บริษัทเกาหลี engaged in one sector: บริการเชิงพาณิชย์

บรรดา บริษัทเกาหลี ที่ดำเนินงานในหมวดธุรกิจเดียวกัน บริการเชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยราคา การเปลี่ยนแปลง และสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณได้รับรายละเอียดมากที่สุด รายชื่อประกอบด้วยหุ้นสำหรับทุกกลยุทธ์: ยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงเช่น KAKAO หุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นสูงสุดเช่น ABCLON INC. และอื่นๆ ช่วยให้คัดกรองรายชื่อและตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างสะดวก
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
035720KAKAO
19.498 T KRW44450 KRW−2.20%1.28 M1.05−2320.92 KRW−878.93%0.14%
มีแรงซื้อ
352820HYBE
8.351 T KRW200500 KRW+1.21%361.727 K0.8846.444317.71 KRW+305.14%0.35%
มีแรงซื้อ
0022100POSCO DX
5.662 T KRW37300 KRW−2.99%518.489 K1.0861.59605.58 KRW+64.24%0.27%
ปานกลาง
377300KAKAOPAY
4.325 T KRW32150 KRW−3.45%452.333 K2.034639.996.93 KRW−98.12%0.00%
มีแรงขาย
307950HYUNDAIAUTOEVER
4.198 T KRW153100 KRW+0.13%56.028 K0.6531.804815.15 KRW+3.36%0.93%
มีแรงซื้อ
012750S-1
2.093 T KRW61900 KRW−0.96%37.126 K1.2311.505384.86 KRW+15.91%4.36%
มีแรงซื้อรุนแรง
030000CHEIL WORLDWIDE
1.917 T KRW18930 KRW−1.92%259.83 K1.3510.081878.73 KRW+0.89%5.86%
มีแรงซื้อรุนแรง
383310ECOPRO HN CO., LTD
1.025 T KRW67000 KRW+0.45%112.748 K1.0133.601994.11 KRW−27.19%0.90%
2214320INNOCEAN WORLDWIDE INC.
890 B KRW22250 KRW+0.45%50.135 K1.048.332671.96 KRW+38.33%5.28%
มีแรงซื้อรุนแรง
0058970EMRO., INCORPORATED
796.061 B KRW71000 KRW−0.70%139.835 K0.68−2447.59 KRW−553.76%0.00%
1131970DOOSAN TESNA
735.927 B KRW43500 KRW−2.79%168.323 K1.4516.132697.14 KRW+11.01%0.37%
มีแรงซื้อรุนแรง
0030190NICE INFORMATION SERVICE
656.258 B KRW11090 KRW0.00%19.582 K0.2410.991009.40 KRW+18.15%3.70%
มีแรงซื้อรุนแรง
1114840IFAMILYSC CO., LTD.
605.508 B KRW35200 KRW+2.62%306.19 K0.4123.431502.59 KRW+199.21%0.22%
มีแรงซื้อ
3372320CUROCELL INC.
456.52 B KRW32400 KRW−1.97%74.457 K0.670.00%
2286940LOTTE INNOVATE
447.358 B KRW30100 KRW−6.08%172.005 K2.2611.582599.42 KRW+9.36%3.32%
มีแรงซื้อรุนแรง
3304360S.BIOMEDICS CO., LTD.
442.228 B KRW38700 KRW−0.39%1.123 M1.36−666.03 KRW−4.79%0.00%
2230360ECHOMARKETING CO.,LTD.
411.483 B KRW13070 KRW−0.68%63.868 K0.3710.631229.13 KRW+7.47%2.22%
มีแรงซื้อ
0034950KOREA RATINGS CORPORATION
398.356 B KRW89300 KRW−0.45%4.497 K1.2617.934981.63 KRW+25.14%5.75%
1174900ABCLON INC.
321.076 B KRW19550 KRW+13.27%1.663 M9.80−1053.58 KRW−80.67%0.00%
4448280ECOEYE CO., LTD.
280.508 B KRW28400 KRW−2.07%45.256 K0.541.76%
0037270YG PLUS
247.692 B KRW3905 KRW−0.51%124.393 K0.7320.79187.84 KRW−16.81%0.00%
2200470APACT CO., LTD.
245.256 B KRW5850 KRW0.00%8.953 M5.46−482.64 KRW−3307.11%0.00%
2278650HLBBIOSTEP
222.03 B KRW2560 KRW+0.39%1.496 M0.24−34.75 KRW+28.94%0.00%
0048550SM CULTURE & CONTENTS CO., LTD.
212.083 B KRW2210 KRW−0.23%2.614 M0.32−84.06 KRW−235.59%0.00%
0089600NASMEDIA CO., LTD.
209.512 B KRW18560 KRW−0.64%13.111 K0.5712.461489.52 KRW−31.66%3.77%
มีแรงซื้อ
0079940GABIA, INC.
207.912 B KRW15800 KRW−1.19%27.611 K0.7512.091306.45 KRW−10.42%0.51%
1182360CUBE ENTERTAINMENT, INC.
207.442 B KRW15030 KRW−1.12%142.19 K0.6014.691023.45 KRW+132.84%0.00%
0067280MULTICAMPUS CORPORATION
205.067 B KRW34600 KRW−0.14%10.416 K3.496.385420.49 KRW+5.73%4.62%
0007860SEOYON
197.753 B KRW9110 KRW−1.30%78.091 K0.751.675459.09 KRW+50.56%1.65%
2289220GIANTSTEP INC.
197.105 B KRW8910 KRW−1.00%25.005 K0.39−1054.22 KRW−39.71%0.00%
0068930DIGITAL DAESUNG CO., LTD.
170.354 B KRW6990 KRW−0.85%8.568 K0.3815.17460.85 KRW−14.57%2.86%
0051160GAEASOFT
168.826 B KRW10910 KRW−3.11%304.947 K0.4212.97840.90 KRW0.00%
3317400XI S&D
165.601 B KRW4270 KRW−3.17%79.795 K0.988.07529.26 KRW−73.96%3.51%
มีแรงซื้อรุนแรง
0063570NICE TOTAL CASH MANAGEMENT CO., LTD
162.874 B KRW5370 KRW−1.10%68.378 K0.4512.31436.21 KRW+32.75%2.33%
มีแรงซื้อรุนแรง
0094280HYOSUNG ITX CO., LTD.
161.832 B KRW13590 KRW+0.07%27.669 K1.0511.321200.04 KRW+5.38%5.52%
0092130E-CREDIBLE CO., LTD.
161.384 B KRW13400 KRW−0.22%4.52 K0.9612.211097.41 KRW+8.06%5.82%
มีแรงซื้อรุนแรง
1119830ITEK, INC.
158.529 B KRW7520 KRW+0.53%93.476 K0.65857.358.77 KRW−99.19%0.00%
0049720KORYO CREDIT INFORMATION CO., LTD.
155.671 B KRW11190 KRW+0.45%38.918 K0.9813.78812.01 KRW−0.50%3.40%
0030960YANGJISA
134.888 B KRW9820 KRW−1.21%16.539 K0.7688.82110.56 KRW0.51%
377480MAUM.AI, INC.
128.49 B KRW20800 KRW−1.42%33.093 K0.59−1214.81 KRW−90.41%0.00%
2291230NP
117.041 B KRW2655 KRW−3.28%384.596 K0.20−62.07 KRW−183.43%0.00%
0066620KUKBO DESIGN
109.963 B KRW16000 KRW−0.74%3.919 K0.393.494580.02 KRW+33.26%2.50%
3383930DT&CRO CO., LTD.
109.699 B KRW8590 KRW0.00%161.496 K0.39−1671.23 KRW0.00%
0035000HS AD
105.026 B KRW6480 KRW−0.15%26.151 K2.607.81829.77 KRW−5.30%6.94%
4408920MESSE ESANG
103.528 B KRW2400 KRW−0.83%93.998 K1.9711.58207.19 KRW2.08%
2216050INCROSS CO.,LTD.
97.941 B KRW8170 KRW−2.51%44.556 K0.688.43969.14 KRW−27.24%3.93%
0038680S NET SYSTEMS.INC
94.201 B KRW5200 KRW−2.44%45.959 K0.414.801083.81 KRW2.31%
0058860KTIS CORPORATION
93.462 B KRW2880 KRW−0.52%37.355 K0.566.93415.85 KRW−3.88%4.17%
950200PSOMAGEN, INC.
DR
90.698 B KRW4715 KRW−0.74%12.839 K0.68−314.92 KRW−714.15%0.00%
0010470ORICOM INC.
89.821 B KRW7740 KRW−0.13%23.936 K0.519.12848.43 KRW+6.45%3.49%
0036120SCI INFORMATION SERVICE INC.
89.583 B KRW2590 KRW−1.52%54.632 K0.2971.6936.13 KRW+7004.70%1.93%
1130580NICE D&B CO., LTD.
89.012 B KRW5780 KRW0.00%2.027 K0.258.81655.84 KRW−24.68%3.15%
มีแรงซื้อรุนแรง
3347740P&K SKIN RESEARCH CENTER CO.,LTD.
88.539 B KRW2960 KRW0.00%177.604 K1.0018.81157.39 KRW−34.32%1.01%
0086040BIOTOXTECH CO., LTD.
86.646 B KRW5440 KRW−0.18%39.781 K0.06−350.00 KRW−400.38%0.00%
0053980OSANGJAIEL CO., LTD
84.472 B KRW4475 KRW−0.33%23.832 K1.3311.67383.35 KRW−67.61%0.00%
3339950IBKIMYOUNG CO.,LTD.
83.166 B KRW1929 KRW+2.50%1.107 M0.479.29207.73 KRW+845.32%1.04%
3389470INVENTAGE LAB INC.
83.034 B KRW9820 KRW−2.58%61.53 K0.54−2514.53 KRW−87.54%0.00%
2237820PLAYD CO., LTD.
80.811 B KRW6300 KRW−1.25%85.841 K0.3923.49268.17 KRW−13.07%0.00%
3347860ALCHERA INC.
80.06 B KRW3715 KRW−2.11%64.926 K0.54−989.90 KRW+40.21%0.00%
0063440SM LIFE DESIGN GROUP CO., LTD.
79.446 B KRW1726 KRW0.00%229.731 K0.270.00%
2223250DREAMCIS INC.
79.426 B KRW3350 KRW−2.62%345.339 K0.2521.41156.49 KRW−22.49%0.00%
950110SBI FINTECH SOLUTIONS CO., LTD.
DR
77.997 B KRW3385 KRW+0.15%8.077 K1.7123.28145.39 KRW4.79%
1123570EMNET INC.
75.067 B KRW3435 KRW−3.10%89.957 K0.5717.03201.74 KRW−22.18%1.46%
0038070SEOULINBIOSCIENCE CO., LTD.
74.191 B KRW8650 KRW−1.14%20.578 K0.50−158.48 KRW−133.50%1.13%
0072990HCT
71.044 B KRW9970 KRW−1.19%20.773 K0.508.241209.22 KRW+163.58%0.00%
2214270FSN
69.826 B KRW2100 KRW−1.41%114.587 K0.74−466.88 KRW−39.86%0.00%
2216400INVITES BIOCORE
67.162 B KRW8770 KRW0.00%2610.350.00%
0094840SUPREMA HQ INC.
65.872 B KRW7010 KRW−3.44%74.312 K1.121.544550.15 KRW+203.36%0.00%
0011420GALAXIA SM
63.089 B KRW2290 KRW−1.08%773.035 K0.5315.50147.75 KRW+73.29%0.00%
2273060WISE BIRDS INC.
62.974 B KRW1248 KRW−0.95%196.827 K0.3942.5429.34 KRW+140.10%1.60%
0002630ORIENTBIO
61.893 B KRW522 KRW−1.88%244.061 K2.510.00%
4440320OPENKNOWL CO.,LTD.
59.026 B KRW6020 KRW−2.43%58.263 K0.7342.87140.44 KRW0.00%
1133750MEGAMD CO., LTD.
56.953 B KRW2580 KRW+3.82%4.335 M1.71121.9921.15 KRW0.00%
2238120ALIGNED GENETICS, INC.
56.653 B KRW3940 KRW−8.48%222.026 K2.2516.46239.38 KRW+62.92%0.00%
1109820GENEMATRIX INC.
49.611 B KRW2485 KRW−2.93%32.958 K0.86−85.22 KRW+67.29%0.00%
1199730BIOINFRA CO.,LTD.
49.568 B KRW10190 KRW−0.88%5.96 K0.8341.09247.97 KRW−59.39%5.89%
1169330MACROMILL EMBRAIN CO., LTD.
49.111 B KRW2690 KRW−1.47%37.484 K1.704.46%
0032800FANTAGIO CORP.
46.499 B KRW214 KRW+0.47%2.388 M0.35−99.81 KRW−608.21%0.00%
1187220DT&C
45.927 B KRW3985 KRW−1.36%46.323 K0.40−1329.90 KRW−384.85%0.00%
2289010I-SCREAM EDU CO., LTD.
45.356 B KRW3620 KRW−0.55%19.674 K0.67−1369.72 KRW−177.39%0.00%
0021650CUBIC KOREA INC.
44.038 B KRW2710 KRW−0.73%7.179 K0.205.22519.08 KRW+9.61%2.58%
2286750NANOBRICK CO., LTD.
42.01 B KRW2030 KRW−0.49%48.972 K0.66−121.23 KRW−4.09%0.00%
3317530CARRIESOFT CO., LTD.
28.951 B KRW4250 KRW−0.12%6.786 K0.51−844.12 KRW−224.93%0.00%
0035290GOLD&S
28.122 B KRW606 KRW+0.17%124.639 K0.76−31.96 KRW−167.86%0.00%
3322970MOOGENE MEDI
24.125 B KRW2400 KRW+6.90%1.855 K0.410.00%
2275630SSR INC.
23.35 B KRW3880 KRW−0.51%6.77 K0.330.00%
0084440UBION CO.LTD.
22.236 B KRW1128 KRW−0.44%38.403 K1.83−14.32 KRW0.00%
1179720MONEYMOVE
19.767 B KRW9600 KRW+2.13%20.240.00%
2202960PANDORA TV CO.,LTD.
15.102 B KRW1275 KRW+7.68%190.000.00%
2215570CRONEX
6.033 B KRW1190 KRW−0.17%1.747 K0.300.00%
2208890MIRAEN EDUPARTNER CO., LTD.
4.803 B KRW1200 KRW0.00%30.000.00%
2296160PROGEN
6290 KRW−3.08%1.648 K0.85
3362990DREAMINSIGHT CO.,LTD.
2635 KRW0.00%27.87 K0.51
4475250HANA 33 SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY
2125 KRW−0.23%16.512 K0.51
4456010ICTK CO., LTD.
20350 KRW−2.86%4.909 M
4457550WOOJIN NTEC INC.
33700 KRW+3.37%598.817 K0.79
4465320KYOBO 15 SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY
2185 KRW0.00%4.712 K0.67
0068100KWEATHER CO., LTD.
5240 KRW−1.50%44.35 K0.53
2289170BIOTEN
3035 KRW−0.16%1120.26