บริการทางการแพทย์/พยาบาล (อุตสาหกรรม)

11
หุ้น
2095.455B
เงินทุนของตลาด
104.934K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.79%
เปลี่ยนแปลง
+5.04%
ประสิทธิภาพ เดือน
−7.40%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.35%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
038290MACROGEN
19600 KRW−1.11%−220 KRW
มีแรงขาย
30.469K597.192M KRW193.82B KRW−2101.63 KRW555
042520HANS BIOMED
13220 KRW0.53%70 KRW
มีแรงขาย
27.532K363.973M KRW158.97B KRW−906.69 KRW284
071200INFINITT HEALTHCARE
5360 KRW0.00%0 KRW
มีแรงซื้อ
37.943K203.374M KRW130.658B KRW17.20311.66 KRW313
086460CUR
6380 KRW−0.16%−10 KRW
มีแรงขาย
16.38K KRW18.636B KRW16
127120DNALINK
3660 KRW0.55%20 KRW
มีแรงขาย
49.411K180.844M KRW62.563B KRW−464.51 KRW73
187660ADM KOREA
2010 KRW−0.99%−20 KRW
มีแรงขาย
29.751K59.8M KRW43.891B KRW11.99 KRW177
195940HK INNO.N
33150 KRW−1.04%−350 KRW
มีแรงขาย
75.104K2.49B KRW939.136B KRW27.881188.89 KRW1.716K
221800U2BIO
8700 KRW1.75%150 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
2342.036M KRW87.888B KRW103
228760GENOMICTREE
13950 KRW−1.06%−150 KRW
มีแรงซื้อ
387.7K5.408B KRW308.499B KRW−1040.95 KRW80
236340MEDIZEN HUMANCARE
5390 KRW0.37%20 KRW
มีแรงขาย
4022.167M KRW16.249B KRW30
246720ASTA
9190 KRW−2.75%−260 KRW
มีแรงขาย
65.709K603.866M KRW118.588B KRW−220.79 KRW30