เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

390
หุ้น
632133.639B
เงินทุนของตลาด
8.020M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.68%
เปลี่ยนแปลง
−1.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.74%
ประสิทธิภาพ ปี
−22.45%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000150 DOOSAN
85500.000.47%400.00ขาย115.779K9899104500.001325.161B-15547.952034.00
000660 SK HYNIX
78900.00-2.59%-2100.00มีแรงขายรุนแรง3.590M283245161400.0055697.274B6.0113470.0930135.00
000670 YOUNGPOONG
712000.00-0.14%-1000.00ขาย6.331K4507672000.001226.456B5.47130466.25687.00
000990 DB HITEK
41950.00-2.78%-1200.00มีแรงขายรุนแรง420.327K17632717650.001870.928B3.0913985.572038.00
001210 KUMHO ELEC
1000.00-0.99%-10.00มีแรงขายรุนแรง65.181K65181000.0026.955B-960.67107.00
001820 SAMWHA CAPACITOR
32800.00-2.09%-700.00มีแรงขายรุนแรง39.412K1292713600.00343.743B14.052383.58631.00
002230 PSTEC
3740.004.62%165.00ซื้อ34.228K128012720.0063.093B-109.09117.00
003160 DI
5340.005.74%290.00ซื้อ1.305M6969426240.00130.779B11.15454.41197.00
003310 DAEJOO
2570.001.38%35.00มีแรงขายรุนแรง4.949M12719821790.0089.720B16.96149.46165.00
004270 NAMSUNG
2150.00-2.05%-45.00ขาย122.013K262327950.0068.753B9.12242.4860.00
004710 HANSOL TECHNICS
5650.00-1.74%-100.00ซื้อ53.662K303190300.00180.354B74.5077.18614.00
004770 SUNNY ELEC
2650.003.11%80.00ซื้อ4.073M10792686800.0089.552B21.06122.0344.00
005070 COSMO AM&T
59400.00-1.82%-1100.00ขาย420.166K24957860400.001853.659B64.87932.62349.00
005290 DONGJIN
31850.00-0.16%-50.00ขาย237.941K7578420850.001640.122B10.193130.141216.00
005680 SAMYOUNG ELEC
9530.001.17%110.00ขาย26.199K249676470.00188.400B8.991047.49452.00
005870 HUNEED
6330.00-1.25%-80.00มีแรงขายรุนแรง55.370K350492100.0083.910B-87.34372.00
005930 SAMSUNG ELEC
58900.00-0.51%-300.00ขาย12.101M712728991800.00397847.023B9.606164.09113485.00
006140 PJ ELECTRO
5940.000.17%10.00มีแรงขายรุนแรง4.673K27757620.0088.149B10.91543.76233.00
006200 KECHOLDINGS
1180.000.00%0.00มีแรงขายรุนแรง107.599K126966820.0051.750B4.82244.9538.00
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
708000.000.28%2000.00ซื้อ173.357K122736756000.0046660.751B27.5125666.3111315.00
007660 ISUPETASYS
5900.00-2.16%-130.00ขาย637.762K3762795800.00381.376B4.721278.60910.00
007810 KOR CIRC
13500.00-1.82%-250.00มีแรงขายรุนแรง157.323K2123860500.00353.834B4.273218.261337.00
008060 DAEDUCK ELEC
6470.00-0.31%-20.00ขาย42.358K274056260.00219.947B7.51864.6016.00
009140 KYUNGIN ELEC
25450.00-0.97%-250.00ซื้อ1.726K43926700.0033.446B8.892892.08
009150 SAMSUNG ELEC MECH
134500.00-1.47%-2000.00ขาย227.480K30596060000.0010121.011B10.8112625.9511866.00
009310 CHARM ENGINEERING
813.00-0.37%-3.00ขาย149.241K121332933.0047.651B5.14180.08239.00
009320 DWECC
1570.00-2.48%-40.00มีแรงขายรุนแรง110.263K173112910.0076.711B-80.66271.00
009470 SAMWHAELEC
15050.00-2.27%-350.00มีแรงขายรุนแรง10.019K150785950.00101.853B8.541803.16503.00
009830 HANWHA SOLUTIONS
47900.00-0.52%-250.00ขาย1.033M49483669800.009218.384B31.601523.556759.00
010820 FIRSTEC
3195.00-2.74%-90.00ซื้อ2.433M7774780095.00157.300B-32.84356.00
011070 LG INNOTEK
286000.000.53%1500.00ขาย219.770K62854220000.006732.552B6.4843880.3912415.00
011230 SAMWHAELEC
2765.00-1.07%-30.00มีแรงขายรุนแรง8.655K23931075.0029.220B-617.96119.00
011690 Y2 SOLUTION
610.00-0.65%-4.00ขาย636.729K388404690.0097.771B-50.14119.00
012450 HANWHA AEROSPACE
67100.00-1.47%-1000.00ขาย516.079K34628900900.003443.777B18.653651.681953.00
014470 BUBANG
2295.00-4.38%-105.00ซื้อ1.890M4336907400.00128.800B-212.3820.00
014820 DWS
48100.00-1.13%-550.00ขาย10.836K521211600.001408.654B29.861629.391693.00
014910 SUNGMOON ELEC
1730.001.47%25.00ซื้อ291.635K504528550.0036.283B9.98221.7573.00
015260 A&P
1640.00-1.50%-25.00ขาย100.159K164260760.0049.648B-706.54265.00
016920 CAS
1710.000.00%0.00ขาย88.265K150933150.0042.022B5.89303.22
017900 AUK
2280.00-2.15%-50.00ซื้อ87.939K200500920.00117.348B5.91394.18903.00
020760 ILJIN DISPLAY
1345.00-2.54%-35.00ขาย85.335K114775575.0070.990B-469.15209.00
024070 WISCOM
2770.00-0.72%-20.00ขาย28.068K77748360.0042.761B-23.62239.00
025320 SYNOPEX
2655.00-4.84%-135.00มีแรงขายรุนแรง1.294M3436063830.00202.599B9.99279.21163.00
025440 DAESUNGELTEC
688.001.93%13.00ขาย151.420K104176960.0096.188B-63.61464.00
025540 KOR ELEC TERM
54700.000.37%200.00ขาย8.779K480211300.00562.167B11.164883.551105.00
025560 MIRAE
12800.00-0.78%-100.00ซื้อ41.332K529049600.0057.161B3.933574.29107.00
027040 SET
625.00-0.48%-3.00ซื้อ18.052K11282500.0043.701B-59.9184.00
028080 HUMAX HOLDINGS
3460.004.85%160.00ซื้อ719.968K2491089280.0036.030B-1963.1446.00
029530 SINDOH
34700.000.58%200.00ซื้อ11.416K396135200.00336.148B4.697362.58434.00
030350 DRAGONFLY
1085.0018.06%166.00ซื้อ32.470M35229730830.0064.639B-511.1243.00
030530 WONIK HOLDINGS
3420.00-0.29%-10.00ขาย110.268K377116560.00261.994B3.171082.78412.00
031310 EYESVISION
2645.00-2.04%-55.00ซื้อ21.837K57758865.0041.945B-289.9752.00
031330 SAMT
2810.00-0.53%-15.00ขาย215.620K605892200.00276.836B4.57617.53119.00
031860 NSN
944.001.40%13.00ขาย686.014K647597216.0078.793B-225.5429.00
031980 PSK HOLDINGS
7420.00-0.67%-50.00ขาย4.331K32136020.00155.473B4.421691.8289.00
032500 KMW
27650.001.10%300.00ซื้อ58.398K1614704700.001089.101B-604.26399.00
032580 FIDELIX
1245.00-2.35%-30.00มีแรงขายรุนแรง1.238M1541718360.0042.221B3.88328.4666.00
032790 BNGT
2800.000.00%0.00ขาย374.434K1048415200.0086.585B13.84202.3776.00
032820 WOORITG, INC.
1390.00-1.07%-15.00ขาย491.736K683513040.00211.626B24.5257.29
032960 DONGILTECH
12400.00-3.12%-400.00ซื้อ13.620K168888000.0043.753B12.461027.46132.00
033050 JMI
1215.003.85%45.00มีแรงซื้อรุนแรง331.824K403166160.0037.252B16.0472.9578.00
033170 SIGNETICS
1250.00-1.57%-20.00ขาย361.002K451252500.00108.875B10.00126.97132.00
033180 KH FEELUX
1110.00-0.45%-5.00ซื้อ1.776M1971892800.00174.785B-9.35144.00
033200 MOATECH
6110.00-0.97%-60.00มีแรงขายรุนแรง9.774K59719140.0056.792B-177.8082.00
033240 JAHWA ELEC
22100.00-2.00%-450.00ขาย176.098K3891765800.00428.198B222.71134.05546.00
033290 COWELL F/S
5040.00-1.95%-100.00มีแรงขายรุนแรง435.279K2193806160.00438.885B7.50687.77706.00
033560 BLUECOM
3995.00-1.84%-75.00มีแรงขายรุนแรง65.167K260342165.0069.456B-21.8196.00
034220 LG DISPLAY
13950.00-1.76%-250.00ขาย818.386K11416484700.005080.983B-2790.4627702.00
035460 KISANTELECOM
3550.000.85%30.00ซื้อ601.932K2136858600.0050.593B25.95135.6570.00
036010 ABEL
11150.00-0.89%-100.00ขาย97.632K1088596800.00149.546B15.17741.49358.00
036090 WIZIT
718.00-1.78%-13.00มีแรงขายรุนแรง188.146K135088828.0071.265B-65.89126.00
036170 CLOUD AIR
1110.00-3.06%-35.00ขาย230.380K255721800.0069.012B8.49134.8245.00
036540 SFASEMICON
4380.00-1.90%-85.00มีแรงขายรุนแรง383.348K1679064240.00732.104B11.76379.78600.00
036690 COMMAX
3130.00-0.79%-25.00ขาย27.286K85405180.0049.196B-495.25176.00
036710 SIMMTECH HOLDINGS
3415.000.15%5.00ขาย85.241K291098015.00158.008B3.261314.1431.00
037030 POWERNET
3315.000.30%10.00ขาย54.856K181847640.0058.356B24.15142.81112.00
037950 ELCOMTEC
905.00-0.88%-8.00ขาย530.803K480376715.0077.063B10.6385.9150.00
038060 LUMENS
1145.000.44%5.00ซื้อ133.339K152673155.0053.603B13.7982.64101.00
038460 BIOSMART
3560.00-1.66%-60.00ซื้อ49.825K177377000.0069.496B31.12122.62160.00
038880 IA
687.00-0.87%-6.00มีแรงขายรุนแรง626.970K430728390.00203.912B729.700.9543.00
038950 FINEDIGITAL
5020.001.01%50.00เป็นกลาง17.604K88372080.0040.759B-405.15151.00
039010 HYUNDAI HT
7460.00-1.06%-80.00มีแรงขายรุนแรง34.864K260085440.0060.530B19.71382.53
039560 DASANNETWORK
4670.001.85%85.00ซื้อ131.045K611980150.00163.034B1.223748.7338.00
040160 NURIFLEX
5490.004.57%240.00ซื้อ6.557M35996178690.0059.314B11.42607.97140.00
040910 ICD
9290.000.00%0.00ซื้อ9.302K86415580.00155.072B24.64377.05
041520 E-LITECOM
5650.000.18%10.00ซื้อ5.909K33385850.0068.737B37.23151.5074.00
041590 FLASK
1410.000.71%10.00ขาย288.043K406140630.00178.139B-333.3760.00
042510 RAONSECURE
2330.00-1.27%-30.00มีแรงขายรุนแรง123.931K288759230.0091.254B-12.11175.00
042600 SERONICS
18400.000.55%100.00ขาย8.116K149334400.00223.838B3.515218.06
043260 SUNGHO
1315.00-1.87%-25.00มีแรงขายรุนแรง329.246K432958490.0070.647B-106.37
043590 CLOVER
1290.000.78%10.00ขาย116.572K150377880.0045.034B13.1498.4349.00
044380 JOOYONTECH
796.00-6.13%-52.00ขาย807.726K642949896.0048.569B-70.1595.00
045100 HANYANG ENG
14950.00-0.33%-50.00ซื้อ20.994K313860300.00260.961B3.813932.30961.00
045300 SUNGWOOTECH
4255.00-0.23%-10.00ขาย28.593K121663215.0040.133B262.00
045660 ATEC
9400.00-0.11%-10.00ซื้อ76.367K717849800.0076.239B15.31614.54110.00
045970 COASIA
5830.000.34%20.00ขาย31.935K186181050.00131.152B-1063.79244.00
046310 BG T&A
3150.00-0.47%-15.00ซื้อ72.580K228627000.0051.965B7.69411.83
046390 SAMHWA NWS
2860.005.15%140.00ซื้อ867.261K2480366460.00107.683B7.04386.2936.00
046890 SSC
10700.00-1.38%-150.00ขาย130.229K1393450300.00611.738B19.01570.81751.00
046970 WOORIRO
1300.000.78%10.00ซื้อ82.702K107512600.0040.795B4.00322.72140.00
047310 POWER LOGICS
5130.00-1.91%-100.00มีแรงขายรุนแรง62.698K321640740.00180.022B-260.00338.00
047810 KOREA AEROSPACE
46150.00-1.49%-700.00มีแรงขายรุนแรง460.185K21237537750.004566.709B35.241329.355012.00
048410 HDBIO
24200.00-0.62%-150.00ขาย800.891K19381562200.00966.219B-469.1058.00
049070 INTOPS
28450.000.53%150.00ขาย93.185K2651113250.00470.908B3.947183.20564.00
049080 GIGALANE
1780.00-6.32%-120.00ซื้อ2.856M5084119660.00150.556B-42.70171.00
049520 UIL
3165.00-0.94%-30.00ซื้อ21.060K66654900.0067.047B7.70414.83203.00
049550 INKTEC
5270.00-4.01%-220.00มีแรงขายรุนแรง51.933K273686910.00107.569B21.09260.28184.00
049630 JAEYOUNG
585.000.00%0.00มีแรงขายรุนแรง115.355K67482675.0047.938B-163.5499.00
049950 MEERECOMPANY
19800.00-1.98%-400.00มีแรงขายรุนแรง40.276K797464800.00155.176B7.082851.18313.00
050890 SOLID
5510.00-0.90%-50.00ซื้อ194.035K1069132850.00338.345B7.04789.82190.00
051360 TOVIS
9140.00-1.72%-160.00ซื้อ100.768K921019520.00139.791B-309.20235.00
051370 INTERFLEX
10250.00-0.97%-100.00มีแรงขายรุนแรง55.958K573569500.00241.439B7.341409.47483.00
051390 YW CO.,LTD
3445.00-1.01%-35.00ขาย11.752K40485640.0029.970B11.25309.4519.00
051980 JOONGANGDNM
650.000.93%6.00ซื้อ1.285M835277300.0023.187B49.00
052300 CHOROKBAEM COMPANY
613.00-0.33%-2.00ขาย358.675K219867775.0070.767B0.77802.2520.00
052330 KORTEK
9490.00-0.21%-20.00ขาย26.958K255831420.00135.814B7.221316.53409.00
052400 KONA I
18700.006.25%1100.00ซื้อ199.548K3731547600.00257.955B4.893596.06496.00
052420 OSUNG ADVANCED MATERIALS
1780.00-0.28%-5.00มีแรงขายรุนแรง278.962K496552360.00127.927B-81.40112.00
052710 AMOTECH
25350.000.00%0.00ซื้อ55.556K1408344600.00246.995B57.38441.82760.00
052860 I&C
2815.001.62%45.00ซื้อ112.354K316276510.0047.949B58.0247.7592.00
053450 SEKONIX
5700.00-1.04%-60.00ขาย35.722K203615400.0084.259B-397.40887.00
053700 SAMBO MOTORS
5620.000.72%40.00ขาย245.178K1377900360.00103.710B8.21828.70491.00
054040 KCI
4510.000.22%10.00ซื้อ101.256K456664560.0068.830B3.511282.0388.00
054450 TELECHIPS
12450.00-1.97%-250.00มีแรงขายรุนแรง72.099K897632550.00164.122B3.364050.06303.00
054620 APS HOLDINGS
12850.00-0.39%-50.00ขาย27.152K348903200.00237.281B9.201527.57
054630 ADCHIPS
306.00-0.65%-2.00ขาย345.067K105590502.0024.551B-154.23
054800 IDIS HOLDINGS
12800.001.59%200.00ซื้อ4.997K63961600.00116.772B4.163029.0612.00
056190 SFA
37850.00-0.53%-200.00มีแรงขายรุนแรง42.300K1601055000.001366.006B13.232875.67
056360 COWEAVER
6870.00-1.86%-130.00ขาย13.668K93899160.0065.425B6.461083.24167.00
057540 OMNISYSTEM
1690.000.30%5.00ขาย592.354K1001078260.0074.720B-187.06267.00
058470 LEENO
164200.00-3.41%-5800.00ขาย75.570K12408594000.002580.450B20.258396.30
059090 MICO
8820.00-1.23%-110.00ขาย167.229K1474959780.00284.973B-1190.74131.00
059120 AJINEXTEK
8770.00-0.79%-70.00มีแรงขายรุนแรง52.272K458425440.0082.432B28.59309.2289.00
060230 SONID
3770.002.31%85.00ขาย131.546K495928420.0076.841B-248.25
060310 3S KOREA
2370.00-0.21%-5.00ขาย167.884K397885080.00115.275B68.0934.8884.00
060540 SAT
2270.004.13%90.00ซื้อ540.578K1227112060.0056.970B5.37405.7088.00
060570 DREAMUS
2850.000.71%20.00ซื้อ166.747K475228950.00160.911B540.78305.00
061040 RFTECH
5220.000.00%0.00ซื้อ130.866K683120520.00164.259B5.78903.17345.00
061970 LB SEMICON
7610.00-1.55%-120.00มีแรงขายรุนแรง122.718K933883980.00338.455B9.04854.70618.00
062860 TLI
6120.00-2.08%-130.00ซื้อ4.072K24920640.0046.167B-751.5865.00
062970 PPI
2840.00-0.18%-5.00ซื้อ15.952K45303680.0026.482B-890.9089.00
064240 HOMECAST
4200.00-4.55%-200.00ขาย87.107K365849400.00152.655B44.00
064290 INTEKPLUS
14150.00-1.05%-150.00มีแรงขายรุนแรง30.444K430782600.00176.795B9.101581.19271.00
064520 BARUN
5030.00-0.40%-20.00ขาย26.059K131076770.0055.225B-646.24148.00
065350 SSDELTATECH
9200.00-5.15%-500.00มีแรงขายรุนแรง210.646K1937943200.00261.744B13.27730.77362.00
065440 ELUON
2730.00-3.87%-110.00ขาย1.161M3168904830.0075.078B37.1676.4280.00
065450 VICTEK
5490.000.55%30.00ขาย470.571K2583434790.00156.444B202.1127.01201.00
065570 SAMYUNG ENC
5080.00-1.17%-60.00ขาย47.929K243479320.0054.030B-628.06271.00
065680 UJU
16400.00-0.91%-150.00ขาย28.855K473222000.00137.813B9.571729.14395.00
065690 PAKERS
2440.00-0.81%-20.00ขาย5.390K13151600.0032.794B9.02272.8684.00
โหลดเพิ่ม