เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์ (อุตสาหกรรม)

19
หุ้น
13910.450B
เงินทุนของตลาด
454.875K
ปริมาณการซื้อขาย
−5.43%
เปลี่ยนแปลง
−19.43%
ประสิทธิภาพ เดือน
−20.18%
ประสิทธิภาพ ปี
−29.17%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
002840 MIWON COMCL
179000.000.56%1000.00ซื้อ938167902000.00886.050B14.9511907.94627.00
004430 SONGWON IND
20500.003.27%650.00ขาย363.451K7450745500.00492.000B4.514404.12646.00
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
14250.001.06%150.00ขาย114.054K1625269500.00161.508B14.19993.68
008490 SUHEUNG
32700.000.00%0.00ขาย5.977K195447900.00363.595B7.364443.09871.00
015890 TAEKYUNG IND
6060.00-0.33%-20.00ขาย40.742K246896520.00172.801B7.24839.21255.00
069260 TKG HUCHEMS
20000.001.27%250.00ขาย107.215K2144300000.00767.418B9.532073.31262.00
079170 HANCHANG
7300.00-2.01%-150.00มีแรงขายรุนแรง33.284K242973200.0037.740B10.15733.6585.00
083420 GREEN CHEMICAL
6810.00-4.62%-330.00มีแรงขายรุนแรง67.507K459722670.00158.845B9.03790.93168.00
086520 ECOPRO
67700.00-5.45%-3900.00ขาย436.409K29544889300.001640.443B4.5015893.4873.00
102710 ENF
28000.00-3.45%-1000.00ขาย106.074K2970072000.00400.059B17.021704.13535.00
114450 KPXLS
4670.00-4.69%-230.00ขาย316.432K1477737440.0070.050B-168.2662.00
187790 NANO
1060.00-4.07%-45.00มีแรงขายรุนแรง88.171K93461260.0028.509B-555.29
214260 RAPHAS
38150.001.06%400.00ขาย31.091K1186121650.00328.754B104.61361.2497.00
214370 CAREGEN
92500.00-4.15%-4000.00ขาย43.030K3980275000.00907.048B37.612566.09161.00
221980 KDCHEM
12750.00-1.16%-150.00ขาย4.855K61901250.0048.722B6.302048.4243.00
241790 OCEANBRIDGE
10550.00-4.95%-550.00มีแรงขายรุนแรง54.260K572443000.00102.895B8.821265.79147.00
268280 MIWON SC
201500.000.25%500.00ซื้อ2.096K422344000.001009.515B12.2216447.91458.00
318000 KBG
5650.00-0.53%-30.00มีแรงขายรุนแรง24.833K140306450.0046.050B11.39523.6867.00
361610 SK IE TECHNOLOGY
88200.00-10.09%-9900.00มีแรงขายรุนแรง824.469K72718165800.006288.448B91.021077.83272.00
โหลดเพิ่ม