บริษัทเกาหลี companies operating in one industry: Financial Conglomerates

The list below has บริษัทเกาหลี that operate under the same industry, Financial Conglomerates. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
004800HYOSUNG
59800 KRW−0.33%23.867K0.661.195T KRW19933.333.00 KRW−99.62%5.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
019570LEADERS TECHNOLOGY INVESTMENT
617 KRW+1.15%106.777K0.2432.007B KRW−267.24 KRW−67.38%0.00%การเงิน
034730SK
191800 KRW−0.93%372.756K1.4510.676T KRW−5243.76 KRW−127.48%2.58%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
055550SHINHAN FINANCIAL GR
43550 KRW+1.52%3.408M1.7121.997T KRW5.69%การเงิน
มีแรงซื้อ
109670C-SITE
19610 KRW+3.54%19.594K1.41การเงิน
246690TSINVESTMENT
1396 KRW+2.42%88.088K0.4456.534B KRW7.40188.73 KRW−9.80%0.73%การเงิน
252500SEWHA P&C
872 KRW+0.23%42.703K0.5536.093B KRW1.15%การเงิน
307870B2EN
1580 KRW−3.89%253.159K0.4055.893B KRW−226.16 KRW−1075.46%0.00%การเงิน
332290NOUSBO
1688 KRW−0.12%87.372K0.6955.61B KRW−170.49 KRW−101.84%0.00%การเงิน
359090C&R RESEARCH
1285 KRW−0.62%148.207K0.6270.923B KRW0.00%การเงิน
368770FIBERPRO
3425 KRW−0.58%83.757K0.63113.183B KRW0.58%การเงิน
369370BLITZWAY
2250 KRW−3.23%68.582K2.8798.796B KRW−169.17 KRW−2312.33%0.00%การเงิน
383800LX HOLDINGS
6920 KRW−3.35%221.344K1.71559.263B KRW6.821014.87 KRW−53.66%3.77%การเงิน
391060NH SPAC 20
10210 KRW0.00%27.535K0.3151.997B KRW0.00%การเงิน
393360SHINHAN 8TH SPAC
2075 KRW0.00%29.122K0.6915.251B KRW0.00%การเงิน
397880KYOBO 11 SPAC
3425 KRW−10.34%622.309K2.7316.961B KRW0.00%การเงิน
400840HI-7 SPAC
2195 KRW+0.23%5.238K0.2111.213B KRW36.2360.58 KRW0.00%การเงิน
402340SKSQUARE
69900 KRW+2.79%851.921K1.119.451T KRW−9351.00 KRW−639.20%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
412930MIRAE ASSET VISION SPAC 1
2200 KRW+0.23%10.569K0.2913.556B KRW64.9133.89 KRW+269.96%0.00%การเงิน
413600KIWOOM NO.6 SPAC
2200 KRW+0.23%1.645K0.157.529B KRW0.00%การเงิน
419270SHT-7 SPAC
4195 KRW+0.60%54.709K0.3517.952B KRW139.5830.05 KRW0.00%การเงิน
421800KYOBO 12 SPAC
2380 KRW+0.21%12.871K0.84การเงิน
422040NH SPAC 23
2170 KRW+0.70%1.387K0.14การเงิน
424140KB NO.21 SPAC
2090 KRW+0.24%24.614K1.39การเงิน
430220SHT-8 SPAC
2355 KRW−1.05%7.891K0.47การเงิน
430460HANWHAPLUSNO3SPAC
2185 KRW0.00%3.21K0.31การเงิน
430700YUANTA SPAC 9
2260 KRW−1.53%19.026K0.88การเงิน
435620HANA25SPAC
9620 KRW+0.21%7.09K0.3841.299B KRW30.95310.82 KRW0.00%การเงิน
436530KB NO.22 SPAC
3910 KRW+0.26%48.631K0.20การเงิน
437780NH SPAC 24
2195 KRW−0.45%6.329K0.3211.091B KRW44.4249.41 KRW0.00%การเงิน
439410NH SPAC 26
2090 KRW0.00%8.674K0.30การเงิน
440820NH SPAC 27
2110 KRW+0.24%8.338K0.4616.419B KRW0.00%การเงิน
442130EUGENE SPAC IX
2350 KRW−0.21%4.312K0.23การเงิน
442310DAISHINBALANCENO.14 SPAC
2295 KRW+1.55%17.671K1.66การเงิน
442770IBKS NO.21 SPAC
2445 KRW+0.82%11.006K1.07การเงิน
442900MIRAE ASSET DREAM SPAC 1
9620 KRW0.00%10.261K1.0073.882B KRW61.92155.36 KRW0.00%การเงิน
444920YUANTA SPAC 11
2115 KRW0.00%1.992K0.20การเงิน
445360BNK SPAC 1
2110 KRW−0.24%3.428K0.44การเงิน
445970SHT-9 SPAC
2250 KRW+0.22%16.956K1.81การเงิน
446150YUANTA SPAC 12
2170 KRW+0.46%2.654K0.4810.303B KRW0.00%การเงิน
446190MIRAE ASSET VISION SPAC 2
2215 KRW−0.23%1.966K0.07การเงิน
448370HANA 27 SPAC
2200 KRW+0.46%21.117K1.02การเงิน
448740SAMSUNG SPAC VIII
9700 KRW+0.10%5.994K0.4945.194B KRW0.00%การเงิน
448830MIRAE ASSET VISION SPAC3
2230 KRW+1.13%34.506K1.62การเงิน
449020YUANTA SPAC 13
2055 KRW+0.74%49.047K1.75การเงิน
450050HI-8 SPAC
2200 KRW+0.46%2.066K0.16การเงิน
450940YUANTA SPAC 14
2150 KRW0.00%4.143K0.48การเงิน
451700NH SPAC 29
2030 KRW+0.50%38.25K1.35การเงิน
452300CAPSTONE PARTNERS
5390 KRW−1.46%3.881M3.26การเงิน
452670SANGSANGIN SPAC IV
2030 KRW0.00%7.387K0.40การเงิน
452980SHINHAN 11TH SPAC
1982 KRW+0.35%58.648K0.7437.337B KRW0.00%การเงิน
454640HANA 29 SPAC
2195 KRW−0.23%5.335K0.3411.882B KRW0.00%การเงิน
454750HANA 28 SPAC
2165 KRW+0.23%14.1K0.45การเงิน
455250KB NO.25 SPAC
2190 KRW−0.45%17.614K0.70การเงิน
455310HANWHA PLUS NO 4 SPAC
2115 KRW0.00%5.472K0.36การเงิน
455910SK SECURITIES NO.9 SPAC
2280 KRW+1.33%78.761K3.89การเงิน
456440DB FINANCE NO.11 SPAC
2285 KRW0.00%9.05K0.75การเงิน
456490KYOBO 14 SPAC
2260 KRW+0.22%12.545K1.17การเงิน
457390DAISHINBALANCENO.15 SPAC
2200 KRW+0.23%10.906K0.52การเงิน
457940SK SECURITIES NO.10 SPAC
2280 KRW+1.11%6.421K0.81การเงิน
458320KB NO.26 SPAC
2205 KRW0.00%87.872K3.26การเงิน
458610KOREA NO.12 SPAC
2210 KRW0.00%18.381K1.27การเงิน
462020HMCIB NO.6SPAC
2090 KRW+0.24%15.436K0.77การเงิน
464440KOREA NO.13 SPAC
2190 KRW−0.45%9.144K1.25การเงิน
466910NH SPAC 30
2035 KRW+0.49%26.718K0.52การเงิน
468510SAMSUNG SPAC IX
2050 KRW0.00%70.403K0.49การเงิน
468760EUGENE SPECIAL PURPOSE ACQUI 10 CO
2230 KRW137.13Mการเงิน
469480IBKS NO.24 SPAC
2190 KRW+0.23%18.048K0.49การเงิน
469880HANA 30 SPAC
2100 KRW−0.24%35.052K0.75การเงิน
471050DAISHINBALANCENO.17 SPAC
2275 KRW−0.66%41.334K0.69การเงิน
472220SHT-10 SPAC
2130 KRW−0.47%65.986K0.82การเงิน