อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4991.282B-0.01%240.266Kบริการเชิงพาณิชย์9
7530.507B-0.51%278.177Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2055.322B0.20%229.720Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8083.645B1.19%86.576Kระบบขนส่ง4
8017.982B0.45%511.764Kระบบขนส่ง7
598.846B-0.29%50.032Kสาธารณูปโภค2
534.040B-1.85%4.848Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
8111.149B0.27%447.796Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4891.496B-0.45%688.909Kการค้าปลีก3
17515.810B-0.52%412.886Kการผลิตของผู้ผลิต88
8838.650B0.37%239.999Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3216.909B1.68%539.551Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1489.442B-0.83%232.728Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
73557.960B-0.94%488.889Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
1307.342B0.63%518.345Kบริการผู้บริโภค7
4259.206B-0.21%3.450Mการผลิตของผู้ผลิต11
1228.004B-0.24%107.761Kบริการผู้บริโภค3
9010.340B-0.51%413.808Kบริการผู้บริโภค3
1765.980B-0.03%12.221Kการค้าปลีก2
1890.135B0.66%196.557Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7727.142B0.07%287.821Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
63284.855B0.50%206.820Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
231.690B-0.12%515.583Kแร่พลังงาน1
349.088B-1.00%344.187Kบริการเชิงพาณิชย์4
1786.403B-0.41%378.452Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
905.546B1.44%688.318Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
221.935B-0.63%4.456Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
11224.739B-0.72%389.448Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
405.918B-0.31%15.935Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3692.343B-0.24%122.661Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
888.334B0.35%209.326Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10863.512B-0.18%74.500Kการค้าปลีก10
3296.540B-0.82%210.911Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17236.700B-0.19%624.662Kสาธารณูปโภค1
10071.493B-0.30%444.540Kการผลิตของผู้ผลิต52
52883.242B0.37%547.810Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์124
8173.778B0.73%441.681Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
13791.753B1.00%673.066Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6869.384B2.03%1.694Mบริการการกระจายสินค้า7
682.262B-0.52%42.872Kการค้าปลีก1
23215.209B-0.79%332.275Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
43899.952B0.06%407.242Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
1179.223B2.93%783.739Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6688.774B-0.90%226.336Kการเงิน21
20362.869B-0.50%1.327Mการเงิน56
1319.385B-1.69%330.139Kบริการเชิงพาณิชย์4
2360.117B0.60%98.861Kบริการการกระจายสินค้า6
6020.327B-0.37%71.541Kการค้าปลีก3
9283.106B0.44%32.049Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3774.587B-0.60%133.377Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15383.038B0.11%67.028Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
244.224B1.10%58.627Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5906.912B0.02%84.995Kสาธารณูปโภค14
2258.172B-0.97%140.338Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
192.881B0.58%33.168Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4407.462B1.32%238.025Kบริการผู้บริโภค2
56136.586B-0.15%132.123Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7326.649B0.82%151.733Kการผลิตของผู้ผลิต6
34973.249B-0.21%341.391Kการผลิตของผู้ผลิต109
13172.048B0.42%415.513Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37335.290B0.75%454.949Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
399.100B-0.32%1.776Kแร่พลังงาน1
768.921B-0.12%358.558Kการค้าปลีก5
49404.507B-0.69%277.683Kบริการทางด้านเทคโนโลยี35
26332.934B0.23%714.009Kการเงิน27
4830.783B-0.23%390.311Kการเงิน10
574.298B-0.10%327.305Kอื่นๆ6
16023.972B0.81%300.049Kการเงิน4
8862.640B0.13%1.137Mการเงิน2
6531.531B-0.14%519.708Kการสื่อสาร2
4584.680B0.06%603.422Kระบบขนส่ง9
278.556B5.63%12.255Mบริการการกระจายสินค้า6
8080.970B0.94%182.210Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
269.813B-3.42%3.338Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6305.385B1.44%670.321Kการผลิตของผู้ผลิต31
2637.385B-0.21%103.729Kอื่นๆ7
10616.166B-0.09%159.296Kบริการเชิงพาณิชย์46
4739.188B2.01%801.305Kการผลิตของผู้ผลิต24
48515.170B0.21%735.664Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11697.157B-0.99%623.938Kบริการผู้บริโภค31
3245.040B-0.60%212.433Kการเงิน2
898.276B0.46%43.140Kการผลิตของผู้ผลิต7
11776.200B0.38%712.244Kแร่พลังงาน1
10254.227B0.21%261.831Kแร่พลังงาน5
4124.048B0.14%221.555Kบริการผู้บริโภค16
619.366B-0.27%533.530Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9454.630B-0.72%36.764Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1215.767B2.03%174.360Kระบบขนส่ง8
15897.996B-1.12%256.267Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
348.526B-0.78%25.196Kบริการเชิงพาณิชย์1
652.679B0.45%363.075Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24798.740B-0.49%1.084Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
26922.643B-0.54%340.676Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
19052.691B-1.33%119.000Kการเงิน8
3010.258B0.67%822.515Kบริการผู้บริโภค7
803.437B-2.64%199.066Kบริการผู้บริโภค4
2815.126B-0.24%988.045Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1840.066B-0.08%354.395Kการเงิน5
483.807B0.49%446.961Kการเงิน1
15902.415B-0.22%74.703Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
39408.049B-0.11%1.041Mการเงิน8
69.839B0.26%23.400Kบริการผู้บริโภค1
93.127B-0.26%3.900Kการเงิน1
81569.561B-0.00%1.982Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4863.401B-1.40%642.841Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
557.679B1.27%1.268Mการค้าปลีก4
6596.021B3.23%6.792Mการสื่อสาร9
27849.244B-0.03%227.067Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
426887.070B0.97%15.658Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8132.169B-0.32%213.257Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
11868.900B-0.32%352.455Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
169.627B1.13%225.235Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
655.828B-0.51%225.455Kระบบขนส่ง4
32045.180B-0.46%553.825Kการผลิตของผู้ผลิต38
8625.121B-0.60%358.890Kบริการการกระจายสินค้า22
17355.501B-0.32%569.498Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ