
6703.499B2.700.09%1.269Mการสื่อสาร9
27803.412B3.932.57%407.163Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
371869.974B2.602.59%17.681Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8070.458B2.110.65%118.131Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
12108.800B4.17-0.10%402.991Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
162.661B0.741.47%172.087Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
626.264B0.243.40%440.175Kระบบขนส่ง4
31860.486B1.391.16%563.087Kการผลิตของผู้ผลิต38
8677.119B2.601.19%322.817Kบริการการกระจายสินค้า22
17627.417B4.090.43%223.991Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ