อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4993.984B-0.05%242.197Kบริการเชิงพาณิชย์9
7569.215B-0.51%278.017Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2051.430B0.19%230.586Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
7989.805B1.17%86.025Kระบบขนส่ง4
7972.966B0.44%508.581Kระบบขนส่ง7
600.683B-0.31%48.640Kสาธารณูปโภค2
349.634B-3.53%7.064Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
8091.204B0.23%439.763Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4913.917B-0.46%689.088Kการค้าปลีก3
17610.807B-0.54%410.685Kการผลิตของผู้ผลิต88
8807.204B0.36%241.145Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3164.150B1.67%544.286Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1501.936B-0.83%233.199Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
74327.602B-1.04%471.323Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
1299.282B0.62%515.786Kบริการผู้บริโภค7
4268.840B-0.23%3.422Mการผลิตของผู้ผลิต11
1230.952B-0.24%107.883Kบริการผู้บริโภค3
9056.720B-0.51%414.461Kบริการผู้บริโภค3
1766.522B-0.03%12.233Kการค้าปลีก2
1879.932B0.54%189.636Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7723.026B0.05%287.005Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
62983.072B0.48%206.715Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
231.974B-0.12%515.583Kแร่พลังงาน1
352.644B-1.01%343.182Kบริการเชิงพาณิชย์4
1794.358B-0.44%381.390Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
893.550B1.34%669.811Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
223.349B-0.63%4.469Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
11308.883B-0.74%388.999Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน29
407.182B-0.31%15.953Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3701.575B-0.25%122.798Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
885.409B0.33%206.577Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10883.850B-0.19%74.109Kการค้าปลีก10
3323.790B-0.82%210.911Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17268.800B-0.19%624.662Kสาธารณูปโภค1
10104.714B-0.33%441.626Kการผลิตของผู้ผลิต52
52698.089B0.35%548.779Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์124
8119.605B0.67%437.249Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
13855.099B0.94%667.331Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
6733.719B2.01%1.691Mบริการการกระจายสินค้า7
685.804B-0.52%42.872Kการค้าปลีก1
23400.194B-0.79%332.455Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
43876.361B0.05%407.570Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
1146.348B2.87%775.046Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6751.431B-0.93%220.300Kการเงิน21
20466.089B-0.50%1.326Mการเงิน56
1342.419B-1.72%328.237Kบริการเชิงพาณิชย์4
2346.202B0.59%98.960Kบริการการกระจายสินค้า6
6043.063B-0.38%71.677Kการค้าปลีก3
9044.822B0.43%32.452Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
3797.995B-0.62%132.676Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15568.087B0.09%66.019Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
241.630B1.07%57.917Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5905.864B0.02%85.012Kสาธารณูปโภค14
2280.506B-0.98%139.681Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
191.773B0.58%33.259Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4350.200B1.32%237.975Kบริการผู้บริโภค2
56221.827B-0.15%132.329Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7267.538B0.81%151.705Kการผลิตของผู้ผลิต6
34852.021B-0.23%337.338Kการผลิตของผู้ผลิต108
13121.979B0.38%412.157Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37059.732B0.74%470.633Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
400.400B-0.32%1.776Kแร่พลังงาน1
769.879B-0.12%357.802Kการค้าปลีก5
49751.833B-0.71%277.966Kบริการทางด้านเทคโนโลยี35
26273.666B0.23%714.138Kการเงิน27
4842.258B-0.24%390.077Kการเงิน10
574.996B-0.12%323.158Kอื่นๆ6
15895.992B0.80%298.581Kการเงิน4
8850.800B0.13%1.137Mการเงิน2
6540.844B-0.14%519.092Kการสื่อสาร2
4582.253B0.05%604.472Kระบบขนส่ง9
264.092B5.48%11.674Mบริการการกระจายสินค้า6
8008.158B0.89%182.399Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
274.560B-3.42%3.289Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
7099.789B1.23%601.126Kการผลิตของผู้ผลิต33
2643.101B-0.22%103.430Kอื่นๆ7
10627.864B-0.13%156.740Kบริการเชิงพาณิชย์46
4646.238B1.94%789.119Kการผลิตของผู้ผลิต24
48416.415B0.20%735.178Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11815.579B-1.00%618.850Kบริการผู้บริโภค31
3264.590B-0.60%212.427Kการเงิน2
894.269B0.45%42.594Kการผลิตของผู้ผลิต7
11732.100B0.38%712.244Kแร่พลังงาน1
10232.658B0.21%261.784Kแร่พลังงาน5
4119.570B0.11%208.231Kบริการผู้บริโภค16
621.032B-0.27%534.815Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
8846.899B-0.87%30.394Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1192.477B1.95%172.922Kระบบขนส่ง8
16086.699B-1.19%255.593Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
351.283B-0.78%25.196Kบริการเชิงพาณิชย์1
649.782B0.45%360.175Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24929.096B-0.52%1.091Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
27072.958B-0.56%342.541Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
19310.489B-1.34%119.136Kการเงิน8
2987.941B0.66%814.662Kบริการผู้บริโภค7
825.375B-2.66%199.895Kบริการผู้บริโภค4
2817.213B-0.24%984.744Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1841.628B-0.08%356.141Kการเงิน5
481.430B0.49%446.961Kการเงิน1
15938.176B-0.22%74.685Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
39453.094B-0.11%1.042Mการเงิน8
69.660B0.26%23.400Kบริการผู้บริโภค1
93.372B-0.26%3.900Kการเงิน1
81588.914B-0.01%1.984Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4932.646B-1.40%643.093Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
550.910B1.23%1.228Mการค้าปลีก4
6390.485B3.22%6.777Mการสื่อสาร9
27857.104B-0.03%227.284Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
422795.685B0.97%15.655Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8158.483B-0.33%211.258Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
11906.800B-0.32%352.455Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
167.732B1.13%224.421Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
659.247B-0.52%224.362Kระบบขนส่ง4
32195.977B-0.47%551.711Kการผลิตของผู้ผลิต38
8677.928B-0.61%362.502Kบริการการกระจายสินค้า22
17413.255B-0.33%547.787Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ