อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4253.535B0.312.12%1.242Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ27
5654.924B2.01-0.37%115.396Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
6195.050B0.20-0.30%194.881Kในทางอุตสาหกรรม10
1434.880B1.246.24%1.747Mวัสดุพื้นฐาน7
5626.234B2.01-2.90%87.232Kในทางอุตสาหกรรม2
9068.909B0.73-1.47%1.252Mในทางอุตสาหกรรม7
4208.734B0.43-1.12%406.085Kในทางอุตสาหกรรม4
931.344B0.52-0.53%20.845Mวัสดุพื้นฐาน8
11428.699B0.850.23%850.165Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร43
7301.565B0.123.79%569.812Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
7354.929B4.31-1.44%1.038Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
50778.575B2.70-1.32%572.923Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
606.772B1.13-0.75%278.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
41061.861B1.76-0.59%280.865Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร112
73383.530B3.98-0.29%1.017Mไฟแนนซ์11
46888.092B0.01-0.49%238.591Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ48
198.680B2.15-1.80%7.489Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
3247.585B1.09-0.44%282.350Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
15688.788B2.58-0.22%161.840Kในทางอุตสาหกรรม27
1738.505B1.100.38%499.430Kในทางอุตสาหกรรม17
9116.777B2.79-0.02%223.607Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
4203.560B4.98-0.48%630.931Kไฟแนนซ์4
108.670B0.00%0พลังงาน2
60992.864B2.18-0.27%184.656Kวัสดุพื้นฐาน81
11391.674B0.980.19%697.260Kเทคโนโลยี62
1000.967B4.361.07%78.237Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
1533.209B1.051.90%590.024Kเทคโนโลยี17
31941.305B1.141.32%404.162Kในทางอุตสาหกรรม64
11618.530B2.570.07%465.996Kวัสดุพื้นฐาน31
2464.557B1.400.19%106.115Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
4396.904B4.271.48%74.155Kไฟแนนซ์2
1204.305B0.33-0.74%722.787Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
2320.392B0.24-0.96%799.701Kไฟแนนซ์69
20963.638B1.83-1.36%90.520Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
1346.683B1.62-0.74%18.976Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
2492.791B3.47-1.37%1.431Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
1800.957B1.56-1.08%80.372Kวัสดุพื้นฐาน3
453.232B4.05-1.92%62.859Kไฟแนนซ์1
19604.182B2.09-0.47%195.131Kในทางอุตสาหกรรม6
17033.829B-1.18%1.414Mสาธารณูปโภค3
11385.784B0.77-0.76%368.272Kในทางอุตสาหกรรม67
33848.405B0.46-0.38%534.153Kเทคโนโลยี101
260.801B1.65-2.47%17.393Kในทางอุตสาหกรรม1
7667.439B0.27-0.77%486.969Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร31
1510.215B0.27-2.72%1.429Mในทางอุตสาหกรรม7
491.654B-1.21%1.439Mไฟแนนซ์2
5863.111B1.78-0.66%665.127Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร23
31653.280B1.19-1.81%148.799Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร62
12595.120B1.24-0.91%145.629Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1694.640B0.14-1.26%226.934Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
417.957B1.230.31%125.282Kวัสดุพื้นฐาน4
4664.596B0.27-1.35%94.018Kในทางอุตสาหกรรม10
782.938B0.07-0.31%412.700Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
6004.511B0.831.56%319.450Kในทางอุตสาหกรรม13
8865.470B1.30-0.28%323.939Kในทางอุตสาหกรรม20
2156.404B3.650.60%87.266Kไฟแนนซ์2
2816.540B1.51-0.76%146.308Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
719.946B2.700.26%409.012Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
337.896B1.423.69%767.106Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
14630.795B0.60-0.06%817.916Kเทคโนโลยี13
106.706B1.28%767.479Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
39407.614B1.06-1.01%134.518Kเทคโนโลยี48
3840.551B9.76-0.66%27.440Kในทางอุตสาหกรรม2
16146.421B2.440.32%268.272Kในทางอุตสาหกรรม94
7115.438B3.45-0.33%393.155Kบริการโทรคมนาคม2
46808.646B0.55-1.34%1.314Mเทคโนโลยี36
27589.610B2.960.26%877.171Kไฟแนนซ์25
1979.901B0.59-4.01%3.024Mไฟแนนซ์14
91.232B1.931.72%81.164Kไฟแนนซ์2
5405.133B0.67-0.72%1.356Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
23205.399B3.53-0.07%378.599Kไฟแนนซ์7
4634.386B0.43-0.67%524.941Kในทางอุตสาหกรรม12
179.827B1.346.66%4.045Mในทางอุตสาหกรรม2
6889.715B0.190.19%302.435Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ39
83.339B0.62%1.026Mวัสดุพื้นฐาน1
5572.401B0.93-0.53%95.396Kสาธารณูปโภค10
2043.007B1.340.07%121.938Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
3384.666B1.290.54%142.456Kวัสดุพื้นฐาน14
1982.997B1.391.05%108.004Kเทคโนโลยี8
32998.979B3.290.20%208.025Kพลังงาน17
209.606B5.49-4.17%1.561Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
2208.019B1.43-2.21%3.077Mวัสดุพื้นฐาน13
2194.767B1.39-0.31%8.101Mวัสดุพื้นฐาน14
416.027B2.72-0.59%31.709Kในทางอุตสาหกรรม3
51799.768B0.60-2.07%95.716Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร47
1958.701B1.43-3.33%122.491Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
89056.781B0.32-0.39%147.192Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ128
281118.422B3.42-0.85%13.301Mเทคโนโลยี16
7449.692B2.37-0.12%32.027Kวัสดุพื้นฐาน1
2371.320B2.431.90%391.373Kในทางอุตสาหกรรม8
21500.053B3.79-1.24%141.326Kไฟแนนซ์7
610.735B1.79-0.23%14.460Kไฟแนนซ์3
3708.116B0.65-3.59%514.074Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
990.172B3.48-0.81%122.748Kไฟแนนซ์1
1437.470B0.810.19%284.240Kพลังงาน9
77.068B1.600.81%91.389Kพลังงาน1
573.428B4.24-1.87%510.280Kไฟแนนซ์1
551.929B1.001.31%227.964Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
15115.906B0.860.46%719.119Kเทคโนโลยี84
73692.498B1.21-0.33%2.068Mเทคโนโลยี99
16596.382B0.01-0.37%1.557Mในทางอุตสาหกรรม17
7252.139B0.640.18%828.134Kเทคโนโลยี66
6494.617B1.390.59%380.623Kวัสดุพื้นฐาน21
2937.032B2.06-0.79%696.032Kวัสดุพื้นฐาน12
32038.464B3.37-0.14%149.799Kวัสดุพื้นฐาน60
5815.084B1.26-0.61%411.754Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร31
12662.376B1.050.00%105.957Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
12692.241B3.980.47%196.117Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
16831.936B0.11-0.04%1.008Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
125.885B2.79-2.97%262.915Kสาธารณูปโภค1
25525.745B3.50-0.39%357.337Kบริการโทรคมนาคม3
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ