อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4966.257B1.74%144.272Kบริการเชิงพาณิชย์9
7478.764B0.01%380.967Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2018.972B0.66%332.660Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8119.289B0.14%90.836Kระบบขนส่ง4
7672.481B0.46%426.104Kระบบขนส่ง7
85.305B5.19%406.231Kสาธารณูปโภค1
523.278B0.92%2.781Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
7986.383B-0.29%307.476Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4705.356B-0.16%511.240Kการค้าปลีก3
17397.473B1.70%481.266Kการผลิตของผู้ผลิต88
8813.170B0.40%384.509Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3230.335B0.86%438.786Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1478.857B0.33%477.098Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
72883.381B2.64%319.431Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
1275.839B0.32%345.088Kบริการผู้บริโภค7
4200.841B0.00%1.376Mการผลิตของผู้ผลิต11
1238.198B-0.68%272.102Kบริการผู้บริโภค3
8812.960B1.16%571.177Kบริการผู้บริโภค3
1746.904B1.05%13.290Kการค้าปลีก2
1888.756B0.95%119.185Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7794.502B-0.08%175.230Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
64057.145B1.40%297.694Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
227.142B1.88%539.119Kแร่พลังงาน1
339.961B0.26%240.607Kบริการเชิงพาณิชย์4
1769.460B1.19%267.832Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
878.199B0.06%343.707Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
208.412B2.36%6.517Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13024.318B0.01%313.813Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
407.368B0.08%12.456Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3674.624B2.87%361.484Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
848.669B1.81%177.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10455.070B2.13%92.108Kการค้าปลีก10
3242.050B-0.42%183.884Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17652.179B0.38%654.392Kสาธารณูปโภค2
9938.778B1.86%505.367Kการผลิตของผู้ผลิต51
52843.619B2.57%436.315Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7885.330B1.06%372.226Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
13627.352B2.74%662.468Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6670.067B-0.62%1.694Mบริการการกระจายสินค้า7
682.262B-0.35%38.610Kการค้าปลีก1
23194.707B1.00%382.831Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
44519.576B0.94%395.880Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1157.380B0.55%244.514Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6674.033B0.83%98.535Kการเงิน21
20477.924B-0.86%1.102Mการเงิน56
1304.168B1.29%149.610Kบริการเชิงพาณิชย์4
2355.906B0.97%535.113Kบริการการกระจายสินค้า6
6108.094B1.39%70.559Kการค้าปลีก3
9231.749B0.02%28.033Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3731.224B0.74%93.632Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15224.411B0.24%97.323Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
241.344B0.94%20.067Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5881.014B-0.29%83.486Kสาธารณูปโภค14
2221.560B0.73%44.109Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
186.923B1.50%41.854Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4076.146B0.94%1.322Mบริการผู้บริโภค2
53145.710B1.78%249.056Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7291.060B0.36%113.118Kการผลิตของผู้ผลิต6
34337.309B1.58%538.825Kการผลิตของผู้ผลิต110
13374.077B1.86%1.005Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37305.458B0.75%154.892Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
394.550B-0.16%1.383Kแร่พลังงาน1
762.980B0.17%44.984Kการค้าปลีก5
47652.265B1.48%395.458Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26238.588B1.11%543.504Kการเงิน27
4822.253B0.06%319.789Kการเงิน10
562.084B1.17%188.514Kอื่นๆ6
15921.380B-0.00%239.658Kการเงิน4
8929.800B0.83%1.922Mการเงิน2
6530.460B0.57%449.276Kการสื่อสาร2
4476.778B0.67%669.890Kระบบขนส่ง9
280.287B1.09%1.070Mบริการการกระจายสินค้า6
8002.185B1.19%136.746Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
264.981B0.01%4.515Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6286.866B1.87%1.112Mการผลิตของผู้ผลิต31
2627.372B0.07%137.056Kอื่นๆ7
10537.238B0.94%119.914Kบริการเชิงพาณิชย์46
4582.036B1.97%743.165Kการผลิตของผู้ผลิต24
48194.366B6.33%2.285Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11393.230B1.51%420.043Kบริการผู้บริโภค32
3260.600B0.19%879.627Kการเงิน2
905.711B-1.08%39.747Kการผลิตของผู้ผลิต7
11864.500B0.00%171.542Kแร่พลังงาน1
10157.474B-0.50%220.674Kแร่พลังงาน5
3984.478B0.11%149.770Kบริการผู้บริโภค16
615.453B-0.46%5.791Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9406.801B-0.65%40.990Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1178.758B-0.15%87.669Kระบบขนส่ง8
15431.202B0.85%234.586Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
319.850B1.03%20.109Kบริการเชิงพาณิชย์1
702.471B3.86%4.357Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
23974.080B2.93%472.364Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
26424.630B2.29%930.425Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
18982.777B-1.00%139.527Kการเงิน8
2890.461B1.30%189.584Kบริการผู้บริโภค7
784.124B1.83%161.793Kบริการผู้บริโภค4
2849.843B4.17%3.413Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1812.324B0.32%114.294Kการเงิน5
483.807B-0.25%186.883Kการเงิน1
15866.924B1.65%86.932Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
39176.486B0.02%710.686Kการเงิน8
68.764B1.04%76.335Kบริการผู้บริโภค1
93.250B-0.26%17.650Kการเงิน1
81775.921B1.88%2.103Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4640.053B2.31%371.640Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
525.141B0.65%490.566Kการค้าปลีก4
6718.349B0.10%1.438Mการสื่อสาร9
27995.159B-0.68%239.137Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
427890.770B1.45%14.984Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8162.532B0.65%436.239Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
11831.000B-0.11%402.116Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
165.751B1.42%85.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
634.584B-0.15%131.125Kระบบขนส่ง4
31188.750B0.25%298.263Kการผลิตของผู้ผลิต37
8620.418B0.17%194.011Kบริการการกระจายสินค้า22
17450.263B0.86%169.568Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ