อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
3973.924B0.331.00%130.335Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ27
5785.854B2.07-1.58%130.724Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
6723.628B0.18-0.72%218.718Kในทางอุตสาหกรรม11
1277.377B1.40-0.29%53.776Kวัสดุพื้นฐาน7
6038.184B1.87-1.55%40.074Kในทางอุตสาหกรรม2
7753.184B0.85-0.93%540.927Kในทางอุตสาหกรรม7
3574.699B0.510.79%292.123Kในทางอุตสาหกรรม4
895.149B0.540.62%1.492Mวัสดุพื้นฐาน8
10848.755B0.97-0.30%488.931Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร45
5577.050B0.160.87%301.865Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
7870.425B4.03-2.23%230.491Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
53718.617B2.56-1.08%598.608Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
653.767B1.052.67%311.730Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
43432.486B1.55-1.45%292.358Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร111
73754.512B3.96-0.31%568.589Kไฟแนนซ์11
42784.958B0.010.34%283.859Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ48
207.656B2.062.16%60.247Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
2963.778B1.19-0.51%122.257Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
16441.365B2.47-0.26%130.753Kในทางอุตสาหกรรม28
1758.878B1.08-0.73%502.032Kในทางอุตสาหกรรม17
8740.791B2.910.62%218.368Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
4139.180B5.580.86%1.884Mไฟแนนซ์4
63140.545B2.10-0.67%320.027Kวัสดุพื้นฐาน82
12540.976B0.89-0.13%743.956Kเทคโนโลยี59
913.618B4.780.00%26.312Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
1401.986B1.150.37%91.971Kเทคโนโลยี17
30351.738B1.20-0.34%213.012Kในทางอุตสาหกรรม64
11500.660B2.591.09%417.865Kวัสดุพื้นฐาน30
2443.279B1.41-0.40%73.597Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
4510.123B4.160.12%38.988Kไฟแนนซ์2
1115.169B0.35-0.17%139.247Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
2545.218B0.221.63%3.362Mไฟแนนซ์64
18920.995B2.030.14%45.131Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
1466.388B1.48-1.48%380.052Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
2615.819B3.310.31%381.443Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
2040.298B1.37-1.57%81.096Kวัสดุพื้นฐาน3
446.012B4.12-0.62%49.007Kไฟแนนซ์1
19002.008B2.150.05%154.033Kในทางอุตสาหกรรม6
17297.763B0.51%707.617Kสาธารณูปโภค3
11350.101B0.79-0.49%241.538Kในทางอุตสาหกรรม68
35752.215B0.43-0.22%882.897Kเทคโนโลยี98
270.705B1.591.22%19.789Kในทางอุตสาหกรรม1
6487.487B0.32-1.12%320.108Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
1400.571B0.29-0.90%315.102Kในทางอุตสาหกรรม7
371.478B-0.17%102.211Kไฟแนนซ์2
5343.458B1.970.21%197.752Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร23
30378.438B1.25-0.65%31.186Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร61
12548.864B1.25-1.84%67.787Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1486.117B0.160.02%120.936Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
385.145B1.340.31%44.796Kวัสดุพื้นฐาน4
4292.113B0.30-0.07%66.824Kในทางอุตสาหกรรม10
663.033B0.080.26%43.730Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
6139.013B0.81-0.12%195.455Kในทางอุตสาหกรรม13
8939.445B1.29-0.17%263.245Kในทางอุตสาหกรรม20
2038.346B3.870.55%77.442Kไฟแนนซ์2
2410.809B1.76-2.13%60.292Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
689.104B2.820.86%84.059Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
356.668B1.35-0.81%178.021Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
14282.991B0.610.29%506.337Kเทคโนโลยี13
93.392B0.51%139.507Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
39037.224B1.07-1.03%68.531Kเทคโนโลยี47
3723.422B10.09-0.12%34.295Kในทางอุตสาหกรรม2
16304.201B2.420.33%412.000Kในทางอุตสาหกรรม92
7133.349B3.44-0.20%280.534Kบริการโทรคมนาคม2
48119.228B0.54-0.75%283.186Kเทคโนโลยี35
29691.704B2.77-0.10%394.782Kไฟแนนซ์25
2123.144B0.550.39%852.897Kไฟแนนซ์15
84.107B2.09-0.38%177.004Kไฟแนนซ์1
5021.360B0.65-0.48%317.838Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
21989.169B3.73-0.40%189.040Kไฟแนนซ์7
4988.433B0.401.58%1.373Mในทางอุตสาหกรรม12
173.714B1.39-0.12%7.874Kในทางอุตสาหกรรม2
6259.747B0.210.99%81.428Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ38
81.024B0.95%83.519Kวัสดุพื้นฐาน1
5696.200B0.910.25%69.641Kสาธารณูปโภค10
1860.277B1.48-1.35%74.116Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
3492.840B1.24-0.71%29.635Kวัสดุพื้นฐาน14
1911.001B1.44-0.00%86.135Kเทคโนโลยี8
34027.666B3.191.33%217.494Kพลังงาน17
169.581B6.790.47%131.550Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
2047.258B1.540.32%390.288Kวัสดุพื้นฐาน13
2165.586B1.41-0.05%6.621Mวัสดุพื้นฐาน13
422.529B2.801.70%85.767Kในทางอุตสาหกรรม3
47698.140B0.65-0.68%69.961Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร46
1788.182B1.560.89%151.141Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
77000.221B0.360.10%148.139Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ123
319094.903B3.020.86%8.974Mเทคโนโลยี16
8112.476B2.180.87%27.411Kวัสดุพื้นฐาน1
2454.870B2.340.20%108.571Kในทางอุตสาหกรรม9
20288.256B4.02-1.72%79.617Kไฟแนนซ์7
551.289B1.980.25%3.229Kไฟแนนซ์3
2369.133B1.02-0.42%275.610Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
943.075B3.650.24%71.944Kไฟแนนซ์1
1312.024B0.89-0.23%273.835Kพลังงาน8
78.505B1.61-0.27%15.205Kพลังงาน1
532.122B4.570.23%395.479Kไฟแนนซ์1
549.173B1.13-0.32%40.378Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
15646.361B0.830.81%410.822Kเทคโนโลยี86
77572.170B1.151.53%2.336Mเทคโนโลยี96
15815.805B0.01-1.75%405.817Kในทางอุตสาหกรรม16
7060.298B0.68-0.07%236.498Kเทคโนโลยี63
7268.475B1.29-0.11%664.513Kวัสดุพื้นฐาน21
2998.049B2.02-0.40%889.369Kวัสดุพื้นฐาน12
31657.635B3.41-0.30%151.121Kวัสดุพื้นฐาน60
5607.915B1.310.50%114.426Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
11613.545B1.140.19%125.094Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
12545.734B4.03-0.09%193.691Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
13663.638B0.14-1.12%207.706Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
127.813B2.74-2.06%145.361Kสาธารณูปโภค1
25001.838B3.57-1.09%403.260Kบริการโทรคมนาคม3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ