เหล็ก (อุตสาหกรรม)

58
หุ้น
50742.032B
เงินทุนของตลาด
424.577K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.59%
เปลี่ยนแปลง
+3.86%
ประสิทธิภาพ เดือน
+45.54%
ประสิทธิภาพ ปี
+51.35%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
001230DONGKUK STL MILL
8950 KRW+1.02%31.062K0.94264.65B KRW−33852.22 KRW−171.84%33.82%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
001430SEAH BESTEEL
26300 KRW+2.94%164.399K0.68907.93B KRW8.463106.96 KRW−25.61%4.70%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
001770SHINHWA SILUP
20800 KRW+0.73%2.38K1.1925.087B KRW9.392215.25 KRW−75.60%0.48%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
001940KISCO HOLDINGS
22150 KRW0.00%21.99K1.88255.934B KRW3.176982.82 KRW+12.71%2.71%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
002220HANIL IRON & STL
2515 KRW+1.62%9.944K0.5660.276B KRW42.0359.85 KRW−70.14%1.21%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
002690DONG IL STEEL MFG
1832 KRW+0.11%22.247K1.7536.207B KRW24.1375.92 KRW0.55%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
003030SEAH STL
191000 KRW+1.06%1.789K0.35763.647B KRW2.4478416.02 KRW+15.18%1.19%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
004020HYUNDAI STEEL
34750 KRW0.00%129.112K0.584.571T KRW12.032889.32 KRW−76.68%2.88%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
004560HYUNDAI BNG STEEL
15330 KRW+0.66%115.386K0.45229.65B KRW−2013.26 KRW−174.64%0.66%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
004890DIC
46650 KRW0.00%2.385K1.42101.047B KRW54.46856.56 KRW−95.02%6.43%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
005010HUSTEEL
5070 KRW+0.20%130.351K0.76284.312B KRW1.204221.21 KRW+92.49%6.92%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
005160DONGKUK
4955 KRW+0.10%62.415K0.77255.046B KRW−270.34 KRW−248.81%2.63%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
005490POSCO HOLDINGS
467000 KRW−0.95%488.73K0.8335.763T KRW28.6116322.71 KRW2.01%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
007280KOREA STEEL SHAPES
1819 KRW+0.22%21.477K1.18109.97B KRW3.37538.99 KRW+3.92%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
008260NI STEEL
6000 KRW+0.50%55.608K0.43170.743B KRW2.912059.39 KRW+44.27%1.68%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
008420MOONBAE STL
3160 KRW−0.32%80.271K1.0862.114B KRW2.231414.45 KRW+31.22%1.58%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
008970DONGYANG STL PIPE
782 KRW+0.77%117.99K0.2892.243B KRW−21.22 KRW−178.93%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
009160SIMPAC
3640 KRW+2.54%49.15K0.92198.305B KRW46.4378.40 KRW−96.19%5.63%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
009190DAIYANG MTL
1166 KRW−0.43%553.288K0.6044.138B KRW−844.58 KRW−212.43%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
009730KOSSEN
2920 KRW+3.73%830.013K1.1686.017B KRW18.19160.51 KRW0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
012160YOUNGWIRE
571 KRW+2.33%25.59K0.3738.782B KRW−145.90 KRW−269.84%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
012620WONIL
8920 KRW−0.34%4.664K0.6039.38B KRW4.002232.71 KRW+46.58%2.46%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
014280KUMKANG KIND
5710 KRW+1.24%73.047K0.96158.264B KRW4.911162.73 KRW−47.88%2.13%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
016380KG DONGBU STL
8600 KRW−1.71%453.06K0.63875.02B KRW1.645233.27 KRW+148.66%1.71%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
017480SAMSCO
5310 KRW+1.53%20.743K1.0780.766B KRW6.65798.44 KRW−34.42%5.74%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
019440SEAH SPECIAL STEEL
14070 KRW−0.21%5.852K0.59117.663B KRW17.23816.82 KRW−68.63%7.09%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
023440JSCO HOLDINGS
1485 KRW−0.20%272.455K0.6676.148B KRW−646.86 KRW−61.10%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
023790DONGILSTEEL
1437 KRW+0.84%50.976K0.1122.763B KRW−2092.54 KRW+62.79%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
024090DCM
11080 KRW−0.18%2.216K0.7398.658B KRW−1184.36 KRW−122.35%8.11%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
025550HANSUN
3875 KRW+1.17%136.062K0.8884.406B KRW16.53234.39 KRW−53.78%2.61%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
026910KWANGJININD
3745 KRW0.00%5.098K0.7623.988B KRW−188.13 KRW−4571.63%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
026940BOOKOOK STEEL
5390 KRW+10.45%20.988M5.2397.6B KRW25.83208.66 KRW−48.07%1.54%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
032560HWANGKUM S&T
7270 KRW+0.97%15.961K0.82122.356B KRW3.691969.08 KRW−6.29%2.78%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
037760CENIT
1545 KRW+0.98%47.491K2.1148.658B KRW10.65145.09 KRW−44.33%3.27%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
039240K-STEEL
3235 KRW+2.54%237.235K2.4685.121B KRW9.34346.52 KRW−10.11%4.12%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
048470DAESCO
3550 KRW+0.28%75.677K3.6935.123B KRW69.9350.77 KRW0.85%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
053260KEUM KANG
5350 KRW+1.13%27.93K1.5685.714B KRW24.86215.21 KRW−63.33%2.27%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
058430POSCO STEELEON
50300 KRW0.00%23.706K0.64301.8B KRW44.271136.19 KRW−86.76%1.74%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
058650SEAH HOLDINGS
106700 KRW−0.56%1891.48421.601B KRW3.9726844.97 KRW−23.21%3.73%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
060380DY STEC
2060 KRW+0.24%12.131K0.6339.661B KRW6.71306.96 KRW−1.68%2.43%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
069730DSR WIRE
4320 KRW+1.77%21.866K1.2561.128B KRW3.681174.53 KRW−29.12%1.41%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
071090HISTEEL
3265 KRW−0.15%130.458K0.5266B KRW−2.51 KRW−100.45%0.61%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
078940QUANTAPIA
2855 KRW−4.67%742.066K0.43151.578B KRW0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
081150TPLEX
3235 KRW+1.25%123.64K0.7377.538B KRW172.8718.71 KRW−97.10%0.94%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
084010DAEHAN STEEL
12950 KRW+0.15%21.659K0.43263.011B KRW2.565052.70 KRW−15.12%6.03%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
092790NEXTEEL
7930 KRW−0.88%196.053K0.93208.016B KRW0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
100090SKOCEANPLANT
16060 KRW+1.39%144.866K0.87937.658B KRW18.83852.81 KRW0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
100130DONGKUK S&C
2995 KRW−0.17%93.035K0.71167.201B KRW−618.73 KRW−354.99%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
104700KISCO
6510 KRW−0.15%15.161K0.60229.664B KRW2.742379.00 KRW+17.81%4.60%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
109860DONGIL METAL
8730 KRW+0.11%14.611K0.7871.928B KRW80.21108.84 KRW−95.45%4.59%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
114920DAEJOO ENT
1600 KRW+6.67%10.005.551B KRW0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
133820FINEBESTEEL
1289 KRW+2.46%35.75K0.3037.637B KRW−503.08 KRW−251.98%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
140520DAECHANG STEEL
2655 KRW−0.19%19.617K0.8656.147B KRW7.68345.70 KRW−87.03%5.64%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
146060YCPIPE
2335 KRW−5.27%1.029M4.80แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
162300SHIN STEEL
2795 KRW+0.72%83.636K0.86113.829B KRW0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
306200SSC
128700 KRW−0.77%3.404K0.91363.173B KRW2.1460126.61 KRW+4.47%4.63%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
460850DONGKUK CM
6880 KRW+0.44%111.145K0.64204.462B KRW0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
460860DONGKUK STEEL
11610 KRW−2.93%329.273K1.44592.618B KRW0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ