แร่พลังงาน (ภาค)

10
หุ้น
36042.573B
เงินทุนของตลาด
364.777K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.19%
เปลี่ยนแปลง
+12.10%
ประสิทธิภาพ เดือน
+22.29%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.73%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000440 JA ENERVIS
18650.005.07%900.00มีแรงซื้อรุนแรง487.195K9086186750.0078.701B4.244182.6081.00
002960 HANKOOK SHELL OIL
246000.00-1.20%-3000.00มีแรงขายรุนแรง1.328K326688000.00323.700B13.0219124.45112.00
003240 TAEKWANG IND
1115000.000.72%8000.00มีแรงซื้อรุนแรง9141019110000.00931.686B3.67301421.461352.00
003580 NEXT SCIENCE
22300.00-5.51%-1300.00ซื้อ630.089K14050984700.00992.615B-886.6652.00
003650 MICHANG OIL
78000.00-0.51%-400.00มีแรงขายรุนแรง20616068000.00118.618B4.2618416.18
006730 SEOBU T&D
9230.00-2.02%-190.00ซื้อ157.192K1450882160.00548.051B-530.08
010950 S-OIL
93600.00-1.16%-1100.00ซื้อ189.411K17728869600.0010874.974B9.1010403.103222.00
014530 KUKDONG OIL & CHEM
3810.00-1.17%-45.00มีแรงขายรุนแรง211.554K806020740.00129.796B10.84355.60120.00
060900 DGP
869.00-3.01%-27.00มีแรงขายรุนแรง707.677K614971313.00154.814B-106.94
096770 SK INNOVATION
265000.000.57%1500.00ซื้อ465.947K123475955000.0021889.620B-37.652424.00
โหลดเพิ่ม