บริษัทเกาหลี companies operating in one industry: อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทเกาหลี ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น LG ELECTRONICS INC. หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง LG ELECTRONICS INC. ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
066570LG ELECTRONICS INC.
16.464 T KRW109300 KRW+13.38%6.852 M16.1027.473978.52 KRW+62.42%0.83%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
003550LG CORP.
12.748 T KRW81400 KRW+1.88%229.888 K1.1011.097341.76 KRW+7.12%3.88%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
021240COWAY
4.049 T KRW56000 KRW+0.36%112.35 K1.038.586527.28 KRW+5.61%2.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
0009450KYUNG DONG NAVIEN
724.092 B KRW49800 KRW−0.60%22.103 K0.378.615785.44 KRW+27.82%1.10%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1192400CUCKOO HOLDINGS CO.,LTD
644.876 B KRW20900 KRW+0.72%23.522 K0.625.333923.61 KRW+2.49%5.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2284740CUCKOO HOMESYS
502.261 B KRW22050 KRW−1.56%45.733 K1.354.454951.80 KRW−3.31%3.57%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0032820WOORI TECHNOLOGY, INCORPORATION
375.315 B KRW2650 KRW+8.61%13.542 M0.2163.8741.49 KRW+283.86%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2270660EVERYBOT INC.
311.288 B KRW25700 KRW+0.98%650.507 K0.30170.62150.63 KRW−57.06%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0037070PASECO CO.LTD
177.028 B KRW8860 KRW0.00%31.318 K0.94−8.08 KRW−102.12%1.69%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0008700ANAM ELECTRONICS
139.821 B KRW1804 KRW−0.50%135.549 K0.7320.6787.26 KRW−29.45%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0044340WINIX INC.
139.502 B KRW8310 KRW−5.25%155.532 K8.7613.24627.55 KRW+621.50%3.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0050110CAMMSYS CORP.
97.481 B KRW1355 KRW+1.80%268.383 K0.71−167.57 KRW−336.88%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2234920ZAIGLE CO., LTD.
93.979 B KRW7000 KRW0.00%30.716 K0.87−832.43 KRW−204.74%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2225190LK SAMYANG
92.31 B KRW1824 KRW+0.22%70.306 K1.11127.1214.35 KRW−91.16%2.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2271830PAMTEK CO., LTD.
87.499 B KRW3005 KRW+0.84%180.835 K1.0811.21268.08 KRW−34.70%1.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0069510ESTEC CORPORATION
85.109 B KRW10050 KRW−0.69%14.879 K0.593.243103.77 KRW+26.35%4.94%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1129890ABKO CO., LTD.
81.208 B KRW1560 KRW−2.74%1.449 M0.7610.99142.01 KRW0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0032540TJ MEDIA CO.,LTD
78.156 B KRW5920 KRW+5.53%2.602 M124.7220.28291.89 KRW−5.25%5.70%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0056730CNT85
76.409 B KRW1038 KRW+0.68%5.639 K0.19−35.17 KRW−113.41%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0015710KOCOM CO., LTD
69.711 B KRW4380 KRW+4.29%359.114 K17.6325.74170.16 KRW1.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0002880DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY CO.,LTD
59.645 B KRW1232 KRW−3.45%318.722 K0.35−3635.18 KRW−151.21%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0032750SAMJIN
45.427 B KRW4930 KRW−2.09%22.222 K1.10−155.45 KRW−140.75%1.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2297570ALOYS INC.
44.771 B KRW1295 KRW−0.31%49.436 K0.529.60134.92 KRW−7.52%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0083640INCON CO., LTD.
34.7 B KRW448 KRW−0.44%144.108 K0.84−449.64 KRW−611.96%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0054090SAMJIN LND COMPANY LIMITED
32.967 B KRW1334 KRW+0.30%51.955 K0.50−856.08 KRW−541.73%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0017250INTERMCORPORATION
24.193 B KRW1199 KRW+0.33%27.681 K0.45−14.79 KRW−102.46%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2279060INNOVEX
19.92 B KRW2295 KRW+4.56%7490.240.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร