บริษัทเกาหลี เป็นบริษัทที่ดำเนินงานแค่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว: เครื่องจักรอุตสาหกรรม

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทเกาหลี ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เครื่องจักรอุตสาหกรรม รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น EO TECHNICS CO., LTD. หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง TAESUNG ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
0042700HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.
16.411 T KRW165300 KRW−2.30%1.97 M0.7578.712100.03 KRW−0.29%0.25%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
4454910DOOSAN ROBOTICS
4.784 T KRW73700 KRW−0.14%205.903 K0.830.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
2277810RAINBOW ROBOTICS
3.149 T KRW158900 KRW−2.09%136.267 K1.08−1039.42 KRW−219.68%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0039030EO TECHNICS CO., LTD.
2.524 T KRW203000 KRW−1.69%103.339 K0.5073.012780.56 KRW−51.74%0.22%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
2240810WONIK IPS CO.,LTD.
1.723 T KRW36650 KRW+2.66%330.908 K1.28−603.26 KRW−147.68%0.56%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0036930JUSUNG ENGINEERING CO.,LTD.
1.628 T KRW32850 KRW−2.67%399.917 K0.7639.12839.81 KRW−56.18%0.15%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0089030TECHWING, INC.
1.535 T KRW40400 KRW−3.23%579.348 K0.39−317.12 KRW−171.23%0.31%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0084370EUGENE TECHNOLOGY CO., LTD.
1.287 T KRW56000 KRW−2.44%247.957 K0.8161.79906.25 KRW−14.50%0.35%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
3319660PSK INC.
917.901 B KRW31250 KRW−1.57%195.152 K0.6114.572144.82 KRW−39.78%0.63%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0074600WONIK QNC CORPORATION
901.678 B KRW34600 KRW+0.87%382.238 K0.9424.341421.47 KRW−28.91%0.17%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
1195870HAESUNG DS
804.95 B KRW46100 KRW−2.64%80.406 K1.4510.224509.19 KRW−47.82%1.90%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
2222080CREATIVE & INNOVATIVE SYSTEM CORPORATION
769.418 B KRW10600 KRW−1.58%298.727 K0.7916.85629.09 KRW+365.10%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0036810FINE SEMITECH CORP.
675.181 B KRW34100 KRW−0.44%501.527 K0.45−835.40 KRW−142.38%0.15%การผลิตของผู้ผลิต
1161580PHILOPTICS CO., LTD.
586.492 B KRW24600 KRW−5.02%1.397 M0.60−825.81 KRW−381.51%1.21%การผลิตของผู้ผลิต
3372170YUNSUNG F&C CO.,LTD
522.628 B KRW65400 KRW−0.15%41.012 K1.0618.423550.61 KRW0.23%การผลิตของผู้ผลิต
1171090SUNIC SYSTEM CO., LTD.
507.813 B KRW59100 KRW+1.90%400.45 K1.09−1418.42 KRW−56.47%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0011930SHINSUNG E&G
469.22 B KRW2220 KRW−3.69%3.939 M0.49115.1119.29 KRW−92.86%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
1101360ECO&DREAM
465.988 B KRW39550 KRW−4.70%269.903 K0.542062.0119.18 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0068240DAWONSYS CO., LTD
461.723 B KRW12010 KRW−1.96%219.828 K0.9230.97387.77 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0082270GEMVAX & KAEL CO.,LTD.
436.947 B KRW11570 KRW+5.57%150.765 K1.29−1411.27 KRW−117.56%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0083450GLOBAL STANDARD TECHNOLOGY CO., LTD.
425.287 B KRW48100 KRW−0.31%497.211 K0.7712.193946.24 KRW−21.57%1.04%การผลิตของผู้ผลิต
1114190KANGWON ENERGY
389.756 B KRW14740 KRW−1.21%104.798 K0.7786.53170.35 KRW+147.68%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1114810HANSOL IONES
377.407 B KRW13610 KRW+0.07%262.958 K0.8161.13222.62 KRW−75.70%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1101160WORLDEX INDUSTRY & TRADING CO., LTD
371.497 B KRW22300 KRW−0.89%93.401 K0.746.983192.98 KRW+8.10%0.27%การผลิตของผู้ผลิต
0077360DUK SAN HI METAL CO.,LTD.
356.42 B KRW7960 KRW−1.61%539.022 K0.4740.79195.14 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0036200UNION SEMICONDUCTOR EQUIPMENT & MATERIALS
351.228 B KRW10950 KRW−8.29%4.112 M1.3217.78615.73 KRW−9.47%0.67%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
3319400HYUNDAI MOVEX
340.173 B KRW2855 KRW−1.21%212.762 K0.9925.49111.98 KRW+48.42%1.04%การผลิตของผู้ผลิต
0060720KH VATEC CO., LTD
336.08 B KRW14770 KRW−0.34%108.489 K0.7114.541015.67 KRW−25.60%2.70%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0013030HY-LOK CORPORATION
335.139 B KRW27300 KRW−1.44%43.971 K0.726.923944.12 KRW+23.01%3.79%การผลิตของผู้ผลิต
3348340NEUROMEKA CO., LTD.
332.274 B KRW30900 KRW−2.06%53.53 K0.69−1684.80 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0083650BHI CO., LTD.
328.296 B KRW10780 KRW+1.60%1.803 M0.6127.08398.02 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
4412540JEIL M&S CO., LTD
324.048 B KRW15840 KRW+0.70%156.393 K0.450.00%การผลิตของผู้ผลิต
0089970VM
321.383 B KRW15300 KRW+1.53%85.024 K0.67−541.00 KRW−200.42%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3330860NEPES ARK CORPORATION
320.44 B KRW28600 KRW+8.75%4.283 M43.56−2042.03 KRW−308.57%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0036530SNT HOLDINGS
316.667 B KRW21300 KRW−2.74%10.265 K0.983.565987.58 KRW+36.50%3.65%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0053610PROTEC CO., LTD.
315.995 B KRW31500 KRW−2.63%99.444 K1.0616.581900.14 KRW−50.20%1.24%การผลิตของผู้ผลิต
0023160T. K. CORPORATION
306.268 B KRW11700 KRW−1.18%175.759 K0.825.832005.64 KRW+9.29%1.44%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
1108490ROBOTIS
302.485 B KRW22800 KRW−1.72%53.159 K0.72−267.49 KRW−469.42%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0090360ROBOSTAR CO.,LTD.
295.425 B KRW30000 KRW−0.99%40.496 K0.22144.67207.36 KRW−6.19%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1108230TOPTEC COMPANY,LIMITED
295.131 B KRW7930 KRW−3.17%121.362 K0.713.402331.22 KRW+609.90%3.66%การผลิตของผู้ผลิต
388720YUILROBOTICS. CO., LTD
294.502 B KRW29700 KRW−9.86%588.502 K1.23−2210.44 KRW−475.30%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0078150HB TECHNOLOGY CO.,LTD.
284.94 B KRW3180 KRW+0.32%12.487 M1.180.63%การผลิตของผู้ผลิต
4417010NANOTIM CO. LTD.
280.085 B KRW14110 KRW−0.63%117.962 K1.1874.42189.61 KRW+9.09%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0029460KC
276.106 B KRW21550 KRW−2.93%41.425 K0.805.543886.88 KRW−49.63%1.17%การผลิตของผู้ผลิต
0004380SAMICK THK
269.928 B KRW12800 KRW−1.84%72.812 K0.54203.4962.90 KRW−89.52%0.77%การผลิตของผู้ผลิต
0033160MKELECTRON
263.07 B KRW12260 KRW−1.45%95.238 K0.25−1841.13 KRW−71.42%0.80%การผลิตของผู้ผลิต
0053080K-ENSOL
252.238 B KRW19050 KRW−2.76%689.201 K0.5819.62970.95 KRW+33.45%1.53%การผลิตของผู้ผลิต
1117730T-ROBOTICS CO., LTD.
251.146 B KRW14060 KRW−0.14%176.833 K0.62−3157.94 KRW−1475.28%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0024850HLB INNOVATION
246.423 B KRW3190 KRW−6.31%475.45 K0.22−17.37 KRW+67.60%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0089890KOSES CO.,LTD
233.844 B KRW13830 KRW−1.91%112.57 K0.7327.29506.70 KRW+49.66%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
2282880COWINTECH CO., LTD
233.502 B KRW20900 KRW−3.02%46.415 K1.2824.96837.37 KRW+83.44%1.13%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
2217820WONIK PNE
228.019 B KRW4695 KRW−2.29%169.915 K1.24−438.60 KRW−523.44%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1160980CYMECHS INC.
226.461 B KRW21700 KRW−1.36%182.781 K0.6517.191262.59 KRW+108.82%1.59%การผลิตของผู้ผลิต
3322310AUROS TECHNOLOGY, INC.
224.724 B KRW23600 KRW−1.87%88.346 K0.35−10.53 KRW+97.21%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
382840ONEJOON CO., LTD.
223.576 B KRW14390 KRW−1.71%41.812 K0.7042.79336.26 KRW−55.28%1.37%การผลิตของผู้ผลิต
0090710HYULIM ROBOT CO.,LTD.
211.904 B KRW2925 KRW−2.34%602.8 K0.89−117.07 KRW+66.60%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0049950MEERECOMPANY INCORPORATED
210.882 B KRW26000 KRW−2.44%42.772 K0.92−1041.26 KRW−136.51%0.38%การผลิตของผู้ผลิต
0094820ILJIN POWER CO., LTD.
208.539 B KRW13530 KRW−2.17%424.347 K0.6513.89973.92 KRW−0.99%2.39%การผลิตของผู้ผลิต
1104460DYPNF CO.,LTD
196.916 B KRW20300 KRW−1.46%24.691 K0.4223.38868.26 KRW0.97%การผลิตของผู้ผลิต
1100840SNTENERGY CO.,LTD.
190.913 B KRW9650 KRW−1.63%210.933 K0.488.161182.98 KRW+4.06%3.06%การผลิตของผู้ผลิต
0036890JINSUNG T.E.C.
188.663 B KRW9320 KRW−1.38%65.046 K0.719.51980.37 KRW−61.92%2.12%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0036560YOUNG POONG PRECISION CORPORATION
188.055 B KRW11830 KRW−0.92%36.066 K0.786.741754.91 KRW+46.51%5.03%การผลิตของผู้ผลิต
2290670DAEBO MAGNETIC CO.,LTD.
177.156 B KRW23150 KRW−1.28%17.214 K0.84−860.71 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
011700HANSHIN MACHINERY
171.786 B KRW5390 KRW−3.41%1.875 M0.48−50.04 KRW+55.98%0.27%การผลิตของผู้ผลิต
382800GNBS ECO
166.784 B KRW5380 KRW+0.19%276.032 K0.6210.26524.39 KRW−10.07%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
2277880TSI CO., LTD.
166.73 B KRW7940 KRW−3.99%119.34 K1.04−323.95 KRW+25.25%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1140670RS AUTOMATION CO., LTD.
161.26 B KRW17310 KRW−1.65%127.565 K0.38−873.01 KRW−760.77%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
2272110KNJ CO., LTD.
160.305 B KRW19800 KRW−1.59%100.328 K0.9915.291293.41 KRW−19.70%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
2210540DY POWER CORPORATION
150.639 B KRW13550 KRW−0.73%39.073 K0.715.912294.30 KRW+10.57%2.93%การผลิตของผู้ผลิต
3323280TAESUNG
146.662 B KRW7110 KRW+25.18%35.421 M7.560.00%การผลิตของผู้ผลิต
0096630S CONNECT CO., LTD
145.092 B KRW1875 KRW−6.72%4.208 M0.9964.2629.18 KRW−79.67%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3317870ENVIONEER CO., LTD.
144.785 B KRW17270 KRW+1.47%13.045 K0.99−454.66 KRW−501.67%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1195990ABPRO BIO CO., LTD.
144.337 B KRW508 KRW+0.20%491.896 K0.75−79.63 KRW−106.91%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0013570DY CORPORATION
138.641 B KRW5540 KRW−1.42%88.902 K1.167.11778.97 KRW2.67%การผลิตของผู้ผลิต
1145210DYNAMIC DESIGN
132.337 B KRW7610 KRW−2.44%197.5 K0.55−1454.09 KRW+70.63%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1159010ASFLOW CO.,LTD.
131.385 B KRW10020 KRW+0.10%24.263 K0.4748.44206.86 KRW−72.77%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0095190EMKOREA CO., LTD.
131.362 B KRW3080 KRW−0.16%209.268 K0.89−44.18 KRW+80.09%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
4419080ENJET CO.,LTD
130.631 B KRW11800 KRW−4.99%155.177 K3.75−81.30 KRW−128.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3340930YOUIL ENERGY TECH CO.,LTD.
126.899 B KRW3600 KRW−2.96%164.777 K0.45−431.68 KRW−192.36%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
2267320NAINTECH. CO.,LTD.
125.867 B KRW2905 KRW+0.17%126.936 K0.5414.01207.33 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
2259630MPLUS CORP
125.547 B KRW10040 KRW−2.24%59.213 K1.130.97%การผลิตของผู้ผลิต
0002700SHINIL ELECTRONICS
118.726 B KRW1686 KRW−0.77%404.883 K0.8294.9217.76 KRW0.88%การผลิตของผู้ผลิต
0086670BMT CO.,LTD.
118.536 B KRW12700 KRW−2.23%28.226 K0.709.141389.37 KRW−21.28%1.92%การผลิตของผู้ผลิต
1163560DRB INDUSTRIAL
117.594 B KRW8480 KRW+0.24%2.047 M1.3612.44681.64 KRW−35.02%1.77%การผลิตของผู้ผลิต
1187870DEVICE ENG CO.,LTD
112.64 B KRW15860 KRW−2.16%11.727 K0.8213.861144.11 KRW+50.76%0.62%การผลิตของผู้ผลิต
2217190GENESEM INC.
110.93 B KRW12180 KRW−3.72%66.853 K1.4521.85557.38 KRW−57.84%0.59%การผลิตของผู้ผลิต
0004840DRB HOLDING CO.,LTD
109.378 B KRW5530 KRW−2.64%189.406 K0.508.80628.67 KRW+45.54%1.76%การผลิตของผู้ผลิต
2241790TEMC CNS
107.284 B KRW10880 KRW−1.09%25.239 K0.569.051202.62 KRW−42.65%1.82%การผลิตของผู้ผลิต
1126880JNK GLOBAL
106.342 B KRW4400 KRW−4.14%243.02 K0.18203.2421.65 KRW−94.10%2.18%การผลิตของผู้ผลิต
1141000VIATRON TECHNOLOGIES, INC.
105.908 B KRW8640 KRW−3.46%18.68 K0.7428.76300.42 KRW−76.00%1.68%การผลิตของผู้ผลิต
0007820SMCORE.INC
105.579 B KRW5220 KRW−0.95%61.024 K1.02−761.80 KRW−1306.66%1.33%การผลิตของผู้ผลิต
0065130TOP ENGINEERING COMPANY LIMITED
101.541 B KRW5960 KRW−0.17%28.958 K0.3941.06145.16 KRW0.00%การผลิตของผู้ผลิต
412350LASERSSEL CO. LTD.
100.971 B KRW11430 KRW−1.21%1.354 M1.73−44.20 KRW+92.11%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
2232680RAONTEC INC.
100.274 B KRW7920 KRW−1.00%40.169 K0.3151.92152.55 KRW−70.36%0.38%การผลิตของผู้ผลิต
0059270HAISUNG AERO-ROBOTICS
98.943 B KRW9110 KRW+4.59%663.519 K1.20−117.57 KRW−108.90%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1120030CHOSUN WELDING POHANG CO., LTD
98.819 B KRW95100 KRW−0.83%1.499 K0.847.5412604.72 KRW+6.64%0.52%การผลิตของผู้ผลิต
0083500FNS TECH. CO.,LTD.
98.797 B KRW12130 KRW+0.58%178.868 K0.9929.01418.14 KRW+94.37%0.66%การผลิตของผู้ผลิต
3333430IL SEUNG
97.404 B KRW2860 KRW−9.78%1.183 M1.1221.82131.10 KRW+55.33%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
2241770MECARO.CO.,LTD.
96.164 B KRW9780 KRW−0.20%16.008 K0.81−340.18 KRW−315.63%4.64%การผลิตของผู้ผลิต
3317830SP SYSTEMS CO.,LTD.
91.772 B KRW8900 KRW−2.63%48.197 K0.65−117.68 KRW−152.01%0.00%การผลิตของผู้ผลิต