อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4300.582B-0.44%806.524Kบริการเชิงพาณิชย์11
6121.660B0.79%1.602Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
2330.634B-0.50%1.448Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
7584.848B-0.97%104.967Kระบบขนส่ง4
9661.945B1.46%1.971Mระบบขนส่ง7
159.780B0.44%287.142Kสาธารณูปโภค2
566.946B0.41%275.343Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
7242.020B-0.54%6.988Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
4018.859B2.36%737.131Kการค้าปลีก3
15529.425B-0.16%785.132Kการผลิตของผู้ผลิต89
6809.210B0.44%490.137Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
3586.885B0.10%594.167Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1507.785B0.14%318.859Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
94350.595B4.77%1.407Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ57
1639.170B-1.11%1.340Mบริการผู้บริโภค9
3818.858B0.63%1.203Mการผลิตของผู้ผลิต9
864.544B0.70%771.410Kบริการผู้บริโภค3
7372.201B2.49%1.917Mบริการผู้บริโภค3
2228.692B1.05%240.011Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
9737.159B0.80%753.239Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ25
52739.268B2.18%766.875Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
217.473B-2.49%431.428Kแร่พลังงาน1
437.485B0.58%463.063Kบริการเชิงพาณิชย์5
2670.179B4.41%8.344Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1563.821B-0.27%321.912Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
634.674B2.76%5.088Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
11498.844B0.58%1.310Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน27
142.025B-0.99%51.024Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4034.894B0.40%795.447Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
884.384B3.04%815.512Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
7227.112B-0.21%162.560Kการค้าปลีก8
3181.770B-0.42%445.385Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
14837.359B-1.76%5.254Mสาธารณูปโภค2
17659.892B-1.83%968.009Kการผลิตของผู้ผลิต56
52318.755B1.70%1.020Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์90
6243.654B-0.85%1.535Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47
21645.560B1.12%2.158Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์69
1310.209B0.04%808.631Kบริการการกระจายสินค้า7
677.541B1.05%218.325Kการค้าปลีก1
33327.174B2.71%776.084Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
41690.966B-0.83%1.166Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1260.696B-0.48%1.414Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
5812.988B-1.50%470.958Kการเงิน23
19275.610B-2.69%4.734Mการเงิน55
1584.756B-0.38%172.524Kบริการเชิงพาณิชย์3
2622.170B-0.35%192.907Kบริการการกระจายสินค้า8
6770.929B-1.41%270.718Kการค้าปลีก4
8074.925B-0.64%72.290Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3714.601B0.02%534.868Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
18945.604B-0.22%159.299Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
235.470B0.57%208.972Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5386.395B0.15%163.326Kสาธารณูปโภค14
2873.173B1.00%2.306Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
71.130B4.91%667.296Kการค้าปลีก1
203.916B-0.13%439.179Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3421.018B-0.27%1.248Mบริการผู้บริโภค3
46266.077B1.59%349.384Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
6266.174B-1.07%629.936Kการผลิตของผู้ผลิต9
34634.076B-1.52%1.094Mการผลิตของผู้ผลิต106
11515.660B0.93%1.620Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ48
37185.704B-1.44%474.734Kบริการทางด้านเทคโนโลยี68
336.050B0.00%3.648Kแร่พลังงาน1
1398.061B-0.19%68.145Kการค้าปลีก5
61889.061B2.24%1.017Mบริการทางด้านเทคโนโลยี34
23883.148B-2.40%2.444Mการเงิน26
4985.851B-0.32%1.202Mการเงิน11
876.749B-0.29%778.565Kอื่นๆ8
11240.599B-2.11%2.377Mการเงิน4
8468.357B-2.99%3.717Mการเงิน2
6636.627B-1.11%1.151Mการสื่อสาร5
4564.495B1.81%8.236Mระบบขนส่ง8
383.051B1.12%1.376Mบริการการกระจายสินค้า7
10043.066B0.22%385.736Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ60
792.308B-0.87%255.513Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
7431.141B-2.15%1.261Mการผลิตของผู้ผลิต34
2182.809B-0.57%206.242Kอื่นๆ6
13062.773B-0.68%373.214Kบริการเชิงพาณิชย์59
1226.795B0.85%323.509Kการผลิตของผู้ผลิต11
43915.863B-0.73%2.765Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
10594.100B-0.25%764.284Kบริการผู้บริโภค30
2278.355B-1.63%140.240Kการเงิน2
928.346B3.32%8.291Mการผลิตของผู้ผลิต7
40.173B0.00%122.621Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
10772.600B-1.57%830.133Kแร่พลังงาน1
10362.434B-0.97%1.019Mแร่พลังงาน7
3896.293B-0.24%381.030Kบริการผู้บริโภค17
382.543B-1.30%526.655Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
10310.272B0.02%248.221Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
719.697B1.30%170.325Kระบบขนส่ง8
17938.866B-0.65%475.932Kบริการทางด้านเทคโนโลยี63
288.998B-2.29%52.719Kบริการเชิงพาณิชย์1
885.951B0.61%360.853Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
45388.222B2.06%1.971Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
25277.686B0.29%695.994Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
16373.157B-0.50%211.869Kการเงิน7
2736.197B-0.49%485.298Kบริการผู้บริโภค7
638.321B-0.69%228.611Kบริการผู้บริโภค3
3146.633B-0.37%1.419Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1511.802B-0.48%240.957Kการเงิน5
452.195B-0.26%439.070Kการเงิน1
19005.320B0.72%189.462Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
34899.157B-3.00%5.003Mการเงิน10
161.439B-5.65%1.528Mบริการผู้บริโภค2
95.297B-0.38%16.285Kการเงิน1
78171.285B-0.77%5.541Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์83
1365.333B2.80%198.254Kการค้าปลีก7
7081.326B0.34%1.506Mการสื่อสาร12
25566.794B-0.83%1.489Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน48
378788.822B0.19%39.346Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
6467.185B-0.73%409.587Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
11139.000B-0.68%543.803Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
252.147B1.66%1.746Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
824.888B0.85%562.942Kระบบขนส่ง5
28251.489B-1.71%15.401Mการผลิตของผู้ผลิต36
5580.178B-0.06%927.141Kบริการการกระจายสินค้า22
17050.507B-1.30%353.637Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ