ไบโอเทคโนโลยี (อุตสาหกรรม)

64
หุ้น
100377.108B
เงินทุนของตลาด
205.213K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.06%
เปลี่ยนแปลง
+3.87%
ประสิทธิภาพ เดือน
−3.27%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.15%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
011000GENEONE
2885 KRW−0.52%591.605K0.77227.069B KRW−678.37 KRW−103.38%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
028300HLB
32900 KRW+0.30%532.24K0.894.228T KRW−878.72 KRW−6.88%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
032980BYON
1183 KRW0.00%114.118K0.4844.943B KRW−215.59 KRW+54.28%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
041960KOMIPHARM
4200 KRW−1.18%231.726K0.75298.801B KRW−137.53 KRW−364.17%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
049960CBT
11230 KRW+0.09%5.891K1.2679.344B KRW402.3427.91 KRW−98.68%4.01%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
064550BIONEER
29300 KRW+0.17%142.265K0.81754.951B KRW−143.27 KRW−115.94%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
065660ANTEROGEN
13800 KRW+1.02%8.632K0.65132.931B KRW−566.11 KRW+15.36%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
066830GENOTECH
1850 KRW−0.05%2031.5810.484B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
068270CELLTRION
162600 KRW0.00%251.068K0.7323.291T KRW38.414233.66 KRW+3.56%0.22%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
084990HELIXMITH
5480 KRW+7.45%305.187K0.74211.976B KRW−946.06 KRW+38.07%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
086060GENEBIOTECH
4410 KRW+0.68%125.87K0.9937.714B KRW14.61301.92 KRW+526.85%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
086820BIO SOLUTION CO.,LTD.
14900 KRW+1.85%26.627K0.75117.386B KRW−436.99 KRW+72.96%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
086900MEDYTOX
214500 KRW−0.46%35.043K0.891.47T KRW138.651547.07 KRW−58.13%0.51%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
087010PEPTRON
37350 KRW−2.23%1.265M1.10787.946B KRW−921.12 KRW−49.19%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
092040AMICOGEN
12200 KRW−3.17%153.457K0.27344.385B KRW−1388.06 KRW+26.48%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
095700GENEXINE
9670 KRW+3.20%356.444K0.19388.954B KRW−2916.23 KRW−102.72%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
115180QURIENT
4070 KRW−6.86%288.5K0.7186.956B KRW−1708.04 KRW+26.95%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
142760BL
2000 KRW−2.20%1.202M1.4166.002B KRW−439.71 KRW+52.70%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
144510GC CELL
31900 KRW+2.24%42.923K1.37492.971B KRW−720.13 KRW−119.90%1.12%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
145020HUGEL
151700 KRW−2.32%45.348K0.801.886T KRW23.046585.42 KRW+35.58%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
168330NATURALENDOTECH
2070 KRW0.00%36.028K2.9265.357B KRW−194.54 KRW+39.81%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
179530ADBIOTECH
3495 KRW+5.27%92.128K0.4130.346B KRW17.04205.15 KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
182400NKMAX
12300 KRW−0.40%224.001K0.93511.168B KRW−2042.58 KRW−28.91%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
185490EYEGENE
2905 KRW−0.34%84.637K1.7162.609B KRW−933.61 KRW+56.84%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
187420GENOFOCUS
3110 KRW+0.65%9.986K0.4670.324B KRW−705.26 KRW−79.55%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
196170ALTEOGEN
74500 KRW−5.10%1.114M0.974.063T KRW715.59104.11 KRW+21.10%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
200780BCWORLDPHARM
6300 KRW+1.94%21.216K1.5652.768B KRW9.30677.25 KRW1.62%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
203400ABN
4735 KRW−2.17%809.373K13.0793.936B KRW−1261.86 KRW−310.51%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
203690SPHERE POWER
9640 KRW+3.21%97.505K0.8081.622B KRW−884.51 KRW+41.13%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
207940SAMSUNG BIOLOGICS
715000 KRW+0.42%47.546K0.9950.676T KRW54.3213163.75 KRW+78.60%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
208340PHARMABCINE
940 KRW−4.08%431.761K0.3025.65B KRW−947.62 KRW+8.50%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
215600SILLAJEN
5900 KRW+2.79%3.238M0.40590.027B KRW−217.23 KRW+9.62%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
217330CYTOGEN
12800 KRW−1.16%83.14K1.09243.277B KRW−917.46 KRW+7.19%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
217730KANGSTEM BIOTECH
1676 KRW−4.34%389.638K0.2498.003B KRW−537.91 KRW+4.73%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
217950PHARMARESEARCH BIO
20150 KRW0.00%1370.0981.847B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
222110PANGEN
5650 KRW−0.53%24.959K7.1760.649B KRW−264.67 KRW+41.87%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
225220GENOLUTION
3945 KRW+2.33%31.715K1.0273.452B KRW−269.43 KRW−120.51%2.57%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
239610HLSCIENCE
15070 KRW−0.53%3.195K0.1079.485B KRW−332.26 KRW−134.28%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
244460OLIPASS
704 KRW−5.12%503.501K0.2722.425B KRW−539.87 KRW+38.68%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
246250SLSBIO
5480 KRW+1.48%552.507K1.6341.44B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
251280ANGIOLAB
7880 KRW−0.76%9760.4322.333B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
261780CHA VACCINE
5090 KRW+1.80%58.774K0.81133.66B KRW−189.91 KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
283100NOVOMICS
3790 KRW+6.76%3.139K12.68เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
284620KAINOSMED
3505 KRW−0.43%30.394K0.1298.246B KRW−721.88 KRW−43.54%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
291650APTAMER SCIENCES
3480 KRW−0.29%24.105K0.7959.261B KRW−804.96 KRW−136.02%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
298060SCM
2680 KRW−0.37%59.697K0.2855.057B KRW−1468.66 KRW−4.79%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
302440SKBS
70200 KRW+2.03%173.95K2.225.283T KRW117.68596.55 KRW−83.59%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
304840PEOPLEBIO
3175 KRW−2.31%245.146K1.1568.216B KRW−1426.75 KRW−572.84%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
308080VIGENCELL
5180 KRW−0.19%20.891K0.5899.044B KRW−915.87 KRW−4.56%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
323990VAXCELL-BIO
17680 KRW+0.40%238.509K0.45404.91B KRW−494.34 KRW−65.39%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
327610FEMTOBIOMED
6600 KRW+0.46%5150.2055.196B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
341170FUTURE MEDICINE
6900 KRW−6.50%9.112K2.4968.453B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
344860INNOGENE
2675 KRW−1.47%21.401K0.5832.466B KRW24.64108.57 KRW−35.72%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
348080QURATIS
2775 KRW−0.72%218.984K0.70107.862B KRW−1122.74 KRW−18.07%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
348150KOBIOLABS
8390 KRW+1.08%61.275K0.38156.639B KRW−900.38 KRW+17.47%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
352770CLINOMICS
2325 KRW+1.09%614.195K1.0873.534B KRW−1110.34 KRW−925.31%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
354200NGENEBIO
5210 KRW−1.14%47.153K1.7467.926B KRW−1330.43 KRW−153.56%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
358570GI INNOVATION
18680 KRW−4.45%128.455K0.82431.103B KRW−3590.91 KRW−43.24%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
389030GENINUS
2585 KRW+0.39%167.842K0.4385.665B KRW−302.58 KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
397030APRILBIO
11240 KRW−3.68%178.384K0.72249.851B KRW−488.43 KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
405000PLASMAPP
3870 KRW−1.90%112.636K1.3276.036B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
446440EPI BIOTECH
10500 KRW−4.38%890.4425.204B KRW0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
950210PRESTIGE BIOPHARMA
DR
9650 KRW−0.82%39.688K1.06584.736B KRW−1382.55 KRW+25.29%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
950220NEOIMMUNETECH
DR
1725 KRW+7.81%1.369M3.96158.188B KRW−439.22 KRW+27.65%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ