บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด (อุตสาหกรรม)

54
หุ้น
32927.353B
เงินทุนของตลาด
253.315K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.11%
เปลี่ยนแปลง
−6.75%
ประสิทธิภาพ เดือน
−23.95%
ประสิทธิภาพ ปี
−26.96%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000590 CS HOLDINGS
65500.000.92%600.00ขาย3.688K241564000.0074.461B5.0712788.898.00
002630 OBI
877.001.04%9.00ขาย274.968K241146936.00102.917B-54.79129.00
007860 SEOYON
8280.00-0.36%-30.00ขาย68.243K565052040.00180.388B7.621090.70
012750 S-1
73000.000.69%500.00ซื้อ40.221K2936133000.002451.242B19.003815.176761.00
022100 POSCO ICT
6070.00-0.49%-30.00ขาย457.653K2777953710.00926.026B61.5399.141906.00
032800 FANTAGIO
704.000.00%0.00ขาย140.989K99256256.0036.734B-345.36103.00
035290 GOLD&S
2370.00-0.21%-5.00ขาย238.399K565005630.0085.924B94.1732.15
038680 SNET
6900.000.00%0.00ขาย27.835K192061500.00101.506B-581.79400.00
049720 KORYOINFO
8720.00-0.91%-80.00ขาย14.799K129047280.00122.422B12.42708.37809.00
058860 KTIS
2670.00-0.37%-10.00ซื้อ91.703K244847010.0086.971B3.49768.657778.00
058970 EMRO
16100.001.90%300.00ขาย34.378K553485800.00177.151B242.00
063570 NICE TCM
5950.000.68%40.00ซื้อ82.984K493754800.00179.252B19.35305.50491.00
068930 DIGITAL DS
8020.002.69%210.00ขาย29.061K233069220.00206.758B12.17643.56437.00
069920 ISE COMMERCE
6920.00-7.24%-540.00ขาย334.298K2313342160.00187.182B6.841134.4973.00
072990 HCT
12250.000.41%50.00ขาย15.401K188662250.0084.301B7.981529.27395.00
079940 GABIA
12800.001.99%250.00ขาย44.300K567040000.00165.146B12.491005.14302.00
084440 UBION
2090.00-4.57%-100.00มีแรงขายรุนแรง4.665K9749850.0036.824B165.00
089530 AT SEMICON
1105.00-7.92%-95.00ขาย5.873M6489356705.0057.845B-1969.61548.00
094280 HYOSUNG ITX
16850.000.00%0.00ขาย3.116K52504600.00200.653B13.951208.268787.00
094840 SUPREMA HQ
7100.000.14%10.00ขาย17.746K125996600.0066.624B6.281129.6234.00
109820 GENEMATRIX
5740.001.95%110.00ขาย217.023K1245712020.00112.398B-49.4773.00
114840 IFAMILYSC
29450.000.00%0.00ซื้อ23.140K681473000.00
119830 ITEK
10300.003.21%320.00ซื้อ335.948K3460264400.00190.436B-478.96282.00
127120 DNALINK
4245.00-2.64%-115.00ซื้อ209.189K888007305.0071.476B-311.0971.00
130580 NICE D&B
9080.00-0.44%-40.00ขาย3.050K27694000.00140.448B10.57862.60368.00
133750 MEGAMD
3225.00-1.07%-35.00ขาย61.666K198872850.0071.964B10.87301.26276.00
169330 EMBRAIN
4180.000.72%30.00ขาย31.803K132936540.0074.438B14.02299.32
174900 ABCLON
14050.00-3.44%-500.00มีแรงขายรุนแรง98.455K1383292750.00222.878B-724.18
179720 LENDINGMACHINE
6400.000.00%0.00ซื้อ1064000.006.717B13.00
187220 DTNC
6040.000.33%20.00ขาย26.109K157698360.0069.380B-37.67267.00
200470 APACT
5610.00-0.53%-30.00ขาย45.715K256461150.00101.736B34.18165.03256.00
208890 MIRAEN EDUPARTNER
1400.000.00%0.00ขาย1014000.004.411B26.00
215570 CRONEX
3400.000.00%0.00ขาย6652261000.0017.265B21.00
216400 INVITES BIOCORE
9140.00-0.11%-10.00ขาย17155380.0070.072B154.00
223250 DREAMCIS
11550.00-0.43%-50.00ขาย5.846K67521300.0068.738B571.64
238120 ALIGNED
11500.00-4.17%-500.00ซื้อ113.031K1299856500.0086.273B15.57770.8143.00
245620 EDGC
3620.000.28%10.00ขาย296.093K1071856660.00295.966B-251.15
277410 INSAN
2320.001.31%30.00ขาย173.472K402455040.0074.057B11.49200.33201.00
278650 KNOTUS
72200.00-11.19%-9100.00ซื้อ2.358M170231282800.00633.217B64.431291.17181.00
286750 NANOBRICK
2425.00-0.21%-5.00ขาย28.731K69672675.0049.729B-149.23
286940 LOTTE DATA
29200.000.52%150.00ขาย23.412K683630400.00439.508B17.151693.412885.00
291230 NP
9600.00-0.41%-40.00ขาย358.064K3437414400.00397.164B-292.5850.00
317400 XI SND
8450.000.36%30.00ขาย34.508K291592600.00326.549B1093.642557.00
317530 CARRIESOFT
8440.00-0.12%-10.00ขาย18.689K157735160.0057.476B-325.2847.00
322970 MOOGENE MEDI
4550.001.22%55.00ซื้อ2.442K11111100.0033.580B14.00
339950 IBKIMYOUNG
2700.00-0.74%-20.00ขาย81.973K221327100.00117.269B23.21117.84245.00
347740 P&K SKIN RESEARCH CENTER
16850.001.51%250.00ขาย11.736K197751600.00122.907B16.86984.8688.00
347860 ALCHERA
18700.000.00%0.00ขาย42.938K802940600.00260.883B-1019.97159.00
352820 HYBE
218500.001.86%4000.00ขาย253.460K55381010000.008870.301B55.223898.67
352940 ENBIO
6380.002.08%130.00ขาย37.897K241782860.0067.923B
377300 KAKAOPAY
104000.001.96%2000.00ซื้อ225.184K23419136000.0013513.086B-277.30
377480 MINDS LAB
20200.00-1.94%-400.00มีแรงขายรุนแรง77.525K1566005000.00
383310 ECOPRO HN
46700.00-0.32%-150.00ขาย102.827K4802020900.00717.036B243.00
950200 PSOMAGEN
5970.002.23%130.00ขาย8.073K48195810.00111.740B-378.03108.00
โหลดเพิ่ม