ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4848.108B0.20%713.609Kบริการเชิงพาณิชย์11
6459.357B-1.13%775.021Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
2719.953B-0.43%2.617Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
7477.899B4.37%247.540Kระบบขนส่ง4
10692.643B-1.11%1.035Mระบบขนส่ง7
185.971B-2.44%426.980Kสาธารณูปโภค2
888.585B-11.72%21.096Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
6986.817B1.41%1.467Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
3277.915B1.12%268.824Kการค้าปลีก4
19120.091B-0.43%2.815Mการผลิตของผู้ผลิต91
7850.837B0.96%634.284Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
4100.654B-4.97%1.532Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1454.418B3.44%2.035Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
129390.647B-2.82%959.351Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
1764.432B2.05%21.618Mบริการผู้บริโภค9
4086.490B-1.48%1.727Mการผลิตของผู้ผลิต9
833.745B-2.60%329.583Kบริการผู้บริโภค3
6900.929B-0.97%1.158Mบริการผู้บริโภค3
2940.740B-1.90%431.998Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
14169.471B-1.86%1.311Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
86850.622B-4.55%1.028Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
192.042B-13.17%1.354Mแร่พลังงาน1
424.404B-0.71%799.308Kบริการเชิงพาณิชย์5
3938.001B1.01%2.838Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1781.980B0.81%2.159Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
597.571B-2.13%914.409Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
14595.100B-2.37%940.335Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
128.935B-1.35%32.169Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
3924.484B-0.82%808.091Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
1032.799B-4.18%319.109Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
6584.412B1.71%255.137Kการค้าปลีก8
3303.110B6.53%763.900Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
14237.818B1.86%14.326Mสาธารณูปโภค2
19711.250B-4.77%1.851Mการผลิตของผู้ผลิต58
62284.711B-3.08%972.064Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์89
6927.809B-1.53%1.273Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49
29394.461B-0.82%1.628Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70
1401.307B-2.56%420.782Kบริการการกระจายสินค้า7
748.364B-0.47%91.496Kการค้าปลีก1
42873.471B-1.59%842.314Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
44975.310B-1.62%1.140Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
1375.186B-2.36%1.427Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5579.614B-0.22%233.554Kการเงิน22
18924.508B-3.00%2.127Mการเงิน57
1778.263B-1.68%255.444Kบริการเชิงพาณิชย์3
3078.840B3.65%360.921Kบริการการกระจายสินค้า8
5725.069B1.03%281.438Kการค้าปลีก4
10206.995B-2.48%119.509Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3525.003B-0.95%431.307Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
20461.634B-0.42%196.815Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
244.057B0.53%175.030Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5407.958B-0.52%190.403Kสาธารณูปโภค14
3082.856B-1.47%271.105Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
78.120B-3.42%148.355Kการค้าปลีก1
192.162B-0.80%353.272Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3275.702B0.25%1.248Mบริการผู้บริโภค3
50909.344B2.06%379.344Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
5673.921B0.11%456.012Kการผลิตของผู้ผลิต9
37084.145B-0.85%2.872Mการผลิตของผู้ผลิต106
14046.670B-0.68%614.910Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ49
36757.237B-1.10%424.728Kบริการทางด้านเทคโนโลยี69
311.350B1.25%4.495Kแร่พลังงาน1
1399.389B0.96%125.596Kการค้าปลีก4
84435.759B-0.30%664.692Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26786.726B-1.73%1.770Mการเงิน26
5031.476B-1.55%1.249Mการเงิน11
887.218B2.49%1.542Mอื่นๆ7
15123.527B-7.82%4.867Mการเงิน4
7600.999B-1.13%1.480Mการเงิน2
6660.926B-0.75%1.123Mการสื่อสาร5
5124.861B-1.44%2.795Mระบบขนส่ง8
1421.380B-0.81%1.296Mบริการผู้บริโภค2
383.304B-5.45%1.052Mบริการการกระจายสินค้า6
12751.915B-1.48%569.303Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ63
863.294B-1.96%12.342Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7314.585B-0.71%827.174Kการผลิตของผู้ผลิต34
2259.003B0.37%390.558Kอื่นๆ6
14586.322B-0.35%1.178Mบริการเชิงพาณิชย์62
1264.795B-0.95%258.694Kการผลิตของผู้ผลิต11
63372.661B-1.54%3.581Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11013.962B-0.38%894.961Kบริการผู้บริโภค28
2021.935B-1.27%265.293Kการเงิน2
1086.353B-0.48%443.596Kการผลิตของผู้ผลิต7
40.034B-1.04%98.246Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
15377.400B-5.49%1.615Mแร่พลังงาน1
8727.644B-0.06%350.949Kแร่พลังงาน7
4061.155B0.65%1.243Mบริการผู้บริโภค17
345.861B-0.41%1.158Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
11387.665B-0.29%158.485Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
755.160B-0.50%93.200Kระบบขนส่ง8
22938.254B-1.83%555.341Kบริการทางด้านเทคโนโลยี64
268.014B-1.03%36.822Kบริการเชิงพาณิชย์1
1186.040B-0.95%451.374Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
75720.534B-2.52%1.267Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
31382.613B-1.21%970.269Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
15509.863B-0.41%378.980Kการเงิน7
2856.381B1.88%459.450Kบริการผู้บริโภค7
725.533B-4.74%5.743Mบริการผู้บริโภค3
2926.031B-0.51%1.065Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
1833.203B1.51%522.486Kการเงิน5
411.947B2.01%1.637Mการเงิน1
21203.878B-2.51%151.743Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
35842.507B-3.18%2.186Mการเงิน10
124.555B-3.52%262.525Kบริการผู้บริโภค2
95.686B0.00%11.002Kการเงิน1
75709.391B-0.95%2.187Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์85
1338.897B-0.65%753.574Kการค้าปลีก7
6712.753B-0.03%1.865Mการสื่อสาร12
26246.865B1.16%590.537Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
409995.004B-1.19%15.308Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์45
7036.974B-0.67%1.508Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
11139.000B0.11%398.441Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
261.060B0.76%1.060Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
784.728B-2.52%228.782Kระบบขนส่ง5
25886.681B3.00%3.573Mการผลิตของผู้ผลิต36
5510.299B-0.06%506.872Kบริการการกระจายสินค้า22
18004.115B-2.06%523.580Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ