อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4040.028B0.04-0.52%117.557Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ28
5280.905B1.760.32%175.882Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
7389.654B-1.17%452.678Kในทางอุตสาหกรรม10
1158.001B0.990.01%37.199Kวัสดุพื้นฐาน7
5585.575B-0.99%49.542Kในทางอุตสาหกรรม2
7037.720B0.50-1.09%456.630Kในทางอุตสาหกรรม7
3417.319B0.54-0.55%222.338Kในทางอุตสาหกรรม4
913.518B0.120.31%2.320Mวัสดุพื้นฐาน7
10565.862B0.171.29%1.429Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร44
4929.775B0.120.70%579.922Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
8252.844B3.27-0.38%234.216Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
49431.669B2.13-0.09%544.486Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
671.965B2.03%661.287Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
43765.348B1.30-0.12%483.605Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร110
68442.330B2.89-0.67%891.639Kไฟแนนซ์11
37579.183B-2.69%550.889Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ49
242.481B1.763.65%237.390Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
2752.843B0.12-0.87%265.008Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
15076.738B2.46-0.18%93.186Kในทางอุตสาหกรรม26
1616.632B0.350.48%738.344Kในทางอุตสาหกรรม17
9222.007B0.570.46%302.625Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
4268.284B5.410.79%489.594Kไฟแนนซ์2
54625.175B1.12-1.63%234.072Kวัสดุพื้นฐาน82
12830.373B0.72-0.53%585.789Kเทคโนโลยี58
742.463B1.62%94.432Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
1463.504B0.240.48%1.170Mเทคโนโลยี18
29222.195B0.770.85%301.932Kในทางอุตสาหกรรม64
10863.058B2.061.27%974.638Kวัสดุพื้นฐาน32
2317.982B0.170.40%242.204Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
4297.066B0.64-1.85%56.387Kไฟแนนซ์2
1290.126B0.19-1.01%1.242Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
2509.835B-0.70%301.019Kไฟแนนซ์67
17652.016B1.30-0.09%71.666Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
1300.332B-0.03%25.296Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
2859.607B2.391.96%665.050Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
1726.831B0.260.81%110.247Kวัสดุพื้นฐาน3
380.458B1.18%98.837Kไฟแนนซ์1
18680.451B0.04-0.85%155.454Kในทางอุตสาหกรรม6
17270.575B-1.46%701.276Kสาธารณูปโภค3
10359.771B0.570.37%452.576Kในทางอุตสาหกรรม64
33402.870B0.281.09%2.383Mเทคโนโลยี98
315.822B1.36-2.05%33.286Kในทางอุตสาหกรรม1
6369.344B0.23-1.36%633.454Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร29
1305.358B0.221.37%192.802Kในทางอุตสาหกรรม7
371.352B6.30%1.594Mไฟแนนซ์2
5242.761B0.071.10%814.184Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร24
28890.292B0.84-0.23%74.147Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร64
11800.500B0.16-0.26%87.777Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1613.105B-2.04%133.204Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
358.449B0.240.40%53.962Kวัสดุพื้นฐาน4
4601.785B0.213.54%201.470Kในทางอุตสาหกรรม10
677.505B0.79%48.309Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
6038.834B0.040.46%194.629Kในทางอุตสาหกรรม14
8461.984B1.38-0.16%214.251Kในทางอุตสาหกรรม22
1828.058B0.39-2.28%141.777Kไฟแนนซ์2
2093.311B1.630.28%180.370Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
605.737B2.840.01%99.032Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
323.456B0.15%161.422Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
13837.405B0.08-0.07%493.444Kเทคโนโลยี13
102.296B0.13%358.764Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
20714.991B0.16-0.39%131.759Kเทคโนโลยี46
3365.668B3.53-12.40%270.367Kในทางอุตสาหกรรม2
16273.358B2.07-0.73%303.001Kในทางอุตสาหกรรม95
6805.919B-0.22%670.704Kบริการโทรคมนาคม2
51667.645B0.04-0.47%215.377Kเทคโนโลยี34
26594.389B0.67-1.08%542.967Kไฟแนนซ์25
1717.771B0.42-1.28%521.782Kไฟแนนซ์15
119.745B9.37%23.060Mไฟแนนซ์2
4629.943B0.591.51%986.606Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
20093.795B0.97-0.89%400.406Kไฟแนนซ์7
4653.164B0.34-0.26%406.028Kในทางอุตสาหกรรม12
155.723B1.550.94%11.277Kในทางอุตสาหกรรม2
5415.343B0.13-0.71%156.263Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ36
75.622B-0.68%195.687Kวัสดุพื้นฐาน1
5285.997B0.59-0.85%99.851Kสาธารณูปโภค10
1660.259B-0.97%174.118Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
3064.052B1.25-1.16%46.196Kวัสดุพื้นฐาน14
1724.674B0.400.25%36.264Kเทคโนโลยี9
50953.820B2.29-0.49%176.069Kพลังงาน18
162.445B0.91-2.75%196.305Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1864.081B1.810.30%225.802Kวัสดุพื้นฐาน13
2302.249B0.76-1.93%35.352Mวัสดุพื้นฐาน13
414.406B4.16-0.32%49.047Kในทางอุตสาหกรรม3
45412.211B0.04-0.00%136.311Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร45
1703.911B1.32-0.04%304.396Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
80018.166B0.12-0.73%291.714Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ126
340351.195B2.83-1.17%8.451Mเทคโนโลยี17
7732.480B-1.24%25.159Kวัสดุพื้นฐาน1
2214.865B1.870.86%215.164Kในทางอุตสาหกรรม9
17768.796B0.71-1.09%188.809Kไฟแนนซ์7
636.699B-0.13%4.741Kไฟแนนซ์3
5960.013B0.93%1.138Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
902.871B1.55%166.727Kไฟแนนซ์1
1380.995B0.050.29%1.213Mพลังงาน10
149.387B0.866.60%1.847Mพลังงาน1
519.429B1.64%2.088Mไฟแนนซ์1
534.508B-0.34%97.137Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
16038.740B0.14-0.99%372.768Kเทคโนโลยี86
78700.804B0.19-3.12%9.363Mเทคโนโลยี96
16397.684B-1.26%632.711Kในทางอุตสาหกรรม17
7877.931B0.20-0.63%382.250Kเทคโนโลยี66
9353.855B0.16-0.51%204.376Kวัสดุพื้นฐาน26
2581.026B0.151.13%242.190Kวัสดุพื้นฐาน12
30247.195B3.04-0.15%207.568Kวัสดุพื้นฐาน60
5445.175B0.38-0.20%111.789Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
10745.403B0.01-1.06%252.838Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
13067.830B3.86-0.48%169.121Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
12532.353B0.01-1.45%187.507Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร22
108.177B0.00%86.883Kสาธารณูปโภค1
23421.906B3.07-0.46%249.322Kบริการโทรคมนาคม3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ