เคมีพิเศษเฉพาะ (อุตสาหกรรม)

55
หุ้น
67758.211B
เงินทุนของตลาด
248.617K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.92%
เปลี่ยนแปลง
−11.59%
ประสิทธิภาพ เดือน
−27.23%
ประสิทธิภาพ ปี
−17.48%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
001570 KUMYANG
4695.00-4.96%-245.00มีแรงขายรุนแรง1.386M6506504715.00222.102B16.92291.9190.00
002760 BOLAK
1645.00-2.95%-50.00มีแรงขายรุนแรง114.448K188266960.0098.536B51.2033.10133.00
003780 CHIN YANG INDUSTRY
7250.000.69%50.00ขาย78.135K566478750.0094.250B15.17474.6974.00
004000 LOTTE FINE CHEM
67300.002.75%1800.00ขาย120.784K8128763200.001714.131B2.9022557.43885.00
004650 CHANGHAE ETHANOL
11950.00-2.05%-250.00ขาย67.641K808309950.0090.669B10.331181.4952.00
005420 COSMO CHEM
14800.00-2.63%-400.00ขาย534.372K7908705600.00506.551B42.15360.64219.00
005950 ISU CHEM
14850.00-1.66%-250.00ซื้อ320.738K4762959300.00404.008B4.513392.40421.00
006380 CAPRO
2840.00-3.24%-95.00มีแรงขายรุนแรง213.505K606354200.00113.600B-527.22261.00
006650 KPIC
125500.002.45%3000.00ขาย36.567K4589158500.00775.101B9.2513248.37835.00
006840 AK HOLDINGS
15900.00-0.93%-150.00มีแรงขายรุนแรง17.322K275419800.00207.423B-8140.7719.00
007690 KUKDO CHEM
50100.000.00%0.00มีแรงขายรุนแรง29.599K1482909900.00432.891B2.2722078.08571.00
007770 HANILCHEMIC
17150.00-3.38%-600.00มีแรงขายรุนแรง142.152K2437906800.0060.196B2.846248.89
010060 OCI
143000.00-0.35%-500.00ซื้อ528.145K75524735000.003381.965B4.5831314.821564.00
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
184500.002.50%4500.00ขาย117.401K21660484500.006323.815B6.5327548.114644.00
011500 HANNONG
12250.00-2.39%-300.00มีแรงขายรุนแรง74.259K909672750.00187.352B9.941262.34214.00
014440 YOUNGBO CHEM
3540.00-0.56%-20.00ขาย27.476K97265040.0069.030B14.73241.62262.00
014680 HANCHEM
201000.00-1.47%-3000.00ขาย103.301K20763501000.002236.791B15.3313307.37626.00
014830 UNID
95500.00-0.93%-900.00มีแรงขายรุนแรง37.225K3554987500.00833.891B4.3822004.23
017890 KAI
9400.000.75%70.00ขาย64.191K603395400.00193.458B4.751964.98168.00
023900 PUNGGUK ETHANOL
14750.00-3.28%-500.00ขาย15.580K229805000.00185.850B33.61453.7451.00
025000 KPX CHEMICAL
47950.00-0.42%-200.00มีแรงขายรุนแรง1.664K79788800.00228.013B4.939758.50321.00
036670 KCI
7910.00-1.74%-140.00มีแรงขายรุนแรง12.819K101398290.0085.113B7.051142.47165.00
036830 SOULBRAIN HOLDINGS
18700.00-2.86%-550.00มีแรงขายรุนแรง37.779K706467300.00386.372B19.30997.3176.00
037370 EG
9050.002.03%180.00มีแรงขายรุนแรง362.407K3279783350.0078.056B17.11518.3092.00
051630 CHINYANG CHEM
3635.00-3.96%-149.94ขาย58.331K212033185.0057.433B-175.7136.00
051910 LG CHEM
509000.00-1.36%-7000.00มีแรงขายรุนแรง243.043K123708887000.0037563.535B13.1739171.6013964.00
065170 BLPT
882.00-3.71%-34.00มีแรงขายรุนแรง222.589K196323498.0078.470B-234.0423.00
081000 ILJIN DIAMOND
18500.00-4.39%-850.00มีแรงขายรุนแรง37.312K690272000.00262.665B28.44680.32267.00
092070 DNF
13700.00-1.44%-200.00ขาย55.626K762076200.00158.534B11.961162.16269.00
092230 KPX HOLDINGS
58900.00-0.67%-400.00มีแรงขายรุนแรง40723972300.00231.548B2.8920516.5822.00
093370 FOOSUNG
17350.00-2.25%-400.00ขาย1.659M28785593200.001606.728B26.82661.79366.00
104830 WIMCO
30800.00-4.64%-1500.00มีแรงขายรุนแรง131.577K4052571600.00388.326B7.264451.63461.00
107590 MWH
135000.00-1.10%-1500.00ขาย22930915000.00312.545B9.7214036.7916.00
110020 JJBIO
4225.00-9.53%-445.00ขาย29.126K123057350.0026.792B-390.1530.00
120240 DAEJUNG C&M
16300.00-1.21%-200.00มีแรงขายรุนแรง36.026K587223800.00116.923B11.731406.79177.00
121600 ANP
67400.00-3.71%-2600.00ขาย374.777K25259969800.00712.518B81.50858.86
131100 SKY E&M
2855.00-2.56%-75.00ขาย30.493K87057515.0076.606B-1652.4040.00
134380 MIWON CHEMICALS
66300.00-0.90%-600.00มีแรงขายรุนแรง64142498300.00135.074B11.056055.57202.00
137950 JC CHEMICAL
7850.00-3.92%-320.00ขาย338.510K2657303500.00172.405B5.981365.9784.00
138490 KOLON PLASTICS
10450.000.97%100.00ขาย301.834K3154165300.00397.100B16.26636.57370.00
161000 AK CHEMICAL
8170.00-1.57%-130.00มีแรงขายรุนแรง51.635K421857950.00393.572B3.442412.64
170920 LTC
8510.00-3.84%-340.00มีแรงขายรุนแรง8.158K69424580.0065.658B-1023.84126.00
178920 PIAM
33000.003.45%1100.00ขาย241.859K7981347000.00969.089B15.712029.97306.00
196700 WAPS
3085.00-3.14%-100.00มีแรงขายรุนแรง96.216K296826360.0044.313B74.5842.7193.00
217910 SJCHEM
322.00-10.80%-39.00ขาย6.491K2090102.004.183B29.00
218150 MILAE BIORESOURCES
6310.00-10.11%-710.00มีแรงขายรุนแรง1.143M7213427940.00119.645B108.8964.4743.00
247660 NANOCMS
20250.000.00%0.00ขาย117.093K2371133250.0085.378B49.45409.54
251370 YMT
12700.00-2.31%-300.00ขาย181.767K2308440900.00191.778B37.14360.67173.00
285130 SKCHEM
90800.00-1.41%-1300.00ขาย38.870K3529396000.001688.957B9.937942.261434.00
298000 HYOSUNG CHEMICAL
193500.00-0.51%-1000.00มีแรงขายรุนแรง4.676K904806000.00614.903B-6623.681213.00
317330 DUKSAN TECHOPIA
14950.00-2.29%-350.00ขาย59.209K885174550.00272.855B20.81809.25
340570 T&L
31950.004.24%1300.00ขาย65.233K2084194350.00259.690B11.732613.55137.00
357550 SUKGYUNG
16100.00-2.42%-400.00ซื้อ151.550K2439955000.0087.826B24.33678.3058.00
357780 SOULBRAIN
217500.00-4.86%-11100.00มีแรงขายรุนแรง26.264K5712420000.001689.135B11.5119866.761372.00
900250 CRYSTAL NEW MATERIAL
903.00-4.95%-47.00มีแรงขายรุนแรง356.037K321501411.0064.863B
โหลดเพิ่ม