บริการผู้บริโภค (ภาค)

76
หุ้น
34283.105B
เงินทุนของตลาด
271.311K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.26%
เปลี่ยนแปลง
+3.53%
ประสิทธิภาพ เดือน
+7.67%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.01%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
002420CENTURY
7770 KRW−2.63%−210 KRW
มีแรงขายรุนแรง
8.306K64.538M KRW44.36B KRW−273.02 KRW57
006090OYANG
8750 KRW2.94%250 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
63.471K555.371M KRW80.093B KRW6.021454.02 KRW853
008770HTL SHILLA
77900 KRW−0.13%−100 KRW
มีแรงขาย
181.124K14.11B KRW2.937T KRW274.68283.61 KRW
012170ASCENDIO
949 KRW3.49%32 KRW
มีแรงซื้อ
955.503K906.772M KRW77.57B KRW−224.66 KRW42
018700BARUNSON
2395 KRW0.21%5 KRW
ปานกลาง
57.385K137.437M KRW82.282B KRW−728.45 KRW259
019680DAEKYO
3035 KRW0.50%15 KRW
มีแรงซื้อ
102.268K310.383M KRW233.422B KRW−1523.63 KRW2.505K
020710SIGONG TECH
4415 KRW−0.34%−15 KRW
มีแรงซื้อ
37.23K164.37M KRW86.275B KRW32.02137.87 KRW168
025980ANANTI
6620 KRW4.75%300 KRW
มีแรงซื้อ
835.027K5.528B KRW553.123B KRW−238.97 KRW539
032350LOTTE TOUR
11450 KRW1.42%160 KRW
มีแรงซื้อ
647.905K7.419B KRW832.78B KRW−3701.71 KRW1.107K
033830TBC
1028 KRW−0.68%−7 KRW
มีแรงขาย
132.931K136.653M KRW97.844B KRW20.2250.83 KRW123
034120SBS
33100 KRW−1.19%−400 KRW
มีแรงขาย
35.072K1.161B KRW592.617B KRW5.945573.31 KRW1.038K
034230PARADISE
14460 KRW0.00%0 KRW
มีแรงขาย
403.299K5.832B KRW1.247T KRW24.95711.78 KRW1.154K
035250KANGWON LAND INC
18180 KRW−0.05%−10 KRW
มีแรงขายรุนแรง
441.425K8.025B KRW3.688T KRW16.531099.93 KRW4.608K
035620BARUNSON E&A
831 KRW0.00%0 KRW
มีแรงขาย
76.726K63.759M KRW61.716B KRW−216.36 KRW29
035760CJ ENM
78200 KRW2.49%1900 KRW
มีแรงซื้อ
108.137K8.456B KRW1.582T KRW−5792.82 KRW3.466K
035900JYP ENT.
127500 KRW0.95%1200 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
426.654K54.398B KRW4.18T KRW45.752788.48 KRW317
036000YEARIMDANG
2040 KRW0.25%5 KRW
มีแรงซื้อ
13.951K28.46M KRW46.875B KRW−386.47 KRW52
036420CONTENTREEJOONGANG
22500 KRW−2.17%−500 KRW
มีแรงขายรุนแรง
187.407K4.217B KRW439.405B KRW−3365.09 KRW132
037560LG HELLOVISION
4380 KRW0.92%40 KRW
มีแรงซื้อ
212.069K928.862M KRW336.119B KRW−292.72 KRW
039130HANATOUR SERVICE
54400 KRW0.00%0 KRW
มีแรงขาย
91.334K4.969B KRW842.652B KRW−2202.11 KRW1.184K
040300YTN
6660 KRW5.88%370 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
1.279M8.52B KRW264.18B KRW251.4826.48 KRW734
041510SME
103300 KRW2.79%2800 KRW
มีแรงขาย
528.834K54.629B KRW2.36T KRW33.103122.84 KRW581
046140SBS CONTENTS HUB
6500 KRW−0.61%−40 KRW
ปานกลาง
35.553K231.095M KRW126.683B KRW14.69442.46 KRW49
047820CHOROKBAEM MEDIA
7130 KRW1.86%130 KRW
ปานกลาง
89.317K636.83M KRW151.982B KRW−2031.15 KRW50
048910DAEWON MEDIA
16890 KRW−2.71%−470 KRW
มีแรงซื้อ
554.806K9.371B KRW209.785B KRW33.15509.47 KRW
051780CUROHOLDINGS
439 KRW−0.45%−2 KRW
ปานกลาง
175.688K77.127M KRW54.602B KRW−22.91 KRW54
052220IMBC
3550 KRW2.31%80 KRW
มีแรงซื้อ
220.447K782.587M KRW79.81B KRW31.23113.67 KRW105
052600HANNET
5800 KRW−1.02%−60 KRW
ปานกลาง
35.094K203.545M KRW67.763B KRW34.18169.69 KRW81
053210KT SKYLIFE
6790 KRW0.44%30 KRW
มีแรงขาย
144.723K982.669M KRW321.566B KRW24.59276.17 KRW
053290NE NEUNGYULE
4475 KRW−3.87%−180 KRW
มีแรงขายรุนแรง
446.452K1.998B KRW76.93B KRW16.28274.85 KRW378
054780KEYEAST
7880 KRW−0.38%−30 KRW
มีแรงขาย
30.811K242.791M KRW154.556B KRW−86.11 KRW67
057030YBM NET
4750 KRW0.32%15 KRW
มีแรงซื้อ
48.453K230.152M KRW76.633B KRW9.79485.21 KRW432
058400KNN
925 KRW0.00%0 KRW
มีแรงขาย
182.664K168.964M KRW122.497B KRW16.5655.86 KRW131
065150DSEN
379 KRW0.00%0 KRW
มีแรงขาย
232.297K88.041M KRW47.345B KRW−37.82 KRW108
066790CCS
583 KRW−0.34%−2 KRW
มีแรงขาย
160.846K93.773M KRW32.774B KRW134.324.34 KRW42
068050PAN ENTERTAINMENT
5570 KRW0.00%0 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
323.309K1.801B KRW152.93B KRW−2.57 KRW21
070960YP
3185 KRW0.79%25 KRW
มีแรงซื้อ
24.474K77.95M KRW152.101B KRW−165.96 KRW346
072870MEGASTUDY
11400 KRW0.71%80 KRW
มีแรงขาย
9.924K113.134M KRW132.773B KRW7.711478.52 KRW186
079160CJ CGV
15380 KRW−0.90%−140 KRW
มีแรงขาย
124.51K1.915B KRW740.734B KRW−2662.48 KRW4.501K
080160MODETOUR
17700 KRW1.78%310 KRW
มีแรงซื้อ
160.249K2.836B KRW301.955B KRW−332.53 KRW598
084680E-WORLD
1579 KRW1.02%16 KRW
มีแรงซื้อ
575.42K908.588M KRW221.087B KRW35.2144.85 KRW421
086980SHOWBOX
3635 KRW−1.36%−50 KRW
มีแรงขาย
256.457K932.221M KRW230.084B KRW−4.91 KRW80
094850VERY GOOD TOUR
9620 KRW0.31%30 KRW
มีแรงขาย
50.979K490.418M KRW126.671B KRW−620.18 KRW
095720WOONGJIN THINKBIG
2990 KRW−0.83%−25 KRW
มีแรงขาย
367.129K1.098B KRW339.739B KRW−6.99 KRW2.106K
096240CREVERSE
19710 KRW−0.45%−90 KRW
มีแรงซื้อ
37.267K734.533M KRW228.567B KRW18.751068.09 KRW1.162K
100220VISANG
5350 KRW0.19%10 KRW
มีแรงขาย
16.052K85.878M KRW65.423B KRW−946.37 KRW957
104620YBTOUR
8080 KRW1.00%80 KRW
มีแรงซื้อ
83.668K676.037M KRW126.737B KRW−1524.75 KRW367
105330KNW
11590 KRW0.09%10 KRW
มีแรงขาย
71.843K832.66M KRW138.332B KRW10.361118.73 KRW52
111710NAMHWA INDUSTRIAL
8080 KRW0.75%60 KRW
มีแรงซื้อ
10.89K87.991M KRW165.116B KRW8.37965.38 KRW81
114090GKL
18800 KRW−0.11%−20 KRW
มีแรงขาย
265.482K4.991B KRW1.164T KRW120.72155.73 KRW1.663K
122450KX
4985 KRW−0.10%−5 KRW
มีแรงขาย
24.32K121.235M KRW208.983B KRW14.78337.34 KRW88
122870YG ENTERTAINMENT
84600 KRW−7.14%−6500 KRW
มีแรงขาย
1.359M114.987B KRW1.687T KRW26.733164.83 KRW415
127710ASIA BUSINESS DAILY
1626 KRW0.37%6 KRW
มีแรงซื้อ
10.099K16.421M KRW56.545B KRW4.10423.32 KRW296
134060E-FUTURE
6430 KRW1.42%90 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
18.253K117.367M KRW27.745B KRW9.05710.67 KRW45
160550NEW
7060 KRW0.00%0 KRW
มีแรงซื้อ
282.521K1.995B KRW197.017B KRW−383.73 KRW35
173940FNC ENT.
5960 KRW−1.16%−70 KRW
มีแรงซื้อ
13.875K82.695M KRW89.228B KRW−1066.54 KRW174
200350RMRI
23500 KRW−0.84%−200 KRW
มีแรงซื้อ
78.729K1.85B KRW152.962B KRW−474.80 KRW21
204620GLOBAL TAX FREE
3965 KRW2.59%100 KRW
มีแรงซื้อ
872.17K3.458B KRW210.609B KRW−439.51 KRW105
204630STUDIO SANTA CLAUS
606 KRW−2.10%−13 KRW
มีแรงขายรุนแรง
662.392K401.41M KRW80.51B KRW−472.96 KRW17
206560DEXTER STUDIOS
10820 KRW−2.08%−230 KRW
มีแรงซื้อ
649.363K7.026B KRW277.784B KRW−238.13 KRW315
210120VICTENTS
23300 KRW−3.32%−800 KRW
ปานกลาง
71116.566M KRW63.539B KRW12
215200MEGASTUDYEDU
64600 KRW0.47%300 KRW
มีแรงซื้อ
45.878K2.964B KRW757.539B KRW7.418722.01 KRW
217620DIDIM E&F
1178 KRW−9.38%−122 KRW
มีแรงซื้อ
6.401M7.541B KRW65.682B KRW−79.91 KRW516
241840ASTORY
20200 KRW0.50%100 KRW
มีแรงขาย
26.165K528.533M KRW187.779B KRW97.29207.63 KRW48
253450STUDIO DRAGON
64500 KRW0.00%0 KRW
มีแรงขาย
97.684K6.301B KRW1.939T KRW36.311776.70 KRW
266170REDWOODS
768 KRW0.13%1 KRW
มีแรงซื้อ
11286.016K KRW4.466B KRW12
299900WYSIWYG STUDIOS
3740 KRW−0.13%−5 KRW
มีแรงขาย
1.357M5.077B KRW639.784B KRW147.4425.37 KRW
302920TCO
6660 KRW14.83%860 KRW
มีแรงซื้อ
81539.46K KRW26.404B KRW14
310200ANIPLUS
3885 KRW−1.27%−50 KRW
มีแรงขาย
376.662K1.463B KRW177.809B KRW14.47268.45 KRW44
322780COPUS KOREA
2560 KRW−1.16%−30 KRW
ปานกลาง
98.332K251.73M KRW93.822B KRW−31.79 KRW14
348840DAYDREAM
4000 KRW5.26%200 KRW
มีแรงขาย
14K KRW3.37B KRW8
361570RBW
14830 KRW−1.72%−260 KRW
มีแรงขาย
101.725K1.509B KRW143.553B KRW243.3263.19 KRW90
408900MIR
36150 KRW3.43%1200 KRW
มีแรงซื้อ
54.576K1.973B KRW
417180FINGER STORY
5630 KRW−0.18%−10 KRW
ปานกลาง
116.403K655.349M KRW74.537B KRW13
419530SAMG ENTERTAINMENT
28450 KRW−2.07%−600 KRW
มีแรงขาย
143.504K4.083B KRW230.783B KRW265
453340HYUNDAIGREENFOOD
12210 KRW0.58%70 KRW
ปานกลาง
148.284K1.811B KRW411.314B KRW