บริษัทเกาหลี companies operating in one industry: สร้างบ้าน

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทเกาหลี ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน สร้างบ้าน รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น KUMYANG GREEN POWER CO., LTD. หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง KUMYANG GREEN POWER CO., LTD. ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
047040DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION
1.504 T KRW3675 KRW−0.54%319.985 K0.403.001223.02 KRW+17.64%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
006360GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP
1.311 T KRW15430 KRW−0.26%93.483 K0.34−5710.18 KRW−245.37%8.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
2210980SK D&D
243.686 B KRW12850 KRW−0.93%723.579 K0.382.445263.21 KRW+169.29%8.60%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
2282720KUMYANG GREEN POWER CO., LTD.
175.854 B KRW16790 KRW+5.60%3.119 M2.192.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
4417840JUSTEM.CO.,LTD.
88.593 B KRW11970 KRW−0.33%76.014 K0.21−1048.69 KRW−253.99%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0004960HANSHIN CONSTRUCTION
79.722 B KRW6950 KRW−1.28%4.807 K0.132.462824.97 KRW−16.98%1.45%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0042940SANGJI CONSTRUCTION, INC.
47.362 B KRW3635 KRW−2.28%66.141 K0.791.752078.30 KRW0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0002290SAMIL ENTERPRISE CO., LTD.
45.57 B KRW3610 KRW−0.28%20.778 K0.4912.08298.90 KRW+28.09%4.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร