ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม)

57
หุ้น
14093.189B
เงินทุนของตลาด
1.450M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.34%
เปลี่ยนแปลง
+6.59%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.63%
ประสิทธิภาพ ปี
+27.74%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
000150DOOSAN
97900 KRW0.10%100 KRW
ปานกลาง
117.395K11.493B KRW1.503T KRW−33170.42 KRW2.099K
000670YOUNGPOONG
581000 KRW0.87%5000 KRW
ปานกลาง
2.287K1.329B KRW990.797B KRW2.70213453.01 KRW708
001820SAMWHA CAPACITOR
48750 KRW−0.71%−350 KRW
มีแรงซื้อ
62.191K3.032B KRW503.815B KRW17.292839.63 KRW601
003310DAEJOO
2165 KRW−0.92%−20 KRW
มีแรงขาย
378.079K818.541M KRW77.332B KRW116.00 KRW
005680SAMYOUNG ELEC
9370 KRW0.75%70 KRW
ปานกลาง
19.685K184.448M KRW186B KRW10.23908.97 KRW427
006200KECHOLDINGS
1235 KRW−3.52%−45 KRW
มีแรงซื้อ
377.25K465.904M KRW56.136B KRW5.23244.95 KRW38
007660ISUPETASYS
9900 KRW−4.62%−480 KRW
มีแรงซื้อ
18.465M182.799B KRW656.498B KRW6.411620.22 KRW967
007810KOR CIRC
16060 KRW−3.66%−610 KRW
มีแรงซื้อ
570.143K9.156B KRW421.893B KRW6.652508.04 KRW1.247K
008060DAEDUCK ELEC
6690 KRW−0.15%−10 KRW
มีแรงซื้อ
31.477K210.581M KRW227.064B KRW12.21548.79 KRW13
009140KYUNGIN ELEC
23400 KRW2.41%550 KRW
ปานกลาง
4.348K101.743M KRW29.737B KRW10.982080.43 KRW18
009320DWECC
1468 KRW−0.81%−12 KRW
ปานกลาง
71.455K104.896M KRW70.517B KRW−176.42 KRW
009470SAMWHAELEC
16560 KRW−3.16%−540 KRW
มีแรงซื้อ
18.943K313.696M KRW113.096B KRW1630.64 KRW
014910SUNGMOON ELEC
1625 KRW−0.06%−1 KRW
มีแรงขาย
65.579K106.566M KRW34.745B KRW25.48114.80 KRW
015260A&P
2170 KRW0.93%20 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
1.336M2.899B KRW87.241B KRW−727.41 KRW
021040DHSTEEL
5140 KRW−0.96%−50 KRW
มีแรงขาย
8.532K43.854M KRW35.082B KRW−557.58 KRW
025320SYNOPEX
2780 KRW−0.89%−25 KRW
มีแรงซื้อ
604.034K1.679B KRW214.29B KRW24.16116.09 KRW164
025540KOR ELEC TERM
61900 KRW1.98%1200 KRW
มีแรงซื้อ
37.801K2.34B KRW626.12B KRW12.854722.76 KRW1.176K
027040SET
606 KRW0.83%5 KRW
มีแรงขาย
37.471K22.707M KRW41.822B KRW−118.24 KRW
030350DRAGONFLY
738 KRW−2.25%−17 KRW
มีแรงขายรุนแรง
519.073K383.076M KRW43.519B KRW−324.73 KRW
033170SIGNETICS
1481 KRW−2.57%−39 KRW
มีแรงซื้อ
2.588M3.832B KRW130.307B KRW87.86 KRW
033240JAHWA ELEC
30450 KRW−3.18%−1000 KRW
มีแรงซื้อ
228.537K6.959B KRW616.918B KRW−1956.47 KRW939
033290COWELL F/S
4775 KRW−0.31%−15 KRW
มีแรงซื้อ
255.553K1.22B KRW409B KRW777.20 KRW
036710SIMMTECH HOLDINGS
3200 KRW−3.03%−100 KRW
มีแรงขาย
485.609K1.554B KRW152.911B KRW4537.10 KRW
037950ELCOMTEC
1721 KRW−7.92%−148 KRW
มีแรงซื้อ
18.858M32.455B KRW157.756B KRW20.1192.92 KRW
040910ICD
13300 KRW0.61%80 KRW
มีแรงซื้อ
248.213K3.301B KRW220.672B KRW−352.68 KRW314
043260SUNGHO
1122 KRW−0.36%−4 KRW
มีแรงขาย
113.648K127.513M KRW59.364B KRW−93.70 KRW
043590CLOVER
1676 KRW−13.07%−252 KRW
มีแรงซื้อ
1.404M2.353B KRW67.833B KRW−20.59 KRW
045300SUNGWOOTECH
4580 KRW−5.86%−285 KRW
มีแรงซื้อ
212.071K971.285M KRW46.729B KRW260
047310POWER LOGICS
6160 KRW−1.91%−120 KRW
มีแรงซื้อ
368.708K2.271B KRW216.164B KRW−1437.37 KRW318
051370INTERFLEX
10570 KRW0.00%0 KRW
มีแรงซื้อ
197.673K2.089B KRW246.571B KRW16.11656.27 KRW399
053450SEKONIX
6180 KRW−1.90%−120 KRW
ปานกลาง
67.399K416.526M KRW92.158B KRW−140.23 KRW
064520TECHL
7870 KRW1.55%120 KRW
มีแรงซื้อ
168.632K1.327B KRW85.317B KRW−725.81 KRW
065350SSDELTATECH
11730 KRW−5.17%−640 KRW
มีแรงซื้อ
595.148K6.981B KRW333.791B KRW19.72627.16 KRW310
065680UJU
14570 KRW−0.34%−50 KRW
ปานกลาง
23.045K335.766M KRW118.756B KRW9.961467.42 KRW392
066900DAP
2995 KRW0.34%10 KRW
มีแรงซื้อ
22.652K67.843M KRW52.537B KRW3.56838.45 KRW1.01K
067770SEJINTS
3240 KRW−2.41%−80 KRW
มีแรงขาย
108.452K351.384M KRW27.542B KRW−81.23 KRW
076610HAESUNG OPTICS
507 KRW−2.31%−12 KRW
มีแรงขายรุนแรง
384.556K194.97M KRW65.975B KRW−203.42 KRW49
085660CHA BIOTECH
12500 KRW−1.57%−200 KRW
มีแรงขาย
250.54K3.132B KRW714.608B KRW−87.64 KRW220
085670NEWFLEX
7010 KRW−5.91%−440 KRW
มีแรงขาย
1.57M11.006B KRW180.359B KRW13.28561.74 KRW
090460BH
25000 KRW−4.21%−1100 KRW
มีแรงซื้อ
1.097M27.421B KRW832.013B KRW5.744547.56 KRW1.494K
092300HYUNWOO
4905 KRW0.51%25 KRW
มีแรงซื้อ
511.955K2.511B KRW89.292B KRW258.24 KRW
095500MNTECH
31050 KRW−0.64%−200 KRW
มีแรงซื้อ
2.768M85.948B KRW828.494B KRW−322.58 KRW374
106080HYSONIC
7380 KRW−7.17%−570 KRW
มีแรงขาย
470.643K3.473B KRW117.489B KRW147.0954.05 KRW
106520NOBLE M&B
402 KRW0.50%2 KRW
มีแรงขาย
3.757M1.51B KRW14.677B KRW9.9040.41 KRW165
111870KH ELECTRON
187 KRW1.63%3 KRW
มีแรงขาย
4.691M877.192M KRW29.344B KRW−871.77 KRW
115530CNPLUS
589 KRW−2.64%−16 KRW
ปานกลาง
577.52K340.159M KRW41.118B KRW38.16 KRW
126340VINATECH
53100 KRW4.53%2300 KRW
มีแรงซื้อ
279.346K14.833B KRW285.698B KRW23.872089.53 KRW216
127980FINECIRCUIT
18020 KRW−8.76%−1730 KRW
มีแรงซื้อ
534.361K9.629B KRW
131400EV.A.M.
2125 KRW4.68%95 KRW
มีแรงซื้อ
30.785M65.418B KRW97.78B KRW−766.86 KRW
191600BLUETOP
12600 KRW0.00%0 KRW
มีแรงขาย
112.58K KRW35.853B KRW120
196450COASIA OPTICS
2375 KRW−0.21%−5 KRW
ปานกลาง
286.786K681.117M KRW98.107B KRW−132.48 KRW
237750PNC TECHNOLOGIES
5800 KRW0.35%20 KRW
มีแรงซื้อ
64.773K375.683M KRW37.55B KRW18.26316.58 KRW68
278990EMB
4195 KRW5.01%200 KRW
มีแรงซื้อ
1.645K6.901M KRW14.246B KRW
290550DKT
10340 KRW−1.43%−150 KRW
มีแรงซื้อ
136.197K1.408B KRW172.693B KRW10.421117.96 KRW47
317690QUANTAMATRIX
5000 KRW−1.87%−100 KRW
มีแรงขายรุนแรง
38.566K192.637M KRW83.88B KRW−1237.19 KRW102
353200DAEDUCKELECTRONICS
23700 KRW−3.66%−900 KRW
มีแรงซื้อ
754.263K17.876B KRW1.239T KRW6.893570.50 KRW2.609K
356860TLB
18130 KRW−4.78%−910 KRW
ปานกลาง
276.36K5.01B KRW187.213B KRW6.133107.58 KRW432