เครื่องจักรอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม)

107
หุ้น
34746.224B
เงินทุนของตลาด
546.678K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.40%
เปลี่ยนแปลง
−3.31%
ประสิทธิภาพ เดือน
+8.23%
ประสิทธิภาพ ปี
−5.26%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
000850 HMT
37200.00-2.87%-1100.00แนะนำให้ขาย11.792K84.260B6.066319.31343.00
001560 CHEIL GRINDING WHEE
6310.000.96%60.00ขาย7.454K46.875B6.53957.0681.00
004380 SAMICK THK
13200.00-4.69%-650.00ขาย66.136K286.695B105.81130.90
004840 DRB HOLDING
4995.00-1.87%-95.00แนะนำให้ขาย25.096K98.016B27.14187.51349.00
007820 SMC
10100.00-2.42%-250.00แนะนำให้ซื้อ129.399K207.351B42.97240.85
009160 SIMPAC
2870.00-1.37%-40.00ซื้อ98.083K176.181B6.63438.67495.00
009310 CHARM ENGINEERING
1615.00-0.31%-5.00ซื้อ162.555K85.810B-342.74
009440 KC GREEN HOLDINGS
4830.00-2.23%-110.00ขาย50.687K109.297B8.12608.3323.00
010660 HWACHEON
2750.00-1.43%-40.00แนะนำให้ขาย713.541K57.390B-52.22341.00
011700 HANSHIN MACH
1585.00-1.25%-20.00ขาย648.168K51.017B19.6581.6698.00
011930 SHINSUNG E&G
940.00-2.49%-24.00ขาย1.409M137.394B-28.99
012200 KEYANG ELEC MACH
3170.00-5.09%-170.00ขาย868.187K113.560B26.96123.90
012330 HYUNDAI MOBIS
228500.00-1.08%-2500.00แนะนำให้ขาย143.419K21584.000B9.5324233.30
013030 HY-LOKCO
15150.00-1.94%-300.00แนะนำให้ขาย17.582K210.324B998.84
013570 DY
4865.00-1.62%-80.00ขาย46.553K125.511B1292.50
013810 SPECO
3605.00-2.57%-95.00ขาย158.774K54.220B631.64
015230 DAECHANG FORGING
26700.00-1.66%-450.00ขาย3.842K74.959B4.885562.35
015590 CURO
1030.00-2.83%-30.00ขาย1.864M159.643B63.6825.65
017370 WOOSHIN SYSTEMS
4390.00-2.34%-105.00แนะนำให้ขาย5.249K74.845B232.76
019990 ENERTORK
3870.00-5.61%-230.00ซื้อ1.028M39.323B170.9723.9898.00
023960 SC ENGINEERING
1260.00-2.70%-35.00ขาย19.944K32.397B1.90683.24
025560 MIRAE
117.00-2.50%-3.00ขาย15.809M101.089B-19.76
029460 KC
16800.00-4.00%-700.00ขาย43.986K217.767B4389.28
032860 GLOSFER LABS
280.00-4.11%-12.00ขาย913.346K21.478B-50.7912.00
034020 DHICO
5380.00-1.65%-90.00ขาย1.453M1346.940B-786.31
036200 UNISEM
6470.000.15%10.00ซื้อ658.866K190.028B15.95404.91
036530 S&T HOLDINGS
14450.00-0.34%-50.00แนะนำให้ขาย8.809K219.759B7824.46
036560 YPPC
7980.00-2.09%-170.00แนะนำให้ขาย14.020K128.362B8.59949.14209.00
039610 HS VALVE
6150.00-0.49%-30.00ขาย89.059K64.336B20.80297.13216.00
039840 DIO
37400.00-3.61%-1400.00ขาย98.543K580.192B1740.20
043200 PARU
3540.00-2.75%-100.00ซื้อ17.417M140.105B69.7456.72
043340 ESSEN TECH
977.00-1.21%-12.00ขาย146.199K71.208B113.348.73
044060 JOKWANG ILI
6340.00-1.09%-70.00แนะนำให้ขาย45.117K63.367B11.56554.28
047770 CODES COMBINE
2505.00-1.96%-50.00แนะนำให้ขาย85.454K96.449B11.78216.9549.00
049800 WOOJIN PLAIMM
3920.002.62%100.00ซื้อ25.977K38.200B-1360.25660.00
049950 MEERECOMPANY
28450.00-2.57%-750.00แนะนำให้ขาย18.862K218.627B16.771741.71
051490 NARA M&D
4835.00-3.20%-160.00ซื้อ94.396K68.968B63.0479.23
053660 HYUNJIN
550.00-24.66%-180.00แนะนำให้ขาย6.441M38.832B-1541.21152.00
054300 PANSTAR ENTERPRISE
930.00-2.72%-26.00แนะนำให้ขาย912.666K49.995B50.0519.10
054920 HANCOM WITH
2950.00-0.51%-15.00ขาย114.723K83.664B41.7371.0595.00
064510 ECOMAISTER
3405.00-1.87%-65.00ขาย98.577K46.321B-2874.61
067170 AUTECH
12650.00-3.80%-500.00แนะนำให้ซื้อ1.849M195.264B11.181176.6995.00
068240 DAWONSYS
19200.002.67%500.00แนะนำให้ซื้อ1.160M496.936B48.17388.21
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
2010.00-4.51%-95.00ขาย1.342M90.233B17.19122.4340.00
071460 WINIADIMCHAE
3350.00-2.33%-80.00ซื้อ161.872K121.996B-9.66597.00
076080 WELCRON HANTEC
1770.00-2.21%-40.00ขาย90.240K36.164B-1212.96
077500 UNIQUEST
6800.00-2.86%-200.00ขาย147.255K186.558B12.37568.74161.00
078150 HB TECHNOLOGY
2845.005.76%155.00ขาย5.495M206.940B306.458.78295.00
083500 FNS TECH
12800.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ273.022K92.952B185.13
083650 BHI
2100.00-2.55%-55.00แนะนำให้ขาย53.742K56.025B-602.64
085310 NK
1035.00-1.43%-15.00แนะนำให้ขาย202.972K82.824B-344.66146.00
086670 BMT
8150.00-4.34%-370.00ซื้อ68.823K69.408B12.73669.19
088390 INNOX
5400.00-1.82%-100.00แนะนำให้ขาย9.452K48.172B-916.89
089030 TECHWING
16700.00-0.30%-50.00ขาย310.713K313.609B548.10
089140 NEXTURN
11550.001.32%150.00ซื้อ212.562K121.834B15.65728.63
090360 ROBOSTAR
16250.00-3.27%-550.00แนะนำให้ขาย48.093K163.800B-63.65285.00
090470 JASTECH
12250.00-2.39%-300.00ขาย106.105K181.616B86.66144.81405.00
091090 SEWON CELLONTECH
2525.00-2.88%-75.00แนะนำให้ขาย211.181K158.571B-170.80355.00
092440 KISHIN
3825.00-1.42%-55.00ขาย62.690K113.296B11.29343.64
092780 DONGYANG PISTON
4955.00-2.27%-115.00ขาย108.006K65.578B5.77878.69546.00
094820 ILJIN POWER
4785.00-2.05%-100.00ขาย78.360K71.891B6.15794.34696.00
095190 EMKOREA
3910.00-4.28%-175.00ขาย458.184K148.419B-406.88
096350 DSOL
400.00-6.98%-30.00ซื้อ3.073M67.004B-38.56
100840 S&T
17450.00-0.85%-150.00ขาย24.040K126.609B8.172155.40
101170 WOORIM
3265.00-0.61%-20.00ซื้อ48.883K43.417B-19.91
101360 E&D
8000.001.27%100.00ซื้อ50246.715B48.00
104460 DYP&F
12550.00-1.95%-250.00ขาย20.324K122.355B2140.54
105740 DK-LOK
8830.00-2.75%-250.00แนะนำให้ขาย76.841K76.725B986.07
108230 TOPTEC
11950.000.42%50.00ซื้อ667.428K414.223B-1.36
108490 ROBOTIS
11900.00-1.24%-150.00ขาย39.010K
114190 KANGWON
3180.00-2.75%-90.00ขาย83.646K57.041B-464.81
117730 T-ROBOTICS
9830.00-1.40%-140.00ขาย43.199K55.627B154.00
119650 KC COTTRELL
6720.00-3.17%-220.00ขาย154.446K90.220B17.54395.69230.00
126870 NEUROS
3775.00-5.62%-225.00ขาย595.020K90.646B-279.59136.00
126880 JNK HEATERS
4395.00-3.93%-180.00ขาย191.829K99.296B-750.2171.00
140670 RS AUTOMATION
8690.00-2.14%-190.00ขาย73.127K80.821B16.37
141000 VIATRON
10100.00-2.88%-300.00ซื้อ84.178K125.993B17.68588.10138.00
141070 MAXROTEC
1535.00-0.32%-5.00ซื้อ3.765M45.565B-293.16
144960 NPP
4535.00-3.72%-175.00ขาย682.966K191.621B131.14
148140 BDI
8240.00-0.96%-80.00ซื้อ26.901K64.924B7.131166.3153.00
158310 STAR MOBILITY
1590.00-6.47%-110.00ขาย118.204K20.323B-1497.3119.00
160600 SNTEKBM
1130.00-2.16%-25.00แนะนำให้ขาย376.388K34.346B-1771.62
160980 CYMECHS
11850.00-2.87%-350.00ขาย92.807K122.551B39.09312.07
161580 PHILOPTICS
12950.00-3.00%-400.00ซื้อ537.701K248.076B-895.07
163560 DRB INDUSTRIAL
5820.00-2.68%-160.00ขาย14.067K81.627B7.10842.40580.00
171090 SUNIC SYSTEM
7340.006.38%440.00ซื้อ449.381K59.444B-71.31216.00
178780 U-TECH
3080.005.84%170.00ซื้อ271.948K71.495B-506.9865.00
187870 DEVICE ENG
18150.00-1.36%-250.00ซื้อ135.102K123.471B739.20
191600 TKC
41700.002.96%1200.00ซื้อ1
195990 ABPRO BIO
622.00-5.33%-35.00ขาย1.896M116.133B-250.8478.00
215790 INNO INSTRUMENT
2455.00-3.16%-80.00ขาย238.946K51.416B-454.6895.00
217820 NS
8390.002.07%170.00ซื้อ394.294K80.556B19.06431.2194.00
222080 CIS
4350.00-7.84%-370.00ซื้อ4.359M253.109B63.3378.42
224060 CODI-M
408.0015.58%55.00ขาย61.789M51.586B-49.6180.00
232680 RAONTEC
4880.00-0.41%-20.00ซื้อ15021.215B78.00
238500 ROBO3
414.00-8.00%-36.00ขาย14.193K2.107B
243840 SHIN HEUNG SEC
43700.00-4.69%-2150.00ซื้อ77.749K301.338B21.392368.651367.00
257370 MSTNS
13750.00-5.17%-750.00แนะนำให้ขาย198.625K92.002B56.00
258610 EWK
14200.00-4.70%-700.00ซื้อ202.318K141.379B-147.00
272110 KNJ
8880.00-4.10%-380.00ขาย27.897K58.203B
277880 TSI
16150.000.00%0.00ขาย100125.805B54.00
282880 COWIN
30200.001.85%550.00แนะนำให้ซื้อ727.291K274.393B1982.29
311060 LAT
3970.0014.74%510.00แนะนำให้ขาย4
317830 SPSYSTEMS
5900.00-4.68%-290.00แนะนำให้ขาย115.165K
317870 ENVIONEER
8330.005.44%430.00ซื้อ833.892K
319660 PSK
26000.00-3.17%-850.00ซื้อ116.094K
323350 DAWON NEXVIEW
16100.000.62%100.00แนะนำให้ขาย55
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ