บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

78
หุ้น
19050.803B
เงินทุนของตลาด
587.638K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.19%
เปลี่ยนแปลง
−2.57%
ประสิทธิภาพ เดือน
+12.69%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000590 CS HOLDINGS
56000.000.18%100.00ขาย10664.135B6.278912.763.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
002630 OBI
676.00120.92%370.00ซื้อ9.751M157.009Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
007860 SEOYON
4500.00-5.26%-250.00ซื้อ3.596M103.109B-2151.90บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
010470 ORICOM
4685.00-2.19%-105.00แนะนำให้ขาย19.481K54.289B518.44บริการด้านโฆษณา/การตลาด
012750 S-1
85000.00-1.39%-1200.00แนะนำให้ขาย51.953K2914.440B4239.27บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
019490 HITRON
2660.00-1.48%-40.00ขาย16.951K13.968B-704.74140.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
025770 KICC
7250.00-2.29%-170.00แนะนำให้ขาย73.366K273.606B648.16บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
027410 BGF
4945.00-2.08%-105.00แนะนำให้ขาย283.757K483.329B17.93281.66บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
030000 CHEIL WORLDWIDE
20900.00-2.11%-450.00ขาย289.870K2162.300B1320.16บริการด้านโฆษณา/การตลาด
030190 NICE INFO
16900.00-2.59%-450.00ซื้อ259.241K1037.230B25.65676.38605.00สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
030960 YANGJISA
10450.00-1.88%-200.00แนะนำให้ขาย22.855K146.289B1.198929.22281.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
032800 FANTAGIO
719.00-3.49%-26.00ซื้อ638.625K52.302B-141.6130.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
032980 BYON
1205.00-1.63%-20.00ขาย191.682K65.267B-397.1712.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
034950 KR
58800.00-1.34%-800.00แนะนำให้ขาย7.113K265.868B13.694351.99สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
035000 GR
5930.001.37%80.00ขาย246.357K94.815B907.06บริการด้านโฆษณา/การตลาด
035600 KGINICIS
21200.00-0.70%-150.00ซื้อ460.912K568.304B2419.04บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
036120 SCI
2720.00-0.91%-25.00ขาย367.947K94.944B158.53สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน
037270 YGP
1375.00-3.51%-50.00ขาย244.111K82.893B52.2027.3084.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
038160 PAXNET
3155.00-2.17%-70.00ขาย305.742K39.007B-2763.4968.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
038870 ECOBIO HOLDINGS
4710.00-2.59%-125.00แนะนำให้ขาย38.274K56.129B114.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
039030 EO TECHNICS
108900.000.00%0.00ซื้อ61.997K1341.280B78.291392.86บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
049720 KORYOINFO
4990.00-0.20%-10.00ซื้อ65.008K69.506B457.62บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
051160 GAEASOFT
7000.0012.18%760.00แนะนำให้ซื้อ2.703M90.945B-101.17บริการด้านโฆษณา/การตลาด
051600 KEPCO KPS
35450.00-3.14%-1150.00ขาย190.797K1647.000B3404.76บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
054410 KPTU
4565.00-0.65%-30.00แนะนำให้ขาย1.798K23.251B680.026.76บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
058860 KTIS
2140.00-2.06%-45.00ขาย59.241K73.911B7.65285.65บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
058970 EMRO
3700.007.25%250.00แนะนำให้ซื้อ7.247Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
059090 MICO
6440.00-1.68%-110.00ซื้อ2.305M201.681B22.32293.43357.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
060240 LONGTU KOREA
5570.005.09%270.00ซื้อ3.986M134.775B7.16769.52บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
063440 SM LIFE DESIGN
1680.00-6.41%-115.00แนะนำให้ขาย1.873M80.827B-26.93การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
063570 NICE TCM
7570.00-1.43%-110.00ขาย118.776K232.937B22.41342.75บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
064090 FN REPUBLIC
669.00-2.48%-17.00แนะนำให้ขาย236.422K45.782B-337.9237.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
064480 BRIDGETEC
3100.00-0.64%-20.00ขาย12.190K37.290B-265.60บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
068930 DIGITAL DS
9200.0019.02%1470.00แนะนำให้ซื้อ5.233M151.821B13.78566.46231.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
069920 ISE COMMERCE
4195.00-1.29%-55.00ขาย10.614K106.638B-580.5463.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
070300 HANSOL SECURE
8370.0011.45%860.00ซื้อ198.503K55.319B43.02174.58บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
071670 A-TECH
7400.00-4.27%-330.00ขาย89.584K76.527B34.82221.98391.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
072990 HCT
10800.00-4.00%-450.00ขาย57.808K77.831B878.76บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
089530 AT SEMICON
639.00-5.47%-37.00ขาย1.127M56.194B-75.88บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
089600 NASMEDIA
40550.00-1.34%-550.00ซื้อ107.729K359.818B2355.25บริการด้านโฆษณา/การตลาด
094280 HYOSUNG ITX
14500.00-0.68%-100.00ขาย26.688K175.961B887.24บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
094840 SUPREMA HQ
5420.00-2.52%-140.00แนะนำให้ขาย65.941K53.407B736.47บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
099520 ITX-M2M
1340.00-7.90%-115.00ขาย264.405K23.638B-290.80บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
099750 EZCARETECH
16800.000.90%150.00ขาย63.366K106.327B-214.27บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
109820 GENEMATRIX
3210.00-3.31%-110.00แนะนำให้ซื้อ2.100M61.289B-95.15บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
119830 ITEK
7030.00-1.68%-120.00ขาย198.118K73.497B-947.73225.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
123570 EMNET
3930.00-1.01%-40.00ซื้อ124.623K88.436B17.09237.98301.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
127120 DNALINK
3225.00-3.87%-130.00ขาย75.547K39.824B-472.3168.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
130580 NICE D&B
8730.00-1.02%-90.00ซื้อ45.389K135.828B13.58649.39262.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
133750 MEGAMD
5280.0029.89%1215.00แนะนำให้ซื้อ45.722M88.475B-44.87บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
136540 WINS
15800.000.00%0.00ซื้อ126.717K175.168B1349.97บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
143240 SARAMINHR
27250.000.37%100.00ขาย26.491K299.445B2255.49บริการด้านบุคลากร
174900 ABCLON
30300.00-1.78%-550.00แนะนำให้ขาย46.130K221.380B86.14358.14บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
179720 YELOPAY
210.005.00%10.00ขาย2022.370B1.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
187220 DTNC
6980.00-2.79%-200.00ขาย19.624K78.632B-220.85274.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
200470 HISEM
6700.00-0.89%-60.00ขาย194.396K118.662B28.37238.31บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
208890 EDUPARTNER
802.00-10.89%-98.00ขาย13บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
5000.0010.86%490.00ขาย19บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
214320 INNOCEAN
70000.00-0.99%-700.00ขาย27.926K1414.000B3694.29บริการด้านโฆษณา/การตลาด
214870 NEWGLAB
10650.000.95%100.00ขาย170.293K261.436B-66.50บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
215570 CRONEX
3280.001.08%35.00ขาย269บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
216400 BIOCORE
3600.003.30%115.00ขาย2.215K23.881B108.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
225330 CMS EDU
5160.002.58%130.00ซื้อ299.632K93.732B353.25บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
227420 FORESTING BLOCKCHAIN
447.00-0.22%-1.00ขาย2บริการด้านโฆษณา/การตลาด
230360 ECHO
28350.00-2.07%-600.00แนะนำให้ขาย126.996K468.958B2056.91บริการด้านโฆษณา/การตลาด
236200 SUPREMA
39950.00-1.60%-650.00ขาย130.247K291.194B13.832935.63145.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
238120 LOGOSBIO
13500.00-2.53%-350.00ขาย517.672K49.787B185.53บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
245620 EDGC
4955.00-3.22%-165.00แนะนำให้ขาย289.063K185.205B-244.0980.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
264450 UBIQUOSS
30700.00-3.00%-950.00ขาย57.305K162.104B13.952269.07168.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
271850 DIOGENE
3500.00-11.05%-435.00แนะนำให้ซื้อ1.469Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
277410 INSAN
1600.00-3.61%-60.00แนะนำให้ขาย331.479K43.930B127.72บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
278650 KNOTUS
19050.00-3.54%-700.00ขาย110.293Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
286750 NANOBRICK
12050.00-2.43%-300.00ซื้อ40.896Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
286940 LOTTE DATA
34350.00-3.24%-1150.00แนะนำให้ขาย51.357K537.091B3634.13บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
289010 I-SCREAM EDU
12350.0029.86%2840.00แนะนำให้ซื้อ8.827Mการพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
299900 WYSIWYG STUDIOS
4650.00-2.52%-120.00แนะนำให้ขาย337.487K136.975B24.15213.82138.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
317400 XI SND
5710.00-2.06%-120.00ขาย124.776Kบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
317530 CARRIESOFT
7900.009.72%700.00ซื้อ4.954M47.606B48.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ