บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

85
หุ้น
29210.934B
เงินทุนของตลาด
514.312K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.60%
เปลี่ยนแปลง
−3.68%
ประสิทธิภาพ เดือน
+20.83%
ประสิทธิภาพ ปี
+4.17%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
           
000590 CS HOLDINGS
58000.00-1.36%-800.00ขาย7.688K66.544B7.417932.574.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002630 OBI
1755.00-3.84%-70.00ขาย3.872M208.064B-76.41130.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
007860 SEOYON
7310.002.52%180.00ขาย787.917K158.680B-60.24บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
010470 ORICOM
5360.00-4.63%-260.00ขาย79.434K61.505B59.76บริการด้านโฆษณา/การตลาด
012750 S-1
83000.000.00%0.00ขาย101.817K2806.250B4113.97บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
019490 HITRON
7010.002.49%170.00ซื้อ348.505K46.760B-3823.42154.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
025770 KICC
9080.00-0.44%-40.00ซื้อ110.108K331.830B28.98314.73บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
030000 CHEIL WORLDWIDE
19450.00-2.26%-450.00ขาย454.112K1969.870B1485.56บริการด้านโฆษณา/การตลาด
030190 NICE INFO
21950.00-0.45%-100.00ขาย148.296K1312.230B28.85764.20617.00สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
030960 YANGJISA
14250.00-9.81%-1550.00ซื้อ3.629M195.739B60.61260.67การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
032800 FANTAGIO
778.000.00%0.00แนะนำให้ขาย1.254M54.618B-144.8452.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
032980 BYON
1310.00-2.24%-30.00ขาย564.453K82.246B-301.7714.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
034950 KR
88700.00-2.21%-2000.00ขาย9.736K395.679B20.654391.49170.00สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
035000 GR
5320.00-3.97%-220.00แนะนำให้ขาย120.313K86.225B-363.42บริการด้านโฆษณา/การตลาด
035600 KGINICIS
18300.00-0.54%-100.00ขาย180.031K487.118B11.911545.06206.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
036120 SCI
3825.00-2.55%-100.00ขาย259.052K132.299B22.38175.42274.00สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
037270 YGP
6010.000.00%0.00ซื้อ857.992K380.734B-126.76บริการด้านโฆษณา/การตลาด
038870 ECOBIO HOLDINGS
8740.00-3.85%-350.00ขาย145.842K101.461B608.26บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
039030 EO TECHNICS
101200.00-3.16%-3300.00ขาย82.093K1236.750B40.122604.52571.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
049720 KORYOINFO
6040.00-0.82%-50.00ซื้อ75.979K83.964B716.63บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
051160 GAEASOFT
17800.00-2.73%-500.00ซื้อ346.390K259.428B157.39116.27บริการด้านโฆษณา/การตลาด
051600 KEPCO KPS
26850.00-1.47%-400.00แนะนำให้ขาย301.203K1208.250B1934.62บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
054410 KPTU
7270.00-0.41%-30.00ซื้อ83.194K36.786B24.36299.68บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
058860 KTIS
2600.00-2.99%-80.00ขาย448.919K87.949B12.09221.76บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
058970 EMRO
16400.00-0.61%-100.00ขาย848บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
059090 MICO
14350.00-4.65%-700.00ขาย775.979K438.066B953.08บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
060240 LONGTU KOREA
4805.00-4.66%-235.00ขาย864.715K122.188B116.87บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
063440 SM LIFE DESIGN
2920.00-0.68%-20.00ซื้อ9.035M131.777B-95.1039.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
063570 NICE TCM
6700.0013.75%810.00ซื้อ23.707M203.213B91.8964.10519.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
064090 FN REPUBLIC
481.00-4.37%-22.00ขาย472.711K52.859B-611.7439.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
064480 BRIDGETEC
3860.00-3.38%-135.00ขาย115.857K44.411B70.59บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
068930 DIGITAL DS
7290.00-2.02%-150.00ขาย108.205K192.976B12.69589.48251.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
069920 ISE COMMERCE
3930.000.51%20.00ซื้อ3.514K98.609B-740.9065.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
071670 A-TECH
15450.00-5.50%-900.00ขาย171.717K151.839B293.55บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
072990 HCT
13950.00-0.71%-100.00ขาย87.940K95.374B1499.11บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
089530 AT SEMICON
653.00-0.15%-1.00ขาย4.719M82.680B-235.62บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
089600 NASMEDIA
39350.00-2.11%-850.00ซื้อ189.300K368.017B2421.82บริการด้านโฆษณา/การตลาด
094280 HYOSUNG ITX
19800.00-2.22%-450.00ขาย54.103K235.782B1052.71บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
094840 SUPREMA HQ
7810.00-3.58%-290.00ขาย152.114K73.389B729.19บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
099520 ITX-AI
2705.004.64%120.00ซื้อ1.249M78.666B-151.20บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
099750 EZCARETECH
18300.00-2.40%-450.00ขาย16.910K114.207B-871.70บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
109820 GENEMATRIX
10450.00-6.70%-750.00ขาย480.549K208.625B380.43บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
119830 ITEK
8300.00-0.12%-10.00ขาย264.230K120.966B-132.91269.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
123570 EMNET
4270.00-1.16%-50.00ซื้อ42.891K93.315B16.13270.28331.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
127120 DNALINK
5190.00-4.42%-240.00ขาย232.885K85.083B-1135.6669.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
130580 NICE D&B
9310.000.00%0.00แนะนำให้ขาย13.146K143.374B12.55741.66290.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
133750 MEGAMD
3590.00-2.97%-110.00ขาย178.692K79.249B20.66180.80332.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
136540 WINS
16700.00-2.91%-500.00แนะนำให้ขาย141.754K183.457B10.891750.80398.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
143240 SARAMINHR
29850.00-4.02%-1250.00ซื้อ32.578K329.906B16.431896.78384.00บริการด้านบุคลากร
169330 EMBRAIN
9330.005.90%520.00ซื้อ537.897Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
174900 ABCLON
27900.00-2.11%-600.00ขาย99.244K426.259B-480.75บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
179720 YELOPAY
2900.0013.73%350.00ซื้อ2832.362Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
187220 DTNC
7380.00-0.14%-10.00ขาย108.247K79.545B-565.91บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
200470 APACT
6970.00-1.41%-100.00ขาย223.944K122.348B43.06164.19บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
208890 MIRAEN EDUPARTNER
2070.001.47%30.00แนะนำให้ซื้อ11บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
10300.00-0.48%-50.00ขาย15346.288B275.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
214320 INNOCEAN
61800.000.98%600.00ขาย70.003K1236.000B3173.78บริการด้านโฆษณา/การตลาด
214870 NEWGLAB
11200.001.36%150.00ขาย407.113K334.917B-818.33บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
215570 CRONEX
4200.00-3.56%-155.00ขาย32บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
216400 BIOCORE
13250.00-1.85%-250.00ขาย1.805K101.471B115.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
223250 DREAMCIS
16000.00-2.14%-350.00ขาย11.619Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
225330 CMS EDU
5160.00-0.96%-50.00ขาย29.018K96.154B16.89308.52977.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
227420 DOBU MASK
7290.00-2.15%-160.00ซื้อ28.899Kบริการด้านโฆษณา/การตลาด
230360 ECHO
26600.000.00%0.00ขาย142.486K864.976B1653.75บริการด้านโฆษณา/การตลาด
236200 SUPREMA
26300.00-2.41%-650.00ขาย51.277K188.160B11.922260.48150.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
237820 PLAYD
8780.00-3.41%-310.00ขาย64.150Kบริการด้านโฆษณา/การตลาด
238120 ALIGNED
7370.00-3.28%-250.00ขาย22.809K52.986B104.34บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
245620 EDGC
8050.002.03%160.00ขาย255.852K326.905B-132.0389.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
264450 UBIQUOSS
20950.00-3.68%-800.00ขาย98.697K214.555B1571.52บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
271850 DIOGENE
2185.00-10.82%-265.00แนะนำให้ขาย1.087Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
277410 INSAN
1980.00-0.50%-10.00ซื้อ306.575K53.940B161.61บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
278650 KNOTUS
25500.00-1.73%-450.00ขาย81.334K192.516B991.74บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
286750 NANOBRICK
18400.00-1.34%-250.00ซื้อ7.608K83.906B-10.42บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
286940 LOTTE DATA
39450.00-2.83%-1150.00ขาย35.409K596.852B20.561974.51บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
289010 I-SCREAM EDU
7790.00-1.64%-130.00ขาย79.708Kการพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
299900 WYSIWYG STUDIOS
8210.001.61%130.00ขาย819.033K255.195B-115.90136.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
317400 XI SND
10600.00-4.07%-450.00ขาย182.025Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
317530 CARRIESOFT
6310.005.52%330.00แนะนำให้ซื้อ1.011M41.721B-387.7558.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
322970 MOOGENE MEDI
5980.00-2.45%-150.00ขาย6.448Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
339950 IBKIMYOUNG
1580.000.00%0.00ซื้อ52.918Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
347740 P&K SKIN RESEARCH CENTER
20800.00-1.89%-400.00ขาย43.597K154.004Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
347860 ALCHERA
32750.00-2.38%-800.00ขาย575.118K437.828Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
352820 BIG HIT
206500.00-2.59%-5500.00ขาย274.114K7356.310Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
352940 ENBIO
14550.000.34%50.00ซื้อ1.076M146.728Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
950200 PSOMAGEN(REG.S)
13900.00-2.11%-300.00ซื้อ497.616K280.000B74.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ