อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
3415.516B0.41-0.23%9.376Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ27
4704.793B2.52-0.88%16.577Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
6643.077B0.23-1.20%114.547Kในทางอุตสาหกรรม10
1730.220B1.42-0.06%367.057Kวัสดุพื้นฐาน7
5253.431B2.15-0.73%6.794Kในทางอุตสาหกรรม2
8061.988B0.682.97%303.612Kในทางอุตสาหกรรม7
489.141B1.70-0.01%7.585Kในทางอุตสาหกรรม3
697.504B0.77-1.18%1.019Mวัสดุพื้นฐาน7
9289.250B1.030.07%132.133Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร43
4267.131B0.17-1.76%28.955Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
7111.187B4.081.13%25.839Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
49201.660B2.82-0.31%70.395Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
707.397B1.760.38%4.959Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
38924.035B1.860.18%82.337Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร108
72246.810B3.95-0.50%156.882Kไฟแนนซ์10
48170.000B0.010.07%171.266Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ45
167.917B1.910.13%1.731Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
3330.491B1.250.39%180.008Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
16322.510B1.75-0.06%36.789Kในทางอุตสาหกรรม29
1696.742B1.141.19%413.991Kในทางอุตสาหกรรม17
9753.347B2.61-1.14%43.221Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
3433.594B6.32-0.07%26.252Kไฟแนนซ์4
233.317B0.03%286.413Kพลังงาน3
63756.410B2.080.33%62.360Kวัสดุพื้นฐาน77
10560.325B1.050.45%203.321Kเทคโนโลยี64
1192.189B3.660.00%3.517Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
1985.839B0.901.03%160.825Kเทคโนโลยี20
33952.948B1.43-0.95%158.686Kในทางอุตสาหกรรม65
12695.263B2.16-1.58%187.499Kวัสดุพื้นฐาน28
2269.935B1.41-0.22%59.101Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
4222.644B5.911.12%12.792Kไฟแนนซ์2
1005.301B1.54-0.77%45.623Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
2311.189B0.29-0.01%457.522Kไฟแนนซ์66
19826.983B1.57-1.72%45.433Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
1386.622B1.57-0.45%3.240Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
2421.251B3.58-0.42%168.581Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
1813.134B1.55-0.33%17.343Kวัสดุพื้นฐาน3
476.066B4.25-0.23%3.477Kไฟแนนซ์1
22231.103B1.830.05%149.540Kในทางอุตสาหกรรม6
22834.707B2.360.42%168.970Kสาธารณูปโภค3
11897.214B0.78-0.54%218.219Kในทางอุตสาหกรรม70
35798.300B0.97-1.09%201.423Kเทคโนโลยี96
209.081B0.32-1.05%2.063Kในทางอุตสาหกรรม1
8226.037B0.27-1.27%79.259Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร26
966.875B0.51-0.28%51.122Kในทางอุตสาหกรรม7
46.739B0.00%28.003Kไฟแนนซ์1
5732.584B1.87-0.30%56.606Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร24
39115.496B0.91-0.06%8.482Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร61
14125.649B1.03-1.89%18.491Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
1080.096B0.22-0.16%30.315Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
869.075B0.88-1.43%169.507Kวัสดุพื้นฐาน5
5281.965B0.220.53%16.549Kในทางอุตสาหกรรม10
760.224B0.071.17%47.304Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ4
7381.181B0.65-0.58%175.071Kในทางอุตสาหกรรม14
10649.756B0.99-1.07%187.505Kในทางอุตสาหกรรม20
2435.920B3.30-0.02%8.759Kไฟแนนซ์3
2364.002B1.64-1.12%46.983Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
524.248B3.39-0.30%2.532Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
327.788B1.47-0.29%325.592Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
13843.521B0.660.71%107.729Kเทคโนโลยี14
95.679B-2.61%837.151Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
41416.386B0.96-0.14%75.356Kเทคโนโลยี49
3464.114B5.61-1.61%9.677Kในทางอุตสาหกรรม2
15241.566B0.61-0.34%125.552Kในทางอุตสาหกรรม97
7462.243B3.29-0.17%90.559Kบริการโทรคมนาคม2
46075.650B0.581.82%72.394Kเทคโนโลยี36
27530.931B2.960.29%142.047Kไฟแนนซ์26
1165.288B0.581.19%474.394Kไฟแนนซ์13
109.873B1.60-0.52%197.061Kไฟแนนซ์2
6816.319B0.57-0.98%499.821Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
21888.214B3.562.16%129.348Kไฟแนนซ์6
4811.682B0.38-0.52%172.483Kในทางอุตสาหกรรม12
179.066B3.12-0.25%6.984Kในทางอุตสาหกรรม2
5980.074B0.23-0.04%25.678Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ39
99.544B-1.81%180.529Kวัสดุพื้นฐาน1
6641.052B0.780.16%12.781Kสาธารณูปโภค10
1751.137B1.594.14%1.364Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
3492.429B1.34-0.70%44.578Kวัสดุพื้นฐาน15
1144.276B2.170.24%106.679Kเทคโนโลยี8
35842.614B4.421.56%48.121Kพลังงาน18
707.832B3.49-0.36%23.641Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1770.323B0.760.24%1.889Mวัสดุพื้นฐาน13
1952.221B1.64-0.01%197.117Kวัสดุพื้นฐาน14
464.427B2.97-0.18%3.570Kในทางอุตสาหกรรม3
46812.910B0.66-1.52%43.446Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร44
2258.554B1.480.28%47.907Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
98409.690B0.31-0.07%48.354Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ126
261015.380B3.580.48%1.764Mเทคโนโลยี16
7582.249B2.330.58%5.192Kวัสดุพื้นฐาน1
1123.115B2.491.68%152.399Kในทางอุตสาหกรรม5
22886.337B3.66-0.47%12.778Kไฟแนนซ์7
673.524B1.87-0.27%795ไฟแนนซ์3
3411.882B0.750.89%156.515Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
989.023B3.480.58%21.038Kไฟแนนซ์1
1532.984B0.810.37%293.745Kพลังงาน10
72.533B1.570.26%8.816Kพลังงาน1
635.264B3.860.77%23.694Kไฟแนนซ์1
617.782B0.90-0.30%28.130Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
13201.967B1.311.23%163.927Kเทคโนโลยี80
66380.860B1.350.01%511.870Kเทคโนโลยี97
18023.595B0.031.10%131.823Kในทางอุตสาหกรรม18
6856.081B0.73-0.29%33.720Kเทคโนโลยี64
6626.225B1.67-0.69%38.019Kวัสดุพื้นฐาน21
2930.893B2.18-0.15%38.547Kวัสดุพื้นฐาน12
35700.867B2.64-1.15%59.748Kวัสดุพื้นฐาน61
6019.711B1.02-0.15%38.190Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร31
12712.230B1.050.92%106.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
12756.977B3.96-0.00%24.691Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
15067.274B0.340.35%80.103Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
114.138B3.07-0.46%12.229Kสาธารณูปโภค1
26815.865B3.28-1.15%98.459Kบริการโทรคมนาคม3
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ