อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5052.539B-0.85%131.483Kบริการเชิงพาณิชย์9
7479.574B-0.62%309.686Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2032.289B-0.37%318.104Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8130.326B4.27%201.817Kระบบขนส่ง4
7707.756B-2.17%522.590Kระบบขนส่ง7
89.737B3.70%287.657Kสาธารณูปโภค1
528.072B3.36%4.981Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
7963.623B-1.14%528.064Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4697.968B-1.85%462.875Kการค้าปลีก3
17692.531B1.31%730.843Kการผลิตของผู้ผลิต88
8848.461B-0.50%252.184Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3258.098B-0.34%213.886Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1483.752B-0.72%156.422Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
74808.669B2.11%408.161Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
1279.925B-1.66%369.779Kบริการผู้บริโภค7
4200.969B-0.45%4.015Mการผลิตของผู้ผลิต11
1229.782B-0.37%220.421Kบริการผู้บริโภค3
8915.500B-1.28%579.924Kบริการผู้บริโภค3
1765.295B-1.18%15.997Kการค้าปลีก2
1906.690B1.01%131.812Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7788.443B-1.59%290.868Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
64955.503B-1.34%254.101Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
231.406B-1.72%452.536Kแร่พลังงาน1
340.862B-3.18%1.085Mบริการเชิงพาณิชย์4
1790.548B-0.48%312.774Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
878.710B-1.06%313.441Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
213.331B-0.24%5.130Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13026.078B-0.70%478.266Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
407.678B-0.42%16.533Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3779.952B-0.92%205.665Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
864.059B-0.26%94.514Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10677.315B-1.65%88.805Kการค้าปลีก10
3228.430B-0.42%162.154Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17718.694B-1.48%1.188Mสาธารณูปโภค2
10123.367B0.80%938.766Kการผลิตของผู้ผลิต51
54199.650B-0.53%475.091Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7967.357B0.07%314.977Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
14000.658B0.44%626.505Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6628.833B-1.62%1.447Mบริการการกระจายสินค้า7
679.902B-2.08%62.691Kการค้าปลีก1
23450.176B-1.43%408.378Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
44935.715B1.10%878.314Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1163.792B-0.66%324.038Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6729.321B-0.15%128.014Kการเงิน21
20302.387B0.42%850.919Kการเงิน56
1320.954B-0.56%133.475Kบริการเชิงพาณิชย์4
2378.861B0.56%409.648Kบริการการกระจายสินค้า6
6192.854B-0.20%71.377Kการค้าปลีก3
9233.645B-0.56%35.943Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3758.763B0.28%91.752Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15260.374B0.06%167.378Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
243.621B-0.66%35.983Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5864.211B0.28%73.434Kสาธารณูปโภค14
2237.842B-0.39%50.301Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
189.733B0.81%42.382Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4114.416B-3.68%892.384Kบริการผู้บริโภค2
54093.427B-2.59%352.683Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7317.231B-0.88%191.022Kการผลิตของผู้ผลิต6
34866.973B1.50%486.380Kการผลิตของผู้ผลิต109
13623.495B-1.05%938.537Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37586.473B-0.23%163.277Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
393.900B0.99%1.858Kแร่พลังงาน1
764.260B-0.51%68.203Kการค้าปลีก5
48359.304B-0.92%324.358Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26529.832B-1.81%714.749Kการเงิน27
4825.375B-0.11%451.182Kการเงิน10
568.633B-0.29%147.303Kอื่นๆ6
15920.810B0.03%369.320Kการเงิน4
9003.720B-0.40%1.471Mการเงิน2
6567.919B-0.68%493.038Kการสื่อสาร2
4506.845B0.25%567.176Kระบบขนส่ง9
283.353B4.94%1.866Mบริการการกระจายสินค้า6
8097.342B0.88%213.174Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
269.389B-0.17%3.276Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6404.968B-0.22%454.138Kการผลิตของผู้ผลิต31
2629.126B-1.03%173.403Kอื่นๆ7
10636.349B-0.30%132.188Kบริการเชิงพาณิชย์46
4672.321B-0.88%1.020Mการผลิตของผู้ผลิต24
51244.879B2.41%2.331Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11565.129B-0.70%328.557Kบริการผู้บริโภค32
3242.220B1.11%881.017Kการเงิน2
895.925B-0.23%25.682Kการผลิตของผู้ผลิต7
11864.500B-3.35%487.393Kแร่พลังงาน1
10106.474B-2.31%415.318Kแร่พลังงาน5
3988.910B-1.51%150.816Kบริการผู้บริโภค16
612.625B-1.94%2.859Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9346.084B-1.22%39.997Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1176.969B0.16%44.996Kระบบขนส่ง8
15561.946B1.79%314.791Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
323.158B-0.17%92.907Kบริการเชิงพาณิชย์1
729.561B-1.42%1.551Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24676.706B-0.74%393.041Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
27028.719B-0.65%735.862Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
18793.139B-1.48%152.564Kการเงิน8
2927.962B3.25%259.510Kบริการผู้บริโภค7
798.506B0.17%134.985Kบริการผู้บริโภค4
2968.548B-0.09%4.591Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1818.129B-1.15%120.485Kการเงิน5
482.619B0.25%168.351Kการเงิน1
16129.179B0.36%73.170Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
39185.981B-0.92%813.119Kการเงิน8
69.481B0.77%152.408Kบริการผู้บริโภค1
93.005B0.13%11.305Kการเงิน1
83269.394B-1.82%2.466Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4747.467B-1.98%374.863Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
528.562B-1.60%391.667Kการค้าปลีก4
6725.338B-0.67%1.217Mการสื่อสาร9
27803.740B-0.58%257.023Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
434099.369B-2.38%14.562Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8215.375B-0.69%720.351Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
11818.400B-0.11%448.081Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
168.098B-0.53%89.221Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
633.661B-2.51%157.926Kระบบขนส่ง4
31267.816B-1.83%497.688Kการผลิตของผู้ผลิต37
8634.662B-0.33%289.147Kบริการการกระจายสินค้า22
17599.996B-0.61%198.359Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ