ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
6084.145B-0.08%93.831Kบริการเชิงพาณิชย์12
9843.476B0.02%434.347Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
4000.806B-0.14%626.573Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
11504.159B0.09%62.030Kระบบขนส่ง5
16234.324B-0.31%376.438Kระบบขนส่ง7
319.330B0.49%314.757Kสาธารณูปโภค2
1088.591B-0.20%679.599Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
9786.120B-1.10%170.263Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4530.586B0.48%103.709Kการค้าปลีก4
28315.312B-1.07%396.853Kการผลิตของผู้ผลิต91
10940.784B1.57%127.113Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
3603.612B-0.80%407.374Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1980.616B-0.09%59.014Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
147921.212B-0.16%420.249Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
2475.466B-0.33%180.793Kบริการผู้บริโภค9
5034.874B0.61%151.587Kการผลิตของผู้ผลิต9
1056.782B0.21%646.318Kบริการผู้บริโภค4
7350.356B0.00%171.271Kบริการผู้บริโภค3
3581.448B0.04%136.945Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
20018.313B-0.77%466.193Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ23
108088.665B0.21%112.846Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ55
450.928B25.56%4.073Mแร่พลังงาน1
858.332B-3.00%4.589Mบริการเชิงพาณิชย์5
4583.426B1.78%60.540Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
3791.247B-1.86%670.543Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
802.077B-0.08%229.662Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
25353.755B-0.27%233.369Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
313.953B-0.51%48.910Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5564.914B0.28%834.051Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
1264.635B-0.75%58.673Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
9041.262B-0.61%44.813Kการค้าปลีก8
4570.420B-0.59%57.402Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
16471.828B-0.08%635.635Kสาธารณูปโภค3
25901.677B0.71%6.940Mการผลิตของผู้ผลิต61
85562.206B0.15%135.528Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์88
11687.854B0.56%1.092Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์51
42431.965B0.15%982.406Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์69
1497.183B0.54%168.885Kบริการการกระจายสินค้า7
940.767B-0.37%13.776Kการค้าปลีก1
60695.013B1.32%448.649Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร35
53456.182B0.28%444.485Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม60
1723.096B-0.38%128.207Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
7123.918B-0.93%874.740Kการเงิน23
24486.959B0.81%1.764Mการเงิน66
1974.764B0.72%40.113Kบริการเชิงพาณิชย์3
4808.719B-0.77%82.611Kบริการการกระจายสินค้า9
6495.624B-0.21%62.860Kการค้าปลีก4
9988.934B0.07%17.013Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
4103.552B-0.26%71.515Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
19555.687B-0.17%599.836Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
395.560B0.03%572.669Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
6740.731B-0.10%34.307Kสาธารณูปโภค14
3574.251B-0.46%545.532Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
113.274B-3.00%223.533Kการค้าปลีก1
237.116B-2.83%857.260Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3496.823B-0.54%123.019Kบริการผู้บริโภค3
56724.573B1.80%42.604Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
7975.097B-0.04%494.670Kการผลิตของผู้ผลิต10
53638.230B-0.96%568.317Kการผลิตของผู้ผลิต108
25301.749B0.85%249.617Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ47
46349.639B1.01%272.783Kบริการทางด้านเทคโนโลยี69
331.500B-0.20%1.906Kแร่พลังงาน1
1929.099B-0.82%214.069Kการค้าปลีก4
119232.668B-0.49%1.118Mบริการทางด้านเทคโนโลยี35
35236.577B0.52%770.606Kการเงิน26
6100.306B-1.12%899.794Kการเงิน11
1195.520B0.14%993.046Kอื่นๆ7
18147.591B0.37%1.144Mการเงิน4
8694.340B0.63%1.364Mการเงิน2
7435.510B0.54%460.748Kการสื่อสาร6
16266.458B-1.49%8.247Mระบบขนส่ง8
1457.199B-0.59%198.380Kบริการผู้บริโภค2
549.968B-0.58%158.236Kบริการการกระจายสินค้า6
16373.673B1.28%754.240Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
852.739B0.42%195.643Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
5889.504B0.18%1.421Mการผลิตของผู้ผลิต32
3230.474B0.83%182.038Kอื่นๆ6
24797.880B-1.16%353.043Kบริการเชิงพาณิชย์63
1438.502B-0.03%305.961Kการผลิตของผู้ผลิต11
93198.276B-2.09%1.114Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
12988.052B-0.55%179.955Kบริการผู้บริโภค29
3264.809B0.75%80.139Kการเงิน3
1545.897B1.02%161.898Kการผลิตของผู้ผลิต7
49.870B-1.63%143.456Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
33249.458B1.45%390.352Kแร่พลังงาน8
5415.790B-0.23%228.208Kบริการผู้บริโภค17
497.397B-2.35%597.023Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
11906.203B0.55%215.504Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1029.803B1.22%157.896Kระบบขนส่ง7
35912.061B-0.07%7.781Mบริการทางด้านเทคโนโลยี73
366.378B0.15%6.930Kบริการเชิงพาณิชย์1
1372.084B0.53%205.769Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
83991.533B0.47%295.903Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ71
31701.785B0.62%349.712Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
16563.795B0.68%98.079Kการเงิน7
4710.432B0.57%203.821Kบริการผู้บริโภค7
974.765B0.18%73.194Kบริการผู้บริโภค3
3747.644B-0.31%470.205Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
2567.872B1.92%559.571Kการเงิน5
2105.363B-1.02%309.688Kการเงิน2
21317.993B-0.02%39.682Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
44188.508B2.03%1.414Mการเงิน10
161.697B-1.15%82.194Kบริการผู้บริโภค2
207.095B0.29%77.580Kการเงิน1
120748.917B-1.60%2.260Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์86
1784.047B-0.69%747.203Kการค้าปลีก8
7566.711B-0.65%643.658Kการสื่อสาร12
43293.975B1.52%647.500Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
572017.375B-0.35%7.466Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
14408.619B-0.18%475.174Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
10341.762B0.01%158.535Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
347.948B0.28%166.527Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
920.768B0.62%1.055Mระบบขนส่ง5
37504.099B0.00%716.031Kการผลิตของผู้ผลิต34
6872.085B0.01%207.464Kบริการการกระจายสินค้า23
21920.289B1.55%135.138Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ