ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4884.567B-0.75%1.811Mบริการเชิงพาณิชย์11
6386.582B-0.11%1.993Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
2711.386B0.32%716.392Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
7617.029B-1.83%186.128Kระบบขนส่ง4
10670.523B0.21%2.031Mระบบขนส่ง7
183.080B1.58%495.037Kสาธารณูปโภค2
771.158B15.23%18.094Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
7033.620B0.22%937.081Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
3236.666B1.27%316.831Kการค้าปลีก4
18560.149B3.03%7.318Mการผลิตของผู้ผลิต91
7607.595B3.20%813.817Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
4151.167B-1.22%653.105Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1423.210B2.19%2.952Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
130509.505B-0.80%1.014Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
1764.615B-0.01%5.115Mบริการผู้บริโภค9
4050.975B0.88%3.757Mการผลิตของผู้ผลิต9
803.611B3.75%595.830Kบริการผู้บริโภค3
6977.749B-1.10%1.335Mบริการผู้บริโภค3
2961.141B-0.69%387.359Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
14081.182B0.03%1.213Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
86763.788B0.11%828.130Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
155.714B23.33%6.868Mแร่พลังงาน1
418.466B1.42%1.531Mบริการเชิงพาณิชย์5
3960.127B-0.56%2.433Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1721.280B3.53%1.156Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
584.755B2.19%948.669Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
14438.967B1.08%1.303Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
126.884B1.62%61.968Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3888.287B0.93%717.690Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
1029.399B0.33%269.605Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
6614.362B-0.45%267.652Kการค้าปลีก8
3384.000B-2.39%495.377Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
13693.954B3.97%12.202Mสาธารณูปโภค2
18394.085B7.14%3.216Mการผลิตของผู้ผลิต58
62571.321B-0.46%865.646Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์89
6856.791B1.04%1.944Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
29345.737B0.17%1.780Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70
1400.628B0.05%331.517Kบริการการกระจายสินค้า7
757.807B-1.25%146.735Kการค้าปลีก1
42867.086B0.01%1.127Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
43784.451B2.73%2.320Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
1378.284B-0.22%2.003Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5579.861B0.00%407.489Kการเงิน21
18910.169B0.08%3.184Mการเงิน56
1783.758B-0.31%282.671Kบริการเชิงพาณิชย์3
3021.127B1.91%565.849Kบริการการกระจายสินค้า8
5757.082B-0.56%419.022Kการค้าปลีก4
10191.909B0.15%170.534Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3496.468B0.64%642.173Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
20069.929B1.56%180.909Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
243.928B0.05%148.464Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5465.347B-1.05%235.486Kสาธารณูปโภค14
3097.253B-0.46%240.338Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
78.942B-1.04%170.817Kการค้าปลีก1
193.998B-0.07%411.682Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3221.340B1.69%1.814Mบริการผู้บริโภค3
50172.013B1.47%410.357Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
5659.531B0.25%655.519Kการผลิตของผู้ผลิต9
37065.957B-0.09%2.361Mการผลิตของผู้ผลิต106
14006.916B0.29%630.111Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ49
37018.004B-1.17%372.361Kบริการทางด้านเทคโนโลยี69
310.050B0.42%4.893Kแร่พลังงาน1
1408.333B-0.64%146.536Kการค้าปลีก4
83506.704B1.13%1.213Mบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26851.352B-0.24%2.264Mการเงิน26
5075.272B-0.86%1.114Mการเงิน11
889.779B-0.29%924.228Kอื่นๆ7
12855.760B17.64%8.725Mการเงิน4
7632.818B-0.42%2.702Mการเงิน2
6689.665B-0.43%1.805Mการสื่อสาร5
4979.121B2.93%4.371Mระบบขนส่ง8
1355.694B4.85%2.284Mบริการผู้บริโภค2
379.823B0.92%620.905Kบริการการกระจายสินค้า6
12773.411B-1.07%674.448Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ63
846.266B2.01%2.324Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7342.038B-0.37%653.627Kการผลิตของผู้ผลิต34
2210.693B2.19%1.426Mอื่นๆ6
14381.603B0.78%988.865Kบริการเชิงพาณิชย์62
1248.467B1.31%297.910Kการผลิตของผู้ผลิต11
64043.645B-1.05%3.457Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
10594.962B3.95%1.420Mบริการผู้บริโภค28
2001.492B1.02%461.115Kการเงิน2
1078.533B0.73%363.433Kการผลิตของผู้ผลิต7
39.618B1.05%75.837Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
15419.600B-0.27%945.862Kแร่พลังงาน1
8802.993B-0.86%603.350Kแร่พลังงาน7
4030.260B0.77%567.512Kบริการผู้บริโภค17
342.596B0.95%1.411Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
11515.476B-1.11%238.174Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
751.975B0.42%139.226Kระบบขนส่ง8
22480.404B1.28%834.427Kบริการทางด้านเทคโนโลยี63
268.553B-0.21%26.881Kบริการเชิงพาณิชย์1
1198.403B-1.03%409.624Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
75040.141B0.85%2.277Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
31829.494B-1.40%791.364Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
15135.363B2.47%613.484Kการเงิน7
2910.262B-1.85%251.583Kบริการผู้บริโภค7
710.349B2.14%989.339Kบริการผู้บริโภค3
2872.688B1.86%1.449Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
1882.973B-2.35%378.174Kการเงิน5
416.682B-1.14%1.892Mการเงิน1
20251.046B4.70%360.780Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
34821.010B1.36%3.291Mการเงิน10
124.052B0.40%264.992Kบริการผู้บริโภค2
97.232B-0.50%11.853Kการเงิน1
75734.198B-0.03%3.384Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์85
1327.472B0.86%881.048Kการค้าปลีก7
6761.929B-0.73%3.557Mการสื่อสาร12
26632.784B-1.16%658.678Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
412105.752B-0.51%21.527Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์45
6876.346B1.03%492.002Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
11177.000B-0.34%650.541Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
256.007B1.97%2.653Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
770.399B1.86%250.189Kระบบขนส่ง5
26257.339B-1.41%1.533Mการผลิตของผู้ผลิต36
5488.997B0.41%498.965Kบริการการกระจายสินค้า22
17964.378B0.22%945.230Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ