อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4281.806B1.16%404.548Kบริการเชิงพาณิชย์11
6170.007B0.40%522.500Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
2565.724B3.21%5.209Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
7511.014B3.54%157.638Kระบบขนส่ง4
9802.904B1.84%3.608Mระบบขนส่ง7
160.480B-0.36%227.168Kสาธารณูปโภค2
569.293B0.13%210.143Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
7202.768B0.23%3.643Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
4113.698B-0.18%598.503Kการค้าปลีก3
15504.778B0.74%786.959Kการผลิตของผู้ผลิต89
6839.071B0.74%418.799Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
3590.394B-0.38%334.903Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1509.875B1.35%325.929Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
98846.597B2.90%1.234Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
1620.999B0.38%1.241Mบริการผู้บริโภค9
3842.794B0.63%1.099Mการผลิตของผู้ผลิต9
870.621B0.40%278.028Kบริการผู้บริโภค3
7555.437B-0.35%833.818Kบริการผู้บริโภค3
2252.047B1.19%247.392Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
9814.604B0.73%509.400Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
53886.261B2.67%724.968Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
212.068B4.50%698.295Kแร่พลังงาน1
440.036B0.06%705.126Kบริการเชิงพาณิชย์5
2787.926B3.57%8.550Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1559.580B1.31%339.674Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
652.197B-1.35%2.304Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
11565.082B1.18%778.030Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
140.625B0.23%29.960Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4050.956B0.91%543.347Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
911.274B0.27%481.754Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
7211.980B0.53%104.941Kการค้าปลีก8
3168.290B0.43%246.549Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
14576.506B1.29%2.190Mสาธารณูปโภค2
17337.662B1.10%829.437Kการผลิตของผู้ผลิต56
53209.464B0.40%668.027Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์90
6190.654B1.17%837.021Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
21889.922B1.10%1.341Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70
1310.749B1.10%577.254Kบริการการกระจายสินค้า7
684.623B1.90%118.960Kการค้าปลีก1
34229.719B1.15%555.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
41345.606B3.02%920.870Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1254.670B3.94%10.443Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5725.790B0.51%228.980Kการเงิน23
18757.575B1.10%2.217Mการเงิน55
1578.770B0.61%122.031Kบริการเชิงพาณิชย์3
2613.111B-0.18%196.529Kบริการการกระจายสินค้า8
6675.187B-0.35%221.199Kการค้าปลีก4
8023.460B0.58%57.994Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3715.334B-0.24%594.131Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
18903.343B0.41%116.144Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
236.027B0.14%126.425Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5394.377B2.01%177.942Kสาธารณูปโภค14
2902.020B-0.67%633.957Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
74.625B-1.38%252.567Kการค้าปลีก1
203.642B-0.29%277.456Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3411.668B1.54%564.486Kบริการผู้บริโภค3
47000.279B0.45%278.597Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
6198.964B-0.21%284.273Kการผลิตของผู้ผลิต9
34106.706B0.42%635.473Kการผลิตของผู้ผลิต106
11622.868B0.77%670.690Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
36648.473B2.92%578.916Kบริการทางด้านเทคโนโลยี68
336.050B1.55%2.038Kแร่พลังงาน1
1395.407B-0.40%33.565Kการค้าปลีก5
63274.494B-0.80%995.844Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
23310.696B1.45%2.206Mการเงิน26
4969.692B0.22%1.113Mการเงิน11
874.198B0.67%617.097Kอื่นๆ8
11003.980B2.18%2.152Mการเงิน4
8215.567B0.52%2.212Mการเงิน2
6563.198B0.16%1.115Mการสื่อสาร5
4647.033B1.88%4.378Mระบบขนส่ง8
387.338B0.69%904.626Kบริการการกระจายสินค้า7
10057.123B1.43%993.302Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ60
785.375B3.21%635.153Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7271.498B-1.37%693.812Kการผลิตของผู้ผลิต34
2170.389B-0.00%122.764Kอื่นๆ6
12974.396B0.82%256.734Kบริการเชิงพาณิชย์59
1240.518B1.46%340.155Kการผลิตของผู้ผลิต11
43596.872B2.08%2.020Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
10566.196B1.04%964.615Kบริการผู้บริโภค30
2241.146B-0.34%99.067Kการเงิน2
959.174B2.22%682.601Kการผลิตของผู้ผลิต7
40.173B1.03%134.065Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
10603.600B0.80%544.154Kแร่พลังงาน1
10261.793B0.53%579.866Kแร่พลังงาน7
3887.771B0.89%355.568Kบริการผู้บริโภค17
377.575B-0.42%448.393Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
10312.322B-0.44%190.416Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
729.019B0.27%48.788Kระบบขนส่ง8
17827.507B0.85%362.153Kบริการทางด้านเทคโนโลยี63
282.367B0.00%34.917Kบริการเชิงพาณิชย์1
891.370B2.57%808.119Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
46326.004B2.36%1.775Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
25350.095B4.18%1.891Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
16290.517B-0.61%208.221Kการเงิน7
2722.742B-0.92%311.284Kบริการผู้บริโภค7
633.939B0.31%209.365Kบริการผู้บริโภค3
3134.941B0.33%813.957Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1504.512B1.94%225.393Kการเงิน5
451.011B0.00%372.782Kการเงิน1
19141.206B0.56%113.473Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
33853.296B1.64%2.253Mการเงิน10
152.324B-1.11%595.179Kบริการผู้บริโภค2
94.934B0.00%6.250Kการเงิน1
77568.386B2.53%3.276Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์83
1404.038B0.05%224.438Kการค้าปลีก7
7105.864B-0.24%1.667Mการสื่อสาร12
25355.484B-0.12%1.419Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
379524.403B1.62%22.253Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
6419.681B0.58%428.280Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
11063.000B1.03%348.995Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
256.332B2.32%2.337Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
831.890B0.95%307.035Kระบบขนส่ง5
27768.208B-0.19%8.172Mการผลิตของผู้ผลิต36
5576.791B0.41%424.977Kบริการการกระจายสินค้า22
16828.340B-1.51%313.446Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ