อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5009.833B-0.13%69.664Kบริการเชิงพาณิชย์9
7433.406B0.80%240.335Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2024.722B-0.50%158.757Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8477.763B-0.68%28.089Kระบบขนส่ง4
7540.250B1.45%232.861Kระบบขนส่ง7
93.061B-0.90%26.840Kสาธารณูปโภค1
545.822B0.79%1.949Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
7913.724B0.38%219.526Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4610.868B1.62%122.248Kการค้าปลีก3
18066.770B-0.49%252.066Kการผลิตของผู้ผลิต88
8804.372B-0.04%82.608Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3247.706B1.66%231.054Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1473.094B1.06%89.975Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
76392.019B-0.29%171.131Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
1258.724B0.89%99.217Kบริการผู้บริโภค7
4182.054B0.11%1.927Mการผลิตของผู้ผลิต11
1225.176B1.75%342.071Kบริการผู้บริโภค3
8800.980B-0.56%384.550Kบริการผู้บริโภค3
1744.537B0.11%5.081Kการค้าปลีก2
1925.907B-0.17%39.841Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7664.571B0.23%114.740Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
64086.200B-0.01%138.262Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
227.426B-1.29%133.465Kแร่พลังงาน1
335.856B-2.31%1.819Mบริการเชิงพาณิชย์4
1796.678B0.36%104.982Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
873.715B0.68%138.765Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
212.824B-0.05%2.044Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13228.597B0.25%185.842Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
405.949B-0.54%9.045Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3745.146B-1.29%128.708Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
861.827B0.09%40.601Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10501.509B1.17%49.265Kการค้าปลีก10
3214.810B-0.44%55.727Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17456.784B-0.39%359.959Kสาธารณูปโภค2
10204.101B-0.57%239.297Kการผลิตของผู้ผลิต51
53935.693B0.02%294.320Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7973.196B0.55%223.854Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
14061.688B0.71%232.372Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6521.462B1.54%688.551Kบริการการกระจายสินค้า7
665.737B1.71%35.912Kการค้าปลีก1
23115.948B0.92%216.984Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
45428.343B0.58%206.062Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1156.110B0.80%90.419Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6719.140B-0.39%64.768Kการเงิน21
20427.018B-0.54%443.258Kการเงิน56
1313.563B1.55%64.060Kบริการเชิงพาณิชย์4
2392.273B-0.05%98.905Kบริการการกระจายสินค้า6
6180.224B-0.99%36.788Kการค้าปลีก3
9546.517B-0.79%14.030Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3773.278B-0.27%66.620Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
14904.996B0.03%39.229Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
242.012B-0.29%18.958Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5880.610B0.14%41.681Kสาธารณูปโภค14
2229.115B1.82%578.069Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
191.266B2.36%154.520Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3963.006B2.37%823.111Kบริการผู้บริโภค2
52691.997B2.79%176.883Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7252.986B0.18%59.837Kการผลิตของผู้ผลิต6
35394.235B-2.02%243.925Kการผลิตของผู้ผลิต109
13484.451B-0.34%910.145Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
37439.603B-0.08%144.468Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
397.800B0.00%868แร่พลังงาน1
760.385B0.42%29.918Kการค้าปลีก5
47915.697B1.08%153.008Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26049.213B0.06%284.497Kการเงิน27
4820.199B0.58%128.202Kการเงิน10
566.962B0.51%52.326Kอื่นๆ6
15925.167B-1.52%197.443Kการเงิน4
8967.600B0.48%326.643Kการเงิน2
6523.361B-0.14%219.490Kการสื่อสาร2
4517.988B0.40%359.732Kระบบขนส่ง9
297.364B3.32%906.287Kบริการการกระจายสินค้า6
8168.358B1.30%596.447Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
209.689B1.59%313.556Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
6385.850B0.36%311.806Kการผลิตของผู้ผลิต31
2601.963B-0.57%70.865Kอื่นๆ7
10615.060B0.29%66.808Kบริการเชิงพาณิชย์46
4631.020B-0.47%280.461Kการผลิตของผู้ผลิต24
52480.875B-0.66%507.326Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11484.080B1.41%193.579Kบริการผู้บริโภค32
3253.700B0.71%767.212Kการเงิน2
893.832B0.55%11.553Kการผลิตของผู้ผลิต7
11467.500B0.00%157.960Kแร่พลังงาน1
9873.123B1.92%152.926Kแร่พลังงาน5
3928.857B0.61%76.360Kบริการผู้บริโภค16
600.750B-0.50%2.939Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9232.223B0.19%16.140Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1178.839B-0.87%32.197Kระบบขนส่ง8
15840.829B-0.03%117.837Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
322.607B2.10%12.247Kบริการเชิงพาณิชย์1
719.218B-1.02%1.400Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24495.917B1.39%289.319Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
26828.886B-1.72%344.049Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
18515.608B-0.75%58.179Kการเงิน8
3023.126B2.19%116.520Kบริการผู้บริโภค7
799.860B2.66%68.258Kบริการผู้บริโภค4
2965.992B-1.39%799.621Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1797.146B0.65%41.831Kการเงิน5
483.807B-0.25%73.050Kการเงิน1
16187.386B0.27%41.803Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
38826.705B-0.49%494.667Kการเงิน8
70.018B-0.54%20.201Kบริการผู้บริโภค1
93.127B1.62%5.132Kการเงิน1
81751.628B1.76%1.127Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4653.647B-1.01%322.785Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
520.090B-0.11%417.480Kการค้าปลีก4
6680.588B0.31%456.914Kการสื่อสาร9
27677.938B0.99%121.011Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
423787.505B0.84%8.858Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์57
8158.781B0.55%750.968Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
11805.700B4.29%1.048Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
167.204B0.27%45.929Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
617.782B1.45%69.141Kระบบขนส่ง4
30695.021B0.01%234.835Kการผลิตของผู้ผลิต37
8605.976B0.76%103.893Kบริการการกระจายสินค้า22
17492.665B-0.37%59.488Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ