อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5044.867B1.72%95.971Kบริการเชิงพาณิชย์9
7490.443B0.20%255.637Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2053.141B0.19%239.945Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8073.375B0.70%53.579Kระบบขนส่ง4
7893.547B0.63%273.818Kระบบขนส่ง7
597.713B0.74%40.671Kสาธารณูปโภค2
530.081B0.92%1.041Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
8013.311B-0.51%195.905Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4754.226B-0.03%248.587Kการค้าปลีก3
17430.184B0.35%203.608Kการผลิตของผู้ผลิต88
8832.638B0.57%79.477Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3200.631B1.17%314.802Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1474.930B0.34%422.225Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
73219.989B1.76%198.933Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
1287.829B0.42%190.418Kบริการผู้บริโภค7
4225.918B-0.52%885.810Kการผลิตของผู้ผลิต11
1228.959B-0.85%183.109Kบริการผู้บริโภค3
8920.680B0.83%352.498Kบริการผู้บริโภค3
1748.130B0.81%6.784Kการค้าปลีก2
1916.352B0.36%80.200Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7831.750B-0.04%103.205Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
65184.300B0.63%165.495Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
228.847B2.63%377.372Kแร่พลังงาน1
342.278B0.55%141.136Kบริการเชิงพาณิชย์4
1762.949B1.17%182.132Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
896.843B0.93%204.119Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
215.178B2.62%5.450Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13248.991B0.12%204.481Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
404.488B-0.22%6.837Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3648.815B2.65%250.284Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
863.484B1.11%114.717Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10633.855B1.96%54.618Kการค้าปลีก10
3282.920B-0.84%80.548Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17268.800B0.19%358.575Kสาธารณูปโภค1
10002.164B1.11%264.856Kการผลิตของผู้ผลิต51
53344.403B1.22%234.231Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7932.541B0.68%245.682Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
13770.347B1.00%371.163Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6640.864B0.34%794.780Kบริการการกระจายสินค้า7
683.443B-0.17%24.784Kการค้าปลีก1
23435.917B0.72%247.831Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
44473.759B0.83%216.027Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
1161.988B0.45%168.646Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6626.205B-0.11%57.274Kการเงิน21
20453.501B-0.20%592.920Kการเงิน56
1277.934B1.12%91.714Kบริการเชิงพาณิชย์4
2338.898B0.80%356.912Kบริการการกระจายสินค้า6
6016.477B1.48%45.592Kการค้าปลีก3
9240.802B0.34%15.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3750.517B0.59%64.968Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15353.757B0.55%60.108Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
242.229B-0.23%12.689Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5893.162B-0.24%53.977Kสาธารณูปโภค14
2266.398B0.95%25.331Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
189.817B1.28%19.968Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4192.533B0.98%1.049Mบริการผู้บริโภค2
54488.255B1.52%157.289Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7304.921B0.40%59.504Kการผลิตของผู้ผลิต6
34896.447B1.36%276.579Kการผลิตของผู้ผลิต110
13388.999B1.19%695.064Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37360.318B0.45%89.209Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
395.850B-0.16%901แร่พลังงาน1
765.236B-0.14%24.667Kการค้าปลีก5
48773.766B1.50%222.801Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26466.604B0.64%266.580Kการเงิน27
4816.256B0.00%227.513Kการเงิน10
563.656B0.77%77.084Kอื่นๆ6
16015.386B0.08%139.203Kการเงิน4
9051.670B1.19%1.153Mการเงิน2
6529.924B0.02%262.682Kการสื่อสาร2
4540.534B0.37%351.725Kระบบขนส่ง9
281.016B1.66%759.469Kบริการการกระจายสินค้า6
8078.748B0.41%81.879Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
274.193B-0.55%4.237Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6277.486B1.28%922.500Kการผลิตของผู้ผลิต31
2641.470B-0.05%57.453Kอื่นๆ7
10581.497B0.70%67.186Kบริการเชิงพาณิชย์46
4706.666B1.77%486.297Kการผลิตของผู้ผลิต24
48449.963B1.30%546.322Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11613.626B1.31%251.182Kบริการผู้บริโภค32
3239.890B0.35%824.208Kการเงิน2
905.852B-1.12%22.904Kการผลิตของผู้ผลิต7
11952.700B0.00%87.456Kแร่พลังงาน1
10197.435B-0.38%120.920Kแร่พลังงาน5
4072.618B-0.03%94.668Kบริการผู้บริโภค16
622.939B-0.22%3.888Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9476.763B-0.15%22.708Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1205.500B-0.45%58.342Kระบบขนส่ง8
15583.852B0.73%158.348Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
328.673B0.69%13.238Kบริการเชิงพาณิชย์1
693.829B4.80%2.983Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24495.125B2.45%292.808Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
27100.784B2.23%635.636Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
19063.134B-0.82%80.215Kการเงิน8
2901.986B0.28%123.688Kบริการผู้บริโภค7
782.012B1.71%71.373Kบริการผู้บริโภค4
2826.993B3.18%2.060Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1823.367B-0.29%71.628Kการเงิน5
482.619B-0.74%107.839Kการเงิน1
15838.768B1.28%58.946Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
39546.765B0.17%347.021Kการเงิน8
69.839B0.26%43.400Kบริการผู้บริโภค1
93.127B-0.39%15.041Kการเงิน1
82216.509B1.75%1.330Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4755.987B1.89%241.572Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
544.150B0.83%359.106Kการค้าปลีก4
6655.102B0.95%814.184Kการสื่อสาร9
28297.994B-0.74%151.527Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
434511.343B0.80%9.885Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8179.225B-0.05%241.134Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
11742.600B-0.11%184.959Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
168.819B0.56%51.592Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
645.893B-0.97%90.320Kระบบขนส่ง4
31925.469B0.08%178.034Kการผลิตของผู้ผลิต38
8617.867B0.30%91.676Kบริการการกระจายสินค้า22
17429.227B0.04%92.992Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ