ตลาดหุ้นเกาหลี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด5.177T KRW3.79%0.44%293.715Kบริการเชิงพาณิชย์17
ยานอวกาศและการป้องกัน16.666T KRW0.94%2.83%638.418Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร4.975T KRW1.38%0.87%1.138Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ16.461T KRW2.43%0.13%63.311Kระบบขนส่ง12
สายการบิน14.85T KRW1.94%−0.54%523.419Kระบบขนส่ง7
การผลิตพลังงานทางเลือก933.958B KRW3.33%5.749Mสาธารณูปโภค4
อะลูมินั่ม2.825T KRW0.34%1.48%835.061Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
เสื้อผ้า/รองเท้า16.337T KRW2.33%2.23%285.274Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร43
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า908.644B KRW2.44%0.90%274.587Kการค้าปลีก3
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM45.251T KRW1.79%0.92%516.698Kการผลิตของผู้ผลิต94
ตลาดหลังการขายของยานยนต์7.315T KRW1.99%0.71%255.015Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์2.459T KRW3.86%0.57%151.741Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์2.127T KRW1.56%1.70%273.945Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ไบโอเทคโนโลยี109.137T KRW0.06%−0.51%219.807Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ61
การออกอากาศกระจายเสียง3.399T KRW1.48%−0.27%87.059Kบริการผู้บริโภค8
วัสดุก่อสร้าง2.973T KRW0.85%0.38%159.84Kการผลิตของผู้ผลิต11
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม416.737B KRW1.68%−0.62%156.77Kบริการผู้บริโภค3
เกมและบ่อนคาสิโน6.103T KRW1.16%−0.17%462.039Kบริการผู้บริโภค3
เคมีทางการเกษตร2.908T KRW0.88%0.61%60.77Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์33.982T KRW0.37%2.48%749.543Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
เคมีพิเศษเฉพาะ120.742T KRW1.25%3.59%703.427Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ60
ถ่านหิน282.893B KRW0.81%259.496Kแร่พลังงาน2
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์748.878B KRW0.22%0.20%189.221Kบริการเชิงพาณิชย์5
การสื่อสารคอมพิวเตอร์4.471T KRW0.95%0.71%224.083Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์3.182T KRW1.45%0.91%144.735Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์1.025T KRW1.40%−0.38%165.902Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง7.756T KRW4.38%0.50%738.768Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน25
สินค้าอุปโภคบริโภค302.689B KRW4.93%1.11%19.804Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ4.76T KRW3.34%1.28%949.51Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
บริการประมวลผลข้อมูล728.435B KRW0.40%1.83%2.742Mบริการทางด้านเทคโนโลยี4
ห้างสรรพสินค้า8.439T KRW2.78%−0.12%68.097Kการค้าปลีก10
เครือข่ายร้านยา74.463B KRW1.05%−1.86%8.523Kการค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า13.115T KRW0.19%−0.26%1.029Mสาธารณูปโภค3
เครื่องใช้ไฟฟ้า239.584T KRW0.17%1.17%255.637Kการผลิตของผู้ผลิต73
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์16.08T KRW0.96%0.53%1.288Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์57
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์18.136T KRW0.91%−0.84%684.516Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์53
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์39.121T KRW0.54%0.62%385.895Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์3.174T KRW1.40%0.50%1.811Mบริการการกระจายสินค้า13
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์265.598B KRW2.61%0.09%36.839Kการค้าปลีก1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า42.491T KRW1.80%0.71%545.004Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
วิศวกรรมและก่อสร้าง38.609T KRW1.72%0.66%729.049Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
บริการด้านสิ่งแวดล้อม2.494T KRW1.00%0.71%94.374Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง5.922T KRW6.08%1.05%183.922Kการเงิน25
กลุ่มบริษัททางการเงิน40.119T KRW3.94%0.45%557.781Kการเงิน75
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน1.295T KRW4.57%0.28%55.948Kบริการเชิงพาณิชย์4
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร734.454B KRW1.64%1.16%39.077Kบริการการกระจายสินค้า3
ค้าปลีกอาหาร5.73T KRW2.00%0.36%80.949Kการค้าปลีก2
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์4.472T KRW2.76%0.52%43.111Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม2.551T KRW1.37%0.64%75.252Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม19.59T KRW2.21%0.54%119.899Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร27
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า544.922B KRW0.64%1.34%68.087Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ5.743T KRW2.11%−0.06%107.849Kสาธารณูปโภค14
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย2.151T KRW1.91%0.29%45.231Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน121.131B KRW1.89%10.29Mการค้าปลีก1
สร้างบ้าน8.792T KRW2.31%0.83%408.343Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ3.178T KRW0.27%−0.11%183.524Kบริการผู้บริโภค3
การดูแลครัวเรือน/บุคคล23.918T KRW0.72%0.41%335.121Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร42
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม9.558T KRW4.33%3.14%2.144Mการผลิตของผู้ผลิต7
เครื่องจักรอุตสาหกรรม39.773T KRW0.72%0.66%1.038Mการผลิตของผู้ผลิต170
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม8.503T KRW2.51%0.87%218.789Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ35
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ14.792T KRW2.05%1.37%3.693Mบริการทางด้านเทคโนโลยี50
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย139.445B KRW2.21%−0.22%52.53Kการเงิน1
บริการน้ำมันครบวงจร297.7B KRW7.86%0.00%1.036Kแร่พลังงาน1
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต958.915B KRW3.35%0.14%217.511Kการค้าปลีก5
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต4.739T KRW0.70%0.94%273.208Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์32.104T KRW3.13%2.80%721.939Kการเงิน24
ผู้จัดการด้านการลงทุน1.279T KRW1.27%0.52%231.468Kการเงิน9
กองทรัสต์/กองทุนรวม5.384T KRW5.79%0.68%558.12Kอื่นๆ1
ประกันชีวิต/สุขภาพ14.98T KRW3.60%1.54%227.372Kการเงิน4
ธนาคารรายใหญ่23.979T KRW9.31%1.00%971.201Kการเงิน5
โทรคมนาคมรายใหญ่8.578T KRW5.85%0.24%931.815Kการสื่อสาร7
การขนส่งทางทะเล12.636T KRW5.44%0.07%1.258Mระบบขนส่ง8
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์2.857T KRW0.02%1.46%815.316Kบริการการกระจายสินค้า15
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์24.462T KRW0.85%1.18%599.94Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ92
บริการทางการแพทย์/พยาบาล2.092T KRW0.64%−0.51%111.579Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
การผลิตโลหะ6.919T KRW0.63%1.70%349.874Kการผลิตของผู้ผลิต29
อื่นๆ340.423B KRW−1.34%127.975Kอื่นๆ2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด59.057T KRW0.40%0.46%949.701Kบริการเชิงพาณิชย์64
การผลิตเบ็ดเตล็ด1.722T KRW2.10%1.95%133.477Kการผลิตของผู้ผลิต13
ยานพาหนะใช้มอเตอร์82.899T KRW3.63%1.04%642.573Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
ภาพยนต์/บันเทิง15.908T KRW0.33%−0.05%373.807Kบริการผู้บริโภค35
ชุดประกันภัยรวม5.874T KRW5.68%2.40%222.399Kการเงิน4
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา729.218B KRW2.13%0.43%25.486Kการผลิตของผู้ผลิต7
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน26.263T KRW2.47%1.74%554.49Kแร่พลังงาน7
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ3.986T KRW1.62%−0.19%183.629Kบริการผู้บริโภค14
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ125.838B KRW2.24%0.30%16.527Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ13.806T KRW3.02%2.20%297.912Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
การขนส่งอื่นๆ1.176T KRW1.15%−0.40%94.397Kระบบขนส่ง9
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป79.591T KRW0.49%0.25%331.113Kบริการทางด้านเทคโนโลยี125
ยาสามัญ393.147B KRW3.57%−0.14%53.219Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
ยารายใหญ่70.881T KRW0.53%−0.10%305.706Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ124
ยาอื่นๆ2.337T KRW1.09%1.40%208.161Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย13.165T KRW5.56%1.33%113.359Kการเงิน4
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร604.485B KRW2.42%−0.18%155.594Kบริการผู้บริโภค5
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์56.335B KRW−0.55%16.082Kบริการผู้บริโภค1
เยื่อกระดาษและกระดาษ2.473T KRW3.95%0.79%494.754Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์1.141T KRW3.10%0.44%50.575Kการเงิน5
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์694.025B KRW6.84%0.53%452.272Kการเงิน2
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ1.926T KRW2.04%3.63%109.656Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
ธนาคารในภูมิภาค42.904T KRW5.04%1.17%973.039Kการเงิน11