อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5009.833B-2.22%132.580Kบริการเชิงพาณิชย์9
7433.406B-4.40%518.401Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2024.722B-1.95%817.421Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8477.763B-2.86%154.032Kระบบขนส่ง4
7540.250B-4.81%1.248Mระบบขนส่ง7
93.061B-0.30%107.246Kสาธารณูปโภค1
545.822B-5.09%2.805Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
7913.724B-3.64%1.041Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4610.868B-7.73%554.119Kการค้าปลีก3
18066.770B-2.00%748.948Kการผลิตของผู้ผลิต88
8804.372B-4.16%295.722Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3247.706B-3.09%681.471Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1473.094B-4.93%339.215Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
76392.019B-0.27%573.742Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
1258.724B-3.39%405.574Kบริการผู้บริโภค7
4182.054B-4.36%1.591Mการผลิตของผู้ผลิต11
1225.176B-2.57%259.090Kบริการผู้บริโภค3
8800.980B-6.22%1.361Mบริการผู้บริโภค3
1744.537B-2.08%38.992Kการค้าปลีก2
1925.907B-2.58%180.464Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7664.571B-4.63%587.274Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
64086.200B-3.50%415.757Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
227.426B-2.88%857.939Kแร่พลังงาน1
335.856B0.13%4.214Mบริการเชิงพาณิชย์4
1796.678B-3.11%390.359Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
873.715B-4.28%488.400Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
212.824B-3.37%3.543Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13228.597B-3.06%579.066Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
405.949B-1.92%52.018Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3745.146B-3.28%587.620Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
861.827B-4.11%186.822Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10501.509B-8.61%212.033Kการค้าปลีก10
3214.810B-3.81%311.473Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17456.784B-1.68%1.367Mสาธารณูปโภค2
10204.101B-2.41%737.357Kการผลิตของผู้ผลิต51
53935.693B-1.41%688.448Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7973.196B-3.42%757.410Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
14061.688B-3.39%656.241Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6521.462B-2.00%1.903Mบริการการกระจายสินค้า7
665.737B-6.74%165.912Kการค้าปลีก1
23115.948B-2.76%513.178Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
45428.343B-3.56%784.712Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1156.110B-4.28%452.815Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6719.140B-3.59%197.463Kการเงิน21
20427.018B-2.62%1.413Mการเงิน56
1313.563B-1.17%221.736Kบริการเชิงพาณิชย์4
2392.273B-2.07%306.474Kบริการการกระจายสินค้า6
6180.224B-0.70%108.337Kการค้าปลีก3
9546.517B-3.37%45.904Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3773.278B-2.66%308.972Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
14904.996B-3.06%152.109Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
242.012B-2.13%55.127Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5880.610B-3.49%250.189Kสาธารณูปโภค14
2229.115B-2.94%151.198Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
191.266B-2.07%35.294Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3963.006B-9.90%2.235Mบริการผู้บริโภค2
52691.997B-7.43%477.030Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7252.986B-3.30%230.809Kการผลิตของผู้ผลิต6
35394.235B-2.61%523.474Kการผลิตของผู้ผลิต109
13484.451B-1.78%1.950Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
37439.603B-4.48%226.923Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
397.800B-0.65%2.906Kแร่พลังงาน1
760.385B-3.04%149.138Kการค้าปลีก5
47915.697B-2.49%437.221Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26049.213B-4.80%1.173Mการเงิน27
4820.199B-1.71%629.152Kการเงิน10
566.962B-2.33%282.240Kอื่นๆ6
15925.167B-3.09%605.718Kการเงิน4
8967.600B-4.11%2.019Mการเงิน2
6523.361B-2.56%1.172Mการสื่อสาร2
4517.988B-5.10%1.364Mระบบขนส่ง9
297.364B-2.54%1.891Mบริการการกระจายสินค้า6
8168.358B-1.29%407.041Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
209.689B1.30%1.069Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
6385.850B-2.89%538.796Kการผลิตของผู้ผลิต31
2601.963B-4.10%210.345Kอื่นๆ7
10615.060B-1.65%227.521Kบริการเชิงพาณิชย์46
4631.020B-1.29%1.109Mการผลิตของผู้ผลิต24
52480.875B-0.35%1.756Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11484.080B-5.97%690.566Kบริการผู้บริโภค32
3253.700B-0.03%870.917Kการเงิน2
893.832B-2.21%54.307Kการผลิตของผู้ผลิต7
11467.500B-3.85%646.319Kแร่พลังงาน1
9873.123B-5.45%616.959Kแร่พลังงาน5
3928.857B-5.16%391.463Kบริการผู้บริโภค16
600.750B-0.62%11.731Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9232.223B-3.29%69.304Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1178.839B-2.96%87.508Kระบบขนส่ง8
15840.829B-4.14%289.774Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
322.607B-2.39%28.746Kบริการเชิงพาณิชย์1
719.218B7.01%3.212Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24495.917B-2.73%657.030Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
26828.886B0.53%1.657Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
18515.608B-3.53%209.231Kการเงิน8
3023.126B-10.49%477.126Kบริการผู้บริโภค7
799.860B-7.00%313.466Kบริการผู้บริโภค4
2965.992B1.02%2.565Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1797.146B-4.03%248.654Kการเงิน5
483.807B-1.23%459.008Kการเงิน1
16187.386B-1.01%136.042Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
38826.705B-4.17%1.392Mการเงิน8
70.018B-4.86%143.071Kบริการผู้บริโภค1
93.127B-2.50%29.984Kการเงิน1
81751.628B-2.34%3.196Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4653.647B-1.17%1.876Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
520.090B-9.29%1.664Mการค้าปลีก4
6680.588B-1.88%1.594Mการสื่อสาร9
27677.938B-5.56%551.715Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
423787.505B-3.34%23.093Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์57
8158.781B-1.92%399.815Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
11805.700B-0.32%621.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
167.204B-3.59%174.920Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
617.782B-8.76%510.976Kระบบขนส่ง4
30695.021B-4.33%885.926Kการผลิตของผู้ผลิต37
8605.976B-3.84%292.623Kบริการการกระจายสินค้า22
17492.665B-1.95%341.856Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ