อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4860.900B0.61%256.103Kบริการเชิงพาณิชย์10
6967.177B-0.23%379.135Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2266.204B-0.05%286.003Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
7866.029B0.27%63.705Kระบบขนส่ง4
7890.322B-1.23%1.647Mระบบขนส่ง7
79.212B-0.70%128.992Kสาธารณูปโภค1
608.125B-0.64%282.126Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
7206.595B1.08%636.012Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
4183.370B-1.95%220.852Kการค้าปลีก3
17835.184B-0.73%656.628Kการผลิตของผู้ผลิต93
7979.472B-1.37%274.304Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
2958.452B5.39%784.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1555.567B-0.78%617.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
75015.004B-1.16%482.491Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ60
1782.578B-0.25%1.013Mบริการผู้บริโภค9
3328.860B-1.21%1.199Mการผลิตของผู้ผลิต9
872.342B0.12%265.161Kบริการผู้บริโภค3
8156.570B-0.07%433.900Kบริการผู้บริโภค3
—%การค้าปลีก
1957.496B-0.04%139.931Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
8845.056B0.39%379.400Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
54768.846B-2.10%544.189Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
209.003B1.92%299.237Kแร่พลังงาน1
435.049B-0.19%526.707Kบริการเชิงพาณิชย์5
2363.733B-0.31%2.239Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1776.480B0.41%564.087Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
602.017B0.69%864.852Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
10959.463B-0.64%482.756Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
186.403B-2.52%23.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4340.013B1.73%435.549Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
867.410B-0.12%124.998Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
8706.491B-1.27%83.660Kการค้าปลีก9
2983.240B-1.83%213.962Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17156.884B-0.20%1.130Mสาธารณูปโภค2
14604.141B0.08%1.253Mการผลิตของผู้ผลิต53
53581.392B0.23%636.270Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์90
6206.838B0.61%762.299Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
22114.969B0.79%835.386Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70
1337.280B-0.97%510.094Kบริการการกระจายสินค้า7
590.193B-2.60%103.137Kการค้าปลีก1
36732.208B-0.75%439.254Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
44012.178B-0.26%347.870Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม60
1142.164B1.32%3.409Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6422.738B-0.51%121.900Kการเงิน22
19036.014B0.21%2.250Mการเงิน57
1371.593B-0.15%216.225Kบริการเชิงพาณิชย์3
2627.018B-1.51%241.525Kบริการการกระจายสินค้า7
6764.374B-1.40%87.463Kการค้าปลีก4
7473.195B1.04%45.725Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3432.161B0.79%252.934Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
17165.423B-0.05%75.323Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
226.992B-0.25%28.924Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5697.782B-1.12%102.766Kสาธารณูปโภค14
2403.432B0.66%4.887Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
61.468B-0.33%39.625Kการค้าปลีก1
260.829B1.70%289.989Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3884.164B0.02%441.589Kบริการผู้บริโภค3
49084.008B0.21%170.990Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
7285.216B-1.33%650.610Kการผลิตของผู้ผลิต10
35023.778B0.03%580.556Kการผลิตของผู้ผลิต109
12079.304B0.18%1.288Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ49
36739.853B0.16%238.701Kบริการทางด้านเทคโนโลยี69
365.300B-0.36%3.050Kแร่พลังงาน1
1457.391B-0.35%27.656Kการค้าปลีก5
49230.904B2.35%751.211Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
24344.426B-0.21%533.356Kการเงิน26
4868.481B-0.16%388.949Kการเงิน11
710.027B-1.14%3.703Mอื่นๆ7
14803.669B-1.86%596.565Kการเงิน4
8389.280B-0.53%2.231Mการเงิน2
6483.792B-0.01%330.200Kการสื่อสาร5
4364.071B-1.23%867.332Kระบบขนส่ง9
251.365B-0.29%513.332Kบริการผู้บริโภค1
307.331B10.72%5.306Mบริการการกระจายสินค้า7
8305.614B-0.41%266.491Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
748.793B0.04%171.927Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6819.967B0.53%252.820Kการผลิตของผู้ผลิต35
2381.451B-0.88%100.721Kอื่นๆ6
11968.841B0.45%424.346Kบริการเชิงพาณิชย์58
1263.895B-0.01%153.920Kการผลิตของผู้ผลิต11
52401.503B-0.54%784.453Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
10540.669B-1.10%4.355Mบริการผู้บริโภค28
2314.423B-0.84%178.217Kการเงิน2
1049.855B-0.47%184.739Kการผลิตของผู้ผลิต7
48.623B1.71%406.628Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
12040.900B-1.10%432.024Kแร่พลังงาน1
10673.116B-1.38%210.586Kแร่พลังงาน7
3987.902B-0.59%167.906Kบริการผู้บริโภค17
484.866B0.50%674.357Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
9838.417B4.04%145.343Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
743.605B0.09%31.961Kระบบขนส่ง8
16624.691B0.50%274.977Kบริการทางด้านเทคโนโลยี66
308.820B-0.18%29.302Kบริการเชิงพาณิชย์1
804.954B3.41%679.554Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
34078.354B-0.56%1.407Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
21236.165B1.78%577.640Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
15922.567B-1.55%165.031Kการเงิน7
2821.466B-0.52%225.337Kบริการผู้บริโภค7
721.559B-1.97%205.502Kบริการผู้บริโภค3
3191.824B3.67%5.733Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
1640.065B-0.86%82.048Kการเงิน5
475.486B2.25%1.224Mการเงิน1
16051.932B4.04%877.844Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
35918.138B-0.11%1.362Mการเงิน10
145.697B1.94%1.361Mบริการผู้บริโภค2
93.495B0.26%2.275Kการเงิน1
87352.106B1.20%2.048Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์83
—%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
1649.125B-0.14%854.385Kการค้าปลีก7
7497.959B-0.06%1.231Mการสื่อสาร12
25539.653B-0.65%205.845Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
414955.234B0.62%12.708Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์45
6647.400B-1.53%494.892Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
11275.400B-1.46%447.878Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
269.190B-1.83%119.687Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
706.383B-1.05%826.790Kระบบขนส่ง6
28772.904B-0.50%430.357Kการผลิตของผู้ผลิต36
5877.827B-0.70%273.901Kบริการการกระจายสินค้า23
16452.825B-0.43%173.001Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ