อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

228
หุ้น
94417.135B
เงินทุนของตลาด
1.303M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.96%
เปลี่ยนแปลง
+4.16%
ประสิทธิภาพ เดือน
+2.17%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.12%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000050 KYUNGBANG
9220.00-1.28%-120.00ขาย11.781K246.719B5.671647.38สิ่งทอ
000070 SAMYANG HOLDINGS
52600.00-3.13%-1700.00ขาย19.770K420.256B10.615119.07126.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
000320 NOROO HOLDINGS
11200.00-0.88%-100.00ขาย3.096K118.798B1627.67เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
000390 SAMHWA PAINT
4810.00-0.41%-20.00แนะนำให้ขาย15.848K109.345B164.40เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
000760 RIFA
14900.001.02%150.00ซื้อ1.770K41.300B-1547.88เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
000860 KANGNAM JEVISCO
18150.00-1.63%-300.00แนะนำให้ขาย8.041K119.925B9.691904.41664.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
000880 HANWHA
21350.00-2.73%-600.00แนะนำให้ขาย238.132K1526.800B13.091676.816108.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
000950 CHONBANG
13150.00-6.07%-850.00ขาย3.173K15.953B-34919.59382.00สิ่งทอ
001000 SILLATEXTILE
2380.002.59%60.00แนะนำให้ซื้อ535.477K56.324B9.37สิ่งทอ
001020 PAPERCOREA
511.00-3.04%-16.00ขาย571.770K47.297B-279.38163.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
001070 TAIHAN TEXTILE
19650.00-1.26%-250.00ขาย3.668K71.471B-2923.86สิ่งทอ
001340 PAIKKWANG IND
3670.00-0.81%-30.00แนะนำให้ซื้อ34.112M158.950B8.66427.32เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
001380 SG CHOONGBANG
1600.00-1.84%-30.00แนะนำให้ขาย192.229K71.561B25.3664.2689.00สิ่งทอ
001390 KGC
13750.00-4.51%-650.00ซื้อ251.301K184.497B1.768310.67217.00เคมีทางการเกษตร
001530 DI DONGIL
79700.00-1.85%-1500.00ซื้อ3.373K148.443B12868.96สิ่งทอ
001550 CHOBI
13850.00-0.36%-50.00ขาย26.948K72.166B-306.57112.00เคมีทางการเกษตร
001570 KUMYANG
2615.00-4.74%-130.00ซื้อ300.205K107.150B5.59491.21104.00เคมีพิเศษเฉพาะ
001810 M.S
2590.00-1.15%-30.00ซื้อ1.732M58.000B14.57179.84204.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
002020 KOLON CORP
15050.00-4.14%-650.00ขาย46.788K215.134B-195.01สิ่งทอ
002100 KYUNGNONG
10150.00-1.93%-200.00แนะนำให้ขาย61.857K184.899B35.65290.36เคมีทางการเกษตร
002140 KOR IND
2925.00-2.50%-75.00แนะนำให้ขาย332.166K74.014B24.13124.34131.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
002170 SAMYANGTONGSANG
58900.000.34%200.00ขาย4.966K172.284B4.7212440.12274.00สิ่งทอ
002200 KOR EXPT PKG IND
20950.001.21%250.00แนะนำให้ซื้อ12.563K82.800B5.114047.21412.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
002300 HANKUK PAPR MFG
16500.00-4.35%-750.00แนะนำให้ขาย20.596K83.302B-4238.38เยื่อกระดาษและกระดาษ
002310 ASIA PAPR MFG
35750.003.77%1300.00ซื้อ149.773K308.551B4.527628.50บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
002360 SH ENERCHEM
1020.00-2.39%-25.00แนะนำให้ขาย1.378M115.488B-27.82เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
002380 KCC
197500.00-6.18%-13000.00แนะนำให้ขาย68.511K1742.480B-69044.515242.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
002680 HANTOP
2080.00-0.24%-5.00ซื้อ98.730K40.657B-294.79141.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
002760 BOLAK
2185.000.92%20.00แนะนำให้ซื้อ6.996M129.684B294.517.35132.00เคมีพิเศษเฉพาะ
002840 MIWON COMCL
58500.00-0.85%-500.00ขาย7.258K300.192B5.5310670.86เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
002870 SHINPOONG PAPR MFG
1470.000.00%0.00ซื้อ94.865K40.728B439.01บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
003080 SUNGBO CHEM
4150.00-0.48%-20.00ขาย17.218K82.737B22.29187.06148.00เคมีทางการเกษตร
003200 ILSHIN SPNG
63900.00-1.08%-700.00ขาย2.865K147.471B22.832829.13สิ่งทอ
003610 PANGRIM
2035.00-1.45%-30.00ซื้อ115.302K80.735B13.63151.45สิ่งทอ
003680 HANSUNG ENT
4905.00-1.70%-85.00แนะนำให้ขาย35.531K28.850B-648.77783.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
003720 SAMYOUNG CHEM
1220.00-2.79%-35.00ซื้อ94.502K42.655B-100.73199.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
003780 CHIN YANG INDUSTRY
4150.00-3.04%-130.00ขาย169.899K55.640B524.23เคมีพิเศษเฉพาะ
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
82600.00-0.96%-800.00แนะนำให้ขาย60193.684B4.0920408.69156.00สิ่งทอ
004000 LOTTE FINE CHEM
38950.00-0.26%-100.00ขาย48.132K994.603B5.996514.73836.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
004150 HANSOL HOLDINGS
3425.00-0.87%-30.00ขาย39.044K145.140B12.78270.33เยื่อกระดาษและกระดาษ
004250 NPC
3675.00-0.54%-20.00แนะนำให้ขาย9.546K154.935B10.97336.80329.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
004430 SONGWON IND
12450.00-2.35%-300.00แนะนำให้ขาย178.007K306.000B9.151393.67เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
004540 KLEANNARA
4195.000.36%15.00ซื้อ6.689M155.660B-642.38เยื่อกระดาษและกระดาษ
004650 CHANGHAE ETHANOL
22000.0026.44%4600.00ซื้อ11.464M134.942B12.731373.9653.00เคมีพิเศษเฉพาะ
004700 CHOKWANG LEAT
38800.000.52%200.00ซื้อ3.625K137.143B8.844368.38165.00สิ่งทอ
004780 DAERYUK
3955.00-1.00%-40.00แนะนำให้ขาย68.232K63.533B18.47216.34445.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
004800 HYOSUNG
71200.00-1.93%-1400.00ขาย47.119K1476.020B5882.99สิ่งทอ
004830 DUKSUNG
3260.00-6.32%-220.00ขาย854.809K53.875B7.20สิ่งทอ
004910 CHOKWANG PAINT
5090.00-1.55%-80.00แนะนำให้ขาย4.078K54.285B-428.66เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
005090 SAMKWANG GLASS
31700.00-1.71%-550.00ซื้อ5.235K154.884B244.86บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
005190 DONGSUNG CHEM
16600.00-0.90%-150.00ขาย8.056K88.478B6.382626.66216.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
005420 COSMO CHEM
9000.00-4.76%-450.00ซื้อ1.116M246.499B-1362.11เคมีพิเศษเฉพาะ
005820 WONLIM
17750.00-4.05%-750.00แนะนำให้ขาย1.708K36.249B-348.3068.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
005860 HANILFEED
1755.00-2.23%-40.00แนะนำให้ขาย352.872K70.730B-60.4679.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
005950 ISU CHEM
11550.0027.62%2500.00แนะนำให้ซื้อ8.863M131.446B6.961337.48401.00เคมีพิเศษเฉพาะ
006060 HS IND
12950.00-3.36%-450.00ซื้อ317.636K722.932B14.45927.11บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
006120 SK DISCOVERY
23500.00-2.08%-500.00แนะนำให้ขาย56.169K489.186B4.814989.9326.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
006380 CAPRO
3100.00-2.05%-65.00แนะนำให้ขาย118.000K126.600B-175.36เคมีพิเศษเฉพาะ
006580 DAEYANGPAPER
3485.000.00%0.00ซื้อ456.078K76.667B2.471411.5090.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
006650 KPIC
92100.00-3.56%-3400.00ขาย41.296K589.818B5.5517218.36เคมีพิเศษเฉพาะ
006740 YOUNGPOONG PAPR MFG
3430.00-2.70%-95.00ซื้อ184.551K63.357B484.26เยื่อกระดาษและกระดาษ
006840 AK HOLDINGS
27700.00-4.81%-1400.00แนะนำให้ขาย38.545K379.625B4871.21เคมีพิเศษเฉพาะ
006880 SINGSONGHOLDINGS
3525.00-1.54%-55.00แนะนำให้ขาย48.525K42.347B-102.439.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
5070.00-0.98%-50.00ขาย38.967K58.550B15.59328.48101.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
006980 WOOSUNG FEED
3085.00-1.91%-60.00ขาย449.633K80.865B382.04สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
007590 DONGBANG AGRO
6570.00-1.05%-70.00ขาย23.015K77.040B14.57455.76เคมีทางการเกษตร
007690 KUKDO CHEM
41650.000.00%0.00แนะนำให้ขาย9.338K231.838B6.965982.43514.00เคมีพิเศษเฉพาะ
007770 HANILCHEMIC
11050.00-3.07%-350.00แนะนำให้ขาย17.748K40.014B24.03474.47เคมีพิเศษเฉพาะ
007980 PAN-PACIFIC
2340.00-1.68%-40.00ขาย137.898K110.742B8.03300.72533.00สิ่งทอ
008040 SAJODONGAONE
951.00-0.94%-9.00แนะนำให้ขาย366.041K125.754B53.7125.66346.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
008370 WONPOONG
3995.000.38%15.00ซื้อ25.132K45.372B15.36259.10190.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
008490 SUHEUNG
39850.00-0.13%-50.00แนะนำให้ซื้อ55.138K443.652B12.863103.54เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
008500 ILJEONG IND
16200.00-0.31%-50.00ขาย24719.201B-9146.27143.00สิ่งทอ
008730 YOULCHON CHEM
12900.00-2.27%-300.00ขาย58.135K327.360B734.37บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
008870 KUMBI
59000.00-0.17%-100.00ขาย1.315K47.842B11.505139.59เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
009200 MOORIM PAPER
2825.00-1.22%-35.00ซื้อ3.609M119.003B5.08563.22469.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
009460 HANCHANG PAPER
4055.000.00%0.00ซื้อ9.555M241.952B25.74157.51216.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
009520 POSCO M-TECH
4125.00-2.71%-115.00แนะนำให้ขาย195.331K176.565B13.86305.97บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
009580 MOORIM P&P
4170.003.86%155.00ซื้อ902.821K250.390B6.18649.59เยื่อกระดาษและกระดาษ
009770 SAMJUNGPULP
30000.000.67%200.00ขาย17574.499B2697.49เยื่อกระดาษและกระดาษ
009830 HANWHA SOLUTIONS
20300.002.78%550.00ซื้อ3.366M3211.400B-1467.19เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
010060 OCI
56100.00-3.77%-2200.00แนะนำให้ขาย210.439K1390.420B-33932.10เคมีพิเศษเฉพาะ
010600 WELLBIOTEC
2265.00-3.41%-80.00ขาย519.407K100.857B-306.7741.00สิ่งทอ
010640 CHINYANGPOLY
3825.00-3.89%-155.00ขาย478.684K39.800B757.72เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
011000 GENEONE
4885.0026.23%1015.00แนะนำให้ซื้อ22.609M126.750B-328.4936.00สิ่งทอ
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
199000.00-2.45%-5000.00ขาย159.081K6992.180B20903.49เคมีพิเศษเฉพาะ
011280 TAILIM PKG
4480.003.94%170.00ซื้อ7.451M296.696B12.00359.08บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
011300 SEONGAN
561.000.18%1.00ขาย133.554K30.738B-127.09สิ่งทอ
011330 UNI CHEM
1905.006.72%120.00ซื้อ2.118M118.461B8.13244.11244.00สิ่งทอ
011500 HANNONG
4355.00-1.14%-50.00ซื้อ18.953K67.370B8.63510.23164.00เคมีพิเศษเฉพาะ
011780 KUMHO PETRO CHEM
66200.00-1.63%-1100.00ขาย84.632K1877.580B10434.90เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
011790 SKC
55500.00-3.48%-2000.00ซื้อ322.483K2036.680B1772.54เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
012030 DB
771.00-1.78%-14.00แนะนำให้ขาย773.038K149.959B23.4333.50เคมีทางการเกษตร
012610 KYUNG-IN SYNTH
8660.00-0.69%-60.00ซื้อ434.194K354.789B404.50เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
012690 MONALISA
8220.002.75%220.00ซื้อ30.207M292.487B76.58เยื่อกระดาษและกระดาษ
013000 SEWOO GLOBAL
1885.00-5.75%-115.00ขาย1.097M57.406B931.972.66เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
014160 DAEYOUNG PKG
1290.004.45%55.00ซื้อ21.141M127.341B10.01123.38365.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
014440 YOUNGBO CHEM
3260.00-0.31%-10.00ขาย14.253K63.765B10.76303.90291.00เคมีพิเศษเฉพาะ
014580 BAEKKWANG MIN PDT
4225.00-3.76%-165.00ขาย1.924M118.590B35.62123.24เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
014680 HANCHEM
103500.00-2.82%-3000.00ขาย57.119K1180.910B8390.22เคมีพิเศษเฉพาะ
014830 UNID
39250.00-0.25%-100.00ขาย32.739K349.815B7602.00เคมีพิเศษเฉพาะ
014970 SAMRYOONG
8550.00-3.93%-350.00แนะนำให้ขาย209.724K134.167B110.3880.63บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
015890 TAEKYUNG IND
5370.000.56%30.00แนะนำให้ขาย15.338K154.236B5.43984.07279.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
016590 SHINDAEYANG PAPR
62200.000.65%400.00ขาย27.058K249.040B3.7616451.05167.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
016790 HYUNDAI FEED
12100.00-2.42%-300.00แนะนำให้ขาย36.888K76.266B527.55สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
017650 DAELIMPAPER
2020.0017.44%300.00ซื้อ47.366M77.400B19.2289.51เยื่อกระดาษและกระดาษ
017890 KAI
14450.0029.60%3300.00ซื้อ23.528M229.474B7.101570.27150.00เคมีพิเศษเฉพาะ
017960 HANKUK CARBON
9050.00-1.42%-130.00ซื้อ500.991K376.584B423.28เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
018290 VT GMP
10150.003.05%300.00ซื้อ1.269M322.129B44.20222.86เยื่อกระดาษและกระดาษ
021650 CUBIC KOREA
2580.00-4.09%-110.00ขาย147.631K43.713B13.95206.48เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
023450 DONGNAMCHEMICAL
24550.00-0.20%-50.00ซื้อ56089.096B11.472145.57เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
023600 SAMBO CORR
8580.00-0.23%-20.00ซื้อ115.517K138.613B1990.11บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
023900 PUNGGUK
17300.00-1.14%-200.00ซื้อ500.780K220.500B25.80678.30เคมีพิเศษเฉพาะ
025000 KPX CHEMICAL
52200.000.00%0.00ขาย4.378K248.223B8817.68เคมีพิเศษเฉพาะ
025860 NAMHAE CHEM
7510.00-2.21%-170.00แนะนำให้ขาย211.143K368.246B-62.92484.00เคมีทางการเกษตร
025880 KC FEED
2330.00-2.51%-60.00แนะนำให้ขาย95.072K37.727B31.3476.2697.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
027580 SBK
985.00-0.20%-2.00แนะนำให้ขาย1.124M45.860Bบรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
027710 FARMSTORY
1020.00-1.92%-20.00แนะนำให้ขาย199.852K115.029B-119.02310.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
027970 SEHA
2320.000.22%5.00ขาย90.962K68.435B332.23เยื่อกระดาษและกระดาษ
030720 DONGWON FISH
10600.000.95%100.00ขาย65.888K48.865B12.84824.70218.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
032080 AZTECHWB
2040.00-1.92%-40.00ซื้อ222.699K43.659B200.77สิ่งทอ
033500 DONGSUNG FINETEC
10450.00-1.88%-200.00ซื้อ186.521K283.648B50.47211.00364.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
035150 BAIKSAN
7040.00-2.90%-210.00ขาย220.989K171.503B17.35417.94เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
035810 EASY BIO
4580.00-2.55%-120.00แนะนำให้ขาย428.282K272.259B13.26354.34266.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
036490 SK MATERIALS
158900.00-2.03%-3300.00แนะนำให้ขาย46.087K1538.900B11.3214325.31เคมีพิเศษเฉพาะ
036580 FARMSCO
3870.00-1.53%-60.00ขาย118.657K137.624B-24.96สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
036640 HRS
2670.00-1.66%-45.00ซื้อ1.483M44.403B60.09เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
036670 KCI
9630.00-2.13%-210.00แนะนำให้ขาย71.145K105.880B1048.75เคมีพิเศษเฉพาะ
036830 SOULBRAIN
99500.000.20%200.00ซื้อ155.761K1675.390B13.517351.15เคมีพิเศษเฉพาะ
037230 HKPAK
2335.000.65%15.00ซื้อ231.145K58.000B32.3671.7097.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
037370 EG
8830.00-1.34%-120.00ขาย17.403K67.125B-1999.11เคมีพิเศษเฉพาะ
044990 H&S
3950.000.00%0.00ขาย10.857Kเชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
045060 OKONG CORP.
12150.00-1.22%-150.00ซื้อ17.055M207.311B32.81374.85149.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
048830 NPK
1805.00-0.55%-10.00แนะนำให้ขาย54.879K33.932B621.062.92เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
049550 INKTEC
3185.002.74%85.00แนะนำให้ขาย29.556K49.623B-32.90เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
049830 SEUNG IL
11550.00-4.55%-550.00แนะนำให้ซื้อ1.184M71.481B-2.63355.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
051630 CHINYANG CHEM
5230.00-3.86%-210.00ขาย162.755K65.280B-175.00เคมีพิเศษเฉพาะ
051910 LG CHEM
407000.00-2.86%-12000.00ซื้อ400.923K32100.600B107.154089.31เคมีพิเศษเฉพาะ
054050 N.W BIO
10150.00-2.87%-300.00แนะนำให้ขาย76.421K167.520B22.96455.15460.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
055490 TAPEX
21050.00-3.88%-850.00ขาย10.463K103.317B17.901223.23228.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
056700 SHINWHA
3005.00-1.48%-45.00ขาย199.911K88.484B9.32327.21เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
058450 ILYA
1235.00-0.40%-5.00ขาย165.096K37.386B-17.23บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
059100 IC
4120.00-1.44%-60.00ขาย9.091K29.351B-168.63เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
060230 EXAX
1640.000.92%15.00แนะนำให้ซื้อ627.926K116.246B-14.2980.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
065170 NEXT BT
1585.00-4.80%-80.00ขาย3.135M103.071B-61.5533.00เคมีพิเศษเฉพาะ
066360 CHERRYBRO
2385.00-2.05%-50.00ขาย174.460K67.869B-552.46496.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
069260 HUCHEMS
19100.00-1.55%-300.00ขาย53.707K744.395B1805.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
073560 WOORISON F&G
1780.00-2.47%-45.00แนะนำให้ขาย619.403K126.359B4.60396.39สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
078130 KUK-IL PAPER
5510.008.46%430.00ขาย66.053M625.627B-305.60เยื่อกระดาษและกระดาษ
078140 DAEBONGLS
7570.00-2.20%-170.00ซื้อ412.077K85.810B14.52533.22119.00เคมีพิเศษเฉพาะ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ