อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
3949.877B4.02%2.013Mบริการเชิงพาณิชย์11
5757.251B1.08%532.126Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
2451.132B1.20%1.653Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
6764.544B1.64%52.911Kระบบขนส่ง4
10090.453B0.64%508.043Kระบบขนส่ง7
185.648B2.87%4.774Mสาธารณูปโภค2
508.391B1.21%128.493Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
6243.725B2.14%363.487Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
3261.221B1.30%127.331Kการค้าปลีก3
14102.073B1.54%747.589Kการผลิตของผู้ผลิต90
6532.077B2.14%517.444Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
3924.813B1.82%287.233Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1396.186B-0.19%193.873Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
113301.968B3.52%611.350Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
1553.064B4.04%22.877Mบริการผู้บริโภค9
4923.278B-15.02%3.699Mการผลิตของผู้ผลิต9
820.197B0.97%135.149Kบริการผู้บริโภค3
6262.697B3.27%819.329Kบริการผู้บริโภค3
2200.900B1.02%186.327Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
10219.729B-0.56%912.230Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
59694.782B0.59%395.782Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ51
182.440B1.75%161.307Kแร่พลังงาน1
394.363B3.07%2.859Mบริการเชิงพาณิชย์5
2732.425B2.95%1.461Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1519.249B1.48%995.001Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
585.229B2.11%828.390Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
11839.762B1.02%604.548Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
122.545B-0.36%25.551Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3581.996B1.30%679.037Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
855.711B1.42%152.411Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
6225.700B2.25%79.867Kการค้าปลีก8
2844.720B1.90%109.955Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
12728.318B0.54%2.173Mสาธารณูปโภค2
15788.322B2.38%963.082Kการผลิตของผู้ผลิต56
52699.728B0.51%406.117Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์90
5828.498B1.77%1.206Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์48
23357.411B1.20%1.015Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70
1186.270B1.83%146.714Kบริการการกระจายสินค้า7
858.140B0.55%100.403Kการค้าปลีก1
33947.408B0.86%277.018Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
40275.198B1.57%344.636Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1167.105B0.73%280.938Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5351.612B2.20%169.825Kการเงิน23
16554.695B0.95%1.632Mการเงิน55
1546.314B1.90%443.082Kบริการเชิงพาณิชย์3
2392.450B0.86%109.793Kบริการการกระจายสินค้า8
5953.261B0.02%101.157Kการค้าปลีก4
8570.670B3.71%81.023Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3430.644B1.21%465.942Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
18810.480B1.51%80.674Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
225.311B-0.20%37.898Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
4961.850B0.48%46.331Kสาธารณูปโภค14
2902.616B0.12%222.292Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
66.813B2.46%116.524Kการค้าปลีก1
184.307B1.65%586.478Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
2877.928B3.04%486.269Kบริการผู้บริโภค3
43604.476B3.79%367.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร31
5600.062B1.81%347.865Kการผลิตของผู้ผลิต9
31172.015B0.86%490.972Kการผลิตของผู้ผลิต105
11321.932B1.13%347.910Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
38511.277B-1.10%1.350Mบริการทางด้านเทคโนโลยี69
298.350B1.53%875แร่พลังงาน1
1473.304B1.86%177.042Kการค้าปลีก5
70374.017B3.93%1.266Mบริการทางด้านเทคโนโลยี34
21002.650B0.22%12.752Mการเงิน26
4844.190B-0.12%625.903Kการเงิน11
804.431B0.78%355.464Kอื่นๆ7
9909.059B0.96%367.486Kการเงิน4
7315.877B0.04%809.264Kการเงิน2
6097.744B2.75%1.294Mการสื่อสาร5
4390.708B0.95%1.334Mระบบขนส่ง8
376.769B1.55%1.327Mบริการการกระจายสินค้า7
9838.288B0.58%507.474Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ60
769.023B2.79%1.162Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
6603.405B1.55%909.234Kการผลิตของผู้ผลิต34
1963.434B2.51%176.857Kอื่นๆ6
12462.835B2.07%530.020Kบริการเชิงพาณิชย์60
1220.022B1.66%398.375Kการผลิตของผู้ผลิต11
39556.204B0.55%871.337Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
10425.195B5.24%1.950Mบริการผู้บริโภค30
1983.973B-0.24%82.694Kการเงิน2
928.221B-0.36%225.316Kการผลิตของผู้ผลิต7
36.848B-0.38%150.730Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
10899.400B1.94%580.144Kแร่พลังงาน1
8608.070B2.06%435.915Kแร่พลังงาน7
3560.757B1.61%472.196Kบริการผู้บริโภค17
324.921B0.85%193.577Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
9270.522B4.50%655.514Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
710.179B1.38%97.848Kระบบขนส่ง8
17558.310B5.63%1.140Mบริการทางด้านเทคโนโลยี63
263.027B2.10%22.206Kบริการเชิงพาณิชย์1
911.584B1.53%903.973Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
49882.742B1.98%1.128Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ68
25696.205B1.63%538.267Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
14584.927B1.22%120.148Kการเงิน7
2599.698B3.01%340.606Kบริการผู้บริโภค7
601.571B6.00%1.286Mบริการผู้บริโภค3
2825.098B1.06%576.847Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
1447.068B0.78%96.979Kการเงิน5
403.661B2.64%243.957Kการเงิน1
20980.524B7.61%221.775Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
30317.227B0.23%1.313Mการเงิน10
104.338B2.79%136.440Kบริการผู้บริโภค2
92.757B0.39%3.812Kการเงิน1
75460.821B-0.37%2.678Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์85
1284.232B0.17%391.902Kการค้าปลีก7
6486.026B2.91%2.803Mการสื่อสาร12
22049.425B1.44%318.651Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
365820.046B0.61%13.831Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์43
6148.367B1.88%447.433Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
9936.480B1.02%266.795Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
239.644B0.53%123.307Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
719.018B2.28%283.662Kระบบขนส่ง5
24860.104B0.78%998.048Kการผลิตของผู้ผลิต36
5105.509B2.16%293.038Kบริการการกระจายสินค้า22
16486.117B1.46%473.785Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ