กลุ่มบริษัททางการเงิน (อุตสาหกรรม)

61
หุ้น
25333.733B
เงินทุนของตลาด
940.078K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.29%
เปลี่ยนแปลง
+0.06%
ประสิทธิภาพ เดือน
+16.73%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.37%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
004150 HANSOL HOLDINGS
3340.00-2.62%-90.00มีแรงขายรุนแรง214.769K717328460.00144.089B40.00
012700 LEADCORP
7580.00-3.32%-260.00ขาย112.511K852833380.00200.664B5.001567.80399.00
016710 DAESUNG HOLDINGS
48150.00-0.41%-200.00ซื้อ61.214K2947454100.00777.925B92.61522.10
019550 SBI INVESTMENT KOREA
1465.00-4.25%-65.00มีแรงขายรุนแรง976.433K1430474345.00246.548B12.67120.7539.00
027360 AJU IB INVESTMENT
3730.00-2.86%-110.00มีแรงขายรุนแรง277.713K1035869490.00449.327B6.99549.4952.00
027830 DAESUNG PE
2640.00-3.83%-105.00มีแรงขายรุนแรง224.013K591394320.00109.800B63.7143.09
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
38350.00-2.29%-900.00เป็นกลาง1.098M42094340600.0020276.283B5.337370.78
100790 MIRAE ASSET VENTURE
8160.00-1.21%-100.00มีแรงซื้อรุนแรง323.576K2640380160.00400.656B6.401303.1833.00
225590 FASHION PLATFORM
1710.00-3.39%-60.00มีแรงขายรุนแรง392.487K671152770.0045.324B3.67481.7469.00
246690 TSINVESTMENT
2510.00-4.20%-110.00มีแรงขายรุนแรง552.775K1387465250.00102.510B13.10200.6113.00
252500 SEWHA P&C
1585.00-4.23%-70.00ขาย707.655K1121633175.0068.660B16.8998.0092.00
298870 KTBNETWORK
4375.00-2.89%-130.00ขาย233.393K1021094375.00450.500B34.00
307750 KUKJEON
9150.00-5.57%-540.00มีแรงขายรุนแรง576.763K5277381450.00475.480B109.00
307870 B2EN
3555.00-3.27%-120.00ขาย57.422K204135210.00110.916B-3.31
307930 COMPANY K PARTNERS
7880.000.64%50.00ซื้อ100.653K793145640.00122.226B10.80725.04
320000 WINTEC
2690.00-1.65%-45.00ขาย80.777K217290130.00
323210 EBEST IAN SPAC 1
2035.000.00%0.00ขาย44.795K91157825.006.512B144.5014.082.00
323280 SHT-5 SPAC
2120.00-2.53%-55.00ขาย103.489K219396680.00
323940 KB NO.18 SPAC
2030.000.00%0.00ขาย44.024K89368720.0015.879B-2.731.00
329560 SANGSANGIN IAN SPAC II
2045.000.00%0.00ขาย21.294K43546230.007.873B957.312.14
330990 KB NO.19 SPAC
2050.00-0.49%-10.00ขาย24.192K49593600.008.860B-9.55
332290 DAISHINBALANCENO.7 SPAC
2150.000.23%5.00ซื้อ193.122K415212300.00
333050 SHINHAN 6TH SPAC
2075.000.00%0.00ขาย13.075K27130625.00
333430 IL SEUNG
2620.00-3.32%-90.00ขาย106.986K280303320.00
335870 IBKS NO.12 SPAC
2150.00-0.69%-15.00มีแรงขายรุนแรง14.317K30781550.00
335890 VIOL
2170.00-1.59%-35.00ขาย506.322K1098718740.00
337450 SK NO.5 SPAC
2065.00-0.48%-10.00ขาย56.522K116717930.00
340350 SK NO.6 SPAC
2080.000.24%5.00ซื้อ100.103K208214240.00
341160 HANA15SPAC
2120.000.00%0.00ขาย1.708K3620960.00
342550 KB NO.20 SPAC
2055.00-0.48%-10.00ขาย18.812K38658660.00
347140 CAPE-ES NO.4 SPAC
2070.00-0.72%-15.00มีแรงขายรุนแรง28.451K58893570.00
351340 IBKS NO.13 SPAC
2135.00-0.23%-5.00ขาย115245525.0011.064B-4.30
353060 HMCIB NO.5 SPAC
2075.00-0.72%-15.00มีแรงขายรุนแรง14.301K29674575.0010.690B-0.06
353070 HMCIB NO.4 SPAC
2085.00-0.24%-5.00มีแรงขายรุนแรง8.467K17653695.009.008B2732.740.76
355150 KYOBO 10 SPAC
2120.00-0.47%-10.00มีแรงขายรุนแรง16.941K35914920.0011.332B-0.54
359090 C&R RESEARCH
1745.005.12%85.00ขาย2.824M4927832885.00
366330 SHINHAN 7TH SPAC
2080.000.24%5.00ซื้อ46.683K97100640.009.441B
367340 DB FINANCE NO.8 SPAC
2115.00-0.24%-5.00ขาย5901247850.0012.826B
367360 DB FINANCE NO.9 SPAC
2105.00-0.71%-15.00ขาย9.641K20294305.0010.261B-13.80
367460 YUANTA SPAC 7
2130.00-1.62%-35.00มีแรงขายรุนแรง2.976K6338880.0011.908B
367480 YUANTA SPAC 8
2120.000.00%0.00ขาย12.090K25630800.0013.759B-179.73
368770 KOREA NO.9 SPAC
3080.005.66%165.00มีแรงซื้อรุนแรง3.312M10201458960.0014.021B-9.43
369370 BLITZWAY
4790.00-3.23%-160.00ขาย36.415K174427850.00176.297B-7.011.00
373340 EUGENE SPAC 6
2205.00-1.12%-25.00ขาย14.084K31055220.006.735B-9.14
377630 SAMSUNG SPAC IV
4660.00-3.22%-155.00มีแรงขายรุนแรง94.389K439852740.00
380320 SAMSUNG MUST SPAC V
3120.00-1.11%-35.00มีแรงขายรุนแรง29.203K91113360.00
380440 NH SPAC 19
2090.000.24%5.00ซื้อ113.824K237892160.00106.940B
383800 LX HOLDINGS
9880.00-0.90%-90.00ขาย413.787K4088215560.00781.678B185.00
386580 HANWHAPLUSNO2SPAC
2235.00-1.76%-40.00ขาย43.047K96210045.00
387310 DAISHINBALANCENO.10 SPAC
2155.00-1.15%-25.00ขาย14.306K30829430.00
388220 HANA19SPAC
2110.000.00%0.00ขาย30.027K63356970.00
391060 NH SPAC 20
2065.00-0.24%-5.00ขาย95.151K196486815.00
393360 SHINHAN 8TH SPAC
2100.000.24%5.00มีแรงซื้อรุนแรง32.664K68594400.00
396770 NH SPAC 22
2105.000.24%5.00ขาย19.714K41497970.00
397880 KYOBO 11 SPAC
2155.000.00%0.00ขาย199.820K430612100.00
400560 HANA20SPAC
2880.00-4.00%-120.00ขาย910.863K2623285440.00
400840 HI-7 SPAC
2100.000.24%5.00ซื้อ34.377K72191700.00
402340 SKSQUARE
59200.00-2.63%-1600.00ขาย1.084M64186120000.00
404950 DB FINANCE NO.10 SPAC
2125.00-6.80%-155.001.369M2909945250.00
900310 COLORAY
1395.000.00%0.00ขาย161.751K225642645.0075.330B3.10450.61114.00
โหลดเพิ่ม