บริษัทเกาหลี companies operating in one industry: วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทเกาหลี ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น KIWOOM SECURITIES หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง SAMSUNG INVERSE 2X HANG SENG TECH ETN(H) ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
138040MERITZ FINANCIAL GROUP
14.206 T KRW77600 KRW+0.13%289.957 K0.775.5214065.14 KRW+52.64%3.04%การเงิน
มีแรงซื้อ
005940NH INVESTMENT & SECURITIES
4.216 T KRW12250 KRW−1.84%424.91 K0.787.171708.79 KRW+55.23%6.53%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
006800MIRAE ASSET SECURITIES
3.842 T KRW7450 KRW−1.84%589.766 K1.1517.64422.26 KRW−62.59%2.01%การเงิน
มีแรงซื้อ
071050KOREA INVESTMENT HOLDINGS
3.827 T KRW67500 KRW−1.32%88.724 K0.915.2812786.68 KRW+18.30%3.93%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
016360SAMSUNG SECURITIES
3.349 T KRW37500 KRW−1.32%274.639 K0.926.116135.80 KRW+4.72%5.87%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
039490KIWOOM SECURITIES
3.138 T KRW125400 KRW−2.64%79.168 K1.719.7412872.35 KRW−45.61%2.39%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
003540DAISHIN SECURITIES
999.156 B KRW15490 KRW−0.64%54.274 K1.037.871968.05 KRW+33.67%7.75%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
0001720SHINYOUNG SECURITIES
879.275 B KRW66600 KRW−0.89%2.249 K0.600.00%การเงิน
0023590DAOU TECHNOLOGY
852.785 B KRW19700 KRW−1.94%52.021 K0.904.554327.98 KRW−56.13%3.55%การเงิน
0003530HANWHA INVESTMENT & SECURITIES
752.618 B KRW3380 KRW−1.02%1.074 M0.6712.73265.62 KRW0.00%การเงิน
0003470YUANTA SECURITIES KOREA
565.289 B KRW2740 KRW−0.72%82.173 K0.568.56320.07 KRW+38.48%6.57%การเงิน
0030610KYOBO SECURITIES CO., LTD.
558.703 B KRW4950 KRW−0.40%15.186 K0.6112.39399.39 KRW−64.78%5.05%การเงิน
0001200EUGENE INVESTMENT & SECURITIES
402.674 B KRW4240 KRW+0.83%359.484 K0.5822.05192.29 KRW−41.78%1.42%การเงิน
0001500HYUNDAI MOTOR SECURITIES
279.071 B KRW8800 KRW−0.34%15.506 K0.767.801127.84 KRW−42.10%4.55%การเงิน
0078020EBEST INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.
265.638 B KRW5270 KRW+2.13%129.405 K0.8910.99479.41 KRW+100.47%2.85%การเงิน
0001510SK SECURITIES
251.951 B KRW582 KRW−0.68%805.161 K1.06−8.35 KRW−149.16%0.34%การเงิน
001270BOOKOOK SECURITIES
203.737 B KRW23850 KRW−1.24%1.281 K1.134.005966.89 KRW+13.11%6.29%การเงิน
0030210DAOL INVESTMENT & SECURITIES
191.085 B KRW3205 KRW+0.16%40.548 K0.48−847.39 KRW−211.00%4.68%การเงิน
016610DB FINANCIAL INVESTMENT CO., LTD.
177.73 B KRW4290 KRW−0.69%11.405 K0.2922.80188.14 KRW+13.06%4.66%การเงิน
0001750HANYANG SECURITIES
143.196 B KRW11250 KRW−1.14%7.201 K0.563.842926.51 KRW+83.13%7.11%การเงิน
0003460YUHWA SECURITIES
134.91 B KRW2225 KRW−0.89%5.147 K0.5017.86124.60 KRW−3.77%5.39%การเงิน
0001290SANGSANGININVESTMENT & SECURITIES
69.497 B KRW654 KRW−1.51%89.967 K1.21−38.81 KRW−427.73%0.00%การเงิน
1190650KOREA ASSET INVESTMENT SECURITIES CO.,LTD.
36.284 B KRW5680 KRW−1.22%7.064 K1.000.00%การเงิน
610014MERITZ SILVER FUTURES ETN(H)
12050 KRW−0.82%10.01การเงิน
610002MERITZ LEVERAGE INFLATION BOND ETN
12800 KRW−0.16%00.00การเงิน
610003MERITZ US INFLATION BOND ETN(H)
8680 KRW−0.46%00.00การเงิน
6610069MERITZ KAP LEVERAGE JPYKRW ETN
18180 KRW+0.50%7.585 K0.47การเงิน
530094SAMSUNG INVERSE KOSDAQ 150 FUTURES ETN
8355 KRW+0.84%1340.00การเงิน
530116SAMSUNG INVERSE 2X NASDAQ 100 ETN
12430 KRW+2.94%93.645 K0.97การเงิน
610062MERITZ INVERSE 3X KTB 30Y ETN
40505 KRW+3.32%520.11การเงิน
550065QV INVERSE 2X SILVER FUTURES ETN(H)
8995 KRW−0.17%7952.42การเงิน
530117SAMSUNG KOSPI 200 TR ETN
10945 KRW−1.62%5.467 K0.10การเงิน
550061QV INVERSE US IT TOP5 ETN(H)
5690 KRW+0.98%1351.37การเงิน
610061MERITZ 3X LEVERAGE KTB 30Y ETN
48600 KRW−2.22%8.723 K0.96การเงิน
520037MIRAEASSET KOSPI200 FUTURES ETN
9400 KRW−1.47%330.01การเงิน
610016MERITZ LEVERAGE SILVER FUTURES ETN(H)
21590 KRW−1.48%2390.73การเงิน
7760006KIWOOM KPOP ETN
8055 KRW−0.43%30.797 K4.99การเงิน
530088SAMSUNG LEVERAGE KRX SECBTRY NEWDEAL ETN
2730 KRW−3.70%126.294 K2.85การเงิน
530083SAMSUNG GOLD FUTURES ETN(H)
12555 KRW−1.57%1841.19การเงิน
5530118SAMSUNG KOSDAQ 150 TR ETN
9970 KRW−0.99%24.042 K0.25การเงิน
550064QV LEVERAGE SILVER FUTURES ETN(H)
21775 KRW+0.07%180.02การเงิน
510016DAISHIN NATURAL GAS FUTURES ETN(H)
5495 KRW−1.88%108.122 K2.55การเงิน
610007MERITZ KTB 30Y ETN
8055 KRW−0.49%4450.38การเงิน
610010MERITZ INVERSE 2X KTB 30Y ETN
14485 KRW+1.76%10.02การเงิน
520040MIRAEASSET INVERSE KOSDAQ150 FUTURES ETN
8360 KRW+1.03%9900.03การเงิน
530080SAMSUNG INVERSE HANG SENG TECH ETN(H)
12000 KRW+2.70%75.303 K2.00การเงิน
610071MERITZ KAP CNHKRW ETN
10515 KRW+0.48%00.00การเงิน
530092SAMSUNG INVERSE KOSPI 200 FUTURES ETN
10400 KRW+1.51%40.719 K39.94การเงิน
610001MERITZ INFLATION BOND ETN
11800 KRW−0.04%543.18การเงิน
610011MERITZ GOLD FUTURES ETN(H)
12615 KRW−1.83%5050.73การเงิน
610017MERITZ INVERSE 2X SILVER FUTURES ETN(H)
9075 KRW0.00%2.361 K0.19การเงิน
610056MERITZ INVERSE 3X KTB 3Y ETN
19965 KRW+0.15%00.00การเงิน
510033DAISHIN KTB 10Y ETN
10305 KRW−0.19%00.00การเงิน
6610068MERITZ KAP JPYKRW ETN
9660 KRW+0.31%890.06การเงิน
550063QV INVERSE LEVERAGE GOLD FUTURES ETN(H)
13270 KRW+3.87%00.00การเงิน
610058MERITZ INVERSE 3X KTB 5Y ETN
20070 KRW+0.20%00.00การเงิน
760001KIWOOM F-USDKRW ETN
12065 KRW+0.04%00.00การเงิน
5510037DAISHIN S&P 2X NATURAL GAS FUTURES ETN B
12255 KRW−3.84%109.743 K2.47การเงิน
550082QV KIS CD INTEREST RATE INVESTMENT ETN
52175 KRW+0.01%30.07การเงิน
530111SAMSUNG 2X NATURAL GAS FUTURES ETN C
9085 KRW−3.86%928.646 K0.51การเงิน
530115SAMSUNG LEVERAGE NASDAQ 100 ETN
32295 KRW−2.00%15.245 K6.58การเงิน
610041MERITZ BLOOMBERG LEVERAGE F-WTI ETN(H)
12630 KRW−0.63%1640.01การเงิน
520039MIRAEASSET KOSDAQ150 FUTURES ETN
9805 KRW−1.70%20.16การเงิน
610055MERITZ 3X LEVERAGE KTB 3Y ETN
21085 KRW−0.14%00.00การเงิน
610004MERITZ US LEVERAGE INFLATION BOND ETN(H)
6810 KRW−0.95%10.03การเงิน
530089SAMSUNG SILVER FUTURES ETN(H)
12080 KRW+0.12%3100.33การเงิน
610009MERITZ INVERSE KTB 30Y ETN
12845 KRW+0.90%20.02การเงิน
760005KIWOOM INDXX US TECH TOP 10 ETN
20860 KRW0.00%201.32การเงิน
550059QV ISELECT GLOBAL EMP ETN(H)
10810 KRW−0.83%00.00การเงิน
610073MERITZ KAP INVERSE 2X CNHKRW ETN
18980 KRW−1.04%00.00การเงิน
610059MERITZ 3X LEVERAGE KTB 10Y ETN
20095 KRW−0.84%1.036 K2.30การเงิน
610015MERITZ INVERSE SILVER FUTURES ETN(H)
7915 KRW+0.25%650.23การเงิน
610012MERITZ LEVERAGE GOLD FUTURES ETN(H)
27540 KRW−3.08%2.402 K2.21การเงิน
510015DAISHIN WHEAT FUTURES ETN(H)
8320 KRW+2.02%5.775 K0.60การเงิน
530082SAMSUNG INVERSE 2X HANG SENG TECH ETN(H)
7615 KRW+5.69%77.48 K0.90การเงิน
6610072MERITZ KAP LEVERAGE CNHKRW ETN
21575 KRW+1.15%305.88การเงิน
610008MERITZ LEVERAGE KTB 30Y ETN
5575 KRW−1.41%6.637 K3.50การเงิน
610063MERITZ KIS CD RATE ETN
52175 KRW+0.02%3.005 K0.51การเงิน
610060MERITZ INVERSE 3X KTB 10Y ETN
19465 KRW+0.96%00.00การเงิน
520038MIRAEASSET INVERSE KOSPI200 FUTURES ETN
10465 KRW+1.90%6810.11การเงิน
510035DAISHIN 3X LEVERAGE KTB 10Y ETN
19775 KRW−0.80%20610.51การเงิน
610057MERITZ 3X LEVERAGE KTB 5Y ETN
20740 KRW−0.22%00.00การเงิน
530100SAMSUNG BLBG INVERSE 2X WTI FUTURES ETN
14710 KRW+1.38%29.068 K0.61การเงิน
530078SAMSUNG INVERSE NASDAQ 100 ETN(H)
7210 KRW+1.48%2.878 K3.45การเงิน
510036DAISHIN INVERSE 3X KTB 10Y ETN
20020 KRW+0.75%10.19การเงิน
530077SAMSUNG NASDAQ 100 ETN(H)
13300 KRW−1.19%50.02การเงิน
6610070MERITZ KAP INVERSE 2X JPYKRW ETN
22440 KRW−0.73%100.08การเงิน
550062QV LEVERAGE GOLD FUTURES ETN(H)
27490 KRW−2.69%1.248 K891.43การเงิน
550083QV ISELECT BATTERY RECYCLING TOP10 ETN
8115 KRW−1.16%10.08การเงิน
530098SAMSUNG BLBG WTI FUTURES ETN
10430 KRW+0.10%60.09การเงิน
530090SAMSUNG INVERSE SILVER FUTURES ETN(H)
7795 KRW−0.51%6840.10การเงิน
530084SAMSUNG INVERSE GOLD FUTURES ETN(H)
8735 KRW+1.10%8.275 K2.17การเงิน
530079SAMSUNG HANG SENG TECH ETN(H)
5150 KRW−2.83%6723.14การเงิน
510034DAISHIN INVERSE KTB 10Y ETN
10285 KRW+0.19%0การเงิน
530099SAMSUNG BLBG LEVERAGE WTI FUTURES ETN
13910 KRW−0.25%25.485 K1.22การเงิน
550066QV S&P500 BUFFER10% SEPTEMBER ETN
13860 KRW+0.22%0การเงิน
610013MERITZ INVERSE 2X GOLD FUTURES ETN(H)
13635 KRW+2.13%2.278 K1.29การเงิน