ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ (อุตสาหกรรม)

13
หุ้น
8066.531B
เงินทุนของตลาด
280.870K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.95%
เปลี่ยนแปลง
+11.58%
ประสิทธิภาพ เดือน
+41.01%
ประสิทธิภาพ ปี
+21.26%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
003480 HHIC HOLDINGS
4855.00-0.10%-5.00ซื้อ63.854K310011170.00126.665B-249.797.00
004690 SAMCHULLY
160000.002.24%3500.00ซื้อ25.099K4015840000.00547.844B9.4216611.73828.00
012320 KYUNGDONG INVEST
36550.00-0.27%-100.00ขาย1.818K66447900.0079.692B5.466713.7714.00
015360 YESCO HOLDINGS
36000.000.28%100.00ขาย78828368000.00153.568B7.374873.8527.00
017390 SEOUL CTY GAS
204000.001.24%2500.00มีแรงซื้อรุนแรง5.902K1204008000.00792.090B94.212138.84
017940 E1
49450.000.92%450.00ซื้อ11.401K563779450.00285.908B2.1922788.64298.00
018670 SK GAS
133500.003.49%4500.00มีแรงซื้อรุนแรง24.860K3318810000.001198.169B36944.33582.00
034590 INCHON CITY GAS
27450.000.37%100.00ซื้อ2.715K74526750.00113.149B30.36900.86196.00
036460 KOGAS
44600.000.22%100.00มีแรงซื้อรุนแรง203.478K9075118800.003827.882B4.0611077.604307.00
053050 GSE
6240.00-1.58%-100.00ขาย3.082M19231430400.00187.123B43.73144.9780.00
117580 DAESUNGENERGY
14000.00-0.36%-50.00ซื้อ1.206M16878624000.00380.724B32.40433.66415.00
128820 DAESUNGIND
6280.001.45%90.00ซื้อ1.703M10697245240.00227.637B-1475.34397.00
267290 KYUNGDONG CITY GAS
24800.001.43%350.00ซื้อ21.641K536696800.00146.083B6.513755.88290.00
โหลดเพิ่ม