อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
อุปกรณ์โทรคมนาคม521.873 T KRW1.85%−2.49%31.022 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
เครื่องใช้ไฟฟ้า177.091 T KRW0.26%−1.72%459.861 Kการผลิตของผู้ผลิต70
เซมิคอนดักเตอร์174.446 T KRW0.69%−4.22%5.419 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์112
ไบโอเทคโนโลยี131.119 T KRW0.09%−1.25%492.157 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ64
ยานพาหนะใช้มอเตอร์101.271 T KRW4.87%+0.20%1.57 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
เคมีพิเศษเฉพาะ87.443 T KRW0.97%−2.03%264.882 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ61
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป71.943 T KRW0.53%−0.52%551.967 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี129
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม70.602 T KRW0.72%+0.30%4.177 Mการผลิตของผู้ผลิต35
ยารายใหญ่61.084 T KRW0.57%−1.47%291.129 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ122
เครื่องจักรอุตสาหกรรม57.133 T KRW0.45%−3.15%1.173 Mการผลิตของผู้ผลิต168
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด56.3 T KRW0.54%−0.84%670.243 Kบริการเชิงพาณิชย์71
ธนาคารในภูมิภาค50.376 T KRW4.39%−0.46%916.038 Kการเงิน11
กลุ่มบริษัททางการเงิน44.22 T KRW3.23%−2.43%1.2 Mการเงิน77
วิศวกรรมและก่อสร้าง43.592 T KRW1.89%−1.33%455.789 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
เหล็ก43.436 T KRW2.74%−0.87%441.365 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน57
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM40.289 T KRW2.26%−1.10%304.468 Kการผลิตของผู้ผลิต95
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์37.62 T KRW4.00%−1.42%380.087 Kการเงิน23
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์36.812 T KRW0.46%−2.87%719.281 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์73
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า35.337 T KRW2.29%−1.50%324.169 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์33.209 T KRW0.38%−3.42%2.348 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
ธนาคารรายใหญ่29.057 T KRW6.77%−1.06%1.941 Mการเงิน5
การดูแลครัวเรือน/บุคคล27.683 T KRW0.88%−1.90%264.304 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร43
ยานอวกาศและการป้องกัน24.621 T KRW0.97%+2.26%1.489 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์20.783 T KRW0.74%−3.10%1.307 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์20.309 T KRW0.67%+0.09%1.144 Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ92
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน19.093 T KRW1.10%−0.21%542.798 Kแร่พลังงาน7
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม18.32 T KRW2.56%−1.01%166.55 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร26
ประกันชีวิต/สุขภาพ17.278 T KRW4.86%−0.74%450.582 Kการเงิน4
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ16.56 T KRW2.70%−0.10%113.075 Kระบบขนส่ง11
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ16.488 T KRW1.57%−1.84%210.171 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี54
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย15.446 T KRW5.55%+0.05%314.426 Kการเงิน4
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์15.136 T KRW0.41%−1.90%3.257 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
การขนส่งทางทะเล14.717 T KRW3.72%+5.00%10.673 Mระบบขนส่ง8
สายการบิน14.416 T KRW2.06%−1.99%541.783 Kระบบขนส่ง7
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ13.982 T KRW2.45%−0.17%1.409 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า13.707 T KRW0.18%−1.16%1.662 Mสาธารณูปโภค3
เสื้อผ้า/รองเท้า12.735 T KRW2.87%−1.39%194.643 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร43
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม11.95 T KRW3.45%−0.89%546.119 Kการผลิตของผู้ผลิต7
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย10.761 T KRW6.98%−1.16%514.419 Kการสื่อสาร2
ตลาดหลังการขายของยานยนต์10.556 T KRW1.80%−3.15%396.882 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
ภาพยนต์/บันเทิง10.554 T KRW0.55%+0.17%420.894 Kบริการผู้บริโภค33
ยาสูบ10.13 T KRW5.80%−0.22%186.686 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
โทรคมนาคมรายใหญ่8.691 T KRW5.47%−1.01%730.684 Kการสื่อสาร7
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง8.275 T KRW3.72%+0.81%950.58 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม8.156 T KRW2.67%−0.72%278.978 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ35
การผลิตโลหะ7.182 T KRW0.62%−1.44%2.785 Mการผลิตของผู้ผลิต29
สิ่งทอ7.003 T KRW1.94%−1.08%118.333 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
ห้างสรรพสินค้า6.978 T KRW3.57%−1.32%123.048 Kการค้าปลีก10
ชุดประกันภัยรวม6.749 T KRW5.96%−0.98%157.121 Kการเงิน4
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง5.994 T KRW5.84%−0.05%78.57 Kการเงิน23
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ5.925 T KRW2.77%+0.47%1.942 Mสาธารณูปโภค15
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง5.808 T KRW2.25%−0.24%381.159 Kบริการการกระจายสินค้า24
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์5.607 T KRW2.51%+1.18%123.663 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
กองทรัสต์/กองทุนรวม5.573 T KRW6.06%−0.36%838.789 Kอื่นๆ820
เกมและบ่อนคาสิโน5.138 T KRW4.26%−0.26%715.507 Kบริการผู้บริโภค3
โทรคมนาคมพิเศษ5.106 T KRW5.61%−0.29%831.964 Kการสื่อสาร5
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ4.826 T KRW1.51%−0.46%376.755 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
บริการด้านโฆษณา/การตลาด4.739 T KRW3.99%−1.64%172.583 Kบริการเชิงพาณิชย์17
การสื่อสารคอมพิวเตอร์4.715 T KRW0.89%−1.97%486.529 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ4.558 T KRW1.76%−2.09%821.789 Kการค้าปลีก17
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต4.358 T KRW1.05%−0.23%368.966 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี25
ค้าปลีกอาหาร4.171 T KRW2.92%+1.30%183.594 Kการค้าปลีก2
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์3.939 T KRW0.01%−0.56%723.903 Kบริการการกระจายสินค้า18
วัสดุก่อสร้าง3.667 T KRW4.49%+0.43%213.303 Kการผลิตของผู้ผลิต13
สร้างบ้าน3.354 T KRW0.66%+0.03%528.68 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ3.259 T KRW4.40%−0.83%277.883 Kบริการผู้บริโภค13
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ3.124 T KRW0.30%−0.34%347.594 Kบริการผู้บริโภค4
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร2.946 T KRW2.77%−0.13%2.047 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
การออกอากาศกระจายเสียง2.873 T KRW1.36%−0.73%121.713 Kบริการผู้บริโภค8
ผู้จัดการด้านการลงทุน2.779 T KRW1.36%−1.41%734.532 Kการเงิน21
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย2.711 T KRW4.75%−0.65%94.933 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์2.689 T KRW1.32%−1.99%518.87 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม2.547 T KRW1.76%+0.49%133.711 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
อะลูมินั่ม2.544 T KRW0.40%−1.75%3.318 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
บริการทางการแพทย์/พยาบาล2.301 T KRW0.57%+0.90%248.561 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
บริการด้านสิ่งแวดล้อม2.243 T KRW1.11%−1.13%42.398 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์2.207 T KRW4.38%−1.23%182.581 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์2.011 T KRW1.85%−0.52%300.174 Kบริการการกระจายสินค้า13
ยาอื่นๆ1.953 T KRW1.18%−0.99%94.941 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์1.833 T KRW1.87%−1.79%158.617 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
เยื่อกระดาษและกระดาษ1.67 T KRW2.28%−0.66%80.092 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ1.574 T KRW2.53%+0.09%110.217 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
เคมีทางการเกษตร1.557 T KRW1.45%−0.52%74.143 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน1.259 T KRW4.63%+0.57%133.014 Kบริการเชิงพาณิชย์4
การผลิตเบ็ดเตล็ด1.247 T KRW2.75%−0.66%84.477 Kการผลิตของผู้ผลิต12
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์1.123 T KRW2.75%+1.02%116.638 Kการเงิน5
การขนส่งอื่นๆ1.112 T KRW1.65%+0.64%83.575 Kระบบขนส่ง9
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า995.008 B KRW1.67%−0.97%510.664 Kการค้าปลีก4
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต880.574 B KRW3.39%−1.18%84.303 Kการค้าปลีก7
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์805.315 B KRW0.49%−2.34%213.646 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา684.408 B KRW2.16%−2.39%34.682 Kการผลิตของผู้ผลิต7
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร658.17 B KRW2.54%−1.07%34.47 Kบริการการกระจายสินค้า4
การผลิตพลังงานทางเลือก612.012 B KRW−2.82%1.077 Mสาธารณูปโภค4
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์598.264 B KRW7.17%−0.36%161.314 Kการเงิน3
อื่นๆ593.079 B KRW−6.38%667.738 Kอื่นๆ2
บริการประมวลผลข้อมูล559.391 B KRW−4.06%248.194 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม546.734 B KRW1.53%−1.44%4.023 Mบริการผู้บริโภค3
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์509.854 B KRW0.36%−0.02%99.169 Kบริการเชิงพาณิชย์5
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร474.856 B KRW−1.55%97.946 Kบริการผู้บริโภค5
ร้านอาหาร452.151 B KRW2.43%−0.66%29.594 Kบริการผู้บริโภค2