อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
3858.276B0.340.20%288.979Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ28
5179.305B2.310.37%149.109Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
6969.723B0.17-0.05%505.545Kในทางอุตสาหกรรม11
1124.198B1.59-2.04%72.829Kวัสดุพื้นฐาน7
5827.951B1.940.64%69.866Kในทางอุตสาหกรรม2
6551.201B1.01-0.98%566.027Kในทางอุตสาหกรรม7
3232.560B0.57-2.55%352.741Kในทางอุตสาหกรรม4
860.959B0.56-0.07%8.605Mวัสดุพื้นฐาน7
10516.792B1.00-1.74%830.628Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร45
4807.851B0.19-2.45%643.245Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
7434.780B4.26-1.89%204.741Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
52025.332B2.640.20%501.669Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
552.293B1.24-3.29%377.724Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
43153.217B1.58-0.30%544.420Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร110
63158.039B4.78-0.63%1.139Mไฟแนนซ์11
34526.142B0.020.46%497.998Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ48
215.775B1.98-4.27%479.539Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
2537.707B1.39-2.59%135.370Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
15224.861B2.67-1.50%305.229Kในทางอุตสาหกรรม28
1696.945B1.12-1.48%885.142Kในทางอุตสาหกรรม17
8208.840B3.08-1.85%281.864Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
4047.385B5.71-1.71%375.157Kไฟแนนซ์4
55400.273B2.39-1.35%232.806Kวัสดุพื้นฐาน82
12242.072B0.910.12%630.926Kเทคโนโลยี59
707.051B6.18-4.92%114.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
1335.677B1.21-2.10%170.839Kเทคโนโลยี18
27236.733B1.340.26%285.701Kในทางอุตสาหกรรม64
10471.610B2.90-0.58%445.858Kวัสดุพื้นฐาน31
2214.875B1.56-0.23%184.371Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
4038.642B4.64-0.45%57.907Kไฟแนนซ์2
962.847B0.41-2.40%216.023Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
2369.970B0.24-0.30%920.576Kไฟแนนซ์63
15835.623B2.36-2.35%93.546Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
1371.130B1.592.47%105.285Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
2515.637B3.44-1.47%443.669Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
1684.192B1.68-2.16%65.118Kวัสดุพื้นฐาน3
377.694B4.86-5.69%199.760Kไฟแนนซ์1
17699.024B2.31-0.70%142.791Kในทางอุตสาหกรรม6
16486.929B-1.62%1.248Mสาธารณูปโภค3
9946.669B0.90-1.95%343.749Kในทางอุตสาหกรรม67
33484.501B0.46-1.24%615.191Kเทคโนโลยี98
313.071B1.371.97%63.294Kในทางอุตสาหกรรม1
5549.204B0.37-2.49%431.822Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
1277.088B0.32-3.81%1.019Mในทางอุตสาหกรรม7
357.322B-0.61%139.186Kไฟแนนซ์2
4944.879B2.13-1.23%465.650Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร23
27198.513B1.43-0.31%220.683Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร61
11539.447B1.36-1.91%127.330Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1372.077B0.18-3.41%120.579Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
348.537B1.48-1.34%127.875Kวัสดุพื้นฐาน4
4148.281B0.31-2.55%144.215Kในทางอุตสาหกรรม10
602.851B0.090.74%204.750Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
5562.652B0.90-1.78%256.919Kในทางอุตสาหกรรม14
8219.220B1.64-0.27%240.013Kในทางอุตสาหกรรม21
1830.978B4.30-0.17%285.398Kไฟแนนซ์2
2139.781B1.99-2.76%92.262Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
584.432B3.32-3.70%142.049Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
313.348B1.54-1.36%226.561Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
12210.958B0.70-0.61%476.549Kเทคโนโลยี13
84.959B0.03%184.081Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
34417.402B1.63-1.57%151.215Kเทคโนโลยี47
3816.225B9.83-0.95%52.497Kในทางอุตสาหกรรม2
14737.063B2.68-0.71%437.807Kในทางอุตสาหกรรม93
6723.970B3.65-1.21%438.068Kบริการโทรคมนาคม2
50313.799B0.52-0.39%359.744Kเทคโนโลยี35
25957.430B3.17-1.70%602.064Kไฟแนนซ์25
1768.801B0.66-3.50%374.132Kไฟแนนซ์15
102.176B1.725.79%39.727Mไฟแนนซ์1
4399.859B0.80-1.31%2.642Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
17942.305B4.39-1.44%454.014Kไฟแนนซ์7
4460.975B0.46-2.03%1.040Mในทางอุตสาหกรรม12
152.036B1.58-1.52%17.888Kในทางอุตสาหกรรม2
5353.639B0.25-1.45%166.646Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ38
70.735B1.10%228.124Kวัสดุพื้นฐาน1
4950.950B1.04-2.86%288.489Kสาธารณูปโภค10
1623.146B1.691.00%212.578Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
3188.576B1.35-1.69%120.108Kวัสดุพื้นฐาน14
1706.475B1.62-1.78%65.112Kเทคโนโลยี8
31772.033B3.24-0.58%248.792Kพลังงาน17
162.036B7.100.64%133.351Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
2008.195B1.57-2.83%1.673Mวัสดุพื้นฐาน13
2104.007B1.45-2.76%2.755Mวัสดุพื้นฐาน13
402.170B3.11-0.58%36.030Kในทางอุตสาหกรรม3
40674.981B0.76-0.26%133.206Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร46
1744.558B1.601.92%198.331Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
68791.805B0.40-0.86%156.459Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ124
299189.257B3.220.44%9.500Mเทคโนโลยี16
7776.666B2.270.34%21.893Kวัสดุพื้นฐาน1
2464.610B2.21-0.45%228.835Kในทางอุตสาหกรรม9
17429.452B4.68-0.36%161.189Kไฟแนนซ์7
534.709B2.042.35%11.558Kไฟแนนซ์3
2252.983B1.088.64%2.455Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
869.559B3.96-1.69%232.808Kไฟแนนซ์1
1179.320B0.98-2.75%1.525Mพลังงาน9
70.192B1.80-2.63%23.724Kพลังงาน1
498.105B4.88-2.15%444.415Kไฟแนนซ์1
540.268B1.03-1.84%203.805Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
14276.498B0.91-0.70%686.235Kเทคโนโลยี86
75275.312B1.18-0.46%1.573Mเทคโนโลยี96
13548.362B0.010.24%524.204Kในทางอุตสาหกรรม16
6353.033B0.76-3.20%576.556Kเทคโนโลยี64
7623.289B1.23-2.03%581.508Kวัสดุพื้นฐาน23
2530.753B2.39-0.67%872.771Kวัสดุพื้นฐาน12
27888.003B4.01-0.31%168.570Kวัสดุพื้นฐาน60
5154.401B1.42-0.74%232.078Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
10173.498B1.30-1.59%348.718Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
12869.214B3.921.00%411.112Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
12462.274B0.15-2.29%229.333Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
114.664B3.061.24%139.456Kสาธารณูปโภค1
22173.368B4.03-2.41%556.706Kบริการโทรคมนาคม3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ