อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4928.857B2.420.39%212.378Kบริการเชิงพาณิชย์9
7967.385B0.410.18%375.876Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2003.373B0.950.90%203.300Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8368.847B1.461.02%55.726Kระบบขนส่ง4
7902.058B0.920.92%651.538Kระบบขนส่ง7
635.565B0.000.36%11.173Kสาธารณูปโภค2
382.808B0.94-0.70%280.933Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
7848.959B1.270.22%223.128Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4851.569B0.190.78%323.379Kการค้าปลีก3
17403.603B2.10-0.20%469.997Kการผลิตของผู้ผลิต88
9261.660B1.301.35%194.411Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
2854.535B3.00-2.15%695.960Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1609.857B1.351.34%1.235Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
67947.280B0.041.09%304.503Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
1179.313B0.850.03%435.523Kบริการผู้บริโภค7
4106.242B1.010.10%335.852Kการผลิตของผู้ผลิต11
1247.733B2.340.03%328.736Kบริการผู้บริโภค3
7288.350B3.042.06%303.265Kบริการผู้บริโภค2
1841.080B3.450.69%32.039Kการค้าปลีก2
1737.721B1.050.36%92.944Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7400.499B2.051.67%484.805Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
59970.873B2.310.94%256.658Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ57
215.770B0.003.82%3.941Mแร่พลังงาน1
327.725B0.001.99%1.335Mบริการเชิงพาณิชย์4
1802.063B0.65-0.28%292.106Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
864.516B0.64-1.14%353.500Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
166.253B0.000.51%646.064Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13120.546B3.412.52%419.223Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
399.626B0.490.62%21.894Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3589.088B1.241.00%153.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
835.923B0.532.01%844.246Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
10397.535B2.030.78%84.255Kการค้าปลีก10
3555.360B1.520.77%108.166Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17750.300B0.000.00%2.489Mสาธารณูปโภค1
9648.972B0.850.37%529.163Kการผลิตของผู้ผลิต53
47097.010B0.630.84%603.662Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์125
7676.609B0.501.77%1.278Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67
11983.749B1.212.15%1.129Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์55
6884.728B0.20-0.43%1.887Mบริการการกระจายสินค้า7
698.788B5.524.05%130.012Kการค้าปลีก1
23643.637B1.930.32%347.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
43290.931B1.491.21%732.251Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม59
1179.995B1.96-0.88%429.213Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6520.080B3.251.61%188.978Kการเงิน23
21714.686B3.353.11%1.360Mการเงิน52
1197.859B1.050.09%193.492Kบริการเชิงพาณิชย์4
2453.137B2.950.84%152.058Kบริการการกระจายสินค้า6
5663.468B1.681.09%106.848Kการค้าปลีก3
9125.912B1.400.47%41.212Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
3700.769B1.250.42%492.315Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
14976.163B1.071.68%81.885Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร24
239.870B1.231.07%51.981Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
6245.314B3.281.12%147.518Kสาธารณูปโภค14
2003.198B2.122.26%92.275Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
189.463B1.460.04%68.003Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3477.706B0.471.65%452.296Kบริการผู้บริโภค2
48693.610B0.66-0.16%231.154Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39
7688.167B3.321.63%200.651Kการผลิตของผู้ผลิต5
34933.413B0.270.41%262.090Kการผลิตของผู้ผลิต107
12301.810B1.691.25%268.002Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37309.255B1.370.60%216.750Kบริการทางด้านเทคโนโลยี66
434.850B5.080.00%899แร่พลังงาน1
770.653B1.87-0.49%82.549Kการค้าปลีก5
46215.343B0.230.52%319.625Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
25953.295B3.262.57%1.378Mการเงิน27
4949.078B5.08-0.13%289.171Kการเงิน10
546.675B3.704.11%545.683Kอื่นๆ7
16279.581B3.532.68%606.880Kการเงิน4
9755.830B4.202.90%2.303Mการเงิน2
6714.382B4.010.32%881.790Kการสื่อสาร2
4489.729B0.261.69%1.093Mระบบขนส่ง9
160.301B0.005.06%4.601Mบริการการกระจายสินค้า6
7628.261B0.450.42%242.714Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
252.928B0.00-0.89%203.366Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6312.606B1.151.24%353.249Kการผลิตของผู้ผลิต32
2660.491B2.831.83%160.794Kอื่นๆ7
10471.241B2.39-0.14%138.154Kบริการเชิงพาณิชย์46
4678.045B1.21-0.15%3.123Mการผลิตของผู้ผลิต25
50296.539B2.800.13%985.412Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11060.643B0.321.35%313.907Kบริการผู้บริโภค32
3300.949B6.622.30%364.423Kการเงิน2
927.098B2.900.54%69.887Kการผลิตของผู้ผลิต7
13011.200B5.390.68%312.926Kแร่พลังงาน1
11264.889B0.37-0.06%288.097Kแร่พลังงาน5
3692.515B1.940.83%138.333Kบริการผู้บริโภค15
605.847B0.38-0.31%2.826Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
8862.017B2.380.32%46.021Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1130.376B2.300.84%31.018Kระบบขนส่ง8
14953.664B0.120.75%351.690Kบริการทางด้านเทคโนโลยี56
331.780B1.290.33%52.783Kบริการเชิงพาณิชย์1
611.646B1.331.35%101.934Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
20206.398B0.410.38%419.605Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ46
26831.421B0.600.86%1.326Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
21566.993B4.030.71%191.263Kการเงิน8
2824.210B0.42-2.55%765.553Kบริการผู้บริโภค7
732.522B0.472.63%100.339Kบริการผู้บริโภค4
2900.497B1.401.85%1.966Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1790.865B2.120.51%274.839Kการเงิน5
524.224B0.000.68%566.721Kการเงิน1
13866.940B1.170.36%193.264Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
41017.276B4.422.99%1.502Mการเงิน8
1700.596B0.491.21%445.596Kบริการผู้บริโภค2
99.377B6.82-0.62%38.360Kการเงิน1
68594.755B1.594.78%4.965Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์77
4523.487B0.04-1.12%960.481Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
437.611B2.103.10%529.882Kการค้าปลีก4
6703.499B2.700.09%1.269Mการสื่อสาร9
27803.412B3.832.57%407.163Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
371880.379B2.532.59%17.681Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8093.637B2.100.65%118.171Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
12108.800B4.18-0.10%402.991Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
162.661B0.741.47%172.087Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
626.264B0.243.40%440.175Kระบบขนส่ง4
31860.486B1.381.16%563.087Kการผลิตของผู้ผลิต38
8677.119B2.571.19%322.817Kบริการการกระจายสินค้า22
17627.417B4.080.43%223.991Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ