บริษัทเกาหลี companies operating in one industry: สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทเกาหลี ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น SAMSUNG CARD หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง AJ NETWORKS ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
029780SAMSUNG CARD
4.028 T KRW38100 KRW+0.93%59.123 K0.626.675711.13 KRW−2.06%6.62%การเงิน
มีแรงซื้อ
0089860LOTTE RENTAL
979.961 B KRW27100 KRW+1.31%24.531 K0.668.273275.40 KRW+27.12%4.49%การเงิน
มีแรงซื้อ
0034310NICE
456.086 B KRW12230 KRW−0.57%27.329 K1.11109.47111.72 KRW−88.88%3.67%การเงิน
0095570AJ NETWORKS
203.896 B KRW4870 KRW+3.18%160.415 K1.2113.24367.93 KRW+83.09%5.72%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
0023760HKCAPITAL
189.949 B KRW614 KRW+0.99%70.041 K0.493.10198.18 KRW−2.17%4.61%การเงิน
2293580NAU IB CAPITAL
100.267 B KRW1049 KRW+0.10%167.144 K0.6754.8419.13 KRW−78.19%1.72%การเงิน
3336060WAVUS
68.573 B KRW1420 KRW−0.28%96.165 K0.609.65147.10 KRW0.00%การเงิน
0021880MASON CAPITAL
50.677 B KRW335 KRW+0.60%356.806 K0.7275.534.44 KRW0.00%การเงิน
4439250SAMSUNG SPAC VII
35.125 B KRW10020 KRW−0.10%16.818 K2.3040.30248.64 KRW0.00%การเงิน
3310870DYC
28.466 B KRW1373 KRW−0.22%49.888 K0.711.82%การเงิน
405640SHINHAN 9TH SPAC
20.09 B KRW4510 KRW+1.81%100.858 K0.47139.1832.41 KRW0.00%การเงิน
4446840KIWOOM NO.8 SPAC
12.554 B KRW2140 KRW+0.23%31.804 K12.280.00%การเงิน
415580SANGSANGIN SPAC III
11.151 B KRW2105 KRW+0.24%4.611 K0.3863.1433.34 KRW0.00%การเงิน
4440790KYOBO 13 SPAC
9.437 B KRW2335 KRW+0.21%6.133 K0.2866.1535.30 KRW0.00%การเงิน
425290SAMSUNG SPAC VI
2235 KRW−0.22%28.628 K1.12การเงิน
418210SHINHAN 10TH SPAC
2460 KRW−1.01%24.141 K2.87การเงิน
4464680KB NO.27 SPAC
2005 KRW+0.25%18.102 K0.55การเงิน
4439730IBKS NO.20 SPAC
2560 KRW+0.20%10.719 K1.15การเงิน
4433530KIWOOM NO.7 SPAC
2145 KRW0.00%1.913 K0.25การเงิน
4446750HANA 26 SPAC
2190 KRW+0.23%7.535 K3.18การเงิน
4448760IBKS NO.22 SPAC
2480 KRW+0.20%19.751 K6.21การเงิน
4435380YUANTA SPAC 10
2170 KRW0.00%4.267 K0.83การเงิน
4467930IBKS NO.23 SPAC
2235 KRW0.00%3.842 K0.39การเงิน