ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4110.618B-1.09%452.230Kบริการเชิงพาณิชย์11
5720.925B-2.44%666.419Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
2616.791B-1.17%520.675Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
6956.177B-1.83%70.870Kระบบขนส่ง4
10138.496B-0.96%614.940Kระบบขนส่ง7
188.185B3.21%1.097Mสาธารณูปโภค2
547.736B-1.59%305.058Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
6165.458B-2.46%433.013Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
3343.792B-3.73%702.165Kการค้าปลีก3
15186.515B-2.53%837.423Kการผลิตของผู้ผลิต91
6555.149B-3.18%423.129Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
4177.795B4.15%3.156Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1370.657B0.04%181.368Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
118588.525B0.10%1.085Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
1600.530B-0.83%6.004Mบริการผู้บริโภค9
4389.262B-1.30%2.523Mการผลิตของผู้ผลิต9
851.410B-0.93%189.592Kบริการผู้บริโภค3
6555.288B-0.05%618.376Kบริการผู้บริโภค3
2346.984B-0.79%247.913Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
10985.835B0.01%1.833Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
61741.852B-1.62%483.288Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ50
170.598B-3.44%253.592Kแร่พลังงาน1
422.266B-1.37%1.564Mบริการเชิงพาณิชย์5
3018.994B-0.19%3.321Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1563.483B-1.95%673.060Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
596.019B2.34%2.070Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
12349.245B-1.69%829.479Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
123.634B-0.28%33.127Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3569.463B-1.89%274.665Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
895.301B-1.69%268.432Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
6164.258B-2.61%99.826Kการค้าปลีก8
2939.090B0.00%442.958Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
12372.903B-1.60%2.758Mสาธารณูปโภค2
16742.566B-0.55%927.618Kการผลิตของผู้ผลิต56
54773.373B-0.55%793.973Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์90
6080.711B0.85%970.967Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์48
24789.121B0.37%1.747Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70
1291.150B-1.71%1.672Mบริการการกระจายสินค้า7
802.662B-3.00%112.646Kการค้าปลีก1
33952.117B-1.28%518.830Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
39005.448B-1.77%516.397Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
1215.139B0.10%798.296Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5399.819B-0.99%235.062Kการเงิน21
16280.094B-2.55%1.603Mการเงิน55
1792.526B5.24%5.053Mบริการเชิงพาณิชย์3
2377.853B-1.73%167.356Kบริการการกระจายสินค้า8
5765.056B-2.47%142.767Kการค้าปลีก4
9482.170B1.34%98.642Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3432.705B-1.29%296.340Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
19521.539B-1.06%101.292Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
251.517B0.54%1.548Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
4976.604B-1.49%140.686Kสาธารณูปโภค14
3312.091B0.00%440.936Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
70.102B-2.57%132.197Kการค้าปลีก1
181.895B-1.52%159.241Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
2883.504B-1.76%331.922Kบริการผู้บริโภค3
42872.333B-1.90%130.028Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
5441.984B-2.15%461.372Kการผลิตของผู้ผลิต9
31435.323B-1.70%579.044Kการผลิตของผู้ผลิต106
11792.103B-1.06%1.195Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
36933.528B0.04%1.111Mบริการทางด้านเทคโนโลยี69
299.000B-0.22%2.665Kแร่พลังงาน1
1315.327B-2.62%164.107Kการค้าปลีก4
82833.414B2.08%2.123Mบริการทางด้านเทคโนโลยี34
20986.589B-2.15%1.485Mการเงิน26
4881.505B0.06%780.114Kการเงิน11
804.755B-1.46%346.222Kอื่นๆ7
9935.465B-2.50%674.356Kการเงิน4
6921.691B-3.26%2.171Mการเงิน2
6222.966B0.52%1.057Mการสื่อสาร5
4363.520B-3.31%2.430Mระบบขนส่ง8
421.079B1.52%4.408Mบริการการกระจายสินค้า7
10925.576B2.67%2.463Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ61
801.501B-0.65%922.555Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7043.827B0.35%1.085Mการผลิตของผู้ผลิต34
1980.997B-2.55%274.804Kอื่นๆ6
13107.972B0.53%1.031Mบริการเชิงพาณิชย์61
1209.458B-1.93%431.767Kการผลิตของผู้ผลิต11
39630.608B-1.35%1.145Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11543.943B-0.63%921.419Kบริการผู้บริโภค30
1924.702B-1.75%145.816Kการเงิน2
931.550B-1.41%178.249Kการผลิตของผู้ผลิต7
38.233B1.47%704.719Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
11026.100B-2.97%688.306Kแร่พลังงาน1
8563.076B-2.08%491.942Kแร่พลังงาน7
3622.897B-1.78%270.720Kบริการผู้บริโภค17
325.498B-1.68%231.464Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
9775.062B-1.50%123.386Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
715.507B-0.47%200.775Kระบบขนส่ง8
20735.494B0.76%1.008Mบริการทางด้านเทคโนโลยี63
271.316B-0.41%29.226Kบริการเชิงพาณิชย์1
932.659B-0.65%233.821Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
68495.117B1.20%2.252Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
25997.153B-0.09%520.780Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
14480.477B-3.60%179.162Kการเงิน7
2720.478B-2.43%372.167Kบริการผู้บริโภค7
665.609B0.79%4.910Mบริการผู้บริโภค3
2849.047B-0.52%2.923Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
1437.453B-1.84%126.798Kการเงิน5
408.396B-1.71%247.836Kการเงิน1
22274.105B-0.31%147.878Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
29710.714B-2.21%1.701Mการเงิน10
103.098B-2.58%110.363Kบริการผู้บริโภค2
94.450B0.39%5.217Kการเงิน1
75192.031B-0.16%1.852Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์85
1254.251B-0.96%619.443Kการค้าปลีก7
6502.289B-1.39%1.423Mการสื่อสาร12
22548.446B-3.11%434.021Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
366969.956B-0.21%13.409Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
6293.217B-2.38%409.528Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
9847.880B-1.02%352.754Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
256.855B-0.08%663.339Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
801.735B-0.80%387.970Kระบบขนส่ง5
23707.604B-2.96%1.321Mการผลิตของผู้ผลิต36
5270.243B-0.86%3.022Mบริการการกระจายสินค้า22
16019.493B-1.31%298.947Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ