เครื่องจักรอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม)

171
หุ้น
39051.334B
เงินทุนของตลาด
1.311M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.40%
เปลี่ยนแปลง
+6.22%
ประสิทธิภาพ เดือน
+37.78%
ประสิทธิภาพ ปี
+60.19%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
000590CS HOLDINGS
60900 KRW0.66%400 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
84851.643M KRW69.872B KRW4.7912704.80 KRW5
000850HMT
38400 KRW−1.54%−600 KRW
มีแรงขาย
3.591K137.894M KRW84.48B KRW2.2517038.92 KRW
001560CHEIL GRINDING WHEE
10360 KRW−0.38%−40 KRW
ปานกลาง
4.005K41.492M KRW77.592B KRW34.93296.63 KRW55
002700SHINIL IND
1975 KRW−3.52%−70 KRW
มีแรงขายรุนแรง
3.938M7.769B KRW137.873B KRW−1.24 KRW126
004380SAMICK THK
12730 KRW−1.70%−220 KRW
มีแรงขายรุนแรง
31.723K403.834M KRW263.511B KRW21.21600.30 KRW757
004840DRB HOLDING
5070 KRW−0.20%−10 KRW
มีแรงซื้อ
15.349K77.819M KRW97.631B KRW63.6779.63 KRW81
007820SMC
6980 KRW−3.46%−250 KRW
มีแรงขาย
172.871K1.207B KRW139.837B KRW110.5663.13 KRW270
009440KC GREEN HOLDINGS
4530 KRW−7.93%−390 KRW
มีแรงซื้อ
12.002M54.367B KRW100.226B KRW−203.39 KRW18
009730KOSSEN
4600 KRW1.21%55 KRW
มีแรงขาย
842.725K3.877B KRW138.727B KRW33.89135.72 KRW106
010660HWACHEON
4230 KRW−2.76%−120 KRW
มีแรงซื้อ
5.074M21.463B KRW83.754B KRW33.35126.85 KRW282
011700HANSHIN MACH
5760 KRW−0.69%−40 KRW
มีแรงขาย
175.344K1.01B KRW177.327B KRW−113.66 KRW88
011930SHINSUNG E&G
2055 KRW−1.91%−40 KRW
มีแรงขาย
1.981M4.072B KRW418.328B KRW7.61270.13 KRW498
012200KEYANG ELEC MACH
2325 KRW−0.43%−10 KRW
มีแรงขาย
29.027K67.488M KRW69.133B KRW−849.06 KRW727
013030HY-LOKCO
23100 KRW−0.43%−100 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
177.381K4.098B KRW279.484B KRW7.203206.44 KRW526
013570DY
5910 KRW0.00%0 KRW
ปานกลาง
121.195K716.262M KRW145.795B KRW−95.01 KRW54
015590CURO
943 KRW−1.77%−17 KRW
มีแรงซื้อ
6.32M5.96B KRW218.033B KRW19.3348.78 KRW193
019990ENERTORK
8550 KRW−1.50%−130 KRW
มีแรงขาย
36.567K312.648M KRW81.391B KRW107.0879.85 KRW86
023160TKCORP.
18000 KRW−0.55%−100 KRW
มีแรงซื้อ
104.798K1.886B KRW465.61B KRW9.811835.21 KRW332
023960SC ENGINEERING
2370 KRW−0.21%−5 KRW
มีแรงขาย
586.723K1.391B KRW74.061B KRW13.56174.77 KRW139
024850HLB INNOVATION
4615 KRW0.98%45 KRW
มีแรงซื้อ
455.186K2.101B KRW306.898B KRW365.50 KRW
029460KC
19480 KRW1.67%320 KRW
มีแรงซื้อ
12.669K246.792M KRW242.277B KRW2.527716.63 KRW223
033160MKELECTRON
14120 KRW2.32%320 KRW
มีแรงซื้อ
277.52K3.919B KRW298.597B KRW−1067.71 KRW295
033640NEPES
19310 KRW0.57%110 KRW
มีแรงซื้อ
239.933K4.633B KRW445.273B KRW8.322319.65 KRW1.191K
036200UNISEM
8600 KRW3.61%300 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
683.243K5.876B KRW252.978B KRW12.65680.10 KRW
036530SNT HOLDINGS
16290 KRW−1.27%−210 KRW
ปานกลาง
9.151K149.07M KRW235.548B KRW3.714386.58 KRW10
036560YPPC
12600 KRW0.16%20 KRW
ปานกลาง
73.907K931.228M KRW198.45B KRW543.25 KRW236
036810FINE SEMITECH
23850 KRW−0.21%−50 KRW
มีแรงซื้อ
333.583K7.956B KRW470.162B KRW12.101971.37 KRW713
036890JINSUNG
10940 KRW−1.35%−150 KRW
มีแรงขาย
222.109K2.43B KRW218.409B KRW4.252574.66 KRW233
036930JEL
16650 KRW1.03%170 KRW
มีแรงซื้อ
1.767M29.423B KRW803.349B KRW8.691916.53 KRW
037330INZI DISPLAY
2090 KRW0.72%15 KRW
มีแรงซื้อ
38.978K81.464M KRW90.271B KRW23.2989.74 KRW398
039030EO TECHNICS
90500 KRW−2.69%−2500 KRW
มีแรงซื้อ
316.81K28.671B KRW1.106T KRW15.715761.47 KRW653
039440STI
12760 KRW3.32%410 KRW
มีแรงซื้อ
279.288K3.564B KRW189.473B KRW5.662256.25 KRW398
039610HS VALVE
5950 KRW−2.14%−130 KRW
ปานกลาง
237.39K1.412B KRW61.942B KRW20.78286.28 KRW248
042700HANMI SEMI
27150 KRW−0.55%−150 KRW
มีแรงซื้อ
9.735M264.317B KRW2.643T KRW12.892106.06 KRW643
043340ESSEN TECH
902 KRW−2.80%−26 KRW
มีแรงขายรุนแรง
282.869K255.148M KRW64.944B KRW175.755.13 KRW212
043360DGI
3210 KRW−1.08%−35 KRW
มีแรงขายรุนแรง
24.079K77.294M KRW28.598B KRW41.5777.23 KRW60
044780HK
1959 KRW−0.46%−9 KRW
มีแรงซื้อ
68.413K134.021M KRW35.935B KRW8.43232.79 KRW124
047770CODES COMBINE
2700 KRW4.25%110 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
12.884M34.786B KRW101.923B KRW13.42201.22 KRW52
048770TPC
3635 KRW−1.49%−55 KRW
มีแรงขาย
25.227K91.7M KRW57.062B KRW3223.661.13 KRW329
049120FINE DNC
1504 KRW−1.05%−16 KRW
มีแรงขาย
34.554K51.969M KRW45.043B KRW−855.12 KRW127
049800WOOJIN PLAIMM
3450 KRW−0.58%−20 KRW
มีแรงขายรุนแรง
31.999K110.397M KRW69B KRW3.311041.50 KRW553
049950MEERECOMPANY
31750 KRW−0.78%−250 KRW
มีแรงขาย
80.336K2.551B KRW251.239B KRW11.132851.97 KRW312
050090BK HOLDINGS
1368 KRW−4.93%−71 KRW
มีแรงขายรุนแรง
268.948K367.921M KRW26.631B KRW−155.14 KRW58
051490NARA M&D
8000 KRW−0.62%−50 KRW
มีแรงซื้อ
64.448K515.584M KRW110.459B KRW11.36704.18 KRW218
053080WONBANG TECH
9740 KRW−0.41%−40 KRW
มีแรงขาย
28.063K273.334M KRW125.411B KRW7.941227.03 KRW148
053160FREEMS
8720 KRW1.40%120 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
64.307K560.757M KRW47.053B KRW35.17247.91 KRW83
053610PROTEC
28550 KRW−0.70%−200 KRW
มีแรงซื้อ
190.253K5.432B KRW278.876B KRW7.483815.63 KRW
054220VITZROSYS
763 KRW−7.40%−61 KRW
มีแรงขาย
2.568M1.959B KRW37.51B KRW−137.66 KRW49
054300PANSTAR ENTERPRISE
704 KRW−1.81%−13 KRW
มีแรงขาย
656.043K461.854M KRW44.015B KRW77.739.17 KRW97
054920HANCOM WITH
4150 KRW−0.60%−25 KRW
มีแรงขาย
124.432K516.393M KRW102.997B KRW8.81470.93 KRW116
059270HAISUNG TPC
6610 KRW−3.92%−270 KRW
มีแรงขายรุนแรง
90.262K596.632M KRW78.009B KRW−56.28 KRW60
060720KH VATEC
20500 KRW1.74%350 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
525.254K10.768B KRW464.888B KRW15.021365.18 KRW86
063760ELP
4290 KRW−0.12%−5 KRW
มีแรงขาย
71.317K305.95M KRW37.878B KRW−181.93 KRW132
065130TOP ENG
5960 KRW−1.49%−90 KRW
มีแรงซื้อ
54.772K326.441M KRW94.137B KRW−247.99 KRW330
066130HAATZ
5900 KRW−2.48%−150 KRW
มีแรงขายรุนแรง
41.998K247.788M KRW71.621B KRW280.67 KRW217
067170AUTECH
6070 KRW−1.94%−120 KRW
ปานกลาง
77.809K472.301M KRW87.162B KRW−2652.60 KRW93
068240DAWONSYS
14480 KRW0.28%40 KRW
มีแรงซื้อ
161.835K2.343B KRW489.303B KRW−3922.11 KRW695
068330ILSHINBIOBASE CO., LTD.
2290 KRW8.02%170 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
960.187K2.199B KRW98.163B KRW25.7389.00 KRW44
069330U.I.DISPLAY
1558 KRW−1.27%−20 KRW
มีแรงขาย
51.917K80.887M KRW21.979B KRW5.86265.64 KRW63
071460WINIA
2125 KRW−7.41%−170 KRW
มีแรงขายรุนแรง
930.367K1.977B KRW75.581B KRW
074600WONIK QNC
26350 KRW0.76%200 KRW
มีแรงซื้อ
414.213K10.915B KRW692.689B KRW13.181999.66 KRW1.145K
076080WELCRON HANTEC
4985 KRW0.00%0 KRW
มีแรงขาย
232.223K1.158B KRW110.033B KRW−130.15 KRW273
077360DSHM
6380 KRW5.80%350 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
7.352M46.903B KRW281.083B KRW−4.88 KRW236
078150HB TECHNOLOGY
2860 KRW−0.69%−20 KRW
มีแรงซื้อ
2.717M7.77B KRW217.82B KRW3.89842.49 KRW430
079950INVENIA
1840 KRW−1.50%−28 KRW
มีแรงซื้อ
410.026K754.448M KRW40.554B KRW−41.02 KRW133
082270GEMVAX
15100 KRW3.92%570 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
2.868M43.304B KRW599.941B KRW−629.89 KRW163
083450GST
27000 KRW3.05%800 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
199.798K5.395B KRW237.985B KRW5.375113.72 KRW719
083500FNS TECH
9240 KRW1.09%100 KRW
ปานกลาง
48.356K446.809M KRW74.91B KRW15.10624.26 KRW150
083650BHI
8300 KRW−2.58%−220 KRW
มีแรงซื้อ
1.015M8.425B KRW215.781B KRW−735.51 KRW423
084180SOOSUNG SALVACION
850 KRW−0.47%−4 KRW
มีแรงขาย
479.04K407.184M KRW62.519B KRW−95.98 KRW55
084370EUGENETECH
30800 KRW0.65%200 KRW
มีแรงซื้อ
200.989K6.19B KRW690.609B KRW29.061059.92 KRW
086670BMT
14490 KRW−0.14%−20 KRW
มีแรงซื้อ
51.563K747.148M KRW132.224B KRW9.161828.30 KRW358
089030TECHWING
7200 KRW1.41%100 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
252.985K1.821B KRW264.656B KRW16.17445.23 KRW615
089140NEXTURNBIO
10080 KRW−5.08%−540 KRW
มีแรงขาย
507.141K5.112B KRW57.901B KRW−141.39 KRW52
089890KOSES
10390 KRW−0.29%−30 KRW
ปานกลาง
73.133K759.852M KRW172.315B KRW21.87475.19 KRW208
089970APTC
12890 KRW0.70%90 KRW
มีแรงซื้อ
241.887K3.118B KRW274.892B KRW22.38576.80 KRW66
090360ROBOSTAR
31050 KRW−2.66%−850 KRW
มีแรงขาย
85.171K2.645B KRW302.738B KRW140.48221.03 KRW
090710HYULIM ROBOT
2040 KRW−0.73%−15 KRW
ปานกลาง
1.76M3.591B KRW334.018B KRW−140.19 KRW98
092440KISHIN
3460 KRW0.29%10 KRW
มีแรงซื้อ
20.694K71.601M KRW101.032B KRW149.96 KRW
092780DONGYANG PISTON
4730 KRW−2.07%−100 KRW
มีแรงขาย
42.033K198.816M KRW62.287B KRW23.87198.17 KRW576
094820ILJIN POWER
14310 KRW−1.65%−240 KRW
ปานกลาง
154.745K2.214B KRW215.776B KRW14.55983.62 KRW685
095190EMKOREA
2785 KRW−2.62%−75 KRW
มีแรงขายรุนแรง
145.218K404.432M KRW118.588B KRW−221.95 KRW275
095610TES
22400 KRW2.28%500 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
181.991K4.077B KRW419.34B KRW12.491792.84 KRW
096630S CONNECT
1635 KRW−2.79%−47 KRW
มีแรงขาย
903.991K1.478B KRW101.484B KRW11.39143.52 KRW71
100840SNTENERGY
21550 KRW−1.15%−250 KRW
มีแรงขาย
22.882K493.107M KRW135.486B KRW6.323410.37 KRW177
101160WORLDEX
26800 KRW3.08%800 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
357.152K9.572B KRW442.495B KRW9.072953.68 KRW323
101360ECO&DREAM
34200 KRW0.00%0 KRW
มีแรงขาย
153.152K5.238B KRW382.651B KRW−1075.22 KRW91
101680HNK
4230 KRW−1.63%−70 KRW
มีแรงขาย
33.852K143.194M KRW35.544B KRW69.1261.19 KRW234
104460DYPNF
18250 KRW−6.84%−1340 KRW
มีแรงขาย
386.911K7.061B KRW174.452B KRW−803.02 KRW172
105740DK-LOK
10750 KRW−3.50%−390 KRW
มีแรงขาย
218.962K2.354B KRW99.468B KRW18.20711.59 KRW323
108230TOPTEC
9030 KRW2.15%190 KRW
มีแรงซื้อ
103.243K932.284M KRW325.401B KRW27.50328.39 KRW439
108490ROBOTIS
31750 KRW−1.40%−450 KRW
มีแรงขาย
98.365K3.123B KRW389.46B KRW−46.98 KRW134
114190KANGWON ENERGY
23300 KRW−2.92%−700 KRW
ปานกลาง
849.967K19.804B KRW608.667B KRW176.11132.30 KRW106
114810HANSOL IONES
8650 KRW0.70%60 KRW
มีแรงซื้อ
121.527K1.051B KRW242.109B KRW909.28 KRW580
114920DAEJOO ENT
2000 KRW6.96%130 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
1.283K2.563M KRW6.932B KRW71
117730T-ROBOTICS
17450 KRW−1.47%−260 KRW
มีแรงซื้อ
711.96K12.424B KRW269.457B KRW−267.01 KRW119
119500FORMETAL
3940 KRW−0.13%−5 KRW
มีแรงขาย
47.953K188.935M KRW46.678B KRW27.04145.73 KRW121
119650KC COTTRELL
3645 KRW−5.08%−195 KRW
มีแรงซื้อ
3.086M11.248B KRW128.228B KRW−1077.40 KRW262
120030CHOSUN WELDING
98600 KRW−0.80%−800 KRW
มีแรงขายรุนแรง
2.94K289.884M KRW101.601B KRW9.4610425.01 KRW125
123840HANIL VACUUM
439 KRW−1.79%−8 KRW
มีแรงขาย
198.693K87.226M KRW44.344B KRW−694.14 KRW76