บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

82
หุ้น
21439.435B
เงินทุนของตลาด
905.427K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.47%
เปลี่ยนแปลง
+10.97%
ประสิทธิภาพ เดือน
+48.69%
ประสิทธิภาพ ปี
+42.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
000590 CS HOLDINGS
62800.001.78%1100.00ซื้อ5.181K72.052B5.9710331.594.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002630 OBI
837.009.55%73.00แนะนำให้ซื้อ34.777M85.193B-106.90130.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
007860 SEOYON
11000.003.29%350.00ซื้อ22.904M238.780B-2828.3724.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
010470 ORICOM
4370.003.19%135.00ซื้อ104.157K49.529B9.83444.93323.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
012750 S-1
91100.00-2.04%-1900.00แนะนำให้ซื้อ50.175K3080.110B4217.146748.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
019490 HITRON
3030.00-0.66%-20.00ซื้อ74.087K15.161B-3303.95154.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
025770 KICC
9390.00-0.42%-40.00ซื้อ79.171K346.537B16.41574.78247.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
027410 BGF
4290.00-0.58%-25.00ซื้อ103.872K410.591B197.25บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
030000 CHEIL WORLDWIDE
18550.00-2.37%-450.00ซื้อ693.547K1878.720B1230.911400.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
030190 NICE INFO
20300.00-2.87%-600.00ซื้อ263.465K1213.590B29.59706.41617.00สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
030960 YANGJISA
9500.000.21%20.00ขาย19.316K130.493B1.068930.70281.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
032800 FANTAGIO
858.000.94%8.00ขาย1.100M60.235B-204.7052.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
032980 BYON
1090.005.83%60.00ซื้อ3.046M64.518B-393.6814.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
034950 KR
83900.004.22%3400.00ซื้อ16.172K374.267B16.894767.29170.00สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
035000 GR
5100.000.20%10.00ซื้อ13.647K82.659B5.061005.1683.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
035600 KGINICIS
23850.001.49%350.00ซื้อ356.299K634.850B12.841846.92206.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
036120 SCI
5240.00-3.32%-180.00ขาย1.240M181.241B30.88175.51274.00สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
037270 YGP
4025.00-1.95%-80.00ซื้อ2.438M234.137B-134.7781.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
038870 ECOBIO HOLDINGS
8300.000.12%10.00ขาย690.110K96.353B18.55453.59111.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
039030 EO TECHNICS
126200.003.53%4300.00ซื้อ192.410K1545.540B77.501573.93571.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
049720 KORYOINFO
5540.00-0.72%-40.00ขาย41.788K77.013B11.34492.16670.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
051160 GAEASOFT
12450.00-1.58%-200.00ซื้อ225.335K181.454B-48.95129.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
051600 KEPCO KPS
29500.00-0.67%-200.00ขาย173.953K1327.500B8.323567.646624.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
054410 KPTU
3920.00-1.38%-55.00ขาย6.380K19.835B154.9625.6559.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
058860 KTIS
2250.002.27%50.00แนะนำให้ซื้อ284.901K76.110B8.97245.158147.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
058970 EMRO
8200.00-0.36%-30.00ซื้อ16.573Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
059090 MICO
16650.001.83%300.00ซื้อ1.853M512.336B60.86268.64414.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
060240 LONGTU KOREA
5540.000.18%10.00ซื้อ544.029K140.878B83.6682.11บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
063440 SM LIFE DESIGN
1920.00-1.79%-35.00ขาย1.622M86.456B-94.6939.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
063570 NICE TCM
6420.000.31%20.00ขาย181.912K194.721B129.9749.24519.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
064090 FN REPUBLIC
500.00-0.40%-2.00แนะนำให้ขาย180.915K38.401B-663.2339.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
064480 BRIDGETEC
3330.00-0.89%-30.00ซื้อ54.868K39.004B-122.83189.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
068930 DIGITAL DS
6130.00-0.65%-40.00ขาย46.217K119.462B639.94251.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
069920 ISE COMMERCE
3860.000.26%10.00ขาย4.860K96.853B-638.2865.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
070300 XCURE
5530.001.28%70.00ซื้อ127.132K40.734B-17.0652.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
071670 A-TECH
8830.00-0.45%-40.00ขาย88.256K86.779B48.08184.50369.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
072990 HCT
12550.005.46%650.00ซื้อ155.396K85.444B12.64941.77302.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
089530 AT SEMICON
586.000.00%0.00ซื้อ937.386K51.870B-159.08591.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
089600 NASMEDIA
31200.00-3.85%-1250.00ซื้อ84.434K265.268B2279.63351.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
094280 HYOSUNG ITX
29800.000.00%0.00ซื้อ41.519K356.597B32.16926.677076.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
094840 SUPREMA HQ
5690.006.55%350.00แนะนำให้ซื้อ334.264K53.678B6.48824.5530.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
099520 ITX-M2M
1760.000.86%15.00ขาย71.897K50.983B-311.23121000.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
099750 EZCARETECH
20650.00-0.96%-200.00ขาย39.317K128.947B-225.50บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
109820 GENEMATRIX
16700.003.09%500.00ซื้อ1.138M324.740B-25.0552.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
119830 ITEK
6280.003.12%190.00ซื้อ228.922K69.423B-1341.08269.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
123570 EMNET
4420.001.61%70.00ซื้อ167.522K97.779B14.09312.59331.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
127120 DNALINK
11850.003.04%350.00ซื้อ816.527K157.231B-1097.5169.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
130580 NICE D&B
12600.00-3.82%-500.00ซื้อ64.662K194.040B17.45750.85290.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
133750 MEGAMD
3195.00-2.89%-95.00ขาย339.141K69.539B66.4049.55332.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
136540 WINS
17400.004.19%700.00แนะนำให้ซื้อ157.485K190.366B1691.53398.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
143240 SARAMINHR
24550.00-4.47%-1150.00แนะนำให้ขาย48.305K271.316B11.402261.23384.00บริการด้านบุคลากร
169330 EMBRAIN
9000.000.00%0.00ขาย91.605Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
174900 ABCLON
38700.000.52%200.00ซื้อ2.475M556.970B-680.5237.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
179720 YELOPAY
300.001.69%5.00ซื้อ14.437B0.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
187220 DTNC
6120.000.99%60.00ซื้อ26.286K66.930B-527.07269.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
200470 APACT
6920.00-2.54%-180.00ขาย261.348K121.471B35.07202.45188.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
208890 EDUPARTNER
1090.006.86%70.00ซื้อ1บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
6000.00-14.04%-980.00ขาย1026.964Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
214320 INNOCEAN
49650.00-0.50%-250.00ซื้อ82.582K993.000B13.193782.05655.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
214870 NEWGLAB
13750.00-2.83%-400.00ซื้อ1.821M361.067B-303.9064.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
215570 CRONEX
7400.002.78%200.00ซื้อ16บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
216400 BIOCORE
16100.00-0.31%-50.00ซื้อ9.090K123.296B115.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
223250 DREAMCIS
27800.0014.40%3500.00ซื้อ202.792Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
225330 CMS EDU
5500.002.80%150.00แนะนำให้ซื้อ3.049M102.490B16.65321.28977.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
227420 DOBU MASK
5120.001.79%90.00ซื้อ2.472Kบริการด้านโฆษณา/การตลาด
230360 ECHO
57500.000.52%300.00ซื้อ195.320K931.437B29.501947.64บริการด้านโฆษณา/การตลาด
236200 SUPREMA
32050.000.47%150.00ขาย94.395K229.298B3375.84150.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
237820 PLAYD
11300.00-1.31%-150.00ขาย63.723Kบริการด้านโฆษณา/การตลาด
238120 LOGOSBIO
14100.00-2.08%-300.00ซื้อ283.850K101.371B137.87104.4542.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
245620 EDGC
17050.00-5.28%-950.00ซื้อ3.563M657.540B-290.7689.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
264450 UBIQUOSS
40200.005.51%2100.00ซื้อ183.592K205.895B16.662286.77บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
271850 DIOGENE
2940.00-3.61%-110.00ขาย5.318Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
277410 INSAN
1930.001.05%20.00ซื้อ426.801K51.075B12.39154.11164.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
278650 KNOTUS
26450.00-6.21%-1750.00ซื้อ361.994Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
286750 NANOBRICK
19300.00-2.03%-400.00ซื้อ12.303Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
286940 LOTTE DATA
35600.00-1.11%-400.00ซื้อ74.845K538.604B9.643734.162784.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
289010 I-SCREAM EDU
7950.001.40%110.00ขาย110.643Kการพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
299900 WYSIWYG STUDIOS
4550.00-2.47%-115.00ขาย447.449K139.614B76.2771.66136.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
317400 XI SND
7850.00-2.85%-230.00ซื้อ485.304Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
317530 CARRIESOFT
4335.00-4.20%-190.00ซื้อ124.962K28.663B58.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
322970 MOOGENE MEDI
5370.00-1.83%-100.00แนะนำให้ขาย13.273Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
950200 PSOMAGEN(REG.S)
16950.00-1.45%-250.00แนะนำให้ขาย675.808Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ