อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1961.640B0.06-0.17%255.318Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ17
1712.435B0.413.32%72.655Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
3214.141B2.571.50%172.877Kบริการเชิงพาณิชย์3
2176.112B0.080.45%337.803Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
4605.036B-0.24%255.545Kในทางอุตสาหกรรม6
143.408B2.91-0.25%12.091Kวัสดุพื้นฐาน2
590.056B0.590.51%197.369Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
37.360B-0.37%54.850Kในทางอุตสาหกรรม1
8276.388B1.501.42%54.544Kระบบขนส่ง3
1253.913B1.780.35%394.965Kระบบขนส่ง3
6296.431B0.282.24%669.210Kในทางอุตสาหกรรม4
2995.029B0.430.87%153.951Kในทางอุตสาหกรรม1
558.672B0.000.00%3.757Kสาธารณูปโภค1
197.418B0.25-0.13%119.965Kวัสดุพื้นฐาน2
347.223B1.030.09%135.536Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
7401.439B0.121.52%696.325Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
4704.589B0.133.19%176.511Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2615.370B1.57-0.17%200.774Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
815.020B1.23-0.72%601.730Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
49492.855B2.150.82%728.878Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
7608.450B1.780.06%92.098Kการผลิตของผู้ผลิต47
439.646B0.91%47.769Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
34917.263B1.431.29%360.504Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร55
6224.777B1.061.32%137.590Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
23783.118B5.09-0.23%1.066Mไฟแนนซ์6
936.805B3.07-0.70%161.988Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1067.330B2.081.92%8.625Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
9976.068B0.220.08%126.837Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ27
28991.431B-0.58%542.404Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ24
1938.835B0.12-0.48%5.737Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
712.212B0.72-1.21%2.360Mบริการผู้บริโภค4
2650.711B1.15-0.68%434.994Kการผลิตของผู้ผลิต5
1711.433B1.94-0.50%65.518Kในทางอุตสาหกรรม15
971.149B0.070.16%398.144Kในทางอุตสาหกรรม10
1209.379B3.63-1.28%169.859Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5960.510B3.06-0.85%198.439Kบริการผู้บริโภค1
737.277B1.32-0.41%51.758Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
5083.661B1.890.34%143.638Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
47165.828B2.621.11%190.253Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
4205.984B5.49-0.41%752.376Kไฟแนนซ์1
—%บริการเชิงพาณิชย์1
12470.958B0.750.09%263.271Kวัสดุพื้นฐาน46
7897.687B1.11-0.94%395.449Kเทคโนโลยี30
1776.435B0.661.41%320.911Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
595.181B0.220.94%55.722Kเทคโนโลยี9
161.024B0.94-0.44%74.309Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
136.220B0.00-3.39%1.982Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
12911.993B0.570.48%185.002Kในทางอุตสาหกรรม39
5491.892B0.43-0.22%214.132Kวัสดุพื้นฐาน18
6994.275B5.26-0.20%392.499Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1687.587B0.24-0.18%137.969Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
659.086B4.16-1.30%22.465Kไฟแนนซ์1
864.788B0.280.06%625.552Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
1927.587B1.49-0.27%242.997Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
1511.242B-0.29%1.825Mไฟแนนซ์42
72.372B0.00-2.09%2.599Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
13269.120B1.670.23%58.586Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
4386.202B1.091.05%51.232Kการค้าปลีก6
1066.667B0.71%36.406Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
2126.934B2.58-0.32%215.882Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
502.695B0.890.25%63.814Kวัสดุพื้นฐาน2
376.008B-0.59%171.249Kไฟแนนซ์1
315.142B0.04-1.63%150.960Kในทางอุตสาหกรรม2
18411.019B-1.57%1.433Mสาธารณูปโภค2
6187.952B0.83-0.26%314.900Kในทางอุตสาหกรรม36
5102.770B0.48-0.47%488.310Kการผลิตของผู้ผลิต24
21541.912B0.690.30%733.119Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์60
3102.624B0.54-1.03%236.642Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
28534.802B0.340.99%963.020Kเทคโนโลยี60
7622.655B1.46-1.50%200.656Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
633.727B2.06-0.11%22.413Kบริการการกระจายสินค้า4
707.051B5.680.83%49.981Kการค้าปลีก1
21282.542B2.101.90%373.118Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
335.630B1.283.28%51.314Kในทางอุตสาหกรรม1
31120.527B1.421.39%1.882Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28
4462.181B0.33-0.31%400.163Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร21
234.191B0.00-2.04%271.256Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
996.101B0.28-1.61%223.694Kในทางอุตสาหกรรม4
4500.649B3.99-0.31%63.972Kการเงิน9
287.792B-3.92%59.885Kไฟแนนซ์1
20893.644B3.54-0.13%723.016Kการเงิน25
303.998B0.42-0.09%2.090Kบริการเชิงพาณิชย์2
2137.098B0.08-0.47%146.992Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
2360.251B3.091.25%51.965Kบริการการกระจายสินค้า5
19609.926B0.871.56%66.259Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร35
2891.350B1.73-0.40%96.138Kการค้าปลีก1
6821.720B0.231.78%84.189Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
984.336B0.551.36%23.611Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
2015.740B0.96-1.08%214.835Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
4063.403B1.66-0.51%12.646Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
1645.707B2.59%130.806Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
191.193B0.27-1.31%81.642Kวัสดุพื้นฐาน2
126.005B2.38-0.10%37.098Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
1107.637B2.70-0.65%4.994Kสาธารณูปโภค7
143.847B0.17-1.54%3.267Mในทางอุตสาหกรรม2
569.843B0.43%32.541Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ3
2071.667B0.280.49%49.962Kในทางอุตสาหกรรม7
2047.427B0.09-0.80%265.102Kในทางอุตสาหกรรม10
1586.558B0.443.38%141.681Kไฟแนนซ์2
1204.674B2.07-1.96%46.426Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1874.624B0.31-1.00%43.742Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
61.416B0.000.34%417.920Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
502.703B3.34-0.21%42.496Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
290.725B0.00%44.591Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
1072.120B0.060.35%278.162Kเทคโนโลยี8
101.411B0.97%1.607Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
3225.680B0.630.94%471.049Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
18622.077B0.14-0.06%145.554Kเทคโนโลยี19
1595.970B4.061.53%37.699Kในทางอุตสาหกรรม1
2418.145B3.08-0.00%103.821Kการผลิตของผู้ผลิต2
4582.105B0.930.08%288.628Kการผลิตของผู้ผลิต44
9580.666B2.950.52%419.809Kในทางอุตสาหกรรม51
6052.742B1.76-0.06%148.101Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
16954.843B1.770.38%369.817Kบริการทางด้านเทคโนโลยี29
428.350B5.160.46%1.234Kแร่พลังงาน1
6784.733B0.37%442.150Kบริการโทรคมนาคม2
498.963B1.70-0.22%53.585Kการค้าปลีก3
41395.522B0.04-0.59%302.793Kเทคโนโลยี20
3244.880B0.790.53%74.363Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
16236.221B0.450.79%475.419Kไฟแนนซ์14
9165.476B3.900.96%995.112Kการเงิน12
1026.275B0.35-0.54%100.310Kไฟแนนซ์10
115.419B0.00-1.23%65.526Kการเงิน1
—%ไฟแนนซ์
111.153B0.001.47%200.833Kอื่นๆ2
2369.456B0.69-1.22%661.132Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
5175.672B3.73-0.09%116.546Kไฟแนนซ์3
15403.943B3.68-0.28%233.202Kการเงิน3
1350.072B1.07-0.46%324.875Kในทางอุตสาหกรรม7
96.605B2.490.00%3.700Kในทางอุตสาหกรรม1
3089.381B0.171.72%759.892Kระบบขนส่ง5
51.608B0.00-1.68%128.170Kบริการการกระจายสินค้า3
2633.112B0.150.38%146.428Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ16
3390.996B0.481.48%200.794Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
191.728B0.00-1.31%94.231Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
3771.736B1.34-0.15%314.515Kการผลิตของผู้ผลิต15
180.555B0.91-1.08%57.059Kอื่นๆ3
3340.325B2.910.90%197.522Kบริการเชิงพาณิชย์19
3190.732B0.43-6.14%3.816Mการผลิตของผู้ผลิต11
259.228B0.380.02%94.966Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
2884.566B0.19-0.85%344.238Kบริการผู้บริโภค11
4420.877B0.27-0.27%63.611Kสาธารณูปโภค7
611.904B8.50%3.406Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
2086.738B0.950.61%61.379Kวัสดุพื้นฐาน9
1527.675B0.45-0.40%22.784Kเทคโนโลยี6
222.669B0.820.30%127.104Kการผลิตของผู้ผลิต4
18704.660B3.920.13%158.788Kพลังงาน10
10439.345B0.29-1.23%199.274Kแร่พลังงาน2
2719.794B1.891.56%104.050Kบริการผู้บริโภค10
131.045B0.60-0.48%870.942Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ