บริษัทเกาหลี companies operating in one industry: Miscellaneous Commercial Services

The list below has บริษัทเกาหลี that operate under the same industry, Miscellaneous Commercial Services. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
002630OBI
576 KRW−1.20%83.091K0.5868.651B KRW28.5620.17 KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
007860SEOYON
10480 KRW−7.17%402.084K0.35238.129B KRW0.91%บริการเชิงพาณิชย์
012750S-1
59200 KRW−0.50%13.995K0.532.042T KRW4.47%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
022100POSCO DX
55100 KRW−2.65%704.496K0.668.653T KRW0.13%บริการเชิงพาณิชย์
032800FANTAGIO
219 KRW−2.67%1.042M2.0722.952B KRW−123.76 KRW−1827.92%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
035290GOLD&S
530 KRW−5.02%264.645K0.4525.709B KRW−28.72 KRW−213.89%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
035720KAKAO
56600 KRW−0.88%803.955K0.3724.712T KRW−3361.67 KRW−210.15%0.11%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
038070SEOULIN
9830 KRW+1.24%93.367K0.4183.018B KRW30.96317.52 KRW−18.95%1.28%บริการเชิงพาณิชย์
038680SNET
5270 KRW−2.41%254.168K0.4199.817B KRW2.18%บริการเชิงพาณิชย์
049720KORYOINFO
10650 KRW+0.76%60.116K1.07146.768B KRW11.98888.77 KRW+39.76%3.60%บริการเชิงพาณิชย์
053980OSANGJAIEL
5790 KRW+0.70%68.78K0.72109.294B KRW5.391074.90 KRW+89.50%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
058860KTIS
3090 KRW−2.22%659.829K1.00102.061B KRW3.82%บริการเชิงพาณิชย์
058970EMRO
53300 KRW−9.66%320.659K2.89668.242B KRW−2359.43 KRW−508.28%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
063570NICE TCM
6190 KRW−1.75%104.054K1.27190.475B KRW16.14383.62 KRW+68.84%1.75%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
066620KUKBO DESIGN
14440 KRW−2.43%16.211K1.45103.915B KRW3.464172.74 KRW+32.54%2.65%บริการเชิงพาณิชย์
067280MULTICAMPUS
35450 KRW−0.56%1.235K0.39211.882B KRW4.48%บริการเชิงพาณิชย์
068100KWR
10940 KRW−16.49%1.638Mบริการเชิงพาณิชย์
068930DIGITAL DS
6120 KRW−1.45%38.513K0.56153.781B KRW10.88562.35 KRW−15.00%3.17%บริการเชิงพาณิชย์
072990HCT
10590 KRW+1.34%47.308K1.0172.362B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
079940GABIA
17910 KRW−1.81%30.23K0.56241.205B KRW0.38%บริการเชิงพาณิชย์
084440UBION
1410 KRW−2.83%59.319K0.7329.352B KRW−29.04 KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
086040BIOTOXTECH
5900 KRW−0.51%68.795K1.3493.176B KRW−565.88 KRW−403.92%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
094280HYOSUNG ITX
12390 KRW−0.24%6.504K0.89148.495B KRW6.01%บริการเชิงพาณิชย์
094840SUPREMA HQ
7770 KRW−1.15%94.697K0.3874.799B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
109820GENEMATRIX
2570 KRW−1.15%16.66K0.5752.007B KRW−43.21 KRW+89.37%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
114840IFAMILYSC
34700 KRW−3.88%89.042K0.67303.184B KRW0.45%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
119830ITEK
7830 KRW−2.85%128.599K0.64170.756B KRW−698.45 KRW−144.45%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
130580NICE D&B
5990 KRW−0.83%3.786K0.6594.248B KRW7.43806.55 KRW−13.50%2.97%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
131970DOOSAN TESNA
41850 KRW−4.45%288.22K1.36760.458B KRW13.153181.74 KRW+28.20%0.36%บริการเชิงพาณิชย์
133750MEGAMD
3110 KRW−3.42%691.338K0.1671.744B KRW−249.25 KRW−251.58%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
169330EMBRAIN
3000 KRW−1.15%4.403K0.3056.323B KRW3.89%บริการเชิงพาณิชย์
174900ABCLON
17400 KRW+12.84%2.625M15.17209.66B KRW−839.69 KRW−38.35%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
179720LENDINGMACHINE
14500 KRW−3.33%60.2128.827B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
187220DT&C
4650 KRW−3.33%87.179K0.8455.608B KRW394.0711.80 KRW−84.09%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
199730BIOINFRA
10700 KRW−3.17%18.163K1.9153.245B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
200470APACT
4780 KRW−2.85%1.049M0.30206.057B KRW−376.67 KRW−433.69%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
208890MIRAEN EDUPARTNER
1110 KRW−14.55%10.004.446B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
214270FSN
2860 KRW+4.95%17.274M24.0091.771B KRW−486.90 KRW−356.45%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
215570CRONEX
950 KRW+12.29%4.72K1.224.062B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
216400INVITES BIOCORE
9180 KRW0.00%9340.5069.306B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
223250DREAMCIS
2895 KRW−1.19%54.823K0.6069.468B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
238120ALIGNED
4220 KRW−1.06%121.699K1.0561.901B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
275630SSR
4640 KRW−0.75%7.299K0.5628.224B KRW21.36217.24 KRW−36.16%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
278650HLBBIOSTEP
3410 KRW−3.40%1.124M0.46294.753B KRW232.5614.66 KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
286750NANOBRICK
2185 KRW−7.22%313.696K2.1449.253B KRW−376.84 KRW−204.49%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
286940LOTTE DATA
39500 KRW−2.11%380.559K1.04614.252B KRW2.46%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
289170BIOTEN
3150 KRW−6.80%5000.39บริการเชิงพาณิชย์
291230NP
3495 KRW−6.55%1.202M0.59155.835B KRW−767.96 KRW−3691.64%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
296160PROGEN
7210 KRW−3.61%6.804K1.66บริการเชิงพาณิชย์
304360S.BIOMEDICS
10020 KRW−2.53%122.996K0.55113.371B KRW−592.96 KRW−3.02%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
307950HYUNDAIAUTOEVER
149200 KRW−0.93%76.233K0.754.185T KRW0.75%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
317400XI SND
4625 KRW−1.28%40.34K1.08181.308B KRW3.961167.05 KRW−33.70%3.21%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
317530CARRIESOFT
4990 KRW−3.58%84.139K0.2634.536B KRW−740.79 KRW−338.02%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
322970MOOGENE MEDI
2785 KRW0.00%9661.5927.492B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
339950IBKIMYOUNG
2400 KRW−3.03%2.421M0.17110.156B KRW28.1785.19 KRW+111.46%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
347740P&K SKIN RESEARCH CENTER
2590 KRW−1.33%66.833K0.5079.715B KRW14.60177.36 KRW−17.85%1.31%บริการเชิงพาณิชย์
347860ALCHERA
7000 KRW−1.55%100.849K0.39152.792B KRW−1314.44 KRW+11.49%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
352820HYBE
202000 KRW−7.13%488.463K2.088.976T KRW45.144474.61 KRW+253.66%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
372320CUROCELL
31900 KRW+1.11%122.247K0.58428.801B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
377300KAKAOPAY
46000 KRW−1.29%89.618K0.496.285T KRW−187.61 KRW−147.06%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
377480MAUM.AI
26800 KRW−3.25%111.23K0.72170.819B KRW−761.73 KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
383310ECOPRO HN
59800 KRW−0.33%74.472K0.84925.948B KRW0.99%บริการเชิงพาณิชย์
383930DT&CRO
10270 KRW−1.44%208.955K0.39135.831B KRW−1199.63 KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
389470IVTG
12820 KRW−2.51%113.334K0.68110.451B KRW−3823.24 KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
408920MESSE ESANG
2385 KRW+1.06%59.342K1.88101.371B KRW33.6170.97 KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
440320OPENKNOWL
8180 KRW−3.76%53.449K0.7582.362B KRW0.00%บริการเชิงพาณิชย์
448280ECOEYE
37300 KRW−6.40%118.979K0.96381.748B KRW1.29%บริการเชิงพาณิชย์
457550WOOJIN NTEC
20600 KRW−9.45%494.197K0.57บริการเชิงพาณิชย์
465320KYOBO 15 SPAC
2180 KRW−0.46%4.353K0.19บริการเชิงพาณิชย์
950110SBI FINTECH SOLUTIONS
DR
4190 KRW0.00%2.527K0.6697.467B KRW28.82145.39 KRW3.83%บริการเชิงพาณิชย์
950200PSOMAGEN
DR
4920 KRW−0.81%23.43K1.4895.265B KRW−124.65 KRW+41.73%0.00%บริการเชิงพาณิชย์