อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4991.282B-1.58%168.255Kบริการเชิงพาณิชย์9
7530.507B-0.20%529.816Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2055.322B-1.65%422.111Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8083.645B0.57%47.479Kระบบขนส่ง4
8017.982B-2.80%662.251Kระบบขนส่ง7
598.846B-0.10%9.026Kสาธารณูปโภค2
534.040B-1.30%575.162Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
8111.149B-0.34%361.952Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4891.496B-1.03%337.290Kการค้าปลีก3
17515.810B-0.20%362.877Kการผลิตของผู้ผลิต88
8884.710B-0.22%148.457Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3216.909B0.92%332.659Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1489.442B0.26%233.878Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
73557.960B-0.46%455.418Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
1307.342B-0.93%273.005Kบริการผู้บริโภค7
4259.206B-0.57%1.571Mการผลิตของผู้ผลิต11
1228.004B0.77%2.213Mบริการผู้บริโภค3
9010.340B-1.21%399.814Kบริการผู้บริโภค3
1765.980B-0.07%10.989Kการค้าปลีก2
1890.135B-1.43%101.019Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7727.142B-0.47%230.614Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
63284.855B-1.71%322.888Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
231.690B-0.75%418.850Kแร่พลังงาน1
349.088B-0.68%295.399Kบริการเชิงพาณิชย์4
1786.403B0.37%534.924Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
905.546B-2.07%401.077Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
221.935B-3.22%3.944Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13953.120B0.70%637.530Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
405.918B0.71%30.108Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3692.343B0.69%210.297Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
888.334B-1.71%127.920Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10863.512B-1.69%93.711Kการค้าปลีก10
3296.540B-1.24%221.720Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17236.700B-0.74%895.973Kสาธารณูปโภค1
10071.493B-0.63%268.112Kการผลิตของผู้ผลิต52
52894.577B-0.97%445.030Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7994.377B-0.58%631.374Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
13791.753B-1.05%576.401Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6869.384B0.44%984.920Kบริการการกระจายสินค้า7
682.262B-0.17%41.743Kการค้าปลีก1
23215.320B-1.02%272.994Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
43899.952B-0.75%431.692Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
1179.223B-0.39%473.842Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6688.774B0.73%125.806Kการเงิน21
20362.869B0.12%1.260Mการเงิน56
1319.385B2.07%257.152Kบริการเชิงพาณิชย์4
2360.117B0.71%466.315Kบริการการกระจายสินค้า6
6020.327B1.52%95.671Kการค้าปลีก3
9283.106B-0.10%30.231Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3774.587B-0.52%120.255Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15383.038B-0.84%199.309Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
244.224B-0.38%23.601Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5906.912B-0.20%93.703Kสาธารณูปโภค14
2258.172B-1.98%82.360Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
192.881B-1.57%99.139Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4407.462B-2.78%1.131Mบริการผู้บริโภค2
56136.586B-2.46%257.283Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7326.649B-0.19%149.011Kการผลิตของผู้ผลิต6
35152.649B-1.60%381.917Kการผลิตของผู้ผลิต110
13172.048B-0.16%1.600Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37294.921B-0.22%225.178Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
399.100B-0.33%1.104Kแร่พลังงาน1
768.921B-0.29%58.712Kการค้าปลีก5
49404.507B-2.30%432.768Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26332.934B-0.86%476.028Kการเงิน27
4830.783B0.12%275.531Kการเงิน10
574.525B-0.29%141.768Kอื่นๆ6
16023.972B-0.59%254.679Kการเงิน4
8862.640B-1.35%1.703Mการเงิน2
6531.531B0.01%321.920Kการสื่อสาร2
4584.680B-1.41%574.289Kระบบขนส่ง9
278.556B-0.33%1.634Mบริการการกระจายสินค้า6
8080.976B-0.99%136.826Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
269.813B-4.49%3.336Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6305.385B0.12%445.852Kการผลิตของผู้ผลิต31
2637.385B-0.52%115.586Kอื่นๆ7
10616.197B-0.42%114.530Kบริการเชิงพาณิชย์46
4739.188B-2.68%699.471Kการผลิตของผู้ผลิต24
48515.170B-0.53%560.711Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11786.236B-1.90%732.145Kบริการผู้บริโภค32
3245.040B0.63%850.882Kการเงิน2
898.276B-0.02%45.031Kการผลิตของผู้ผลิต7
11776.200B-0.74%301.217Kแร่พลังงาน1
10254.227B-0.39%264.443Kแร่พลังงาน5
4124.048B-2.17%185.482Kบริการผู้บริโภค16
619.366B-1.24%20.854Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9454.630B-0.74%30.168Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1215.767B-2.22%99.655Kระบบขนส่ง8
15899.773B-0.97%220.421Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
348.526B-2.68%53.906Kบริการเชิงพาณิชย์1
652.679B0.94%3.669Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24798.593B-2.12%499.290Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
26922.820B-2.45%918.404Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
19052.691B-0.42%98.849Kการเงิน8
3010.258B-0.40%220.640Kบริการผู้บริโภค7
803.437B0.28%152.129Kบริการผู้บริโภค4
2815.126B0.79%1.854Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1840.066B-0.61%199.205Kการเงิน5
483.807B0.25%307.443Kการเงิน1
15902.415B0.18%116.832Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
39408.049B-0.93%586.411Kการเงิน8
69.839B-1.54%96.808Kบริการผู้บริโภค1
93.127B0.13%8.332Kการเงิน1
81569.561B-0.53%1.406Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4863.401B-2.44%590.224Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
557.679B-3.48%3.521Mการค้าปลีก4
6596.021B0.95%1.324Mการสื่อสาร9
27849.244B-1.07%241.382Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
426887.070B-1.53%10.909Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8132.169B-0.26%807.893Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
11868.900B0.75%288.371Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
169.627B-1.82%122.485Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
655.828B-1.75%164.027Kระบบขนส่ง4
32045.180B-1.10%373.234Kการผลิตของผู้ผลิต38
8625.121B0.02%367.918Kบริการการกระจายสินค้า22
17355.501B0.12%140.256Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ