บริการผู้บริโภค (ภาค)

76
หุ้น
32269.138B
เงินทุนของตลาด
1.005M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.79%
เปลี่ยนแปลง
−7.26%
ประสิทธิภาพ เดือน
−7.34%
ประสิทธิภาพ ปี
−5.69%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
002420 CENTURY
56200.00-1.23%-700.00แนะนำให้ขาย90422.907B-1601.3632.00ภาพยนต์/บันเทิง
003560 IHQ
1730.001.47%25.00ขาย800.991K248.492B-341.36กลุ่มบริษัทสื่อ
006090 OYANG
7750.00-1.40%-110.00ซื้อ51.270K73.026B245.1832.06776.00ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
007700 F&F
99600.00-1.39%-1400.00ขาย82.486K1533.840B7162.64สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
008770 HTL SHILLA
88900.00-2.20%-2000.00ขาย883.240K3365.180B4422.36ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
011420 GALAXIA SM
1785.00-0.56%-10.00ขาย71.432K49.176B-330.27111.00การออกอากาศกระจายเสียง
018700 BARUNSON
4890.00-5.96%-310.00ซื้อ30.172M80.040B-441.21ร้านอาหาร
019680 DAEKYO
6000.0010.09%550.00ซื้อ5.437M517.027B207.31บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
020710 SIGONG TECH
5310.007.49%370.00ซื้อ1.029M103.400B16.29303.28บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
025980 ANANTI
7600.00-1.30%-100.00ขาย2.769M643.302B-142.99ภาพยนต์/บันเทิง
032350 LOTTE TOUR
12900.00-1.53%-200.00แนะนำให้ขาย261.703K893.656B-206.25บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
033130 DCHOSUN
2380.00-1.65%-40.00ซื้อ822.257K88.334B93.49สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
033830 TBC
1205.00-2.43%-30.00ขาย2.754M113.915B31.0239.81การออกอากาศกระจายเสียง
034120 SBS
23800.00-3.45%-850.00ซื้อ137.317K421.024B1180.58การออกอากาศกระจายเสียง
034230 PARADISE
18000.00-3.49%-650.00ขาย1.741M1533.320B-29.98เกมและบ่อนคาสิโน
035250 KANGWON LAND INC
25050.00-2.91%-750.00แนะนำให้ขาย469.336K5078.600B17.371485.105194.00เกมและบ่อนคาสิโน
035760 CJ ENM
138000.00-3.16%-4500.00แนะนำให้ขาย140.904K2709.470B41.353446.15ภาพยนต์/บันเทิง
036000 YEARIMDANG
3275.00-1.06%-35.00แนะนำให้ขาย108.196K75.437B-698.132166.00สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
036420 JCONTENTREE
39250.000.00%0.00ขาย188.563K559.279B1128.31สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
037560 LG HELLOVISION
5100.00-1.92%-100.00แนะนำให้ขาย120.659K394.979B-1301.24เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม
039130 HANATOUR SERVICE
45300.00-3.62%-1700.00แนะนำให้ขาย211.818K501.333B-861.92บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
039340 WOW
4260.00-2.85%-125.00แนะนำให้ขาย65.106K95.254B6.71653.88การออกอากาศกระจายเสียง
040300 YTN
2030.00-1.93%-40.00ขาย20.041K85.260B-102.71655.00การออกอากาศกระจายเสียง
041510 SME
31500.00-3.23%-1050.00แนะนำให้ขาย117.481K737.545B48.07681.65ภาพยนต์/บันเทิง
046140 SBS CONTENTS HUB
5650.00-2.59%-150.00ขาย30.260K121.269B14.89389.6533.00บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
047820 CHOROKBAEM
1760.00-3.30%-60.00ซื้อ9.181M147.413B109.21ภาพยนต์/บันเทิง
048550 SM C&C
1425.00-4.04%-60.00แนะนำให้ขาย160.191K132.767B86.5717.15510.00บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
048910 DAEWON MEDIA
6840.000.29%20.00ซื้อ49.171K82.657B102.6766.43139.00ภาพยนต์/บันเทิง
051780 CUROHOLDINGS
1040.00-1.42%-15.00ขาย714.864K81.896B-161.38ภาพยนต์/บันเทิง
052600 HANNET
3185.00-1.70%-55.00ขาย100.822K36.830B44.1473.4073.00บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
053110 SORIBADA
886.00-0.56%-5.00ขาย599.231K56.261B-179.4786.00ภาพยนต์/บันเทิง
053210 KT SKYLIFE
8480.00-1.51%-130.00ขาย65.923K403.338B1144.95การออกอากาศกระจายเสียง
053290 NE NEUNGYULE
4845.0029.89%1115.00แนะนำให้ซื้อ15.391M62.247B14.67สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
054780 KEYEAST
3565.00-7.40%-285.00ซื้อ11.727M304.297B-108.84ภาพยนต์/บันเทิง
057030 YBM NET
4175.0029.86%960.00แนะนำให้ซื้อ5.090M67.570B29.16110.24บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
058400 KNN
1220.00-3.17%-40.00ขาย5.080M161.565B20.7360.79การออกอากาศกระจายเสียง
063170 SEOUL AUCTION
5350.00-2.90%-160.00แนะนำให้ขาย134.280K84.424B-403.81บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
066410 BUCKET STUDIO
1605.00-1.23%-20.00ขาย126.266K49.600B-95.28ภาพยนต์/บันเทิง
067280 MULTICAMPUS
36700.00-4.30%-1650.00ซื้อ15.970K216.165B13.522837.31785.00บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
068050 PAN ENTERTAINMENT
4520.00-0.22%-10.00ขาย108.319K62.118B94.59ภาพยนต์/บันเทิง
068290 SAMSUNG PUBLISHING
23200.009.18%1950.00ซื้อ2.632M232.000B49.53429.05298.00สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
070960 YP
4875.00-2.69%-135.00ขาย217.458K234.650B-349.81346.00ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ
072870 MEGASTUDY
13950.0026.24%2900.00ซื้อ7.179M163.621B6.161793.85104.00บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
079160 CJ CGV
25700.00-2.84%-750.00แนะนำให้ขาย362.821K543.845B-11297.76ภาพยนต์/บันเทิง
080160 MODETOUR
14800.00-2.95%-450.00แนะนำให้ขาย123.471K262.386B89.70170.01บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
084680 E-WORLD
4500.00-3.43%-160.00ขาย849.528K405.694B161.71ภาพยนต์/บันเทิง
086980 SHOWBOX
3970.00-0.75%-30.00ซื้อ990.075K247.728B76.5752.24ภาพยนต์/บันเทิง
095720 WOONGJIN THINKBIG
2655.00-1.85%-50.00ซื้อ5.798M351.978B-852.71สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
096240 CHUNGDAHM
17300.003.90%650.00ขาย508.682K117.065B1686.52บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
100220 VISANG
9580.0029.99%2210.00แนะนำให้ซื้อ4.428M117.369B853.36บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
101060 SBS MEDIA HOLDINGS
1900.00-2.06%-40.00ขาย215.237K261.194B-777.25การออกอากาศกระจายเสียง
104620 YBTOUR
13150.00-1.87%-250.00แนะนำให้ขาย14.758K62.668B-302.79บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
105330 KNW
4325.00-4.63%-210.00ขาย8.525K23.840B-309.49ภาพยนต์/บันเทิง
111710 NAMHWA INDUSTRIAL
12950.00-4.07%-550.00ขาย191.839K266.615B94.57142.75ภาพยนต์/บันเทิง
114090 GKL
18350.00-3.67%-700.00แนะนำให้ขาย566.647K1135.050B19.34985.032027.00เกมและบ่อนคาสิโน
122450 KMH
5600.00-3.45%-200.00ขาย89.457K128.061B1201.84การออกอากาศกระจายเสียง
122870 YG ENTERTAINMENT
31050.00-5.62%-1850.00ขาย298.120K560.751B56.24603.17ภาพยนต์/บันเทิง
126560 HYUNDAI HCN
3725.00-2.10%-80.00ขาย192.764K410.323B332.48เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม
127710 ASIA BUSINESS DAILY
1910.00-2.30%-45.00ขาย90.670K48.722B33.84136.50281.00สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์
134060 E-FUTURE
8220.0016.76%1180.00ซื้อ3.673M36.991B381.42บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
160550 NEW
4345.00-2.58%-115.00ขาย207.149K121.252B-586.2691.00ภาพยนต์/บันเทิง
173940 FNC ENT.
7410.00-4.39%-340.00ขาย15.316K102.999B-1133.49154.00ภาพยนต์/บันเทิง
182360 CUBEENT
4470.0011.19%450.00แนะนำให้ซื้อ2.935M118.785B128.7231.2381.00ภาพยนต์/บันเทิง
200350 RAEMONGRAEIN
6350.00-2.16%-140.00ซื้อ1ภาพยนต์/บันเทิง
204630 HUAYI BROTHERS KOREA
2495.000.00%0.00ขาย29.127K70.378Bภาพยนต์/บันเทิง
206560 DEXTER STUDIOS
7880.00-3.90%-320.00ขาย1.589M191.149B-287.57ภาพยนต์/บันเทิง
207760 MR. BLUE
8810.007.83%640.00ซื้อ4.321M214.673B19.74414.0078.00สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
210120 VICTENTS
4795.0012.03%515.00ซื้อ209.001B13.00ภาพยนต์/บันเทิง
215200 MEGASTUDYEDU
45750.00-1.82%-850.00ซื้อ382.764K533.166B11.204172.11บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ
217620 DIDIM
1620.00-1.52%-25.00ขาย132.319K58.020B18.6589.26658.00ร้านอาหาร
241840 ASTORY
9990.002.04%200.00ขาย218.437Kภาพยนต์/บันเทิง
253450 STUDIO DRAGON
80700.00-1.71%-1400.00ขาย82.540K2267.380B87.36942.01ภาพยนต์/บันเทิง
263720 D&C MEDIA
24600.003.14%750.00ซื้อ118.069K300.839B403.69สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร
266170 ANDU ENTERTAINMENT
1080.00-7.69%-90.00แนะนำให้ขาย1515.216B13.00ภาพยนต์/บันเทิง
302920 TCO
10800.000.00%0.00ขาย10049.166B12.00ภาพยนต์/บันเทิง
310200 ANIPLUS
1995.00-0.99%-20.00แนะนำให้ขาย141.347K44.614Bเคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ