อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
5009.833B-0.83%131.257Kบริการเชิงพาณิชย์9
7433.406B-0.61%309.623Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2024.722B-0.36%323.532Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8477.763B4.40%204.358Kระบบขนส่ง4
7540.250B-2.15%520.364Kระบบขนส่ง7
93.061B3.70%287.657Kสาธารณูปโภค1
545.822B4.19%6.065Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
7873.233B-1.10%541.637Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4610.868B-1.77%471.369Kการค้าปลีก3
18066.770B1.38%741.853Kการผลิตของผู้ผลิต88
8804.372B-0.49%251.703Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3247.706B-0.34%214.845Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1473.094B-0.72%156.568Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
76392.019B2.27%409.593Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
1258.724B-1.59%369.033Kบริการผู้บริโภค7
4182.054B-0.41%4.242Mการผลิตของผู้ผลิต11
1225.176B-0.33%222.331Kบริการผู้บริโภค3
8800.980B-1.28%580.008Kบริการผู้บริโภค3
1744.537B-1.18%15.998Kการค้าปลีก2
1925.907B1.05%133.049Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7664.571B-1.57%288.061Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
64086.200B-1.33%254.312Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
227.426B-1.72%452.536Kแร่พลังงาน1
335.856B-3.10%1.076Mบริการเชิงพาณิชย์4
1796.678B-0.47%312.822Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
873.715B-1.06%312.678Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
212.824B-0.21%5.164Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13228.597B-0.73%473.073Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
405.949B-0.42%16.529Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3745.146B-0.88%210.455Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
861.827B-0.17%94.765Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10501.509B-1.64%88.940Kการค้าปลีก10
3214.810B-0.42%162.154Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17456.784B-1.48%1.187Mสาธารณูปโภค2
10204.101B0.88%970.262Kการผลิตของผู้ผลิต51
53935.693B-0.50%475.618Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7973.196B0.13%317.073Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
14061.688B0.54%625.324Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6521.462B-1.61%1.442Mบริการการกระจายสินค้า7
665.737B-2.08%62.691Kการค้าปลีก1
23115.948B-1.41%407.220Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
45428.343B1.20%888.641Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1156.110B-0.63%325.363Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6719.140B-0.15%127.272Kการเงิน21
20388.102B0.42%851.364Kการเงิน56
1313.563B-0.56%133.177Kบริการเชิงพาณิชย์4
2392.273B0.58%413.655Kบริการการกระจายสินค้า6
6180.224B-0.20%71.224Kการค้าปลีก3
9546.517B-0.48%34.518Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3773.278B0.29%91.366Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
14904.996B0.12%178.684Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
242.012B-0.66%36.021Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5880.610B0.28%73.538Kสาธารณูปโภค14
2229.115B-0.38%50.434Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
191.266B0.81%42.351Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3963.006B-3.67%890.087Kบริการผู้บริโภค2
52691.997B-2.55%361.309Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7252.986B-0.88%190.702Kการผลิตของผู้ผลิต6
35394.235B1.53%484.158Kการผลิตของผู้ผลิต109
13484.451B-0.98%962.747Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ63
37439.603B-0.23%162.408Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
397.800B0.99%1.858Kแร่พลังงาน1
760.385B-0.51%68.346Kการค้าปลีก5
47915.697B-0.90%324.137Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26049.213B-1.80%712.935Kการเงิน27
4820.199B-0.08%454.760Kการเงิน10
566.962B-0.28%147.300Kอื่นๆ6
15925.167B0.03%369.116Kการเงิน4
8967.600B-0.40%1.470Mการเงิน2
6523.361B-0.67%492.713Kการสื่อสาร2
4517.988B0.25%567.064Kระบบขนส่ง9
297.364B5.26%1.896Mบริการการกระจายสินค้า6
8168.358B1.15%236.817Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
209.689B2.02%308.311Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
6385.850B-0.20%440.944Kการผลิตของผู้ผลิต31
2601.963B-1.02%172.204Kอื่นๆ7
10615.060B-0.28%133.254Kบริการเชิงพาณิชย์46
4631.020B-0.75%1.096Mการผลิตของผู้ผลิต24
52480.875B2.42%2.332Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11484.080B-0.68%331.806Kบริการผู้บริโภค32
3253.700B1.11%879.265Kการเงิน2
893.832B-0.23%25.623Kการผลิตของผู้ผลิต7
11467.500B-3.35%487.393Kแร่พลังงาน1
9873.123B-2.31%415.420Kแร่พลังงาน5
3928.857B-1.48%150.614Kบริการผู้บริโภค16
600.750B-1.93%2.808Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9232.223B-1.21%40.256Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1178.839B0.17%45.041Kระบบขนส่ง8
15840.829B1.85%314.226Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
322.607B-0.17%92.907Kบริการเชิงพาณิชย์1
719.218B-1.31%1.522Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24495.917B-0.71%394.557Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
26828.886B-0.58%760.837Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
18515.608B-1.47%152.100Kการเงิน8
3023.126B3.36%261.464Kบริการผู้บริโภค7
799.860B0.17%135.175Kบริการผู้บริโภค4
2965.992B-0.05%4.746Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1797.146B-1.15%120.610Kการเงิน5
483.807B0.25%168.351Kการเงิน1
16187.386B0.36%73.157Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
38826.705B-0.91%812.807Kการเงิน8
70.018B0.77%152.408Kบริการผู้บริโภค1
93.127B0.13%11.305Kการเงิน1
81751.628B-1.79%2.462Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4653.647B-1.97%374.541Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
520.090B-1.59%395.683Kการค้าปลีก4
6680.588B-0.66%1.216Mการสื่อสาร9
27677.938B-0.58%259.392Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
423787.505B-2.37%14.558Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8158.781B-0.67%734.230Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ38
11805.700B-0.11%448.081Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
167.204B-0.53%89.193Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
617.782B-2.50%157.645Kระบบขนส่ง4
30695.021B-1.83%497.017Kการผลิตของผู้ผลิต37
8605.976B-0.32%291.531Kบริการการกระจายสินค้า22
17492.665B-0.61%198.634Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ