อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4948.217B2.420.40%212.683Kบริการเชิงพาณิชย์9
7981.444B0.410.19%376.459Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2021.349B0.950.91%203.519Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8454.083B1.471.02%55.815Kระบบขนส่ง4
7974.778B0.920.93%652.959Kระบบขนส่ง7
637.881B0.000.36%11.151Kสาธารณูปโภค2
380.144B0.94-0.69%279.436Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
7866.017B1.270.25%224.260Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4889.216B0.190.83%326.800Kการค้าปลีก3
17368.497B2.10-0.18%468.696Kการผลิตของผู้ผลิต88
9386.422B1.301.36%194.793Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
2793.254B3.00-2.12%691.659Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1631.427B1.361.36%1.211Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
68685.977B0.041.09%303.606Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
1179.682B0.850.06%438.780Kบริการผู้บริโภค7
4110.211B1.010.10%334.788Kการผลิตของผู้ผลิต11
1248.071B2.330.04%328.543Kบริการผู้บริโภค3
7438.670B3.042.06%303.316Kบริการผู้บริโภค2
1853.743B3.460.70%31.901Kการค้าปลีก2
1743.987B1.060.37%92.826Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7524.106B2.041.71%492.003Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
60534.810B2.310.96%260.980Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ57
224.015B0.003.82%3.941Mแร่พลังงาน1
334.237B0.002.00%1.349Mบริการเชิงพาณิชย์4
1797.085B0.65-0.21%296.642Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
854.680B0.64-1.12%351.403Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
167.096B0.000.51%646.866Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13450.877B3.432.55%422.431Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
402.104B0.500.63%21.840Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3625.048B1.241.01%153.951Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
852.707B0.522.03%852.990Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
10478.950B2.060.82%84.877Kการค้าปลีก10
3582.610B1.520.77%108.166Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17750.300B0.000.00%2.489Mสาธารณูปโภค1
9684.481B0.850.43%536.586Kการผลิตของผู้ผลิต53
47493.993B0.630.88%607.627Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7812.699B0.491.83%1.388Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
12241.288B1.212.31%1.118Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
6855.414B0.20-0.34%1.882Mบริการการกระจายสินค้า7
727.117B5.524.05%130.012Kการค้าปลีก1
23719.055B1.930.33%346.958Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
43814.855B1.491.23%727.675Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1169.627B2.00-0.82%423.570Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6624.923B3.251.63%192.657Kการเงิน23
22390.831B3.353.12%1.361Mการเงิน52
1198.889B1.050.09%193.649Kบริการเชิงพาณิชย์4
2473.775B2.950.85%151.743Kบริการการกระจายสินค้า6
5724.968B1.681.09%106.770Kการค้าปลีก3
9169.086B1.410.49%41.181Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
3716.314B1.250.43%498.083Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15228.329B1.061.72%84.467Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
242.425B1.231.07%51.832Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
6315.216B3.281.16%149.511Kสาธารณูปโภค14
2048.429B2.122.28%92.733Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
189.539B1.460.04%68.521Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3534.967B0.471.65%452.699Kบริการผู้บริโภค2
48614.056B0.66-0.10%241.938Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
7813.167B3.321.63%200.818Kการผลิตของผู้ผลิต5
35075.305B0.270.42%261.314Kการผลิตของผู้ผลิต107
12455.484B1.681.28%267.806Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37531.576B1.360.61%218.002Kบริการทางด้านเทคโนโลยี66
434.850B5.080.00%899แร่พลังงาน1
766.915B1.87-0.43%82.425Kการค้าปลีก5
46454.329B0.230.52%319.532Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
26621.583B3.252.59%1.383Mการเงิน27
4942.861B5.07-0.12%289.579Kการเงิน10
569.165B3.724.15%545.839Kอื่นๆ7
16715.455B3.532.69%620.282Kการเงิน4
10039.080B4.202.90%2.303Mการเงิน2
6735.948B4.000.33%881.402Kการสื่อสาร2
4565.600B0.251.69%1.093Mระบบขนส่ง9
168.408B0.005.10%4.664Mบริการการกระจายสินค้า6
7660.050B0.460.48%240.703Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
253.588B0.00-0.89%202.388Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6390.634B1.151.32%358.634Kการผลิตของผู้ผลิต32
2709.190B2.831.83%159.529Kอื่นๆ7
10456.388B2.38-0.09%140.866Kบริการเชิงพาณิชย์46
4671.038B1.21-0.13%3.129Mการผลิตของผู้ผลิต25
50361.236B2.810.14%986.631Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11203.815B0.321.37%313.383Kบริการผู้บริโภค32
3376.874B6.662.33%365.256Kการเงิน2
932.059B2.900.54%70.991Kการผลิตของผู้ผลิต7
13099.400B5.390.68%312.926Kแร่พลังงาน1
11258.496B0.37-0.05%288.394Kแร่พลังงาน5
3723.015B1.940.83%138.778Kบริการผู้บริโภค15
603.970B0.39-0.25%2.703Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
8890.060B2.390.35%46.302Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1139.854B2.300.84%31.020Kระบบขนส่ง8
15065.208B0.120.81%373.520Kบริการทางด้านเทคโนโลยี56
332.880B1.290.33%52.783Kบริการเชิงพาณิชย์1
619.906B1.321.36%102.870Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
20283.230B0.410.39%421.311Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ46
27063.151B0.600.90%1.356Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
21719.735B4.030.72%191.468Kการเงิน8
2752.183B0.42-2.47%752.990Kบริการผู้บริโภค7
751.779B0.472.64%100.042Kบริการผู้บริโภค4
2954.278B1.392.10%2.009Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1800.032B2.110.53%279.024Kการเงิน5
527.790B0.000.68%566.721Kการเงิน1
13917.442B1.170.37%195.364Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
42244.483B4.422.99%1.501Mการเงิน8
1721.175B0.491.21%445.845Kบริการผู้บริโภค2
98.764B6.82-0.62%38.360Kการเงิน1
71876.311B1.604.82%4.992Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์77
4472.623B0.04-1.12%959.140Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
451.157B2.053.12%517.342Kการค้าปลีก4
6709.758B2.700.10%1.268Mการสื่อสาร9
28515.787B3.832.58%408.238Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
381504.634B2.532.59%17.686Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8146.776B2.090.67%119.639Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
12096.200B4.18-0.10%402.991Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
165.051B0.731.49%174.243Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
647.557B0.233.41%441.769Kระบบขนส่ง4
32230.887B1.381.18%551.331Kการผลิตของผู้ผลิต38
8780.139B2.561.21%312.355Kบริการการกระจายสินค้า22
17703.911B4.070.43%223.923Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ