การเงิน (ภาค)

150
หุ้น
198802.811B
เงินทุนของตลาด
1.068M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.43%
เปลี่ยนแปลง
+0.28%
ประสิทธิภาพ เดือน
+20.55%
ประสิทธิภาพ ปี
+25.04%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
           
000060 MERITZ INSURANCE
32700.001.71%550.00แนะนำให้ซื้อ173.712K5680382400.003659.914B6.454987.92
000370 HANWHA GENERAL INS
3715.001.78%65.00ขาย310.002K1151657430.00433.245B3.601014.28
000400 LOTTE INSURANCE
1665.001.83%30.00ขาย111.491K185632515.00514.668B50.3132.501239.00
000540 HEUNGKUK F&M INS
3690.003.51%125.00ขาย31.368K115747920.00243.315B3.70965.471201.00
000810 SAMSUNG F & M INS
209000.002.70%5500.00ขาย102.951K21516759000.008787.965B7.4027515.165818.00
001200 EUGENEIS
3715.001.64%60.00ขาย183.082K680149630.00348.612B3.91935.71796.00
001270 BOOKOOK SECU
24400.000.62%150.00ขาย1.651K40284400.00212.782B2.559500.15276.00
001290 SANGSANGININV&SEC
1130.000.89%10.00ขาย1.889M2134835550.00107.839B16.1473.04
001450 HYUNDAI M&F INS
24200.001.68%400.00ขาย225.353K5453542600.001897.631B5.094671.944045.00
001500 HMSEC
12600.001.61%200.00ขาย51.591K650046600.00399.578B5.422908.04
001510 SK SECU
998.002.15%21.00แนะนำให้ซื้อ4.870M4860220080.00432.040B8.29117.89861.00
001720 SHINYOUNG SECU
58900.001.55%900.00ขาย2.931K172635900.00474.220B3.1618355.05664.00
001750 HANYANG SECU
15300.002.68%400.00ขาย29.899K457454700.00194.747B2.565817.84
003460 YUHWA SECU
2765.000.73%20.00ขาย29.114K80500210.00167.577B19.80138.6564.00
003470 YUANTA SECURITIES
4130.003.51%140.00ขาย331.794K1370309220.00849.769B1190.021704.00
003530 H.I.S.C
5540.003.36%180.00ซื้อ2.202M12199634000.001240.282B8.96597.971102.00
003540 DAISHIN SECU
20800.005.85%1150.00แนะนำให้ซื้อ535.379K11135883200.001300.768B2.079585.141430.00
003690 KOREAN RE
9370.000.97%90.00ขาย272.019K2548818030.00958.262B6.421444.79378.00
004150 HANSOL HOLDINGS
3510.002.93%100.00ขาย105.429K370055790.00147.450B40.00
005110 HANCHANG
1140.002.70%30.00ซื้อ2.317M2640951360.0074.174B-214.7525.00
005830 DB INSURANCE
55300.001.84%1000.00ขาย112.106K6199461800.003320.404B4.0913275.944691.00
005940 NHIS
12850.002.39%300.00ขาย662.832K8517391200.004041.157B4.602730.663044.00
006220 JEJU BK
5390.001.89%100.00ขาย47.539K256235210.00173.174B7.93666.72
006800 MIRAE ASSET SEC
9060.000.55%50.00ซื้อ1.010M9148806120.005090.209B5.491641.834029.00
007330 PUREUN S.BK.
11900.004.85%550.00ขาย25.233K300272700.00141.228B5.152202.41130.00
008560 MERITZ SECU
5150.000.59%30.00แนะนำให้ซื้อ1.309M6739403300.003076.931B4.921114.911449.00
010050 WIB
914.001.11%10.00ขาย2.047M1871400376.00798.959B9.9490.92191.00
012630 HDC HOLDINGS
10250.001.49%150.00ซื้อ167.289K1714712250.00561.926B3.123239.6618.00
012700 LEADCORP
9020.001.92%170.00ขาย69.135K623597700.00230.866B5.641567.80399.00
013120 DONGWON
4970.001.53%75.00ขาย39.853K198069410.00451.316B3.971232.89202.00
015020 E-STARCO
3090.00-0.32%-10.00ขาย505.754K1562779860.00120.173B152.1620.3734.00
016360 SAMSUNG SECU
46750.001.63%750.00ซื้อ325.854K15233674500.004174.775B4.3310622.822530.00
016610 DBFI
6880.002.08%140.00เป็นกลาง66.570K458001600.00285.031B1.973425.95
016710 DAESUNG HOLDINGS
45900.001.10%500.00แนะนำให้ซื้อ83.389K3827555100.00738.506B86.96522.10
019550 SBI INVESTMENT KOREA
1630.003.82%60.00ขาย1.713M2792256830.00262.662B13.00120.7539.00
021080 ATINUM INVESTMENT
5370.006.76%340.00แนะนำให้ซื้อ1.639M8803910940.00256.653B8.55588.2327.00
021880 MASON CAPITAL
515.000.39%2.00ขาย48.478K24966170.0077.860B23.2722.0410.00
023460 CNH
2620.000.58%15.00ขาย26.729K70029980.0091.127B4.07640.106.00
023760 HKCAPITAL
835.000.72%6.00ขาย136.898K114309830.00260.868B5.87141.25202.00
024110 IBK
10850.002.36%250.00ขาย1.453M15767176600.008075.661B3.972669.84
027360 AJU IB INVESTMENT
4175.005.96%235.00ขาย1.162M4850698700.00488.526B9.03436.4452.00
027830 DAESUNG PE
2805.004.08%110.00ขาย174.697K490025085.00112.200B62.5543.09
029780 SAMSUNG CARD
33300.001.22%400.00ขาย102.829K3424205700.003553.466B7.474401.972051.00
030210 KTBSEC
6190.001.81%110.00ขาย327.324K2026135560.00365.357B2.412520.90405.00
030610 KYOBO SECURITIES
8460.001.44%120.00ขาย95.685K809495100.00537.715B3.302525.34924.00
032830 SAMSUNG LIFE
66300.000.76%500.00ซื้อ295.077K19563605100.0011905.808B7.558712.105273.00
034310 NICE
16250.001.56%250.00ขาย31.762K516132500.00608.708B12.461283.8951.00
034810 HAESUNG
13950.000.36%50.00ขาย490.790K6846520500.00371.162B5.642465.6669.00
034830 KOREIT
2600.001.36%35.00แนะนำให้ซื้อ1.820M4733211600.00592.910B4.65551.59225.00
039490 KIWOOM
105500.001.93%2000.00ขาย65.729K6934409500.002713.409B3.1436449.61
041190 WTIC
9800.003.16%300.00ขาย4.126M40435407600.00763.137B2.463864.5612.00
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
37050.002.92%1050.00ขาย1.447M53610312600.0019139.778B4.887370.78
068400 SK RENT A CAR
10400.004.00%400.00ขาย45.721K475498400.00472.243B17.89559.11598.00
071050 KIH
81000.001.25%1000.00ขาย160.589K13007709000.004649.790B2.6030816.30
078020 EBEST IS
8520.001.43%120.00ขาย69.389K591194280.00429.457B3.233243.20562.00
082640 TONGYANG LIFE
6930.001.46%100.00ขาย169.400K1173942000.001080.100B3.941735.28999.00
085620 MIRAE ASSET LIFE
4140.002.48%100.00ขาย35.172K145612080.00540.171B22.69178.07
086790 HANA FINANCIAL GR
42400.002.54%1050.00ขาย1.040M44081541600.0012362.291B3.8410762.34128.00
088350 HANWHA LIFE
2965.000.17%5.00ขาย1.628M4826607865.002227.872B3.32893.164071.00
088980 MKIF
13900.00-0.71%-100.00ขาย1.721M23919773300.005627.360B17.93780.98
089860 LOTTE RENTAL
37350.001.49%550.00ขาย64.661K2415088350.001368.282B15.372394.411111.00
092130 E-CREDIBLE
19650.000.26%50.00ขาย4.573K89859450.00236.657B17.311132.53172.00
100250 CHINYANG HOLDINGS
3675.000.41%15.00ซื้อ224.556K825243300.00201.373B19.62186.504.00
100790 MIRAE ASSET VENTURE
8900.000.68%60.00แนะนำให้ซื้อ205.167K1825986300.00411.143B6.141453.1033.00
105560 KBFINANCIALGROUP
57000.003.64%2000.00แนะนำให้ซื้อ1.555M88619952000.0022209.157B5.1111006.31
138040 MERITZ FINANCIAL
36150.003.43%1200.00ซื้อ401.132K14500921800.004567.918B6.615334.7920.00
138930 BNK FINANCIAL GROUP
8590.003.37%280.00ซื้อ1.070M9195371660.002786.868B3.442412.4897.00
139130 DGB FINANCIAL GROUP
9530.002.69%250.00ซื้อ492.944K4697756320.001611.960B3.412721.06
175330 JB FINANCIAL GROUP
8540.004.79%390.00ซื้อ499.031K4261724740.001659.698B3.452361.8279.00
190650 KOREA ASSET SEC
10550.00-0.47%-50.00ขาย20.363K214829650.00
204620 GLOBAL TAX FREE
2895.002.84%80.00ขาย126.982K367612890.00139.276B-442.50
215100 ROBOROBO
3300.002.01%65.00ขาย49.176K162280800.0067.150B-100.3140.00
220260 CHEMTROS
12550.001.62%200.00ซื้อ434.068K5447553400.00333.307B74.93165.68136.00
225590 FASHION PLATFORM
1755.003.85%65.00ขาย480.210K842768550.0044.940B3.51481.7469.00
226360 KH E&T
1360.00-0.37%-5.00ขาย244.899K333062640.0091.396B-575.5180.00
234340 SETTLEBANK
30800.000.49%150.00ขาย20.610K634788000.00272.486B14.802121.64120.00
241520 DSC INVESTMENT
5480.002.43%130.00ขาย207.692K1138152160.00150.970B9.95829.1815.00
244920 A PLUS ASSET
9200.001.32%120.00ขาย216.205K1989086000.00207.991B10.92831.45400.00
246690 TSINVESTMENT
2600.002.16%55.00ขาย136.231K354200600.00101.727B12.72200.6113.00
252500 SEWHA P&C
1515.001.34%20.00ขาย174.788K264803820.0062.852B15.2698.0092.00
263770 UST
4175.002.08%85.00ขาย20.876K87157300.0098.165B13.79296.6567.00
277070 LINDEMAN ASIA
5280.002.92%150.00ขาย31.208K164778240.0070.385B9.33550.1814.00
289080 SV INVESTMENT
3045.001.50%45.00ขาย235.617K717453765.00162.098B36.00
293580 NAU IB CAPITAL
9540.002.03%190.00ขาย24.443K233186220.0091.336B9.021040.7318.00
307750 KUKJEON
13200.00-2.58%-350.00ซื้อ3.730M49239801600.00647.713B109.00
307870 B2EN
3580.00-0.97%-35.00ซื้อ228.484K817972720.00108.049B-3.31
307930 COMPANY K PARTNERS
7790.001.43%110.00ขาย40.968K319140720.00121.602B10.59725.04
310870 KOREA NO.8 SPAC
3015.00-2.11%-65.00ขาย78.393K236354895.0010.311B-7.62
313750 YUANTA SPAC 4
2035.000.00%0.00ขาย15.689K31927115.009.463B479.724.24
316140 WOORIFINANCIALGROUP
12750.002.00%250.00ซื้อ2.190M27927638250.009282.742B3.933182.57
317320 HANWHA SBI SPAC
2030.000.00%0.00ขาย160.956K326740680.00
320000 WINTEC
2630.002.14%55.00ซื้อ8.396K22081480.00
323210 EBEST IAN SPAC 1
2040.000.00%0.00ขาย12.656K25818240.006.528B235.858.652.00
323280 SHT-5 SPAC
2040.000.00%0.00ขาย82.011K167302440.00
323410 KAKAOBANK
67500.003.85%2500.00แนะนำให้ซื้อ1.635M110332395000.0032073.249B
323940 KB NO.18 SPAC
2040.000.25%5.00ขาย8.257K16844280.0015.957B-2.731.00
328380 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 3
2050.000.00%0.00ขาย3.904K8003200.00
329560 SANGSANGIN IAN SPAC II
2055.000.74%15.00ขาย12.615K25923825.007.912B769.352.65
330990 KB NO.19 SPAC
2055.00-0.48%-10.00ซื้อ2.624K5392320.008.839B-9.55
331520 KYOBO 9 SPAC
2145.000.00%0.00ซื้อ2.029K4352205.00
332290 DAISHINBALANCENO.7 SPAC
2145.00-2.94%-65.00ขาย159.242K341574090.00
333050 SHINHAN 6TH SPAC
2065.000.49%10.00ขาย16.416K33899040.00
333430 IL SEUNG
2280.000.88%20.00ขาย50.872K115988160.00
335870 IBKS NO.12 SPAC
2120.00-0.24%-5.00ขาย8.195K17373400.00
335890 VIOL
2045.002.76%55.00ซื้อ112.584K230234280.00
336060 YUANTA SPAC V
3000.0018.34%465.00แนะนำให้ซื้อ1.911M5732013000.00
337450 SK NO.5 SPAC
2060.00-0.24%-5.00ขาย30.282K62380920.00
340120 HI-5 SPAC
2305.000.22%5.00ซื้อ39.376K90761680.0011.571B303.647.572.00
340350 SK NO.6 SPAC
2080.000.24%5.00ขาย26.348K54803840.00
340440 HANWHAPLUSNO1SPAC
2670.00-0.37%-10.00ขาย33.641K89821470.00
341160 HANA15SPAC
2105.00-1.86%-40.00ซื้อ2.939K6186595.00
342550 KB NO.20 SPAC
2090.000.00%0.00ขาย3.571K7463390.00
343510 HANA16SPAC
2125.00-0.47%-10.00ขาย4.149K8816625.008.521B-2.851.00
344050 SHT-6 SPAC
2095.000.24%5.00ขาย11.652K24410940.009.019B254.978.20
347140 CAPE-ES NO.4 SPAC
2070.000.00%0.00ขาย18.513K38321910.00
349720 EBEST NO 5 SPAC
2135.002.15%45.00ซื้อ5.368K11460680.007.729B-3.102.00
351320 IBKS NO.14 SPAC
5750.005.89%320.00ซื้อ106.701K613530750.0024.897B-9.76
351340 IBKS NO.13 SPAC
2105.00-0.47%-10.00ขาย8.806K18536630.0010.883B-5.69
353060 HMCIB NO.5 SPAC
2070.00-0.24%-5.00ขาย8.253K17083710.0010.588B-3.23
353070 HMCIB NO.4 SPAC
2075.000.00%0.00ขาย8.074K16753550.008.943B2541.330.82
353490 MIRAE ASSET DW SPAC 5
2090.000.00%0.00ขาย27.640K57767600.0010.575B-7.23
355150 KYOBO 10 SPAC
2120.000.71%15.00ขาย2.671K5662520.0011.278B-4.19
359090 NH SPAC 17
2365.00-0.63%-15.00ซื้อ71.762K169717130.00
366330 SHINHAN 7TH SPAC
2065.000.00%0.00ขาย22.196K45834740.009.396B
367340 DB FINANCE NO.8 SPAC
2135.001.43%30.00ซื้อ3.597K7679595.0012.917B
367360 DB FINANCE NO.9 SPAC
2100.000.00%0.00ซื้อ3.771K7919100.0010.164B-13.80
367460 YUANTA SPAC 7
2155.00-1.82%-40.00ขาย24.095K51924725.0011.852B
367480 YUANTA SPAC 8
2120.000.47%10.00ซื้อ23.818K50494160.0013.759B
368770 KOREA NO.9 SPAC
3040.00-0.65%-20.00ซื้อ314.697K956678880.0014.622B
369370 DAISHINBALANCENO.9 SPAC
5750.003.98%220.00ซื้อ138.055K793816250.0024.208B1.00
372290 HANA MUST SEVEN SPAC
2135.000.00%0.00ขาย6.330K13514550.009.189B
373200 IBKS NO.15 SPAC
2370.000.85%20.00ขาย18.129K42965730.008.342B
373340 EUGENE SPAC 6
2180.00-0.23%-5.00ขาย40.465K88213700.006.584B-9.14
376290 CU TECH
6870.003.78%250.00ขาย147.985K1016656950.0051.00
377400 HI-6 SPAC
2110.000.72%15.00ขาย11.585K24444350.00
377450 REFINE
15300.003.03%450.00ซื้อ231.535K3542485500.00
377630 SAMSUNG SPAC IV
4210.001.32%55.00ขาย40.031K168530510.00
380320 SAMSUNG MUST SPAC V
3275.001.55%50.00ขาย31.256K102363400.00
380440 NH SPAC 19
2075.00-0.48%-10.00ขาย37.558K77932850.00106.427B
383800 LX HOLDINGS
9080.000.00%0.00ซื้อ420.133K3814807640.00711.685B185.00
386580 HANWHAPLUSNO2SPAC
2430.002.10%50.00ขาย66.022K160433460.00
387310 DAISHINBALANCENO.10 SPAC
2180.00-1.36%-30.00ขาย26.537K57850660.00
388220 HANA19SPAC
2100.000.00%0.00ซื้อ21.517K45185700.00
388790 IBKS NO.16 SPAC
2150.00-0.69%-15.00ขาย73.906K158897900.007.332B
388800 EUGENE SPAC VII
2130.00-0.47%-10.00ขาย18.875K40203750.00
391060 NH SPAC 20
2065.000.00%0.00ขาย81.763K168840595.00
391710 NH SPAC 21
2115.000.24%5.00แนะนำให้ซื้อ28.150K59537250.00
393360 SHINHAN 8TH SPAC
2085.00-0.24%-5.00ซื้อ16.390K34173150.00
402340 SKSQUARE
66000.00-3.93%-2700.003.302M217925136000.00
900310 COLORAY
1440.002.86%40.00ขาย83.141K119723040.0077.760B3.11450.61114.00
โหลดเพิ่ม