อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4927.315B2.431.04%146.880Kบริการเชิงพาณิชย์9
8012.403B0.40-0.70%251.052Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1966.600B0.980.12%130.830Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8394.146B1.48-1.10%48.537Kระบบขนส่ง3
7809.836B0.941.06%846.477Kระบบขนส่ง7
625.144B0.000.74%7.308Kสาธารณูปโภค2
373.647B0.961.25%74.983Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
7714.653B1.290.62%173.337Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4913.551B0.19-0.13%170.193Kการค้าปลีก3
17019.719B2.140.94%392.657Kการผลิตของผู้ผลิต88
9177.971B1.33-0.38%232.035Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
2845.523B2.941.16%223.258Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1751.766B1.27-9.95%5.618Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
67306.021B0.04-0.52%252.589Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
1197.736B0.84-2.25%722.643Kบริการผู้บริโภค7
3987.094B1.050.95%224.503Kการผลิตของผู้ผลิต11
1248.964B2.33-0.72%611.630Kบริการผู้บริโภค3
7097.460B3.191.32%228.026Kบริการผู้บริโภค2
1826.650B3.510.52%14.275Kการค้าปลีก2
1691.062B1.091.51%88.020Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7262.275B2.110.55%134.570Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
58853.747B2.370.92%245.082Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ57
208.663B0.00-2.18%928.532Kแร่พลังงาน1
324.321B0.000.38%1.038Mบริการเชิงพาณิชย์4
1801.557B0.65-0.29%221.377Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
864.332B0.64-0.64%543.233Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
164.955B0.000.22%930.670Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12905.802B3.570.40%225.889Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
381.329B0.531.91%32.913Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3572.051B1.26-0.60%133.741Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
824.243B0.542.95%422.941Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
10207.493B2.120.74%61.693Kการค้าปลีก10
3514.500B1.552.33%180.177Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
18071.300B0.001.24%1.476Mสาธารณูปโภค1
9472.806B0.870.28%399.394Kการผลิตของผู้ผลิต53
46426.283B0.630.57%532.080Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7565.499B0.500.31%507.316Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
11473.489B1.350.85%213.971Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
6951.820B0.20-2.07%1.572Mบริการการกระจายสินค้า7
712.953B5.63-1.82%93.888Kการค้าปลีก1
23653.376B1.93-0.52%364.434Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร29
42444.326B1.540.33%1.820Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1128.490B2.083.10%569.507Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6298.741B3.411.36%116.849Kการเงิน23
21599.342B3.47-0.77%1.074Mการเงิน51
1201.579B1.050.45%159.233Kบริการเชิงพาณิชย์4
2409.696B3.030.27%181.570Kบริการการกระจายสินค้า6
5724.248B1.68-1.24%100.435Kการค้าปลีก3
9134.974B1.41-0.21%31.991Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
3665.171B1.260.61%170.174Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
14751.618B1.091.09%46.804Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
238.340B1.26-0.08%68.698Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
6237.518B3.32-0.11%61.717Kสาธารณูปโภค14
1967.619B2.210.34%52.731Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
188.701B1.460.11%33.967Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3372.005B0.492.74%257.338Kบริการผู้บริโภค2
48239.286B0.67-0.19%106.649Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
7541.035B3.440.28%119.359Kการผลิตของผู้ผลิต5
34542.421B0.28-0.12%481.240Kการผลิตของผู้ผลิต106
12006.030B1.741.44%240.907Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37042.127B1.380.40%177.577Kบริการทางด้านเทคโนโลยี66
430.300B5.14-0.45%1.233Kแร่พลังงาน1
764.853B1.880.62%60.306Kการค้าปลีก5
45908.090B0.230.05%254.846Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
25421.911B3.400.67%663.221Kการเงิน27
4899.814B4.840.47%486.999Kการเงิน10
538.537B3.930.08%148.987Kอื่นๆ7
15942.947B3.701.50%327.929Kการเงิน4
9395.290B4.490.13%1.368Mการเงิน2
6701.103B4.03-0.04%678.807Kการสื่อสาร2
4478.256B0.260.15%524.444Kระบบขนส่ง9
155.960B0.001.77%248.526Kบริการการกระจายสินค้า6
7518.460B0.461.22%742.411Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
251.077B0.00-1.95%202.879Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6146.176B1.200.88%611.358Kการผลิตของผู้ผลิต32
2619.173B2.930.11%101.935Kอื่นๆ7
10414.274B2.390.46%88.797Kบริการเชิงพาณิชย์46
4637.428B1.210.82%3.258Mการผลิตของผู้ผลิต25
49895.193B2.83-0.36%980.792Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
10882.939B0.331.06%229.873Kบริการผู้บริโภค32
3278.541B6.86-0.44%136.196Kการเงิน2
908.156B2.970.70%54.452Kการผลิตของผู้ผลิต7
12834.800B5.500.34%282.151Kแร่พลังงาน1
10749.082B0.391.88%233.219Kแร่พลังงาน5
3669.349B1.960.82%97.629Kบริการผู้บริโภค15
586.322B0.40-1.05%833.533Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
8503.480B2.502.42%62.942Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1135.975B2.300.37%34.656Kระบบขนส่ง8
14607.452B0.120.48%172.844Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
346.635B1.241.43%55.117Kบริการเชิงพาณิชย์1
603.047B1.360.83%63.825Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
19795.481B0.42-0.51%308.496Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ46
26614.969B0.61-0.05%2.929Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
20425.462B4.290.55%124.323Kการเงิน8
2730.654B0.42-0.05%424.998Kบริการผู้บริโภค7
733.534B0.48-1.21%71.003Kบริการผู้บริโภค4
2881.573B1.42-1.21%1.354Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1806.435B2.11-1.96%452.307Kการเงิน5
523.035B0.000.00%294.876Kการเงิน1
13942.479B1.170.65%85.357Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
40537.053B4.60-0.04%1.104Mการเงิน8
1670.606B0.511.29%288.454Kบริการผู้บริโภค2
99.254B6.79-0.25%18.666Kการเงิน1
66470.437B1.730.02%1.734Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์77
4615.985B0.04-4.49%1.054Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
435.437B2.13-0.92%230.136Kการค้าปลีก4
6628.645B2.73-0.28%1.265Mการสื่อสาร9
27361.191B4.00-0.05%194.097Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
359448.058B2.690.79%11.131Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
7978.136B2.140.69%92.544Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
12070.900B4.18-0.31%493.920Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
160.270B0.75-0.07%108.805Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
598.956B0.253.90%184.856Kระบบขนส่ง4
31292.819B1.421.00%462.801Kการผลิตของผู้ผลิต38
8495.237B2.650.80%184.381Kบริการการกระจายสินค้า22
17655.265B4.090.46%220.066Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ