ตลาดหุ้นเกาหลี

เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (KRX) เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวในเกาหลีใต้ ได้ถูกจัดตั้งเมื่อปี 2005 และสำนักงานใหญ่อยู่ที่ปูซาน ลำดับที่ 2 ของเมืองเป็นที่นิยมและเป็นเมืองของธุรกิจนานาชาติและศูนย์กลางทางการเงิน KRX กำหนดกฎสำหรับการเข้าตลาดและสมาชิกในขณะที่การปฎิบัติการถูกกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและคณะกรรมการบริการทางการเงิน การซื้อขายอิเล็คทรอนิคส์นำโดย EXTURE+ แพลตฟอร์มสำหรับการเทรดได้เริ่มใช้งานในปี 2014 มีจำนวน 2,059 บริษัทด้วยมูลค่าตลาด 1.28 พันล้าน ซึ่งทำให้เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 13 ของโลก KRX มีพันธบัตร, ETFs และอนุพันธ์ เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ที่ยั่งยืน โครงการของสหประชาติ

ระหว่างการเข้าตลาดที่มีชื่อเสียงและบริษัทที่มีการซื้อขาย เช่น ซัมซุงอิเล็คทรอนิคส์, ฮุนไดมอเตอร์, แอลจีคอร์ปอเรชัน, ธนาคารชินฮาน และเกียมอเตอร์ ดัชนีหลักทรพัย์หลักคือ KOSPI ดัชนีตลาดใหญ่ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของหลักทรัพย์สามัญ มันถูกมองอย่างชัดเจนว่าเป็นดัชนีตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งเกาหลีใต้ ดัชนีที่เกี่ยวข้อคือ KOSPI 200 และ KOSPI 50 ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของ 200 และ 50 บริษัทของเกาหลีใต้ที่ใหญ่และมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดตามลำดับ ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการตรวจสอบเพื่อการมีสิทธิ์และทบทวนเป็นระยะ KRX มีดัชนีทั้งมูลค่าระดับสูง มูลค่าระดับกลาง และมูลค่าระดับเล็กและดัชนีสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรม