อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4948.217B2.42-1.33%113.184Kบริการเชิงพาณิชย์9
7981.444B0.41-1.40%266.895Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2021.349B0.95-0.79%207.258Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8454.083B1.47-0.23%17.938Kระบบขนส่ง4
7974.778B0.92-0.38%452.190Kระบบขนส่ง7
637.881B0.00-0.99%6.226Kสาธารณูปโภค2
380.144B0.94-0.79%193.553Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
7866.017B1.27-0.06%173.524Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4889.216B0.19-2.06%226.853Kการค้าปลีก3
17368.497B2.10-0.03%181.007Kการผลิตของผู้ผลิต88
9386.422B1.300.35%107.643Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
2793.254B3.00-0.10%222.197Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1631.427B1.360.40%403.099Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
68685.977B0.04-0.56%137.185Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
1179.682B0.851.30%630.060Kบริการผู้บริโภค7
4110.211B1.01-0.40%196.690Kการผลิตของผู้ผลิต11
1248.071B2.332.87%1.093Mบริการผู้บริโภค3
7438.670B3.04-1.97%153.684Kบริการผู้บริโภค2
1853.743B3.460.22%7.886Kการค้าปลีก2
1743.987B1.06-0.37%49.099Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7524.106B2.040.26%170.890Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
60534.810B2.310.65%130.475Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ57
224.015B0.003.68%2.868Mแร่พลังงาน1
334.237B0.000.13%629.246Kบริการเชิงพาณิชย์4
1797.085B0.651.79%475.211Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
854.680B0.641.45%284.027Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
167.096B0.000.51%341.772Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13450.877B3.43-0.18%273.669Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
402.104B0.50-0.13%13.918Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3625.048B1.24-0.35%124.802Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
852.707B0.52-2.01%513.485Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
10478.950B2.06-0.52%37.713Kการค้าปลีก10
3582.610B1.520.76%75.278Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17750.300B0.00-0.90%908.792Kสาธารณูปโภค1
9684.481B0.850.25%423.350Kการผลิตของผู้ผลิต53
47493.993B0.630.73%413.682Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7812.699B0.490.38%529.686Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
12241.288B1.211.02%393.588Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
6855.414B0.202.09%1.546Mบริการการกระจายสินค้า7
727.117B5.520.16%39.754Kการค้าปลีก1
23719.055B1.930.04%160.940Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
43814.855B1.49-0.62%328.333Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1169.627B2.00-0.61%216.947Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6624.923B3.25-0.60%72.694Kการเงิน23
22390.831B3.35-1.09%583.049Kการเงิน52
1198.889B1.05-1.11%97.372Kบริการเชิงพาณิชย์4
2473.775B2.950.55%97.455Kบริการการกระจายสินค้า6
5724.968B1.68-0.10%52.607Kการค้าปลีก3
9169.086B1.41-1.23%28.858Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
3716.314B1.25-0.47%116.723Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15228.329B1.06-0.39%51.701Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
242.425B1.23-0.62%14.467Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
6315.216B3.28-0.69%93.381Kสาธารณูปโภค14
2048.429B2.120.46%38.785Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
189.539B1.460.51%45.423Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3534.967B0.47-0.52%152.358Kบริการผู้บริโภค2
48614.056B0.660.34%109.271Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
7813.167B3.32-0.03%113.922Kการผลิตของผู้ผลิต5
35075.305B0.270.28%160.723Kการผลิตของผู้ผลิต107
12455.484B1.680.48%161.785Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37531.576B1.36-0.20%129.540Kบริการทางด้านเทคโนโลยี66
434.850B5.08-0.60%1.542Kแร่พลังงาน1
766.915B1.87-0.56%31.983Kการค้าปลีก5
46454.329B0.231.12%182.432Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
26621.583B3.25-0.36%580.150Kการเงิน27
4942.861B5.07-0.13%887.205Kการเงิน10
569.165B3.720.84%298.163Kอื่นๆ7
16715.455B3.53-0.60%314.139Kการเงิน4
10039.080B4.20-1.20%1.217Mการเงิน2
6735.948B4.00-0.04%362.549Kการสื่อสาร2
4565.600B0.25-0.46%310.908Kระบบขนส่ง9
168.408B0.003.97%1.113Mบริการการกระจายสินค้า6
7660.050B0.46-0.73%314.865Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
233.728B0.000.04%930.307Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
6390.634B1.150.95%178.407Kการผลิตของผู้ผลิต32
2709.190B2.83-0.65%64.383Kอื่นๆ7
10456.388B2.38-0.54%195.605Kบริการเชิงพาณิชย์46
4671.038B1.210.22%1.082Mการผลิตของผู้ผลิต25
50361.236B2.81-0.61%545.686Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11203.815B0.32-0.65%308.898Kบริการผู้บริโภค32
3376.874B6.66-1.38%267.108Kการเงิน2
932.059B2.90-0.94%44.649Kการผลิตของผู้ผลิต7
13099.400B5.390.67%167.859Kแร่พลังงาน1
11258.496B0.371.44%185.653Kแร่พลังงาน5
3723.015B1.94-0.22%35.944Kบริการผู้บริโภค15
603.970B0.39-0.20%1.622Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
8890.060B2.39-0.10%21.196Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1139.854B2.30-0.37%22.478Kระบบขนส่ง8
15065.208B0.12-0.47%231.774Kบริการทางด้านเทคโนโลยี56
332.880B1.29-2.31%40.701Kบริการเชิงพาณิชย์1
619.906B1.320.10%58.962Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
20283.230B0.41-0.19%144.929Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ46
27063.151B0.60-0.54%362.922Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
21719.735B4.03-1.35%110.946Kการเงิน8
2752.183B0.42-0.67%330.085Kบริการผู้บริโภค7
751.779B0.47-0.34%147.918Kบริการผู้บริโภค4
2954.278B1.390.06%1.140Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1800.032B2.110.00%93.922Kการเงิน5
527.790B0.00-0.23%236.379Kการเงิน1
13917.442B1.170.20%67.590Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
42244.483B4.42-1.03%860.474Kการเงิน8
1721.175B0.490.27%199.008Kบริการผู้บริโภค2
98.764B6.820.62%11.441Kการเงิน1
71876.311B1.600.60%1.746Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์77
4472.623B0.040.86%382.995Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
451.157B2.050.54%135.734Kการค้าปลีก4
6709.758B2.701.89%883.602Kการสื่อสาร9
28515.787B3.83-0.10%130.009Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
381504.634B2.530.20%6.902Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8146.776B2.09-0.09%49.558Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
12096.200B4.180.21%183.628Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
165.051B0.73-0.20%79.457Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
647.557B0.230.21%127.908Kระบบขนส่ง4
32230.887B1.38-0.77%370.901Kการผลิตของผู้ผลิต38
8780.139B2.56-0.11%120.106Kบริการการกระจายสินค้า22
17703.911B4.07-0.20%113.018Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ