บริการด้านโฆษณา/การตลาด (อุตสาหกรรม)

17
หุ้น
5244.879B
เงินทุนของตลาด
210.198K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.34%
เปลี่ยนแปลง
+0.56%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.52%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
010470ORICOM
16540 KRW0.00%0 KRW
มีแรงซื้อ
36.06K596.432M KRW191.942B KRW20.75796.99 KRW299
011420GALAXIA SM
2200 KRW−0.90%−20 KRW
มีแรงขาย
146.055K321.321M KRW61.16B KRW25.8085.26 KRW61
030000CHEIL WORLDWIDE
18520 KRW−0.22%−40 KRW
ปานกลาง
574.505K10.64B KRW1.88T KRW9.951862.14 KRW
035000GR
6180 KRW0.00%0 KRW
มีแรงขาย
28.284K174.795M KRW100.163B KRW7.05876.25 KRW85
037270YGP
6280 KRW−4.99%−330 KRW
มีแรงขาย
1.784M11.203B KRW419.268B KRW27.81225.80 KRW
048550SM C&C
2870 KRW1.23%35 KRW
มีแรงขาย
408.56K1.173B KRW271.733B KRW46.2962.49 KRW449
051160GAEASOFT
7120 KRW0.85%60 KRW
มีแรงซื้อ
103.762K738.785M KRW109.249B KRW−40.71 KRW161
089600NASMEDIA
21950 KRW−2.01%−450 KRW
ปานกลาง
41.003K900.016M KRW252.859B KRW10.072179.58 KRW
123570EMNET
3565 KRW−0.28%−10 KRW
ปานกลาง
22.901K81.642M KRW78.126B KRW11.61308.10 KRW348
202960PANDORA TV
745 KRW−0.53%−4 KRW
มีแรงขายรุนแรง
1.459K1.087M KRW8.865B KRW28
214320INNOCEAN
39250 KRW0.38%150 KRW
มีแรงขาย
13.953K547.655M KRW782B KRW10.163863.29 KRW820
216050INCROSS
14870 KRW0.00%0 KRW
มีแรงซื้อ
36.976K549.833M KRW178.26B KRW11.161333.66 KRW268
227420DOBU MASK
956 KRW14.90%124 KRW
มีแรงซื้อรุนแรง
511488.516K KRW14.336B KRW17
230360ECHO
11570 KRW1.94%220 KRW
มีแรงซื้อ
112.884K1.306B KRW360.737B KRW10.121144.47 KRW252
237820PLAYD
5390 KRW0.37%20 KRW
มีแรงขาย
95.617K515.376M KRW68.882B KRW17.47308.48 KRW
273060WISE BIRDS
1165 KRW0.43%5 KRW
มีแรงขาย
87.691K102.16M KRW58.533B KRW95.3412.22 KRW151
289220GIANTSTEP
18180 KRW−1.68%−310 KRW
ปานกลาง
117.177K2.13B KRW409.031B KRW−754.59 KRW339