เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์ (อุตสาหกรรม)

26
หุ้น
48346.903B
เงินทุนของตลาด
455.067K
ปริมาณการซื้อขาย
−5.60%
เปลี่ยนแปลง
−17.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
+366.09%
ประสิทธิภาพ ปี
+451.46%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
001570KUMYANG
118700 KRW−1.74%479.216K6.722T KRW−788.74 KRW−342.04%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002840MIWON COMCL
161500 KRW0.06%2.343K779.562B KRW12.4312993.95 KRW−0.94%0.93%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
004430SONGWON IND
17150 KRW0.00%70.473K411.6B KRW5.683017.38 KRW−43.94%2.92%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
006890TAEKYUNG CHEMICAL
11500 KRW−0.52%33.479K131.02B KRW9.131259.77 KRW61.05%1.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
008490SUHEUNG
28200 KRW−0.88%4.691K316.339B KRW14.161990.85 KRW−45.22%1.41%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
014680HANCHEM
167400 KRW−0.48%36.736K1.872T KRW14.6011461.94 KRW−15.91%1.25%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
015890TAEKYUNG IND
6510 KRW−1.21%173.584K187.914B KRW8.13800.31 KRW−12.45%4.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
036670KCI
7240 KRW0.70%6.381K77.366B KRW5.721266.39 KRW−12.63%3.48%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
052260HYUNDAI BIOLAND
9870 KRW−0.70%10.851K149.1B KRW33.39295.63 KRW0.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
083420GREEN CHEMICAL
6690 KRW−2.76%53.626K160.477B KRW−230.16 KRW−126.68%3.34%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
086520ECOPRO
888000 KRW0.91%461.33K23.239T KRW549.231616.80 KRW0.06%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขายรุนแรง
102710ENF
19790 KRW−0.60%35.938K284.471B KRW14.181395.66 KRW−51.93%0.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
102940KLS
25300 KRW−2.88%21.586K296.974B KRW−910.22 KRW−75.49%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
112290YCCHEM
9990 KRW−2.82%52.352K103.936B KRW118.8284.08 KRW0.97%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
114450GREEN LIFESCIENCE
2045 KRW−4.88%55.854K43B KRW−252.88 KRW−87.56%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
120240DAEJUNG C&M
16650 KRW−1.36%28.382K121.083B KRW8.441973.06 KRW6.68%2.37%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
187790NANO
1295 KRW−0.38%161.923K39.869B KRW−347.44 KRW−100.84%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
214260RAPHAS
23900 KRW−2.45%80.782K212.094B KRW−867.08 KRW−1925.87%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
214370CAREGEN
37100 KRW−0.40%106.673K1.966T KRW53.90688.33 KRW29.71%1.56%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
221980KDCHEM
12670 KRW−0.47%1.348K48.646B KRW6.272021.62 KRW0.74%3.38%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
268280MIWON SC
142800 KRW−2.12%833716.369B KRW23.466086.67 KRW−64.01%1.44%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
298000HYOSUNG CHEMICAL
85500 KRW−6.76%27.291K291.404B KRW−156022.86 KRW−218.70%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
318000KBG
8750 KRW−0.91%101.363K76.475B KRW18.84464.42 KRW−1.63%1.13%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
361610SK IE TECHNOLOGY
74600 KRW−0.40%148.63K5.34T KRW222.89334.69 KRW84.64%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
456040OCI
121800 KRW−5.07%31.766K949.252B KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
457190ISUSPECIALTYCHEMICAL
202500 KRW0.00%33.184K1.105T KRW0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ