อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4978.757B2.40-1.00%288.066Kบริการเชิงพาณิชย์9
7955.984B0.410.13%383.764Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1968.973B0.980.47%186.241Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8302.085B1.490.80%91.032Kระบบขนส่ง4
7892.636B0.930.12%635.936Kระบบขนส่ง7
629.776B0.000.92%11.147Kสาธารณูปโภค2
378.326B0.951.18%190.326Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
7762.277B1.281.11%279.376Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4907.265B0.19-1.13%528.664Kการค้าปลีก3
17179.584B2.121.30%696.018Kการผลิตของผู้ผลิต88
9142.705B1.331.30%333.793Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
2878.562B2.91-0.83%511.684Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1577.527B1.412.05%2.602Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
66734.388B0.041.76%454.942Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
1170.833B0.860.72%473.868Kบริการผู้บริโภค7
4024.789B1.042.02%634.727Kการผลิตของผู้ผลิต11
1239.964B2.340.63%371.727Kบริการผู้บริโภค3
7190.920B3.151.35%466.751Kบริการผู้บริโภค2
1836.232B3.490.26%47.029Kการค้าปลีก2
1716.592B1.071.23%96.433Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7301.882B2.101.35%423.429Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
59392.564B2.350.97%345.394Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ57
204.115B0.005.71%9.994Mแร่พลังงาน1
325.540B0.000.67%667.021Kบริการเชิงพาณิชย์4
1796.307B0.650.32%362.545Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
858.821B0.640.66%346.587Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
165.322B0.000.56%762.599Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12957.537B3.561.26%475.847Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
388.597B0.522.84%32.624Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3550.653B1.271.08%153.002Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
848.529B0.53-1.49%1.126Mบริการทางด้านเทคโนโลยี4
10282.561B2.101.12%131.309Kการค้าปลีก10
3596.230B1.52-1.14%212.244Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
18296.000B0.00-2.98%3.668Mสาธารณูปโภค1
9499.474B0.871.57%728.729Kการผลิตของผู้ผลิต53
46692.764B0.640.85%628.121Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7589.170B0.511.13%363.444Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
11571.488B1.343.55%739.327Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
6807.920B0.201.12%2.349Mบริการการกระจายสินค้า7
699.968B5.73-0.17%116.599Kการค้าปลีก1
23531.390B1.940.48%751.070Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร29
42581.965B1.541.67%894.393Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1163.430B2.011.42%882.129Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6384.467B3.372.12%193.185Kการเงิน23
21433.110B3.501.26%2.148Mการเงิน50
1206.972B1.05-0.76%310.163Kบริการเชิงพาณิชย์4
2416.313B3.021.52%523.351Kบริการการกระจายสินค้า6
5653.030B1.700.18%113.896Kการค้าปลีก3
9115.431B1.410.11%70.088Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
3687.497B1.260.36%167.614Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
14911.804B1.080.43%75.535Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
238.161B1.260.72%49.804Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
6230.778B3.330.23%153.584Kสาธารณูปโภค14
1974.246B2.201.47%85.366Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
188.910B1.460.29%39.427Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3464.360B0.480.39%382.868Kบริการผู้บริโภค2
48147.651B0.671.13%146.842Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
7561.936B3.431.67%273.696Kการผลิตของผู้ผลิต5
34499.474B0.281.21%408.602Kการผลิตของผู้ผลิต106
12179.040B1.721.01%329.694Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37194.349B1.370.31%236.492Kบริการทางด้านเทคโนโลยี66
428.350B5.161.52%2.219Kแร่พลังงาน1
769.622B1.870.13%65.729Kการค้าปลีก5
45928.880B0.230.58%550.358Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
25593.414B3.381.41%1.134Mการเงิน27
4922.611B4.820.54%1.151Mการเงิน10
538.992B3.931.43%154.332Kอื่นๆ7
16182.279B3.650.60%689.094Kการเงิน4
9407.130B4.493.71%2.705Mการเงิน2
6698.534B4.030.18%1.738Mการสื่อสาร2
4485.104B0.260.10%740.214Kระบบขนส่ง9
158.727B0.000.99%291.825Kบริการการกระจายสินค้า6
7610.177B0.460.16%322.448Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
249.103B0.000.36%361.661Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6200.415B1.191.84%491.588Kการผลิตของผู้ผลิต32
2622.099B2.921.46%195.155Kอื่นๆ7
10458.353B2.380.08%184.662Kบริการเชิงพาณิชย์45
4675.505B1.200.05%2.607Mการผลิตของผู้ผลิต25
49714.447B2.841.17%3.943Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
10992.763B0.320.65%331.837Kบริการผู้บริโภค32
3264.154B6.891.13%361.904Kการเงิน2
914.486B2.951.38%51.999Kการผลิตของผู้ผลิต7
12878.900B5.481.03%639.388Kแร่พลังงาน1
10951.278B0.382.86%465.746Kแร่พลังงาน5
3699.450B1.95-0.19%114.089Kบริการผู้บริโภค15
580.169B0.404.43%15.510Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
8708.861B2.441.76%70.855Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1140.174B2.30-0.86%43.806Kระบบขนส่ง8
14677.601B0.121.86%311.193Kบริการทางด้านเทคโนโลยี56
351.587B1.22-5.63%297.380Kบริการเชิงพาณิชย์1
608.031B1.350.59%88.216Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
19693.976B0.422.55%555.260Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ46
26601.963B0.610.86%1.154Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
20538.425B4.275.01%361.476Kการเงิน8
2729.292B0.423.48%1.241Mบริการผู้บริโภค7
724.678B0.491.08%61.584Kบริการผู้บริโภค4
2846.670B1.441.89%4.605Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1771.058B2.151.12%302.923Kการเงิน5
523.035B0.000.23%294.674Kการเงิน1
14032.763B1.16-1.18%168.860Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
40521.410B4.611.22%1.914Mการเงิน8
1692.086B0.500.50%589.228Kบริการผู้บริโภค2
99.009B6.810.37%27.612Kการเงิน1
66485.118B1.733.17%4.468Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์77
4408.864B0.042.60%1.158Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
431.425B2.151.43%174.205Kการค้าปลีก4
6610.225B2.741.37%2.539Mการสื่อสาร9
27348.701B4.001.67%477.655Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
362298.175B2.672.64%28.454Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8033.467B2.120.46%83.239Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
12033.000B4.200.63%741.192Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
160.152B0.751.57%205.438Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
622.314B0.240.63%265.076Kระบบขนส่ง4
31605.679B1.400.81%657.243Kการผลิตของผู้ผลิต38
8562.859B2.631.33%1.069Mบริการการกระจายสินค้า22
17735.797B4.07-0.61%389.534Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ