อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4991.282B-0.70%83.693Kบริการเชิงพาณิชย์9
7530.507B0.23%369.114Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2055.322B-1.59%294.774Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8083.645B0.57%21.283Kระบบขนส่ง4
8017.982B-2.53%357.248Kระบบขนส่ง7
598.846B-0.15%4.144Kสาธารณูปโภค2
534.040B-0.98%375.176Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
8111.149B-0.10%237.976Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
4891.496B-1.22%175.958Kการค้าปลีก3
17515.810B-0.02%221.314Kการผลิตของผู้ผลิต88
8884.710B-0.15%83.081Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
3216.909B0.90%148.566Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1489.442B0.26%146.886Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
73557.960B0.29%185.650Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ67
1307.342B-0.44%172.893Kบริการผู้บริโภค7
4259.206B0.06%814.239Kการผลิตของผู้ผลิต11
1228.004B1.16%2.009Mบริการผู้บริโภค3
9010.340B-0.84%199.387Kบริการผู้บริโภค3
1765.980B0.57%6.311Kการค้าปลีก2
1890.135B-0.97%55.365Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
7727.142B-0.19%122.247Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
63284.855B-0.92%182.898Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ58
231.690B-1.24%244.555Kแร่พลังงาน1
349.088B-0.10%182.672Kบริการเชิงพาณิชย์4
1786.403B0.30%366.305Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
905.546B-1.87%240.360Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
221.935B-3.06%2.840Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13953.120B1.31%379.694Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน30
405.918B0.58%12.433Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
3692.343B0.32%120.157Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
888.334B-1.59%75.012Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
10863.512B-1.15%62.634Kการค้าปลีก10
3296.540B-1.24%128.791Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
17236.700B-0.37%331.728Kสาธารณูปโภค1
10071.493B-0.36%167.924Kการผลิตของผู้ผลิต52
52894.577B-0.73%287.830Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์124
7994.377B-0.49%401.703Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66
13791.753B-1.28%339.350Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
6869.384B1.17%549.377Kบริการการกระจายสินค้า7
682.262B0.35%28.829Kการค้าปลีก1
23215.320B-0.40%146.263Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
43899.952B-0.40%269.249Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม58
1179.223B-0.69%322.562Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6688.774B0.39%73.788Kการเงิน21
20362.869B0.45%358.516Kการเงิน56
1319.385B1.63%136.985Kบริการเชิงพาณิชย์4
2360.117B0.29%81.603Kบริการการกระจายสินค้า6
6020.327B0.89%49.211Kการค้าปลีก3
9283.106B-0.16%14.638Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3774.587B-0.50%74.739Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
15383.038B-0.60%152.205Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
244.224B-0.24%13.181Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5906.912B-0.17%54.518Kสาธารณูปโภค14
2258.172B-1.04%39.150Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
192.881B-0.01%40.572Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4407.462B-2.19%664.067Kบริการผู้บริโภค2
56136.586B-1.86%153.845Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร38
7326.649B0.34%96.314Kการผลิตของผู้ผลิต6
35152.649B-1.45%264.151Kการผลิตของผู้ผลิต110
13172.048B0.25%1.108Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ62
37294.921B0.34%142.628Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
399.100B-0.16%623แร่พลังงาน1
768.921B-0.46%37.399Kการค้าปลีก5
49404.507B-1.11%167.941Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
26332.934B-0.46%284.244Kการเงิน27
4830.783B0.15%182.201Kการเงิน10
574.525B-0.03%71.797Kอื่นๆ6
16023.972B-0.22%145.262Kการเงิน4
8862.640B-0.93%867.050Kการเงิน2
6531.531B0.21%196.240Kการสื่อสาร2
4584.680B-0.81%303.733Kระบบขนส่ง9
278.556B0.28%1.227Mบริการการกระจายสินค้า6
8080.976B-0.62%80.742Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
269.813B-3.63%3.258Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6305.385B0.01%297.942Kการผลิตของผู้ผลิต31
2637.385B0.02%71.056Kอื่นๆ7
10616.197B-0.26%58.934Kบริการเชิงพาณิชย์46
4739.188B-1.49%353.768Kการผลิตของผู้ผลิต24
48515.170B-0.54%313.645Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
11786.236B-1.23%550.409Kบริการผู้บริโภค32
3245.040B-0.09%80.442Kการเงิน2
898.276B-0.29%29.278Kการผลิตของผู้ผลิต7
11776.200B0.00%174.793Kแร่พลังงาน1
10254.227B0.37%161.915Kแร่พลังงาน5
4124.048B-1.38%109.173Kบริการผู้บริโภค16
619.366B-0.43%11.268Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
9454.630B-0.61%19.416Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1215.767B-2.14%68.834Kระบบขนส่ง8
15899.773B-0.48%145.762Kบริการทางด้านเทคโนโลยี57
348.526B-2.85%27.790Kบริการเชิงพาณิชย์1
652.679B2.39%2.802Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
24798.593B-1.43%287.257Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
26922.820B-1.08%517.661Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ59
19052.691B-0.51%45.151Kการเงิน8
3010.258B0.26%134.778Kบริการผู้บริโภค7
803.437B-0.56%101.278Kบริการผู้บริโภค4
2815.126B-0.48%929.876Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
1840.066B-0.36%155.092Kการเงิน5
483.807B-0.49%129.614Kการเงิน1
15902.415B0.97%52.430Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
39408.049B-0.47%280.465Kการเงิน8
69.839B-1.28%43.009Kบริการผู้บริโภค1
93.127B-0.39%5.731Kการเงิน1
81569.561B-0.09%845.540Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์75
4863.401B-1.22%375.823Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
557.679B-2.91%1.265Mการค้าปลีก4
6596.021B0.19%617.539Kการสื่อสาร9
27849.244B-0.79%117.135Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
426887.070B-1.21%5.580Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58
8132.169B0.03%514.949Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
11868.900B0.86%187.028Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
169.627B-1.07%91.096Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
655.828B-1.55%96.372Kระบบขนส่ง4
32045.180B-0.65%232.724Kการผลิตของผู้ผลิต38
8625.121B-0.36%224.548Kบริการการกระจายสินค้า22
17355.501B0.17%74.091Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ