อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4978.757B2.400.32%179.451Kบริการเชิงพาณิชย์9
7955.984B0.41-0.14%331.235Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1968.973B0.980.73%180.398Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8302.085B1.490.46%40.739Kระบบขนส่ง4
7892.636B0.930.96%594.521Kระบบขนส่ง7
629.776B0.000.09%10.231Kสาธารณูปโภค2
378.326B0.95-0.84%265.421Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
7762.277B1.280.19%200.665Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4907.265B0.190.20%275.569Kการค้าปลีก3
17181.295B2.12-0.51%376.478Kการผลิตของผู้ผลิต88
9142.705B1.330.88%169.486Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
2878.562B2.91-2.11%637.756Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1577.527B1.411.75%1.123Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
66734.438B0.040.79%259.131Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
1170.833B0.860.23%396.967Kบริการผู้บริโภค7
4024.789B1.04-0.08%311.236Kการผลิตของผู้ผลิต11
1239.964B2.340.44%273.981Kบริการผู้บริโภค3
7190.920B3.151.71%250.868Kบริการผู้บริโภค2
1836.232B3.490.55%25.864Kการค้าปลีก2
1716.592B1.07-0.09%86.520Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7301.882B2.101.63%429.180Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
59392.564B2.350.71%223.079Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ57
204.115B0.003.56%3.772Mแร่พลังงาน1
325.540B0.002.10%1.117Mบริการเชิงพาณิชย์4
1796.307B0.65-0.17%271.028Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
858.821B0.64-1.01%318.069Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
165.322B0.000.56%611.503Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
12957.537B3.562.06%366.842Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
388.597B0.520.29%19.083Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3550.653B1.270.94%138.417Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
848.529B0.531.45%797.332Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
10282.561B2.100.75%76.286Kการค้าปลีก10
3596.230B1.520.00%92.394Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
18296.000B0.00-0.72%2.263Mสาธารณูปโภค1
9499.474B0.870.31%456.113Kการผลิตของผู้ผลิต53
46692.764B0.640.64%556.011Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7589.790B0.511.47%1.229Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
11571.488B1.341.89%1.040Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
6807.920B0.20-0.51%1.712Mบริการการกระจายสินค้า7
699.968B5.732.70%105.555Kการค้าปลีก1
23529.543B1.940.23%274.952Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
42581.965B1.541.22%638.585Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1163.430B2.01-1.03%390.581Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6384.467B3.371.34%159.195Kการเงิน23
21444.291B3.502.48%1.088Mการเงิน51
1206.972B1.050.02%177.085Kบริการเชิงพาณิชย์4
2416.313B3.020.31%125.662Kบริการการกระจายสินค้า6
5653.030B1.700.95%81.181Kการค้าปลีก3
9115.431B1.410.07%36.191Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
3687.497B1.26-0.16%457.657Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
14883.073B1.091.19%63.511Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
238.161B1.260.54%48.353Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
6230.778B3.331.06%131.372Kสาธารณูปโภค14
1974.246B2.201.99%83.638Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
188.910B1.460.37%61.201Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3464.360B0.481.61%419.059Kบริการผู้บริโภค2
48147.651B0.67-0.29%212.450Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
7561.936B3.431.30%157.284Kการผลิตของผู้ผลิต5
34499.571B0.280.08%230.809Kการผลิตของผู้ผลิต107
12179.040B1.721.11%238.261Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37194.349B1.370.48%190.911Kบริการทางด้านเทคโนโลยี66
428.350B5.160.00%743แร่พลังงาน1
769.622B1.87-0.84%66.696Kการค้าปลีก5
45928.880B0.230.11%261.338Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
25593.414B3.382.54%1.240Mการเงิน27
4922.611B4.820.23%267.828Kการเงิน10
538.992B3.933.98%463.515Kอื่นๆ7
16182.279B3.652.60%516.201Kการเงิน4
9407.130B4.492.85%2.054Mการเงิน2
6702.521B4.020.13%766.186Kการสื่อสาร2
4485.104B0.261.79%985.395Kระบบขนส่ง9
158.727B0.003.71%4.541Mบริการการกระจายสินค้า6
7616.408B0.46-0.09%225.449Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
249.103B0.00-0.61%187.273Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6200.415B1.190.86%313.129Kการผลิตของผู้ผลิต32
2622.099B2.921.79%142.233Kอื่นๆ7
10458.353B2.38-0.36%120.743Kบริการเชิงพาณิชย์45
4675.505B1.200.43%2.789Mการผลิตของผู้ผลิต25
49714.447B2.84-0.17%785.340Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
10992.763B0.321.31%281.188Kบริการผู้บริโภค32
3264.154B6.891.79%324.806Kการเงิน2
914.486B2.95-0.42%65.742Kการผลิตของผู้ผลิต7
12878.900B5.480.68%198.227Kแร่พลังงาน1
10951.278B0.38-0.59%246.098Kแร่พลังงาน5
3699.450B1.950.52%128.230Kบริการผู้บริโภค15
580.169B0.40-0.26%2.498Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
8708.861B2.440.14%32.426Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1140.174B2.300.68%25.262Kระบบขนส่ง8
14678.464B0.120.55%316.121Kบริการทางด้านเทคโนโลยี56
351.587B1.220.00%47.825Kบริการเชิงพาณิชย์1
608.031B1.351.52%93.681Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
19702.804B0.420.27%382.880Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ46
26601.963B0.610.75%1.285Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
20538.425B4.270.30%158.002Kการเงิน8
2729.292B0.42-2.32%611.223Kบริการผู้บริโภค7
724.678B0.492.46%91.673Kบริการผู้บริโภค4
2846.670B1.441.55%1.734Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1771.058B2.150.30%248.254Kการเงิน5
523.035B0.000.45%480.433Kการเงิน1
14032.763B1.160.04%172.699Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
40521.410B4.612.77%1.296Mการเงิน8
1692.086B0.501.21%403.518Kบริการผู้บริโภค2
99.009B6.81-0.37%35.041Kการเงิน1
66485.118B1.734.88%4.488Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์77
4408.864B0.04-1.77%866.621Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
431.425B2.152.76%485.883Kการค้าปลีก4
6612.763B2.740.07%1.054Mการสื่อสาร9
27349.141B4.002.37%363.810Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
362298.210B2.672.40%14.863Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8033.467B2.120.55%108.078Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
12033.000B4.20-0.10%343.171Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
160.152B0.751.03%160.146Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
622.314B0.242.76%422.909Kระบบขนส่ง4
31605.679B1.400.73%489.140Kการผลิตของผู้ผลิต38
8562.859B2.631.14%275.663Kบริการการกระจายสินค้า22
17735.797B4.070.43%190.564Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ