อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
3829.159B0.45-0.37%140.536Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ27
5206.867B2.43-1.20%154.137Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
6896.257B0.50-2.81%683.686Kในทางอุตสาหกรรม10
1358.515B1.24-2.16%129.268Kวัสดุพื้นฐาน7
4838.322B2.57-1.95%144.841Kในทางอุตสาหกรรม2
7945.242B0.92-3.02%724.572Kในทางอุตสาหกรรม7
604.485B1.63-1.63%300.072Kในทางอุตสาหกรรม3
650.158B0.46-1.76%2.656Mวัสดุพื้นฐาน7
10270.631B1.05-2.10%229.650Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร42
6546.518B0.14-1.16%409.044Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
8919.773B3.56-0.23%305.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
48164.940B2.95-0.34%446.813Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
782.785B1.59-0.41%56.595Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
41196.324B1.87-0.97%322.882Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร108
72957.380B4.14-1.54%1.169Mไฟแนนซ์10
51817.556B0.01-1.15%506.584Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ45
170.908B2.50-0.50%2.775Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
3414.575B1.19-0.90%142.878Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
16804.277B2.38-0.43%158.662Kในทางอุตสาหกรรม27
1754.103B1.280.27%596.680Kในทางอุตสาหกรรม17
9710.325B2.61-1.79%411.235Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
3647.509B5.740.97%836.815Kไฟแนนซ์4
170.789B-1.60%518.067Kพลังงาน3
66287.644B1.961.89%317.646Kวัสดุพื้นฐาน78
10365.776B1.12-1.41%707.775Kเทคโนโลยี61
1326.753B3.29-3.20%103.909Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
1636.361B1.18-0.87%407.996Kเทคโนโลยี18
32588.450B1.36-1.92%398.885Kในทางอุตสาหกรรม65
12733.635B2.530.31%567.759Kวัสดุพื้นฐาน30
2314.434B0.68-1.23%138.225Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
4285.767B4.63-0.24%89.165Kไฟแนนซ์2
1109.608B0.35-1.55%732.364Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
2348.221B0.32-1.76%371.034Kไฟแนนซ์63
21858.740B1.32-2.10%235.153Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
1601.154B1.36-1.53%47.076Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
2504.284B3.52-2.24%432.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1855.557B2.77-2.36%163.278Kวัสดุพื้นฐาน3
466.125B4.343.70%132.755Kไฟแนนซ์1
21957.282B1.92-0.89%199.126Kในทางอุตสาหกรรม6
21585.981B-1.44%1.729Mสาธารณูปโภค3
14482.360B0.71-0.65%586.543Kในทางอุตสาหกรรม72
35028.455B0.462.75%1.160Mเทคโนโลยี100
207.981B2.06-2.12%31.141Kในทางอุตสาหกรรม1
7756.841B0.36-0.23%768.309Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร29
1264.429B1.80-1.37%1.035Mในทางอุตสาหกรรม7
332.478B0.30-0.72%418.371Kไฟแนนซ์2
6075.572B1.78-1.76%432.775Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร24
40124.790B1.17-1.63%108.287Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร61
14480.219B1.25-1.98%95.174Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1371.314B0.31-2.75%371.901Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
821.210B1.14-1.45%123.591Kวัสดุพื้นฐาน5
5165.221B0.25-1.86%81.763Kในทางอุตสาหกรรม10
847.772B0.04-2.18%158.511Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ4
5820.226B1.04-1.22%767.507Kในทางอุตสาหกรรม14
9377.395B1.39-1.33%439.959Kในทางอุตสาหกรรม20
2895.447B2.61-0.52%168.119Kไฟแนนซ์3
2948.222B1.52-2.00%104.821Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
626.005B3.191.88%175.371Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
352.817B0.95-2.18%308.406Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
15613.686B0.95-3.85%1.422Mเทคโนโลยี13
123.981B-1.54%1.377Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
44109.190B1.25-0.39%154.495Kเทคโนโลยี49
3738.360B10.03-1.01%67.694Kในทางอุตสาหกรรม2
16640.149B2.15-0.35%710.756Kในทางอุตสาหกรรม96
7269.333B3.71-0.71%421.644Kบริการโทรคมนาคม3
45828.333B0.55-0.08%238.038Kเทคโนโลยี36
27574.646B3.130.04%743.595Kไฟแนนซ์26
1794.998B0.54-2.40%1.508Mไฟแนนซ์14
101.158B1.11-1.55%94.048Kไฟแนนซ์2
6179.126B0.59-2.29%927.146Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
23664.274B3.59-0.99%276.925Kไฟแนนซ์6
4580.703B0.41-1.02%769.182Kในทางอุตสาหกรรม12
175.642B1.37-0.50%33.438Kในทางอุตสาหกรรม2
6388.524B0.22-0.77%395.684Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ38
83.082B-1.55%183.064Kวัสดุพื้นฐาน1
6306.954B2.72-1.00%150.713Kสาธารณูปโภค10
2312.514B1.19-0.56%402.596Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
3764.318B1.24-2.20%133.151Kวัสดุพื้นฐาน15
1185.692B2.07-0.28%803.650Kเทคโนโลยี8
38060.050B2.83-0.26%256.275Kพลังงาน18
928.629B1.64-0.40%195.314Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2027.607B1.84-1.39%594.374Kวัสดุพื้นฐาน13
1948.017B2.00-0.78%400.916Kวัสดุพื้นฐาน14
446.649B2.51-1.11%52.154Kในทางอุตสาหกรรม3
54925.757B0.55-1.90%294.860Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร45
2384.915B1.59-1.36%78.629Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
101794.525B0.30-1.69%171.917Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ128
300550.540B3.204.06%20.939Mเทคโนโลยี15
8156.662B2.38-0.43%30.586Kวัสดุพื้นฐาน1
1445.335B2.03-0.84%107.727Kในทางอุตสาหกรรม6
24862.062B3.27-2.97%123.691Kไฟแนนซ์7
737.391B1.710.32%13.774Kไฟแนนซ์3
4092.502B0.51-1.85%530.144Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
1078.621B2.93-0.85%152.990Kไฟแนนซ์1
1536.594B0.75-3.36%406.043Kพลังงาน9
81.818B1.42-2.49%186.999Kพลังงาน1
634.172B4.212.87%738.747Kไฟแนนซ์1
680.428B0.84-1.22%1.036Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
16595.353B1.16-0.08%788.012Kเทคโนโลยี80
72224.820B1.255.45%6.977Mเทคโนโลยี96
18975.071B0.16-0.84%689.821Kในทางอุตสาหกรรม17
6284.597B0.83-0.89%385.144Kเทคโนโลยี61
7252.252B1.681.77%388.287Kวัสดุพื้นฐาน21
3252.313B1.80-1.31%255.084Kวัสดุพื้นฐาน12
34659.153B2.99-0.22%234.876Kวัสดุพื้นฐาน61
6013.194B1.11-0.74%285.144Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
13867.657B1.13-2.53%240.448Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
13650.050B3.70-1.87%347.349Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
16406.787B0.32-1.33%342.332Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
130.794B2.68-0.54%198.451Kสาธารณูปโภค1
25077.005B3.56-0.92%451.989Kบริการโทรคมนาคม3
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ